Tampere
20 Jun, Thursday
15° C

Proakatemian esseepankki

TiimilupausKirjoittanut: Kukka-Maaria Halme - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Lujasti lempeä
Maaret Kallio
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Puhuimme keväällä, että jokainen tiimiläinen kirjoittaa kesän aikana esseen siitä millainen tiimiläinen on ja haluaa olla. Mitä asioita lupaan tiimille, mitä annan itsestäni. Mitkä ovat omat vahvuudet ja heikkoudet tiimityöskentelyssä. Sovimme, että käytämme pohdinnan pohjana erilaisia, itse valitsemia persoonallisuustestejä tai muita käyttäytymistä kuvaavia tekstejä. Kaikki ovat varmasti puolen vuoden tiimityöskentelyn aikana huomanneet tiettyjä piirteitä omassa toiminnassaan, ja tekstin muodossa on mahdollisuus pohtia, kokeeko nykyisen roolin tai toimintatavat tiimissä omakseen.

 

Persoonallisuustestejä

Vaikka persoonallisuustestit eivät täysin pidä paikkaansa, olen itse löytänyt useita testejä tehdessäni niistä paljon yhtäläisyyksiä. 16 personalities -testin mukaan olen Protagonisti, ENFJ-A. Tulkinnan mukaan protagonistit ovat ihmisläheisiä, luontaisia johtajia.

’’Protagonistit ovat aitoja, välittäviä ihmisiä, jotka toimivat sanojensa mukaan, ottavat mielellään johtovastuun, luovat yhteishenkeä ja motivoivat tiimiään innolla, joka on tarttuvaa’’ (16personalities.com).

Myös vahvat tunteet ovat ominaisia protagonistille. He kiinnostuvat toisista ihmisistä, joskus jopa liikaakin ja on mahdollista, että he ottavat toisten ongelmat omikseen pyrkiessään auttamaan. Koen suurimman osan tulkinnasta omakseni ja olenkin käytännössä huomannut toimivani paljon tekstin kertomalla tavalla. Tiimissä minua on pidetty aitona ja pirteänä omana itsenäni. Protagonistille ominaisesti osaan hyvin analysoida ja pohtia omia tunteitani ja siksi usein negatiiviset tunteet jäävät muilta huomaamatta. Saan voimaa muista ihmisistä ja tiimissä omat huolenaiheet unohtuvat ja innostun yhteisistä asioista. Tämän takia syvempi tutustuminen tiimiläisten kesken kestää kauemmin, sillä huolet ja murheet eivät usein tule esille muiden seurassa.Protagonistin heikkouksiin kuuluukin liiallinen herkkyys ja niin sanottu muuttuva itseluottamus. Muuttuvat itseluottamus tarkoitta siis sitä, että muiden ihmisten seurassa koen olevani itsevarma, mutta kyseenalaista itseäni yksinollessani.

Koulutus.fi väritestin mukaan olen keltainen persoonallisuus, joka elää tunteista ja kommunikaatiosta. ’’Turhaudun, kun joku sanoo suoralta kädeltä “ei” fantastisille ideoilleni. Okei, kannan ehkä pienoista kammoa torjutuksi tulemista kohtaan. Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne ovat todella vaikeita minulle’’ (koulutus.fi). Koulutus.fi testin tulokset tukevat hyvin protagonistin tuloksia ja tunnista näitä piirteitä itsessäni.

 

Kokemukseni tiimin jäsenenä

Omalla kohdallani viime kevättä on hyvin vaikea pohtia kokonaisuutena. Tuntuu, kuin meillä olisi ollut kaksi eri vaihetta. Alkuvuosi, kun teimme paljon yhdessä töitä Proakatemilla, oli mieluisaa ja sain hyvin toimia omana itsenäni. Maaliskuussa koronan takia alkoi etäopiskelu ja tämä vaikutti paljon omaan elämääni ja myös minuun tiimin jäsenenä. Aikaisempien kuvausten mukaisesti sain voimaa ja energiaa muista ihmisistä, mutta etäpalavereilla ja pajoilla ei ollut samaa vaikutusta. Yksin kotona tietokoneella opiskelu tuntui raskaalta ja näkyi pienempänä kiinnostuksena tiimin yhteisiä asioita kohtaan.

Perusluonteeltani olen huolehtivainen ja auttavainen. Tämän takia otan usein tiimissä useita tehtäviä vastuulleni ja tulen yleensä apuun, jos kukaan muu ei pääse. Tämä johtaa välillä siihen, että minulla on enemmän tehtäviä, mitä pystyn suorittamaan. Uskon, kuitenkin siihen, että kaikki hyvä tulee takaisin. Eli kun auta muita, uskon myös itse saavani helpommin apua, kun sitä pyydän. Tällainen vahva idealistisuus on myös protagonisteille tyypillistä.

Ajattelin kirjoittavani esseen täysin persoonallisuustestien pohjalta. Tartuin kuitenkin yhtenä iltana Maaret Kallion Lujasti lempeä (Kallio, 2016) nimiseen kirjaan ja yksi luku herätti mielenkiintoni. Luvussa puhuttiin ’’reippaan tytön syndroomasta’’ ja se kuvastaa mielestäni hyvin itselleni tyypillistä toimintaa, jonka seurauksena esiinnyn tiimissä reippaana ja auttavaisena vaikeampinakin hetkinä.

’’Ympäristön olisi pinnisteltävä ymmärtääkseen ilmeistä pintaa syvemmälle: kukaan ei ole niin reipas, ettei kaipaisi myötätuntoa, myönteistä palautetta ja rajallisuuden mahdollisuuksia’’ (Kallio, 126).

Reippaat ihmiset ovat tottuneet hoitamaan asiat kunnolla ja tunnollisesti ja usein pärjäävätkin näissä hyvin. Tämä voi kuitenkin johtaa näkymättömyyden tunteeseen ja uskonkin, että tämä voi olla osasyy jatkuvaan tarpeeseeni tulla ymmärretyksi. Koen välillä, etteivät ihmiset ymmärrä kuinka paljon pyrin auttamaan ja teen asioita muiden hyväksi. Toisaalta, kuten kuolutus.fi väritestissäkin sanottiin, pelkään ulkopuolisuuden tunnetta ja pyrin auttamalla muita ’’ansaitsemaan’’ paikkani tiimissä.

Syksyn ensimmäinen paja vahvisti ajatuksiani. Sain Revenan kiertopalkinnon, sillä olin pitänyt viimekevään aikana eniten pajoja koko tiimistämme. Olin jo ennen koulun alkua lupautunut ylimääräiseksi tuutoriksi aloittaville opiskelijoille, perehdyttänyt tiimimme uutta jäsentä sekä luvannut olla mukana järjestämässä Proakatemian synttäreitä. Nämä kaikki asiat tehtävät ovat olleet mielestäni kivoja, mutta haluan silti jatkossa kalenteri täyttyvän myös projekteista ja itseäni kehittävistä asioista.

 

Lupaan tiimilleni…

Lupaan tiimilleni tulevan syksyn aikana edelleen auttaa ja huolehtia muista, mutta vain sen verran, että pystyn tekemään työni kunnolla. Harjoittelen siis sanomaan ei, jos minulla on kalenteri täynnä, vaikka osaisinkin auttaa tai tehtävä kuulostaisi kivalta. Lupaan myös aktiivisesti osallistua tiimin ja yhteisön tapahtumiin, jotka jäivät loppukeväästä vähemmälle. Tiimin haluan tuoda positiivista ja iloista energiaa negatiivisuuden sijaan. Koen, että tämä tuleekin ihan luonnostaan aina kun pääsen kasvokkain ihmisiä tapaamaan. Vastapainona haluan myös rehellisesti näyttää negatiivisempia tunteita, jos sellainen tilanne tulee eteen.

Tiimissä toivoisin jatkossa selkeämpää roolia itselleni, jossa pääsisin kehittään omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Työmäärä on välillä kasvanut liian suureksi sen takia, kun olen ollut useammassa jutussa mukana samaan aikaan. Olen opetellut antamaan muille vastuuta ja luottamaan tiimin tekemiseen. Usein kuitenkin, jos asiat eivät mene suunnitellusti, teen itse asian loppuun tai korjaan. Tämä toimintamalli on vahvasti läsnä kotona ja työpaikallani, mutta tiimissä haluan harjoitella siitä pois ja luottaa muiden tekemiseen.

Jo ennen Proakatemian pääsykokeita lupasin itselleni yhden asian. Pääsykokeissa ja jos pääsen kouluun, aion olla täysin oma itseni. Kuulosta yksinkertaiselta, mutta usein uudessa ympäristössä huomaamattaankin muokkaa itseään ja käytöstään muiden kaltaiseksi ja sellaiseksi, josta kuvittelee muiden pitävän. Olen mielestäni onnistunut tässä lupauksessa ja muistutan siitä usein itseäni.

 

Lähteet:

Kallio M. 2016. Lujasti lempeä. 1. painos. Painettu EU:ssa. Wsoy.

16 personalities.com persoonallisuustesti: https://www.16personalities.com/fi/enfj-persoonallisuus

Koulutus.fi persoonallisuustesti: https://www.koulutus.fi/keltainen-persoona-15525

Kommentoi