Tampere
27 May, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Tiimidiili ja validointiKirjoittanut: Antti Eloranta - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tapahtuma, josta sipistään ja keskustellaan akatemian käytävillä useita kertoja ja jopa vuosia, sekä otsikkokin sen jo paljastaa, tiimidiili. Näissä jokavuotisissa otsaanlyönnin olympialaisissa pyritään ratkaisemaan tehtävä, joka tulee akatemian ulkopuoliselta taholta toimeksiantona. Tarkoituksena on, että tiimit eivät voi millään tapaa valmistautua tähän tehtävään, joten kilpailuasetelma on reilu kaikille. Palkinnoksi tästä tiimi ansaitsee jonkin sortin, myös taloudellisesti mitattavissa olevan hyödyn, sekä tiimi saa ponnaduksen kohti huipputiimiä. Tänä vuonna toimeksianto oli niin ympäripyöreä, että se mahdollisti käytännössä minkä tahansa liiketoimintamallin luomisen. Tehtävänä oli siis luoda 1) mahdollisimman skaalattavissa oleva startup-yritys 2) Myyntipäiville mahdollisimman myyvä tuote, ennätysmyynnit rikkova, sekä helposti myytävä. Koska tarkempia raameja tai vaatimuksia toimeksiantajalla (Business Tampere) ei ollut, oli tämä hyvin vaikea lähtökohta tiimeille. 

 

Apaja aloitti tiimidiilin jakautumalla organisaatiollisesti kahtia. Tiimit jaettiin kiinnostuksen, mutta myös osaamisen puolesta. Kumpaankin tiimiin valittiin projektipäällikkö, sekä tämän jälkeen ideoita alettiin heitellä kumpaankin kategoriaan. Tarkoituksena oli koko tiimidiili toimia yhtenäisenä organisaationa, joka jakaa ideat ja avut toisilleen, mutta samalla osallistuu 100% panostuksella kumpaankin “tuoteryhmään”. Tiimidiilissä tuli hyvin nopeasti selville se, että innovoidessa aivan uudenlaista palvelua tai tuotetta, on lähes mahdotonta ajatella, että se ponnahtaa vain mieleen. Aluksi tulisi kartoittaa erilaisia ongelmia, mitä ihmisillä on elämässään (yksinäisyys, lahjan ostaminen, kiire, stressi) ja tämän jälkeen luoda ratkaisu, eli toteuttaa idea. Samalla tavalla ajattelee sijoitusvalmennuksen suomeen tuonut Mikko Sjögren “1) Etsi ihmisiä, joilla on rahaa. 2) Kysy, mikä heidän ongelmansa tai tarve on. 3) Toimita se heille”. Tämä ajattelumalli olisi nopeuttanut todennäköisesti innovointiprosessia myös oman tiimimme kohdalla. 

 

 Loimme aluksi kaksi ideaa, joista hyvin monet innostuivat todella paljon. Toinen ideoista, startup-innovaatio nimeltä sticker tracker oli loppuun asti projektina, mutta toinen kilpailu-idea elämysten AirBnB vaihtui matkan myötä yritykseksi nimeltä Ele, joka valmistaa ekologisia “idea” lahjakortteja. Sticker tracker oli liimattavissa oleva pieni tarra, mikä on paikannettavissa GPS:n avulla, joten et voi hukata enää tavaroita. Ele on aineeton ja moderni lahjakortti, jonka avulla voit antaa, vaikka kevätsiivouksen mummolle, eli yhteistä aikaa, eikä turhaa roinaa. Ele sai sijoittajilta erityismaininnan sen kekseliäisyydestä, skaalattavuudesta, sekä toteuttamiskelpoisuudesta. 

 

Tiimidiilin keskeisin oppi oli innovoimisen vieminen käytäntöön, joka koettiin myös erittäin haastavaksi. Ongelmana innovoimisessa oli ajan tehokas käyttäminen ja esiin tulleiden ideoiden jalostaminen, mikä Apajalla unohtui täysin. Tulleet ideat lähtökohtaisesti “unohdettiin”, sillä niitä ei koettu sellaisinaan tarpeeksi voittaviksi. Samalla innovaatiota tehtiin tavalla “keksitään nyt jotain ideoita”, eikä kyselty ihmisiltä tai erilaisilta asiakasryhmiltä, että mihin ongelmaan luotaisiin ratkaisua. Mikäli ideoita lähtee ajattelemaan pelkästään ideoina, on vaikea saada objektiivinen näkemys sen idean kannattavuuteen. Sticker Trackerin kohdalla huomattiin tutkimustulosten avulla, että hyvin harvalla ihmisellä on oikeasti ongelma tavaroiden hukkaamisessa. 

 

Validointi, validointi, onko tehty validointia? Tämä sana toistui niin sijoittajien, kuin startup valmentajien ja omien akatemian valmentajien suusta lähes taukoamatta. Validointi on suunniteltu, testattu, dokumentoitu ja hyväksytty osoitus siitä, että prosessi, menetelmä, tila, laite, järjestelmä, jne. toimii tasaisesti ja toistettavasti. Käytäntöön vietynä validointi tarkoittaa potentiaalisen asiakasryhmän kartoittamista etukäteen, jolloin on parempi ymmärrys markkinoista ja tuotteen tai palvelun toimivuudesta. Uudessa liiketoiminnassa on lähes mahdotonta arvata tätä asiakasryhmää kohdilleen, mutta kaikkea ei voi myydä kaikille. Apaja toteutti tiimidiilissä validointia erilaisten kyselyiden avulla, sekä haastattelemalla kadulla ihmisiä, joilla on erilaiset demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, sekä koulutustaso. Validointia on äärimmäisen tärkeää tehdä nimenomaan konkreettisesti, sillä usein oma uskomus palvelun tai tuotteen loppukäyttäjästä tai asiakkaasta on väärä.  

 

Data kertoo yrittäjälle, sekä myös mahdollisille sijoittajalle hyvin paljon tuotteen tai palvelun potentiaalista. Esimerkiksi validointia tehdessä kerättyä dataa voidaan hyödyntää suoraan palvelumuotoilussa, sekä tuotekehityksessä. Sijoittajien näkökannalta validointi ja kerätty ulkopuolinen data tuotteen toimivuudesta on erittäin tärkeää tietoa. Tehokas, sekä toimiva markkinointi vaatii myös asiakasryhmän segmentoinnin mahdollisimman hyvin. Myös Bitfactor oy:n Maaret Posti kirjoittaa blogissaan ”Jatkuva idean validointi varmistaa, että alkuperäinen konsepti kehittyy koko ajan”. Tiimidiilissä huomattiin tämä konkreettisesti varsinkin Eleen kohdalla. Aluksi idea oli suppeampi, mutta ihmisten antamien jopa suoranaisten, sekä toistuvien kehitysideoiden kautta loimme huomattavasti kattavamman ja valmiimman palvelukonseptin tuotteen ympärille. Validointia on myös syytä opetella ja sen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa. Vaikka mielestäni kvalitatiivinen tutkimus on nopeasti toteutettavissa, ei se anna tarpeeksi kattavaa ja vakuuttavaa kuvaa, minkä pohjalle luoda markkinointi- ja myyntisuunnitelmaa. Määrällisessä tutkimuksessa tulee myös huomioida, missä tutkimusta toteuttaa ja kenelle, sillä esimerkiksi vain opiskelijaryhmissä jaettu kysely on hyvin pienituloisesta näkemyksestä annettu. Kun validointia on tehty, tulee ja kannattaa rajatut asiakasryhmät listata ylös ja valita mihin, sekä miten niihin toteutetaan markkinointia ja myyntiä. Tätä ei sovi unohtaa 

 

 

 

Segmentoinnin vaiheet = validointi. Tämän voi yksinkertaistaa yllä olevaan Talent Vectian tuottamaan kolutus materiaaliin. Tiimidiilissä tavoitteena segmentoinnilla, eli validoinnilla oli kaventaa asiakasryhmä mahdollisimman tehokkaasti. Tämän jälkeen toteutettiin kuluttajan käyttäytymistä ja reagointia mm. 500 vastausta keränneellä nettikyselyllä, sekä jo aiemmin mainitulla laadullisella haastattelututkimuksella. Tämän jälkeen laadittiin etenkin pitchausta varten kaksi mallia ideaaliasiakkaista, sekä heidän ominaisuuksistaan. Lopulta luotiin strategia näiden asiakkaiden löytämiseen ja keinot markkinointiin. 

 

 

 

 

 

LÄHTEET 

Mikko Sjögren, Toimitusjohtaja Varapuu, Sijoitusmessut Tampere-talo, 9.5.2019 

 

http://www.zeus.fi/validointi.html, Validation, Measuring, Information 

 

https://bitfactor.fi/fi/blogi/2017/06/30/parempaa-liiketoimintaa-designin-avulla-osa-33-idean-testaaminen-tuo-esiin-kayttajien-nakokulman/ 

 

https://www.talentvectia.com, Talent Vectia, Liikkeenjohdon konsultointi ja valmennus. 

 

Kommentoi