Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Terveystaloustieteissä on tulevaisuusKirjoittanut: Veera Hauta-aho - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Terveystaloustieteissä on tulevaisuus

 

Terveystaloustieteet ovat uusi opiskeluala, jota voi opiskella tällä hetkellä vain Itä-Suomen yliopistossa. Taloustieteiden opiskelijoista tulee terveystieteiden maistereita, joiden pääaine on terveystaloustiede. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun opinnot suorittanut sosiaali- ja terveysalan opiskelija voi hakea suoraan maisterivaiheen opintoihin. Ennen hakua tällaisen hakijan on kuitenkin suoritettava terveystaloustieteiden perusopinnot, 26 opintopistettä, avoimessa yliopistossa. Lisäksi ennen opintojen aloitusta varmistetaan, että opiskelijalla on tarvittava osaaminen taloustieteen ja menetelmien osalta. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan vaatia osaamisen täydentämistä, jotka tulee suorittaa ennen opintojen aloitusta. Maisterikoulutus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta ja on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu 90 opintopistettä syventäviä opintoja, 7 opintopistettä ja loput 23 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

 

Maisterivaiheen koulutuksessa painotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön ja terveydenhuollon kustannusten jakaumaa, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän taloudellista organisointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuutta. Terveystaloustieteiden opinnot antavat hyvät valmiudet sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten arviointiin, tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen. Opiskelija saa myös ammattitaitoa tehdä näitä koskevia analyyseja. Erilaisten projektien suunnitteluun ja johtamiseen, sekä toimia asiantuntijana erilaisissa verkostomaisissa ympäristöissä halliten hyvän viestintätaidon. Opetus koostuu pääasiallisesti taloustieteistä, terveystaloustieteen teoriasovelluksista ja empiirisistä tutkimuksista.  Analyysiä taitoja opiskelija kartuttaa menetelmäopinnoissaan. Opintoihin kuuluu myös tilastollisia menetelmiä, taloudellisen arvioinnin toteuttamista, sekä matematiikkaa. Työharjoitteluilla opiskelija voi suunnata opintojaan haluamaansa suuntaan ja edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistä.

 

Terveystaloustieteen maisteriopinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joten ne on helppo suorittaa myös toisessa kaupungissa tai työn ohella. Opiskelu vaatii myös läsnäoloa, joka sisältää lähiopetusta Kuopion kampuksella. Etäopinnot koostuvat verkkoluennoista ja -keskusteluja, tenttejä, ryhmätöitä, sekä itsenäistä opiskelua. Opiskeluihin voi sisällyttää sivuaineiden opintoina opiskelijavaihdon esimerkiksi Erasmuksen kautta. Itä-Suomen yliopistolla on yhteistyö Rotterdamin yliopiston kanssa, joka mahdollistaa opiskelun Hollannissa. Tutkintoon kuuluu harjoittelu, jonka voi suorittaa myös haluamassaan kohteessa esimerkiksi ulkomailla. Tutkintoon kuuluu ohjattu Pro gradu -tutkielma, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa. Pro gradussa harjoitellaan käytännössä tutkimuksen tekemistä. Pro gradun teon aikana on tarkoitus syventää tietämystä tutkimusalueella. Kun tutkielma on laadittu, opiskelija saa valmiuksia tieteellisen tutkimisen prosessiin ja oman alan tieteelliseen kehityksen. Pro gradussa on osoitettava perehtyneensä aiheeseensa liittyvään tutkimustietoon ja siihen liittyviin tutkimusmenetelmiin. Tutkielmasta tulee käydä ilmi opiskelijan taito soveltaa valittua tutkimusmenetelmäänsä tieteelliseen ongelmaan.

 

Terveystaloustieteen maisterin tutkinto antaa pätevyyden moneen julkisen ja yksityisen sektorin tehtävään ja virkaan. Koulutuksella saa asiantuntemuksen työskennellä johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Terveystaloustieteilijät voivat sijoittua esimerkiksi moniin erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin, järjestöihin, sekä lääkeyrityksiin. Mahdollisuudet työskennellä myös monissa kunnan johtamis-, asiantuntija- ja opetustehtävissä, sekä ministeriössä. Halutessaan terveystaloustieteilijä voi työskennellä tutkimuslaitosten tai yliopistojen tutkijoina ja asiantuntijoina.

 

Kuullessani terveystaloustieteiden maisterivaiheen opiskelun mahdollisuudesta minulle valmistuvana fysioterapeuttina, aloin kiinnostua koulutuksesta ja etsiä lisää tietoa. Tradenomiopinnot kiinnostivat minua jo ennen fysioterapiaopintojani. Talous ja hallinto puoli alkoi Proakatemialle siirtymisen myötä kiinnostaa minua erityisesti. Tiedän, että fysioterapeutin työ ei ole minua varten, joten lisäkoulutus kiinnostaa minua kovasti. Fysioterapiakoulutuksesta saamani ammattitaidon yhdistäminen taloustieteisiin kuulostaa mielenkiintoiselta. Lisäksi opiskelun monimuotototeutus mahdollistaisi minulle edelleen Tampereella asumisen ja opiskelujen ohella töissä käymisen. On hienoa, että uusia koulutuksia järjestetään vastaamaan nykymaailman tarpeiden asiantuntemuksen puutteita.

 

Lähteet:

https://opintopolku.fi/konfo/fi/hakukohde/1.2.246.562.20.00000000000000004005/valintaperuste#valintaperusteen-lisatietoja

https://www.uef.fi/fi/koulutus/terveystaloustieteen-maisteriohjelma

Kommentoi