Tampere
25 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tilinpäätös, tase ja tuloslaskema pähkinänkuoressaKirjoittanut: Tatu Arminen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tilinpäätös, tase ja tuloslaskelma

 

Tässä esseessä käyn läpi lyhykäisyydessään tilinpäätöstä, tuloslaskelmaa ja tasetta. Itse koen, että en ymmärrä yrityksen kirjanpidosta paljoa. Tuloslaskelman ja taseen ideankin ymmärrän vain teoriassa, mutta en esimerkiksi ole niitä oikeasti tehnyt.

Kirjanpito on yrityksen taloudenhallinnan runko. Se on syytä tehdä huolella. Hyvää kirjanpitotapaa noudattamalla tehdään tilinpäätös. Kannattaa katsoa vaikka Suomen kirjanpitolaista, mitä sääntöjä ja asetuksia yrityksen tulee noudattaa Suomessa tehdessään kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. (Accountor) Hyvä kirjanpitotapa pitää huolen standardista eri yritysmuotojen ja toimialojen välillä, sillä kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatiminen eroaa erilaisissa yritystoiminnoissa. (Wikipedia – Hyvä kirjanpitotapa 2020)

Kirjanpito on tietojärjestelmä tai dokumentti, joka pitää sisällöön tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta yksittäiset liiketapahtumat huomioiden.

Tilinpäätös on allekirjoitettava kokoelma dokumenttejä, joka laaditaan tilikauden loputtua, aina 12 kuukauden välein. Tilinpäätöksessä tase antaa tiedon yrityksen sen kyseisen hetken varallisuudesta sekä veloista ja puolestaan tuloslaskelma kertoo kyseisen tilikauden tuloksen. (Taloushallintoliitto – Tilinpäätös) Tase kertoo yleensä yrityksen varallisuuden tilikauden viimeisenä päivänä, mutta se voidaan tarkistaa myös muina ajankohtina. Tuloslaskelmalla tarkastellaan myös yleensä tilikautta, mutta sillä voidaan tarkastella muutakin ajanjaksoa.

Tilinpäätös hyödyttää ja antaa tietoa taloudentilasta yritykselle itselleen, tiedon tarvitseville viranomaisille, muille sidosryhmille kuten enkelisijoittajille sekä toimii pohjana verotukselle.

Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat velvollisia Suomessa tekemään tilinpäätöksen.

Toiminimen ei tarvitse tätä tehdä tilinpäätöstä jos tilikausi on normaali kalenterivuosi. Toiminimen tarvitsee tehdä tilinpäätös jos kaksi seuraavista ehdoista täyttyy kahtena peräkkäisenä vuotena:

-Taseen loppusumma on vähintään 350 000 euroa.

-Liikevaihto vähintään 700 000 euroa.

-Tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä tai enemmän.

Yksinkertaisen tilinpäätöksen tekeminen on kuitenkin järkevää ammatinharjoittajalle esimerkiksi veroilmoitusten kanssa tai rahoitusta hakiessa. Sitä saatetaan myös vaatia, esimerkiksi lupa- sopimus -tai laina-asioissa.

Tilinpäätökseen kuuluu myös liitetietoja ja mahdollinen rahoituslaskelma, joka seuraa yrityksen rahaliikennettä tilikauden aikana ja havainnollistaa mihin yrityksen tulorahoitus riittäisi jatkossa. Tulorahoitus tarkoittaa käytännössä yrityksen oman toimintansa rahoittamista myyntituottojen ylijäämällä, joka jää jäljelle menojen jälkeen. Rahoituslaskelman laatii suuret yritykset, joiden liikevaihto on kymmeniä miljoonia ja/tai töissä monta sataa työntekijää. Muita liitetietoja pientenkin yritysten tarvitsee toimittaa kokonsa, yritysmuodon ja toiminnan laajuutensa mukaan. Kirjanpitoasetuksesta selviää, mitä liitetietoja pienyrityksen tulee toimittaa tasedokumentin ja tuloslaskelmadokumentin lisäksi tilinpäätökseen. (Taloushallinto – Tilinpäätös)

 

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaan listataan juuri loppuvan tilikauden tuotot ja kulut vähennyslukumuotoisena kaavana ylhäältä alas. Näin ollen saadaan selville, onko tällä tilikaudella verojen jälkeen jäänyt voittoa viivan alle vai onko tilikausi ollut tappiollinen. Tuloslaskelma noudattaa sille määriteltyä tuloslaskelmakaavaa. Kaavoja on erilaisia ja mitä niistä tulee käyttää, sitä määritellään kirjanpitoa koskevissa asetuksissa.

 

Kuva: Osakeliitto.fi/uutiset/tilinpaatos-tutuksi/

 

Tase

Tase erittelee yrityksen varallisuuden, oman pääoman ja velat tiettynä hetkenä, tiettynä päivänä. Yleensä tilikauden viimeisenä päivänä.

Taseen toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Taseessa on kaksi puolta: Vastaavaa-puoli listaa mitä varallisuutta yrityksellä on. Vastattavaa-puoli listaa millä eri tavoin varallisuus on rahoitettu. Vastattavaa puoli jakautuu vielä kahteen osioon: rahoitus, eli oma pääoma sekä luotto, eli vieras pääoma. (Talousverkko – Mikä on tase ja mitä se kertoo? 2014)

Varallisuutta on esimerkiksi myyntisaamiset, pankkitili, koneet ja kalusto sekä alv-verosaamiset. Rahoituksen puolella on muun muassa merkintöjä kuten: osakepääoma, tilikauden tulos, pitkäaikainen rahoituslaina, sekä osto-ja alv-velat. Pienillä yrityksillä oma pääoma on karkeasti yrittäjien ja omistajien itse sijoittamaa pääomaa sekä yrityksen voittoa ja vieraspääoma karkeasti pankkilainaa sekä osto -palkka -ja alv-velkoja.

Taseen molempien puoliskojen kaavat tulisi päättyä samaan summaan, siitä nimi tase. Voit kuvitella asiaa niin, että jos yrityksen tilillä on 500 euroa rahaa, on yritys eri tavoin hankkinut, eli rahoittanut kyseisen 500e euroa. Sen ei tarvitse kaikki olla samalta asiakkaalta laskutettua, mutta kirjanpidosta tulee selvitä mistä eri lähteistä yrityksen rahat ovat tulleet.

 

Kuva: Valjas.fi/tase/

 

Toivottavasti sain selvennettyä tilinpäätöstä, tasetta sekä tuloslaskelmaa jollekin kanssaopiskelijalleni. Tsemppiä vuoteen 2021!

 

Lähteet:

https://taloushallintoliitto.fi/tilinpaatos

https://go.accountor.fi/toiminimen-tilinpaatos/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyv%C3%A4_kirjanpitotapa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Rahoituslaskelma

https://www.talousverkko.fi/mika-on-tase-ja-mita-se-kertoo/

https://www.osakeliitto.fi/uutiset/tilinpaatos-tutuksi/

https://valjas.fi/tase/

Kommentoi