Tampere
21 May, Tuesday
13° C

Proakatemian esseepankki

Tiimityön tärkeysKirjoittanut: Juha Hyytinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Viimeisimmissä opinahjoissani on ollut paljon erilaisia tiimitehtäviä. Tai ainakin niiksi niitä kutsuttiin. Tehtiin ryhmissä tehtäviä ja juteltiin niitä näitä. Kun tehtävät oltiin saatu valmiiksi, käteen ei jäänyt oikeastaan mitään muuta kuin opettajan antama arvosana. Jari Salminen kirja ”Onnistu tiimityössä – tiimin jäsenen kirja”, avaa jo ensimmäisessä kappaleessaan sen, että ”tiimillä tarkoitetaan sellaista työyhteisöä, jotka ovat sitoutuneet toimimaan yhdessä jonkin päämäärän saavuttamiseksi”. Monissa ryhmissä, joissa olen työskennellyt ei ole ollut yhteistä päämäärää, jota kaikki ryhmänjäsenet tavoittelevat. Osa halusi oppia uutta ja kehittää itseään ja osalle taas riitti se, että pääsi kurssista läpi, ihan sama mikä arvosana oli. Vasta Proakatemialle tullessani olen alkanut tajuamaan, että millaista on työskennellä oikeassa tiimissä ja mitä kaikkia mahdollisuuksia toimivan tiimin kanssa voi saada aikaan.

 

Mitä kaikkea tiimityöllä voi saada aikaan?

Tulevaisuudessa työelämässä tullaan törmäämään suurempiin haasteisiin kuin aikaisemmin. Nykyaikaisissa esimiesvetoisissa organisaatioissa työ on suurimmaksi osaksi yksin puurtamista ja yksilön työtaakka voi ylittää suorituskyvyn vaikka kyseessä olisikin huipputason työntekijä. Tiimityöskentelymalli on lisääntynyt todella paljon, mutta kuitenkin monissa paikoissa ei uskalleta siirtyä siihen ja sitä kohtaan ollaan todella skeptisiä. Ennakkoluulot tiimityöskentelymallia kohtaan johtuvat yleensä siitä, että ei olla pystytty kokoamaan toimivaa tiimiä tai on ollut huonoja kokemuksia ”tiimi ”työskentelystä. Tulevaisuuden haasteet kaipaavat erilaisen lähestymistavan ja tiimityöskentely on toimiva ratkaisu siihen, sillä ”tiimityö puolittaa tehtävän haasteet, mutta kaksinkertaistaa menestyksen”. (Sillanpää)

”Huipputiimin jäsenet puhaltavat yhteen hiileen, työ etenee rivakasti, ristiriitoja osataan ratkaista ja henkilökohtaiset kahnaukset loistavat poissaolollaan”. Minun mielestä tämä fraasi kuvaa hyvin Promisian toimintaa akatemian myyntipäivillä, jotka me lopulta voitettiin. Jo muutama viikko ennen myyntipäiviä päätimme, että mehän tulemme voittamaan myyntipäivät. Ihan sama mihin tiimi ryhtyy, pitää aina lähteä liikkeelle voittomentaliteetilla. Ja se myös näkyi meidän tiimin toiminnassa myös muille tiimeille myyntipäivien aikana. Kaikkina kolmena päivänä meillä oli todella hyvä fiilis ja kuuluisa pöhinä päällä. Vaikka väsytti ja jännitti, vedimme pilke silmäkulmassa loppuun asti. Olimme kaikki sitoutuneet omiin tehtäviimme ja olimme todella joustavia tilanteen vaatiessa.  Näissä olosuhteissa oli helppo hyväksyä oma- ja tiimin keskeneräisyys ja sitä kautta mahdollistaa jatkuva kehittyminen.

 

Erilaisuus

Ilman erilaisuutta ei synny kehitystä. Kukin meistä on ainutlaatuinen yksilö, niin miksi emme käyttäisi sitä hyödyksi? Olen monia kertoja ollut mukana ”tiimeissä”, joissa on ollut samanlaisia henkilöitä kuin minä. Samat taustat, koulutukset sekä harrastukset. Melkein joka kerta kun lähdettiin tekemään erilaisia tehtäviä, ne ovat jotenkin epäonnistuneet tai jäänet junnaamaan paikoilleen. Siinä hetkessä turhautti todella paljon, koska luulin että nyt on koossa dreamteam, jonka kanssa voisimme onnistua. Vasta elokuussa, kun oma Proakatemia-taival lähti käyntiin, aloin vasta kunnolla ymmärtämään sen, että kuinka tärkeää tiimin monipuolisuus oikein on. Meillä Promisiassa on 19 aivan ainutlaatuista henkilöä, joilla kullakin omat fyysiset- sekä psyykkiset sekä sosiaaliset ominaisuudet. Löytyy introvertteja sekä ekstroverttejä sekä substanssiosaamista monilta eri aloilta. Monialaisuus haastaa poistumaan omalta mukavuusalueelta ja antaa uudenlaisia näkökulmia ja tapoja ratkaista ongelmia. Uskon, että oman kehitykseni sakkaava eteneminen viime vuosina on juuri johtanut siitä, etten ole päässyt työskentelemään tällaisessa ympäristössä jossa nyt olen. Ennen se oli pelkkää yksin suorittamista massan mukana ilman minkäänlaista varsinaista päämäärää. Vaikka olenkin ollut osa Promisiaa vasta 4 kuukautta, olen oppinut enemmän itsestäni sekä tiimityöskentelystä kuin viime vuosina yhteensä.

 

Roolit tiimissä

”Olemme erilaisia ja siksi vahvempia!” (Sillanpää). Kirjassa tiiminjäsenet jaettiin yhdeksään eri tiimirooliin, jotka kuvaavat tiimijäsenen toimintaa tiimissä.

 

 1. Ideoija
 • Hyvä ratkaisemaan ongelmia ja tuomaan uusia näkökulmia. Joskus vaikeuksia toimia täysipainoisena tiiminjäsenenä.
 1. Vauhdittaja
 • Luo toimintaenergiaa haastavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Usein sitä mieltä, että muut eivät tee tarpeeksi töitä päämäärän eteen.
 1. Verkostoituja
 • Paljon kontakteja, uusia näkökulmia ja tietoja toimintaympäristöstä, asiakkaista ja kilpailijoista.
 1. Viimeistelijä
 • Perfektionisti, usein vastuussa aikatauluista ja laadusta.
 1. Toteuttaja
 • Päämäärätietoinen ja asioiden liikkeellepanija.
 1. Tiimivalmentaja
 • Johtaa tiimiläisten osaamista ja kykyä kaikkien käyttöön.
 1. Sovittelija
 • On vastuussa tiimin henkilödynamiikasta. Aistii herkästi ilmapiirin ja siinä tapahtuvat muutokset.
 1. Asiantuntija
 • Turvautuu faktoihin ja ammattitaitoonsa. Tuo tiimiin osaamista.
 1. Arvioija
 • Pohtii vaihtoehtoja ja seuraussuhteita aktiivisesti sekä kriittisesti.

Tiimi on riippuvainen kustakin roolista ja ilman rooleja, kokonaisuus ei pysyisi kasassa. Jokaisen roolin edustajan tuomat ominaisuudet luovat perustan menestyvälle tiimille. Kullakin tiimiläisellä on omat vahvuudet ja heikkoudet eikä kenenkään tarvitse olla kaikkien alojen maisteri. Tämän takia on tiimi, jossa on monia eri osaajia, sillä yksittäisen yksilön vahvuus on samalla koko tiimin vahvuus. ”Kukaan meistä ei ole niin fiksu, kuin me kaikki yhdessä!” – Ken Blanchard

 

Pohdinta

Ennen akatemialle tuloa olen elänyt aika pumpulin pehmeää elämää. Harvoin olen mennyt mukavuusalueeni ulkopuolelle, koska on ollut mahdollisuus pysyä siellä mukavalla puolella. Sanonta ”mene sieltä mistä aita on matalin”, sopi hyvin minun tilanteeseeni. Sillanpää kertoo kirjassaan, että ”tiimityö vaatii sitoutumista, jatkuvaa kehittymistä ja rohkeutta astua ulos omalta mukavuusalueeltaan”. Nämä kolme kiteyttävät hyvin sen, mikä on merkityksellistä tiimityössä.

Kirjasta tarttui mukaan todella paljon oppeja, jotka kasvattavat varmasti minua ihmisenä sekä tiimiläisenä. Tärkeintä tiimityössä on se, että tiimillä on selkeät tavoitteet, joita varten tehdään pyyteettömästi töitä ja niihin sitoudutaan koko tiimin voimin. Ilman tätä emme voi kutsua itseämme tiimiksi. Tämä vaatii tiimiläisten jatkuvaa haastamista pois mukavuusalueelta sekä toistensa sparraamista, jotta saadaan kaikista paras mahdollinen potentiaali irti. Ja juuri tämän takia on enemmän kuin tärkeää, että tiimistä löytyy monia eri osaajia, jotka täydentävät toisiaan.

#Yhdessäisosti

 

Kommentit
 • Salla Nieminen

  Todella mielenkiintoista ja avointa pohdintaa! Sinulla on vahvasti hallussa se, miten peilaat omia kokemuksiasi kirjasta opittuun teoriaan. Kirjasta luettu ja Promisiassa opittu kulkevat koko ajan mukavasti käsi kädessä! Minusta oli todella mielenkiintoista lukea ajatuksiasi Promisiasta, tiimeistä, joihin olet ennen Proakatemiaa kuulunut ja ajatuksista, joita näiden väliset eroavaisuudet ovat herättäneet. Oli varmasti tosi antoisaa lukea tiimityöskentelyyn liittyvä kirja juuri tässä vaiheessa, kun on päässyt mukaan uuteen tiimiin. Luin tämän esseesi tosiaan jo aikaisemmin joulukuussa, ja nyt kun vihdoin palasin tänne kommentoimaan, luin esseesi vielä uudestaan. Nyt näin nuo esittelemäsi Salmisen tiimiroolit aivan uudessa valossa, kun mielessä on vielä kirkkaana Promisian paja Belbinin tiimirooleista. Jäinkin nyt pohtimaan, miten nämä roolit sopivat yhteen Belbinin tiimiroolien kanssa… Sinun esseessäsi jäin kaipaamaan lyhyttä pohdintaa liittyen Salmisen tiimirooleihin: onko Promisiasta helppo löytää tälaisia erilaisia rooleja ja tunnistatko itsesi selkeästi jonkun tietyn roolikuvauksen perusteella?
  Tosi hyvä ja mielenkiintoinen essee! Sinulla on selkeä tapa kirjoittaa, ja tekstiä on helppo lukea. Mielelläni luen lisää tiimityöhön liittyvää pohdintaa sinulta! 🙂

  25.2.2019
Kommentoi