Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Tiimin kehitysvaiheetKirjoittanut: Veeti Suontama - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Onnistu tiimityössä - Tiimin jäsenen kirja
Jari Salminen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Tässä esseessä käsittelen tiimin eri kehitysvaiheita, ja syvennyn erityisesti meidän Hurmos osuuskunnan vaiheisiin, mitä olemme käymässä läpi. Luin Jari Salmisen Onnistu Tiimissä kirjan, ja avaan omia näkökulmia tiimin eri vaiheista. Aiheena tiimin kehitysvaiheet on ajankohtainen, koska olemme juuri käymässä ensimmäisiä vaiheita läpi. Jari Salmisen kirja avasi hyvin, miten voimme tiiminä hoitaa kehitysvaiheet mahdollisimman hyvin.

 

Perustamisvaihe

Tiimin ensimmäinen kehitysvaihe on perustamisvaihe. Perustamisvaiheessa tiimin jäsenet ovat usein innostuneita ja odotukset tiimiä kohtaan on korkealla (Jari Salminen 2013).

Kun joulukuun lopussa saimme tietää tiimijakomme, olimme todella innostuneita ja motivoituneita aloittamaan osuuskunnan perustamisen. Henkilökohtaisesti tiimijako meni niin kuin halusin, ja sain juuri ne ihmiset tiimiini, ketä olinkin toivonut.

Kun tammikuussa aloitimme työskentelyn tulivat yrityksen perustamisvaiheen tunnusmerkit hyvin esille. Olimme muodollisen kohteliaita toisillemme, ja hieman varoimme omien tunteiden näyttämistä, joka on tietenkin normaalia, kun joukko lähes ennestään tuntemattomia ihmisiä aloittaa luomaan tiimiä, ja muodostamaan tavoitteita. Aloitimme luomalla hallituksen, sen jälkeen pienryhmät, ja saamaan jokaiselle omaa roolia tiimiyrityksessä. Hallitus päätettiin äänestyksellä. Myös valitsimme Business leaderin ja team leaderin äänestämällä.

Perustamisvaiheessa on erityisen tärkeää oppia tuntemaan tiimiläiset, sekä luomaan aitoa vuorovaikutusta tiimijäsenten välillä, luomaan yhteisiä tavoitteita, ja hahmottaa suunta mihin haluamme olla menossa (Jari Salminen 2013). Tämä vaihe jäi meillä hieman vähäiseksi ja sen huomaa nyt. Toki olemme edelleen täysin alkutekijöissä, joten harjoittelemme edelleen toisten tuntemista, vahvuuksia, ja tapoja toimia.

 

Myrskyvaihe

Myrskyvaiheessa jäsenet oppimaan tuntemaan toisiaan paremmin. Tiimin kehitys ei kuitenkaan ole aina joutuvaa, sillä myrskyvaihe sisältää nimensä mukaisesti paljon ristiriitoja, erinäisiä näkemyksiä, sekä suorastaan valtataistelua. Vaikeuksistaan huolimatta myrskyvaihe on tärkeä tiimin kehityksen kannalta, sillä sen aikana tiiminjäsenet oppii tuntemaan toistensa heikkouksia, sekä vahvuuksia, pintaa syvemmältä. Tämä vaihe tuntuu usein raskaalta niille, jotka eivät ole tottuneet yhteistyöhön, avoimeen keskusteluun ja ristiriitojen rakentavaan ratkaisuun.

Joissain tapauksissa myrskyvaihe voidaan ohittaa nopeastikin. Joissain tapauksissa tiimi voi jämähtää myrskyvaiheeseen lopullisesti. Tiimin jäsenten yhteistyötaidot ja kyky kypsään ajatteluun ratkaisevat, pystyykö tiimi kehittymään. Mielestäni tiimissämme on alusta asti osattu näyttää omat mielipiteensä, ja heti alussa oli ilmassa myrskyvaiheen tunnusmerkkejä. Mielestäni tiimissämme, olemme menossa kovaa vauhtia kohti myrskyvaihetta. Pidän itse myrskyvaihetta tärkeänä, koska silloin oikeasti näemme, miten ihmiset toimivat tositilanteissa, sekä uskon että konflikti tilanteet voivat entistä enemmän parantaa tiimin luottamusta, varsinkin omien mielipiteidensä tuomisessa esille. Pidän myrskyvaihetta todella tärkeänä aikana, koska silloin erityisesti hiotaan taitoja avoimeen keskusteluun, palautteen vastaanottamiseen ja konfliktin rakentavaan ratkaisemiseen. Näistä asioista on todella paljon hyötyä tulevaisuudessa.

 

Oppimisvaihe

Oppimisvaiheessa tiimi kehittyy todella nopeasti. Tiimin jäsenet alkavat muodostamaan yhteyksiä, ja syventyy tiimin yhteisiin tavotteisiin. Tässä vaiheessa myös yleensä tiimille alkaa kehittymään oma identiteetti, joka heijastuu juuri tiimin yhteen hitsautumisena. Myös tiimihenki vahvistuu ja luottamus syvenee, joten vaihe on hyvä uusien toimintamallien oppimiseen. Oppimisvaiheessa usein käsitetään se, että tiimitoiminnan voima syntyy yhteistyöstä.

 

Suoritusvaihe

 

Kun tiimi on päässyt hyvin vauhtiin, ja oppinut tekemään yhteistyötä puhutaan suoritusvaiheesta. Työtä tehdään tällöin sitoutuneesti, ja yhteisiä tavoitteita kohti. Tiimi ei ole kuitenkaan vielä huipputiimin tasolla, joka pystyisi hyödyntämään kaiken taitonsa. Tässä vaiheessa on tärkeää nähdä tuloksia, sekä tehdä selkeäksi se, halutaanko tavoitella huipputuloksia vai tyytyä kohtuuteen. Jotkut tiimit jäävät suoritusvaiheeseen myös, koska toimintaympäristö on liian jämähtänyt, ja tiimiläiset eivät ole valmiita muutokseen.

 

Huipputiimi

 

Jotkut tiimit pääsevät huipputiimi vaiheeseen. Huipputiimi kuitenkin vaatii, todella paljon tiimin yhteistä työtä, aikaa ja voimaa. Keskisessä osassa huipputiimiä on se, että tiimin jäsenet peilaa omaa onnistumistaan ensisijaisesti tiimin menestymisen kautta. Eli huipputiimi ei koostu ” huippuyksilöistä” vaan laadukkaista tiimipelaajista, jotka haluavat kehittyä.

Huipputiimissä työ etenee tehokkaasti ja kehittyvästi, ilman turhia konflikteja, egoilua tai ratkaisuttomia riitoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että erilaisia mielipiteitä ei saa olla, vaan käännetään asia siten että erilaisuus on rikkaus. Huipputiimi ei myöskään jatkuvasti pysähdy ihmettelemään omaa erinomaisuuttaan, vaan on kokoajan valmis kehittymään ja oppimaan uusia asioita ja toimintamalleja, oppia hyödyntämään kaikkia voimavarojaan. Huipputiimi vaihekkaan ei ole aina pysyvä, sillä tiimiin voi tulla muutoksia. Esimerkiksi yhden henkilön lähteminen tiimistä saattaa rikkoa tiimidynamiikkaa niin paljon, että on palattava takaisin oppimisvaiheeseen, ja kehitettävä toimintamallit uudelleen. Huippuunsa viritetty tiimi on myös herkkä kaikenlaisille erilaisille häiriöille, ja se tekeekin siitä vaikeaa. Siksi on todella tärkeää, että myrskyvaiheessa on ansaittu syvä luottamus, ja turhia konflikteja ei pääse syntymään.

 

Valetiimit

 

Valetiimeillä tarkoitan tiimejä, joilla ulkoisesti asiat pyörivät hyvin, mutta sisällä on paljon myrskyjä ja erimielisyyksiä. Valetiimi ei pysty panostamaan tarpeeksi tiimin kehittymiseen, vaan yksilöt menevät oma pää edellä jokaiseen haasteeseen, ja yrittävät saada ainoastaan itsensä näyttämään hyvältä, jopa muiden kustannuksella. Valetiimissä ei pyritä syvälliseen yhteistyöhön eikä luottamiseen.

 

Pohdintaa

 

Kirjassa oli mielestäni todella hyviä pointteja eri tiimin kehitysvaiheista, ja niitä avattiin hyvin. Pidän tärkeänä erityisesti myrskyvaihetta, koska olemme tiiminä sitä käymässä lävitse. Kirja avasi hyvin, miten pääsemme kehittymään myrskyvaiheen ohitse, sekä kehittymään huipputiimiin asti. Otan kirjasta varmasti käytäntöön paljon asioita, varsinkin sen, että myrskyvaiheessa konfliktit ovat hyvä asia, ja ne pystytään ratkaisemaan järkevin keinoin. Kirja myös painotti paljon luottamuksen tärkeyttä, ja olen siitä samaa mieltä. Ilman syvää luottamusta, tiimillä ei ole ikinä mahdollisuutta kehittyä huipputiimiksi, mikä on tavoitteemme.

 

 

Lähteet

Salminen Jari. 2013. Onnistu tiimityössä. Tiimin jäsenen kirja. 2 painos. Helsinki: Multiprint Oy

 

 

Kommentoi