Tampere
26 May, Sunday
19° C

Proakatemian esseepankki

Tiimi on enemmän kuin yksilöKirjoittanut: Sanna Rinne - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly- opas muuttuvaan työelämään
Ilona Hiila
Ida Hakola
Maaretta Tukiainen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Harva, jos mikään yrityksistä tai muista organisaatioista pyörii ja tekee tulosta ainoastaan johtajansa toiminnalla. Organisaation johtajalla on usein tiimi taustalla ohjaamassa organisaatiota kohti menestystä. ”Älykäs tiimi on osiensa summa”. Tämä lausahdus toistuu usein Ilona Hiilan, Ida Hakolan ja Maaretta Tukiaisen kirjassa ”Tiimiäly – Opas muuttuvaan työelämään” (2019). Työelämä on ollut muutoksen keskellä jo useita vuosia. Yksi merkittävä tekijä muutoksessa on teknologian kehittyminen ja sen käyttöönotto useissa työpaikoissa. Mitä enemmän teknologia kehittyy, sitä tärkeämpi ihmisestä tulee. Teknologian kehittyminen haastaa työntekijöitä, ja heidän suhtautumisensa muutokseen on yhteydessä esimerkiksi heidän motivaatioonsa työskennellä kyseisessä organisaatiossa.

Hiilan ym. (2019) luoma teos sisältää moniulotteista pohdintaa ja tietoa tiimiälystä sekä tiimissä työskentelystä. Kirjassa on havainnollistavia esimerkkejä sekä tehtäviä, joita on yksilöity sen mukaan, missä roolissa itse toimii organisaatiossa. Tiimiälyllä voidaan tarkoittaa montaakin asiaa, mutta usein se voidaan tiivistää niin, että ryhmä ihmisiä toimii yhdessä jokaisen jäsenen potentiaalia hyödyntäen kohti yhteistä tavoitetta. Tiimiäly on kuin aivojen neuroverkosto. Aivan kuten nämä neuroverkostot, myös tiimiäly on joustava ja muovautuva. Tällöin tiimiälyä hyödyntävä tiimi oppii kokemastaan, kerää tietoa sekä jakaa sitä saumattomasti ja muuttaa toimintaansa kohdatessaan esteen. Tiimiäly koostuu taidoista, joiden avulla ja niitä harjoittelemalla ryhmän tiimiäly vahvistuu. Näitä taitoja kutsutaan tiimiälytaidoiksi. Tiimiälytaitoja ovat lupa ja vastuu toimia, rikastava vuorovaikutus, salliva ilmapiiri tiimin sisällä, tiimin yhteinen suunta ja tavoite sekä itsetuntemus. Nämä taidot eivät ole synnynnäisiä tai persoonallisuuteen liittyviä, vaan niitä voidaan harjoittaa itsenäisesti tai yhdessä ryhmän kanssa. Tiimiäly on rakennettavissa mihin tahansa organisaatioon ja jokaisella meistä on todennäköisesti kokemusta tiimiälystä, vaikka emme olisi sitä aiemmin hoksanneetkaan. Tulevaisuudessa suurella todennäköisyydellä toimin myös itse erilaisissa tiimeissä fysioterapeutin ominaisuudessa. Terveysalalla moniammatillisuus ja moniammatilliset tiimit keskustelevat ja jakavat näkemyksiään asiakkaan tilasta ja sen parantamisesta.

Mitä hyötyä tiimiälystä sitten on yritykselle ja organisaatioille? Tutkimusten mukaan tiimissä työskentely parantaa yrityksen tulosta. Tiimissä työskentely antaa myös yksilölle kuuluvuuden tunteen, mikä voi vaikuttaa tämän työskentelyyn ja sen kautta tuloksellisuuteen merkittävälläkin tavalla. Tiimiäly nähdään suurena kilpailuetuna. Tiimissä on useita henkilöitä ja kaikilla on omat näkemyksensä ja ideansa. Yhteen tuodut vahvuudet voimistavat toisiaan, jolloin syntyy myös parempia ja luovempia ratkaisuja. Tämä lisää myös yksilön työhyvinvointia ja oppimista. Tiimissä toimiminen opettaa yksilölle enemmän, mistä hyötyy yksilön lisäksi myös koko tiimi. Monesti jollain toisella tiimissä saattaa olla vastaus juuri itseä mietityttäneeseen asiaan tai toisinpäin. Myös ongelmien tunnistus ja niiden ratkaisut löytyvät helpommin ja nopeammin tiimityöllä. Työtyytyväisyys sekä tiimin tuottama tehokkuus ovat myös omiaan puhumaan tiimiälyn puolesta kilpailuetuna. Yksinkertaisesti sanottuna, tiimi on enemmän kuin yksilö. Ei siis riitä, että organisaatiolla on yksi loistava johtaja. Johtaja tarvitsee tuekseen tiimityöntekijöitä, jotka porskuttavat eteenpäin älykkäästi. Siis tiimiälyllä.

Kommentit
  • Tatu Levänen

    Puhe tiimiälystä on aina mielenkintoista ja tämä sinun esseesi tuo sitä hyvin esille. Tiimiäly on paljon puheessa ja sen toiminnan toimivuuteen löytyy paljon mielipiteitä. Proakatemialla tiimejä luodaan minun tietääkseni usein Belbinin tiimiroolien kautta, kun taas hyvinvointitiimi Motive muodostetaan aina hakijoiden ja haastattelun perusteella ilman testejä. Tästä onkin useita mielipiteitä, kumpi on tiimin toimivuuden kannalta oleellisempaa. Tiimi joka on tehty tiimiroolien perusteella vai tiimi joka on tehty yhteen hyvin pelaavista? Tässäkin ehkä vanhakunnon “miksei molemmat” toimisi parhaiten. Tiimi muodostuisi henkilöistä, jotka toimivat hyvin yhteen, mutta olisivat myös erilaisia toimijoita tiimin sisällä. Tottakai ongelma tulee tälläisen tiimin luomisen vaikeudesta, mutta ei ole myöskään ihme, että Proakatemialla muodostuu paljon pieniä projektitiimejä, jotka tekevät omalla “hyvin yhteen pelaavalla” porukalla isoa tulosta.

    Tässä tuleekin tiimille pieni kysymys, jos tehdään pienemmällä porukalla vain projekteja, niin olemmeko enään tiimi? Tämä on vaikea kysymys ja itse en osaa varmaa vastausta tähän antaa. Itse koen, että tiimi on enemmän kuin vain porukka, jonka kanssa tehdään töitä. Se on tukiverkko, joka auttaa toisia. Kaikkien ei ole pakko olla mukana kaikissa projekteissa, mutta avun tarjoaminen on aina tiimin velvollisuus.

    26.11.2020
Kommentoi