Tampere
23 May, Thursday
25° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin rakentaminen, miten rakennetaan hyvä tiimi?Kirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Karl-Johan Spiik
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Tiimin rakentaminen, miten rakennetaan hyvä tiimi?

 

 

Erika & Samuli

 

JOHDANTO

Tässä esseessä käymme läpi tiimin rakentamisen ja tiimin merkityksen kulmakiviä ja perehdymme syvemmin Erikan ja Samulin Blebin testien tuloksiin. Käymme myös yleisesti läpi mikä Belbin tiimiroolitesti on. Proakatemialla ennen tiimijakoa kaikki tekevät kyseisen testin, jotta niiden tulosten pohjalta osataan rakentaa mahdollisimman toimivat tiimit, että tasapaino roolien välillä pysyy tiimin sisällä suhteellisen tasan. Tiimin merkitys Proakatemialla on suuri oppimisen kannalta, olemmekin pyrkineet rakentaa Empiriasta huippu tiimiä. Pitkä matka on vielä toki edessä, mutta olemme saaneet tiiminä jo paljon hyvääkin aikaan, sekä edistystä.

 

Mikä on tiimi?

Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhtenäiseen päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.” – Katzenbach & Smith (1993)

 

Tiimejä rakennetaan monissa eri tilanteissa ja asiayhteyksissä aloista riippumatta, tiimit voivat olla pitkäaikaisia tai vain hyvin lyhyen aikavälin tiimejä. Niiden dynamiikka täytyykin rakentaa täysin sen pohjalta mihin, ja kuinka pitkän käyttö tarpeeseen tiimi on. Luottamuksen taso, visio, kesto, tiimiläisten määrä, tehtävän vaativuus, kaikki nämä ja monet muut asiat vaikuttavat tiimin luomiseen.

 

Tiimiä täytyy myös osata johtaa, joko valmentajan tai johtajan suunnalta tai tiiminä yhdessä johtaa toinen toisiaan. Ilman minkään näköistä johtajuutta, tiimi ei tule pitkälle kulkemaan. Esimerkiksi Proakatemialla opiskellaan ei tiimiNjohtamista, vaan tiimijohtamista, silti meillä on tiimissä business leader ja team leader. Vaikkeivat he suoranaisesti johda tiimiä, on heillä kuitenkin painava sana ja vastuu meidän kontakteistamme tiimin ulkopuolelle.

Proakatemialla pyritään luomaan tiimijohtamisen mallilla huippu tiimejä, mutta kaikki ei huippu tiimin tasolle pääse

 

Ei ole väliä kuinka paljon ammattilaisia tiimissä on sen toimivuuden kannalta, vaan se miten pelataan samaan maaliin. Esimerkiksi jääkiekossa olympia ja mm joukkueet ovat suhteellisen lyhytaikaiset tiimit tai joukkueet, sekä ne ovat täynnä alansa parhaita. Ilman oikeanlaista johtajuutta ja valmennusta ei huippu porukasta yksilöitä saada hiottua timanttista tiimiä. Kaikilla täytyy olla halu pelata samaan maaliin

 

 

HYVÄN TIIMIN MUODOSTAMINEN

 

Tiimin muodostaminen alkaa jäsenten tutustumisella toisiinsa pintaa syvemmälle, olisi hyvä tuntea toista ”työminää” syvemmälle, sillä sieltä voi nousta esiin selviä syitä johonkin käyttäytymisen malliin ja helpompi ymmärtää toista, kun tietää mitä toisen arkielämässä on meneillään.

 

Erika on aikaisemmin kirjoittanut esseen insight väriprofiileista ja värien eroista, Insights on erittäin hyödynnetty tiimin rakentamisen keino. Melina Näätänen (ent. Niemi) on käyttänyt menetelmää jo vuosia jääkiekko joukkueiden mentaalivalmennuksessa ja joukkueen eli tiimin dynamiikan rakentamisessa. Insights väriprofiilit luovat lisäavaimia niin valmentajalle kuin tiimiläisille ymmärtää toistensa tapoja toimia, jonka kautta ymmärrys toisia kohtaan kasvaa.

Jokaista väriprofiilia tulisi osata ymmärtää, jolloin vältyt väärinkäsityksiltä monissa tilanteissa. Välillä voi olla vaikeaa ymmärtää miksi toinen toimii, kuten toimii, etenkin vastavärit keskenään voivat saada toisistaan väärinymmärryksiä.

 

TIIMIN KEHITYSVAIHEET

 1. TYÖRYHMÄ

Ryhmä, jolle kasvu tai kehittyminen työssä ei ole päämäärä. Jäsenet vaihtavat mielipiteitä työstä, työmenetelmistä, tulevaisuuden näkymistä jne. auttaakseen ryhmän jäseniä suoriutumaan vastuualueellaan. Aitoa yhteistyötä ei kuitenkaan ole. Painopiste on yksilöllisissä suoritustavoitteissa ja yksilövastuussa. Työryhmän jäsenet eivät etsi lisäarvoa yhteistyöstä.

 

 1. NÄENNÄISTIIMI

Ei ole keskittynyt voimavarojen hyödyntämiseen. Tiimin aikaansaannokset ovat huomattavasti heikommat kuin eri yksilöiden potentiaalit. Näennäistiimit kutsuvat itseään tiimeiksi, mutta ovat suorituksiltaan huonompia kuin työryhmät.

 

 1. POTENTIAALINEN TIIMI

On ryhmä, joka todella yrittää aikaansaada hyvää tulosta. Päämäärät ja tavoitteet ovat kuitenkin epäselviä eikä yhteisvastuullisuus ole vielä juurtunut tiimiin. Tällaisia ryhmiä on yleensä yrityksissä paljon.

 

 1. TODELLINEN TIIMI

Kaikki ovat yhtä paljon sitoutuneita yhteiseen päämäärään, tavoitteisiin ja toimintatapaan ja tuntevat yhteisvastuuta. Tiimin jäsenillä on toisiaan täydentäviä taitoja, joita myös hyödynnetään.

 

 1. KORKEAN SUORITUSTASON TIIMI

Tiimin jäsenet tuntevat vastuuta paitsi korkeatasoisista suorituksista, myös toistensa henkilökohtaisesta kasvusta ja menestymisestä. Korkean suoritustason tiimi on esikuva potentiaalisille ja todellisille tiimeille. (elisanet.fi 2022)

 

 

 

ERIKOISJOUKOT – OMA HENKI TOISEN KÄSISSÄ

Erikoisjoukoissa tiimin tulee olla todella yhteen hitsautunut ja luottamus sanoinkuvailematon, heidän tehtävissään oma henki on usein tiimiläisen käsissä, eli tässä tiimin luottamuksessa on kyse elämästä ja kuolemasta. Proakatemialla tiimien luottamuksessa onneksi ei ole ihan näin rajut panokset pelissä, mutta tällä periaatteella tulisi luottamusta rakentaa, kävi mitä kävi, toinen suojaa aina selustan. Erikoisjoukoissa tiimiläiset tuntevat toisensa läpikotaisin, perheasiat, huolet, murheet, ilot.

 

TOIMIVAN TIIMIN ELEMENTTEJÄ

Toimivan tiimin viisi pohjaelementtiä ovat luottamus, konflikti, sitoutuminen, vastuu ja tavoite, ilman edellä mainittuja elementtejä voidaan toki rakentaa suhteellisen toimiva tiimi muttei huipputiimiä.

Luottamushan on kaikessa tekemisessä aina avainasemassa, työelämä, parisuhde, kulttuuri, koulutus, kaikkeen tarvitsemme luottamusta, sen taso ja periaatteet vaihtelevat tietysti aina ympäristö kohtaisesti.

Aluksi tuleekin tutustua ja oppia luottamaan tiimiläisiin, jotta päästään seuraavaan kohtaan eli konfliktiin.

Konflikti sanana voi kuulostaa pelottavalta ja saatatkin ajatella, että eihän kukaan nyt ehdoin tahdoin halua joutua konfliktin pyörteisiin. Totta harvat haluamalla haluavat konflikteja, mutta niitä ei myöskään saa välttää.

Sitoutuminen, voi tämä paljon puhuttava aihe. Tuleeko kaikkien olla samalla tasolla sitoutuneita tiimissä? Tiimiin kyllä, samoihin asioihin ei, koska meillä kaikilla on omat vahvuutemme ja mielenkiinnon kohteemme. Aihe puhuttaa myös meillä Proakatemialla tiimien sisällä paljon ja uskallankin väittää, että jokainen akatemian tiimi on paininut saman keskustelunaiheen kanssa. Vastuulla tarkoitetaan yksilön vastuuta, osaat ottaa vastuuta ja kannat vastuun omista tekemisistä. Tavoitteita tulee asettaa, jotta niitä kohti voidaan pyrkiä, ilman niitä suoritus jää latteammaksi kuin niiden kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen myös motivoi saavuttamaan aina suurempia ja suurempia asioita, saavuttamisesta tulee onnistumisen tunne.

 

 

VIISI TOIMINTAHÄIRIÖTÄ TIIMISSÄ

Luottamuspula

Jos tiimissä on luottamuspulaa, ei voi tiimin psykologisesti turvallinen ympäristökään kehittyä. Ei uskalleta antaa palautetta, kertoa kuulumisia, huolia tai murheita.

Konfliktien pelko

Konflikteja tarvitaan, vaikkei kukaan niistä ihan hirveästi tykkäisikään. Konfliktit kuitenkin puhdistavat ilmaa ja niiltä ei voi välttyä. Jos niitä vältellään, paine kattilassa kasvaa ja joskus se kyllä räjähtää, mutta tällöin tulee paljon sotkua

Sitoutumisen puute

Sitoutumisen puute tiimissä aiheuttaa luottamuspulaa ja konflikteja, sekä tiimin energiaa menee miettiessä muiden sitoutumisastetta.

Vastuun välttely

Vastuuta tulee osata ottaa, oli kyse sitten vastuu tehtävistä tai oman mokan vastuun kannosta, molemmat ovat aivan yhtä tärkeitä

             Tulosten huomiotta jättäminen

Jos joku tekee hyviä tuloksia, tulee ne huomioida kehulla tai muulla vastaavalla eleellä. Näin hyvän tuloksen tekijälle tulee arvostettu ja merkityksellinen olo, tällöin henkilö haluaa ja tekee jatkossakin hyviä tuloksia. Huomiotta jättäminen tuo toiselle vain ala-arvoisen ja harmillisen mielen, jos on saanut hyviä tuloksia aikaan ja kukaan ei niitä mitenkään huomioi.

 

 

BELBIN TIIMIROOLITESTI

Mikä?

Belbin® on työkalu, joka auttaa ymmärtämään tiimejä paremmin tekemällä niiden sisäiset roolit näkyviksi. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä tiimirooleja. Jokaisella tiimiroolilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja ne ovat kaikki yhtä tärkeitä.

Miksi?

Belbiniä® voi hyödyntää tuottavampien ja tasapainoisten tiimien luomiseen. Toisaalta sen avulla voi myös kehittää tiimejä auttamalla yksilöitä ymmärtämään omaa ja toistensa rooleja entistä paremmin.

 

Miten?

Belbin®-tiimiroolitesti koostuu itsearvioinnista sekä vastaajan työskentelytavat tuntevien henkilöiden havainnoija-arvioinneista. Arvioinneista luodaan raportti, joka antaa henkilön toiminnasta 360° kuvan. (tuni.fi 2022)

 

 

ERIKAN ROOLI

Resource investigator

PANOS: Ulospäinsuuntautunut, innokas, kommunikoiva. Tutkii mahdollisuuksia ja luo kontakteja

SALLITUT HEIKKOUDET: Ylioptimistinen. Menettää kiinnostuksensa, kun alkuinnostus on hiipunut

 

Shaper

PANOS: Haastava, dynaaminen, kukoistaa paineen alla. On draivia eli intoa sekä rohkeutta voittaa esteet

SALLITUT HEIKKOUDET: Provokaatioon taipuvainen. Loukkaa ihmisten tunteita

 

Co-ordinator

PANOS: Kypsä, itsevarma, tunnistaa lahjakkuuden. Selventää tavoitteita. Delegoi tehokkaasti.

SALLITUT HEIKKOUDET: Voidaan nähdä manipuloivana. Jakaa omaa osuuttaan työstä muille.

 

Työ-ympäristö Erika

Erika pitäisi sijoittaa aaltoilevaan työhön, jossa ei ole tiukkaa rakennetta, ja jossa liikutaan tilanteesta toiseen sujuvasti. Hän sopisi parhaiten rooliin, joka on muutoksen terävimmässä kärjessä, ja joka tarjoaa paljon liikkumavaraa ja tarkoittaa paineen alla työskentelyä. Määrittele työ tavoitteiden ja päämäärien perusteella, ja anna sitten henkilölle Erika vapaat kädet. Ole resurssien suhteen avokätinen, mutta vaadi säännöllisiä raportteja työn etenemisestä.

 

Muut ovat huomanneet, että Erika saattaisi parhaiten sopia:

 • suunnittelemaan jotain hyvin erilaista
 • tarttumaan tilaisuuksiin silloin kuin ne avautuvat
 • keksimään uusia liikeideoita

(Erikan Belbin tiimirooli testin tulokset 2021)

 

 

SAMULIN ROOLI

Resource investigator

PANOS: Ulospäinsuuntautunut, innokas, kommunikoiva. Tutkii mahdollisuuksia ja luo kontakteja

SALLITUT HEIKKOUDET: Ylioptimistinen. Menettää kiinnostuksensa, kun alkuinnostus on hiipunut

Plant

PANOS: Luova, mielikuvituksellinen, vapaasti ajatteleva. Luo ideoita ja ratkaisee vaikeita ongelmia.

SALLITUT HEIKKOUDET: Jättää sattumanvaraiset seikat huomioimatta. Liian keskittynyt muuhun, jotta kykenisi tehokkaaseen kommunikointiin

Monitor evaluator

PANOS: Hillitty, strateginen ja tarkkanäköinen. Näkee kaikki vaihtoehdot ja tekee päätökset oikein.

SALLITUT HEIKKOUDET: Draivi eli into puuttuu, sekä kyky inspiroida muita. Saattaa olla liian kriittinen.

Työ-ympäristö

Samuli tarvitsee työn, jossa on löyhät toimintarajat, ja toimii parhaiten jos saa liikkumatilaa. Hän on todennäköisesti enemmän hyödyksi projektin alku- ja perustamisvaiheissa kuin jatkovaiheissa, ja saa todennäköisesti enemmän tyydytystä saadessaan tilaisuuden tutkia ja kehittää uusia järjestelmiä ja hankkeita. Muut ovat huomanneet, että Samuli saattaisi parhaiten sopia: o työhön, jossa ihmisten hienovarainen käsittely on tärkeää o työhön, jossa uusien ihmisten tapaaminen on tärkeää o tarkastelemaan asioita täysin eri näkökulmasta

Muut ovat huomanneet, että Samuli saattaisi parhaiten sopia:

 • työhön, jossa ihmisten hienovarainen käsittely on tärkeää
 • työhön, jossa uusien ihmisten tapaaminen on tärkeää
 • tarkastelemaan asioita täysin eri näkökulmasta (Samulin Belbin tiimiroolitestin tulokset 2021)

 

Pohdinta

Tiimin rakentaminen ei ole missään tapauksessa helppoa, mutta täysin mahdollista kunhan tiimi haluaa itse rakentaa huipputiimin. Palo kehittymiseen lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään, joltain näkyvämmin kuin toiselta, tällöin pitää osata kysyä ei kyseenalaistaa vaan kysyä toisen elämäntilanteesta ja sitoutumisesta. Onneksi tiimin jäsenten keskinäiseen ymmärrykseen on tarjolla useampaa erilaista apuvälinettä, kuten esimerkiksi Insights ja Belbin.

Mielestämme tiimin muodostamisen vaiheissa, olemme kohdassa kolme ”potentiaalinen tiimi”. Empiria on saanut vision ja mission keskusteltua, sekä ongelmia on käsitelty paljon pitkin syksyä, meissä on paljon potentiaalia tulevaan

 

EMPIRIA

Edelläkävijät

Esimerkillä

Eteenpäin

 

 

Lähteet:

Belbin tiimirooli testit

Melina Näätänen diat

http://www.elisanet.fi/ristopla/91tiimit.html viitattu 7.12.2022

Spiik K-J. 2022 Yhdessä ohjautuva tiimi. Kustantaja Karlex Oy

https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/belbin

 

 

Kommentoi