Tampere
18 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

The Art of War – Sodankäynnin TaitoKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

The art of war

Sun Tzu

 

 

Aika on omalta osaltani koittanut. Aika tutustua historiallisesti merkittävään ja vielä nykypäivänäkin ajankohtaiseen ”The art of war – Sodankäynnin taito”–teokseen. Tämä yli 2000 vuotta vanha mestariteos on mitä luultavimmin merkittävin ja luetuin kirja kyseiseltä ajan jaksolta, mikäli uskonnollisia teoksia ei lasketa mukaan.

Kirja jota pidän käsissäni, on tarkalleen ottaen Stephen F. Kaufmanin tulkinta alkuperäisestä Sun Tzun versiosta. Tai kun sanon että Sun Tzun alkuperäisestä teoksesta, niin todellisuudessahan alkuperäisestä kirjoittajasta ei ole varmaa tietoa kirjan iän vuoksi.

On vaikea täysin ymmärtää kuinka tuhansia vuosia vanhat opit ovat edelleen relevantteja ja kuinka niitä edelleen luetaan ja lainataan muissa teksteissä. Ylipäätään se, että Sodankäynnin taito on kulkeutunut sukupolvelta toiselle tähän päivään asti, on vähintään hatun noston arvoinen suoritus. Tietenkään kaikki katkelmat eivät ole aivan sanasta sanaan säilyneet ajalta ennen ajanlaskun alkua erinäisten käännösten, tulkkausten ja tulkintojen seurauksena, eikä tänäkään päivänä ole täyttä varmuutta kirjan alkuperäisestä kirjoittajasta, mutta ehkäpä timantti on vain hioutunut vuosien varrella.

 

 

Sodankäynnin taito koostuu kolmestatoista lyhyemmästä katkelmasta, joita nimitetään kirjoiksi. Tiukan aikataulun sekä aikaisemmin lukemani, aiheesta kirjoitetun esseen perusteella päätin perehtyä tarkemmin kolmeen suositeltuun kirjaan: How to Think of War, The Virtue of Changing Positions sekä Control and Maintenance of Territory.

En lukenut kirjaa vain sodankäynnin itsensä näkökulmasta, vaan sen sijaan peilaten sitä yritystoimintaan. Sodankäynti ja yritystoiminta ovat loppujen lopuksi hyvin samankaltaisia. Molemmissa menestyminen edellyttää hyvää johtamista sekä motivoituneita alaisia. Molemmissa sekä raha, että osaaminen ratkaisee. Molemmissa heikommat poistuvat maailmankartalta.

 

 

How to Think of War.

 

 

He harjoittelivat jatkuvasti, tietäen että se oli ainut tapa tehdä vihollinen haavoittuvaksi. Vapaa käännös neljännen kirjan alusta. Vähän aikaa lausetta pureskeltuani tulin siihen tulokseen, että kyseinen sitaatti on vietävissä suoraan sellaisenaan myös yritysmaailmaan. Jatkuvalla omien taitojen hiomisella ja syventämisellä saavuttaa monia asioita. Yhtenä niistä kilpailuedun, olemalla muita parempi ja jatkuvasti kehittymällä on helppo pysyä askel kilpailijoita edellä. Näin ollen itseäsi ja omaa yritystäsi kehittämällä luot tilanteen jossa kilpailijasi (viholliset) ovat alakynnessä, eli vertauskuvallisesti haavoittuvaisia. Jatkuva kehitys ja jatkuva harjoittelu, niin sodassa kuin rakkaudessa…

Kirjassa puhutaan myös siitä, kuinka hyvä sotaherra on aina samassa paikassa kuin minne hän lähettää miehensä. Sinällään varsin yksiselitteinen vertaus esimerkillä johtamisesta. Halusin kuitenkin nostaa tämän esille, sillä mielestäni on hyvin erikoista, että tuhansia vuosia vanhasta kirjasta ylipäätään löytyy neuvoja esimerkillä johtamisesta. Jos mietitään sekä sodankäynnin että bisnesmaailman lähihistoriaa viimeisen sadan vuoden ajalta, on molemmissa havaittavissa vahva hierarkisuus. Ja yleensä mitä vahvemmin mikä tahansa organisaatio on hierarkinen, sitä enemmän johdetaan statuksella ja vähemmän esimerkillä. Ainakin omien kokemusteni ja oman näkökulmani mukaan.

Kolmas asia jonka haluan nostaa, on vihollisen tunteminen ja tarkka suunnittelu. Jälleen kerran niin sodassa kuin liiketaloudessa, on tärkeää tuntea kilpailijansa läpikotaisin, mikäli mielii heidät päihittää. Tämä aforismi voidaan laajentaa koko toimialan tuntemiseen liiketaloudesta puhuttaessa. Tunne toimialasi, ja sen tiedon perusteella suunnittele liikkeesi huolellisesti.

 

 

The Virtue of Changing Positions.

 

The Warlord should always be prepared for dangerous traps and hidden devices that would undermine his advances. Varautuminen. Olennainen osa yritystoimintaa. Mitä paremmin olet varautunut mahdollisiin esteisiin ja ongelmiin, sitä helpompi niistä on selvitä, tai niitä on välttää. Varautumisen tärkeys tulee erityisesti esille silloin kun yritystoimintaa on jo pyörittänyt pidemmän aikaa samalla kaavalla, jos mikään ei muutu on helppo vain tuudittautua valheelliseen turvallisuuden tunteeseen ja olla murehtimatta mahdollisista vaaroista.

Hieman edeltävään liittyen kirjassa myös kerrotaan, että sotaherran tulisi olla koko ajan tietoinen ympäristöstään, ja varoa vihollisen tiedustelua. Nykypäivänä yritysvakoilu on jatkuvasti kasvava ongelma, varsinkin aloilla jotka ovat riippuvaisia uusista innovaatioista ja nopeasta kehityksestä.

 

 

Control and Maintenance of Territory.

 

Viimeisessä katkelmassa kerrotaan kuinka johtajan tulisi opetella hallitsemaan kaiken laisia alueita ja ihmisiä varmistuakseen, että hän kykenee neuvottelemaan tehokkaasti tilanteesta riippumatta. Yrittäjyydessä on erittäin tärkeää hallita useita eri alueita ja kokonaisuuksia, jotta oma yritys menestyisi. Ja vaikka jokin tietty aihepiiri ei suoraan omaa yritystä koskisikaan on hyvä myös olla tietoinen siitäkin mitä oman kuplan ulkopuolella tapahtuu. Varmasti sanomattakin on selvää, että yrittäjän tulee hallita erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä oleminen, sillä liiketoimintaa tehdään kuitenkin aina ihmisten, eikä yritysten välillä.

Kommentoi