Tampere
22 May, Wednesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Tieto- ja viestintäteknologian muutoksen vaikutus nykypäivän työskentelyynKirjoittanut: Eemeli Halme - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tieto- ja viestintäteknologian muutoksen vaikutus nykypäivän työskentelyyn

 

Viimevuosien aikana tieto- ja viestintäteknologia, eli TVT on kehittynyt hurjasti, sekä yhteiskuntamme on kokenut rajua muutosta mm. pandemian takia. Nykyään entistä useampi ihminen tekee etätöitä, koska mahdollisuudet siihen ovat hyvät. Hurja kehitys ohjelmistoissa, laitteissa, sekä verkkoyhteyksissä ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia erilaisiin työskentelytapoihin. Kehitys on tuonut mukanaan monia mahdollisuuksia, mutta myös joitain haasteita.

 

Etätyöskentely mahdollistaa paljon asioita työelämässä. TVT mahdollistaa tehokkaan ja tuottavan tavan työskennellä etänä. Monia sovelluksia ja työkaluja pystytään käyttämään hyvin etänä, vaikka kotoa tai reissusta käsin. Tämä myös lisää joustoa työn suorittamisessa ja työntekijät pystyvät organisoimaan töitänsä muuhun elämään paremmin. Automaatiota ja tekoälyä pystytään hyödyntämään työorganisaatiossa myös etänä, sillä nykypäivän tietokoneet ovat entisiä tehokkaampia. TVT:n ansiosta organisaatiot pystyvät rakentamaan suurempia ja hajautetumpia tiimejä ympäri maailmaa, joka edistää globaalia yhteistyötä ja auttaa organisaatioita kehittymään ja laajentamaan toimintaansa pienemmillä kustannuksilla. TVT:n kehityksen ansiosta työntekijöiden osaamisen, sekä ohjelmistojen päivittäminen onnistuu helposti verkon kautta missä päin maailmaa tahansa. Tämä helpottaa työntekijöiden ja laitteiden pitämistä kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvissa ympäristöissä.

 

TVT:n kehitys ja etätyöskentely tuo mukanaan myös huonoja puolia. Lisääntynyt etätyön teko ja siitä johtuva jatkuva yhteydenpito työhön voivat hämärtää ihmisten rajaa työn ja vapaa-ajan välillä. Monet etätyötä tekevät ihmiset kamppailevatkin työuupumuksen ja liiallisen työnteon kanssa. Myös tietoturvariskit ovat kasvaneet teknologian lisääntyessä organisaatioiden arjessa. Verkkohyökkäykset ja tietovuodot voivat kasvaa uhaksi etenkin työntekijöiden varomattoman toiminnan seurauksena ja niistä voi aiheutua suuria taloudellisia haittoja, sekä mainehaittoja. Teknologian kehittyessä ja automaation lisääntymisessä on aina riskinä se, että se vähentää ns. ”perinteisien” työpaikkojen tarvetta ja vaatii työntekijöiltä uudenlaista osaamista, jota heiltä ei välttämättä löydy. Yritysten teknologisoituminen saattaa aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta työtehtävän jatkumisesta. Jatkuvasta viestien ja sähköpostien määrästä voi myös aiheutua stressiä, sekä ahdistusta työntekijöille, joka saattaa vaikuttaa heidän työkykyynsä negatiivisesti. Lisäksi jatkuva teknologian käyttö, esim. tietokoneella istuminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden unenlaatuun ja henkiseen jaksamiseen.

 

Henkilökohtaisesti tykkään etätöiden tuomista mahdollisuuksista työelämän kannalta. Tykkään paljon matkustelusta ja se, että voin tehdä töitä, vaikka toiselta puolelta maailmaa, mahdollistaa matkustelun ja työnteon yhdistämisen hyvin. Itseäni ei juurikaan haittaa töiden tekeminen kotoa tai reissusta käsin, koska osaan erottaa työn ja vapaa-ajan mielestäni aika hyvin. Näen etätöiden mahdollistamisen myös osana yritysten vihreää siirtymää. Jos osa työntekijöistä tekee töitä, yrityksen toimitilat voivat olla kompaktimmat, sekä päästöjä ei synny työntekijöiden liikkumisesta työpaikalle.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että TVT:n vaikutus työelämään on ollut merkittävä. Se tarjoaa monia mahdollisuuksia, kuten etätyön joustavuuden ja tehokkuuden parantamisen, mutta samalla se tuo mukanaan haasteita, kuten työn ja yksityiselämän tasapainon vaikeudet ja tietoturvariskit. On tärkeää, että organisaatiot ja yksilöt tunnistavat nämä haasteet ja pyrkivät hallitsemaan niitä tehokkaasti. TVT:n jatkuva kehitys edellyttää jatkuvaa sopeutumista ja oppimista, jotta sen myönteiset vaikutukset voidaan maksimoida ja haitat minimoida työelämässä. Samalla on tärkeää varmistaa, että teknologian käyttö palvelee yksilöiden ja yhteiskunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia, jotta ihmiset pysyvät terveinä ja yrityksissä riittäisi työvoimaa.

 

Lähteet:

Työn tulevaisuus: Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ammattilaiset. EURES. 25.9.2020.Viitattu 27.10.2023

https://eures.ec.europa.eu/future-work-ict-professionals-2020-09-25_fi

Kommentoi