Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tietoa Urhon organisaatiostaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Urho Group Oy:n omistaa tasapäisesti neljä nuorta miestä, jotka istuvat kaikki tällä hetkellä yrityksen hallituksessa. Tähän päivään asti hallitus on toiminut myös yrityksen johtoryhmänä, eli hallitus ja johtoryhmä eivät ole keskustelleet keskenään erillisinä tahoina. Tulevana toimintakautena hallitus järjestäytyy uudelleen ja yritykseen valitaan myös johtoryhmä. Idea on, että johtoryhmä toimii työntekijöiden ja hallituksen välikätenä, eli työntekijät vastaavat toiminnastaan johtoryhmälle ja johtoryhmä hallitukselle. Näin organisaatioon saadaan toisilleen vastaavia tahoja, jotka vaativat toisiltaan etukäteen määritettyjä asioita.

Hallituksen pääasiallinen tehtävä on laatia liiketoiminnan strateginen suunnitelma ja seurata sen kehittymistä johtoryhmän raportoinnin avulla. Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu yhtiön varainhoidon asianmukainen järjestäminen, budjetin tekeminen ja taloustilanteen seuraaminen, sekä palkkauksista päättäminen yhdessä johtoryhmän kanssa.

Johtoryhmän pääasiallinen tehtävä on ohjata, toteuttaa ja seurata yrityksen operatiivista toimintaa hallituksen määrittämän strategian avulla. Tämä tarkoittaa, että tehtävänä on palvella työntekijöitä, johtoryhmän muita jäseniä sekä asiakkaita. Näitä toimia ovat esimerkiksi myynti ja markkinointi, työntekijöiden työkalenterin ylläpitäminen, sekä laskutus ja palkanmaksu.

Yrityksen tärkein voimavara on työntekijät. Työntekijät osallistetaan yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen siten, että johtoryhmään valitaan operatiivisen johdon lisäksi yksi työntekijöistä. Johtoryhmään työntekijöistä valittavan henkilön on määrä toimia työntekijöiden vanhimpana ja edustaa johtoryhmässä työntekijöitä. Tämän tarkoituksena on parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä, löytää kehityskohtia asiakaspalvelutyöskentelystä ja tehostaa työn tekemiseen liittyviä prosesseja.

Kommentoi