Tampere
21 Jun, Friday
16° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin sisäinen viestintäKirjoittanut: Sahar Arzagani - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Onnistu tiimityössä - Tiimin jäsenen kirja
Jari Salminen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kun kuulin ensimmäistä kertaa Proakatemiasta ja kuinka siellä kaikki perustuu aitoon tiimitekemiseen, olin innoissani. Onhan tiimityöskentelystä jonkin verran jo kokemusta. Kun siirryimme vihdoinkin pääkampukselta akatemialle, pallo heitettiin jo heti ensimmäisellä viikolla tiimille. Siinä meidän pitikin sitten lyödä päät yhteen ja miettiä, että mistähän sitä aloittaisi ja mitä seuraavaksi. Haastavaahan se oli, mutta hyvin me siitä tiimini Revenan kanssa suoriuduttiin. Tämä johtui vahvastikin meidän tiimimme sisäisestä viestinnästä. Nyt kun akatemialla on vietetty se reilu neljä kuukautta, niin pitää myöntää kuinka tiimityöskentely on ollut itselle haastavampaa mitä luulin sen olevan. Miten pitää tiimiä ajan tasalla omista projekteista ja tekemisestä, vaikka se ei aina tunnu niin isolta asialta, että siitä pitäisi kenellekään kertoa? Miten pitää ymmärtää, että joskus 18 henkilöllä voi olla se 18 eri mielipidettä. Joudumme tiimissämme myös tekemään paljon yhteisiä päätöksiä, eikä sekään ole aina niin helppoa.

Olenkin huomannut, kuinka tärkeää tiimin sisäinen viestintä on, jotta pääsemme tiiminä eteenpäin. Lisäksi olen tajunnut, että nyt kun sen opettelee kunnolla, akatemian jälkeen siitä on iso hyöty työmarkkinoilla. Asioiden sujuva viestintä kehittää luottamusta ja läpinäkyvyys tiimin sekä yrityksen sisällä, on kaiken A ja O. 

Tässä esseessä pohdin tiimin sisäisen viestinnän tärkeyttä ja tätä varten otin lukuun Jari Salmisen kirjoittaman kirjan, ”Onnistu tiimityössä”.

 

Mitä viestintä sitten on?

Teoriassahan viestintä on vain sitä, että informaatiota siirretään ihmiseltä toiselle. Välissä on yksi tai useampi tiedon välittäjä, toisia ihmisiä tai teknisiä laitteita. Viestintä itsessään on yksinkertainen määritelmä, mutta mitä taas tulee viestimiseen sekä kommunikointiin, asiasta tulee monimutkaisempi, sillä se on kaksisuuntainen prosessi. Oikeanlainen viestintä johtaa tilanteen ymmärtämiseen, kun taas viestinnän väärin tulkitseminen voi koitua ongelmalliseksi mm. meidän tilanteessamme, Revenan liiketoiminnalle.

Viestintä on iso osa tiimiä ja sen toimivuudella on suuri vaikutus tiimin menestykseen. Tiimiläiset voivat kokea mm. motivaation ja sitoutumisen lisääntyvän, kun he pystyvät kommunikoimaan toistensa kanssa haasteitta. Revenalla tämä sisäisen viestinnän tärkeys tuli ilmi etenkin alussa, jossa viestintää käytettiin tutustumiseen, mikä taas johti meillä ystävyyteen tiimiläisten kesken. Tarpeeksi hyvä sisäinen viestintä auttaa tiimiläisiä työskentelemään yhdessä tuntemalla toistensa vahvuudet ja heikkoudet jo heti alusta lähtien. Toisaalta viestintä voi aiheuttaa myös konflikteja. Tiimiläiset voivat olla eri mieltä toistensa kanssa ja tämä voi aiheuttaa jännitteitä tiimin sisällä.

 

Viestinnän haasteet

Tehokas viestintä ei ole aina mahdollista ja on monia syitä, miksi viestintä tiimin sisällä voi epäonnistua. Tunteet ovat yleisin syy epäonnistuneeseen viestintään. Viha, hämmennys ja pelko ovat voimakkaita tunteita, jotka vaikuttavat viestintään. Tiimissämme olen seurannut, kuinka ihmiset reagoivat toisten tunteisiin. Osa tarttuu pieniin yksityiskohtiin lauseessa ja toiset tarjoavat samalla mitalla takaisin. Liian puolustava tai kielteinen viesti voi myös usein vaikuttaa siltä, että emme kiinnitä huomiota parannusehdotuksiin. Tunteita voi tulkita myös toisen olemuksesta ja kehonkielestä. Joku pyörittelee silmiään tai joku on vain aivan hiljaa. Hankalinta on se, kun ihminen ei uskalla ilmaista tunteitaan ääneen ja yleensä siksi ettei aiheuttaisi toiselle epämukavan oloa. Tällöin pitäisi yrittää hänen eleistään tulkita, millä tuulella ihminen on, mikä voi olla hankalaa. Usein kuitenkin on niin, että viesti ei vain ole vastaanotettu tarkalleen lähettäjän tarkoittamalla tavalla, ja siksi onkin tärkeää, että tiimiläiset puhuvat avoimesti, jotta viesti ymmäretään varmasti oikein. 

 

Pohdinta

Tehokkaiden tiimien rakentaminen on oikeastaan ​​kaikki sitä, kuinka nuo tiimin jäsenet kommunikoivat ja tekevät yhteistyötä yhdessä. Toteuttamalla tehokkaita strategioita, kuten alla lueteltuja, parantaaksesi viestintää, voit mennä pitkälle kohti tehokkaiden ryhmien rakentamista.

Anna jokaiselle mahdollisuus omaan ääneen – Kuten edellä mainittiin, on erittäin tärkeää, että jokainen yksilö tiimissä kokee olonsa arvostetuksi. Se, että heillä on ääni ja heitä kuunnellaan, rakentaa myös luotettavan sekä turvallisen ilmapiirin tiimin kesken. On osattava ymmärtää myös toisen mielipidettä ja tulla vastaan toisen mielipidettä. Näin saadaan luotua paras lopputulos.

Innovaatio – Jos tiimiläisillä on mahdollisuus kommunikoida avoimesti ideoistaan pelkäämättä sen lyttäämistä tai pilkkaamista, tuovat he jatkossakin todennäköisemmin ideansa pöytään. Innovaatio riippuu suuresti tästä, ja viestintää rohkaiseva tiimi on paljon todennäköisemmin innovatiivinen.

Kehu – Jokainen tietää, että kehut, kiitollisuuden ja huomion osoittaminen herättävät lämpimän tunteen, joka saattaa nostaa korviin asti ulottuvan hymyn. Tiimiläiseltä saatu positiivinen palaute tai kehu heijastuu keskinäiseen luottamukseen ja sitä kautta koko tiimin toimivuuteen. Positiivinen palaute motivoi, innostaa, tukee vahvuuksia ja auttaa siten myös onnistumaan entistä paremmin. Kehu siis tiimiläisiäsi enemmän, sillä tämä saattaa palata sen äärelle vielä monta kertaa, vaikkapa niinä hetkinä, kun tuntuu ettei mikään onnistu.

Olen sitä mieltä, että tiiminä meillä on vielä kehitettävää, mutta ollaan menossa parempaan suuntaan. Proakatemia on yksi parhaista paikoista oppia itsetuntemusta, ihmistuntemusta sekä viestintää. Kun ympärillä on jatkuvasti 18 henkilöä, joiden kanssa pitää tulla toimeen vähintään 35 tuntia viikossa, täytyy oppia tunnistamaan omia ja toisten tunteita, sekä miten niihin reagoidaan. Aidon tiimin voima lähtee jäsenten erilaisuuden hyväksymisestä ja hyödyntämisestä.

 

LÄHTEET

Salminen, J. 2017. Onnistu tiimityössä. Helsinki: J-Impact.

 

Kommentoi