Tampere
28 May, Tuesday
25° C

Proakatemian esseepankki

Tekoälyä ja eettisyyttä pajojen yössä Kirjoittanut: Sari Kämäräinen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

“Tekoäly ei tule viemään sinun työpaikkaasi, vaan ihmiset, jotka osaavat hyödyntää sitä.” Suunnilleen näin totesi Riikka Tanner (2023) keväällä Tampere Business Festival –tapahtumassa. Tämä lause on jäänyt elävästi mieleeni ja se on tyrkännyt minua toisinaan varovaisesti tutustumaan lisää tekoälyyn ja sen erilaisiin ilmenemismuotoihin. Niinpä osallistuinkin Proakatemialla lokakuussa järjestetyn Pajojen yö -tapahtuman puitteissa pajaan, jonka aiheena oli nimenomaan tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa. Tätä esseetä varten olen etsinyt pajassa käytyihin keskusteluaiheisiin liittyviä lähteitä tukemaan esiin tuotuja näkökulmia, jotta asiat eivät jää mututunteen tasolle.

Minulle, jolle tekoälysovellukset ovat vain hyvin pintapuolisesti tuttuja, antoi paja paljon uutta tietoa aiheesta. Paitsi että vaihdoimme osallistujien kesken omia kokemuksia liittyen tekoälyyn, niin pääsimme myös yhdessä kokeilemaan muutamia eri tekoälysovelluksia ja miten ne toimivat. Näimme, kuinka tekoälyn avulla luotiin hetkessä mitä erikoisempia kuvia tai musiikkia ja videoklippejä. Keskustelimme myös siitä, ettei tekoälyn luomilla teoksilla ole kenenkään omistuksissa olevia tekijänoikeuksia, mutta tilanne muuttuu, jos tekoälyllä luotua materiaalia jatkojalostaa ja kehittää itse eteenpäin, jolloin lopputuloksen tekijänoikeus kuuluu tekijälle.

Eri sovelluksia testatessa huomasimme, että monet niistä ovat vielä selkeästi betavaiheessa ja vasta kehittymässä. Tekoälyä opetetaan monin eri tavoin ja yksi näistä keinoista on verkkosivu, jolla pelataan Human or not -nimistä peliä. Pelissä keskustellaan hetki jonkun kanssa, minkä jälkeen arvioidaan, onko kyseessä ihminen vai tekoäly ja siten tekoäly oppii koko ajan lisää siitä, mikä erottaa ihmisen ja tekoälyn. Voit lukea pelistä ja sen testituloksista lisää täältä.

Yksi mielenkiintoinen teema pajassa oli, kun kävimme keskustelua muun muassa tekoälyn väärinkäytöstä ja riskeistä sekä tekoälyn eettisestä puolesta. Oli mielenkiintoista pohtia muun muassa sitä, voisiko älylaitteiden käytön määrä vähentyä, mikäli tekoälyä hyödyntävä rikollisuus kasvaa eikä sitä pystytä hallitsemaan. Jos erilaisten sovellusten avulla pystytään vaikkapa manipuloimaan livevideota tai muuttamaan puhelutiedot siten, että vastaajalle näyttää ja kuulostaa kuin linjan toisessa päällä olisi esimerkiksi oma tytär, niin palaako kehitys siihen suuntaan, että kommunikointi tapahtuu enenevissä määrin vain kasvokkain.

Eettiset kysymykset nousevat esiin paitsi siinä, kuinka tekoälyä käytetään niin myös siinä, miten eettiset näkökulmat on huomioitu jo sovellusten kehittämisvaiheessa. Esimerkiksi chatbotti ChatGPT:stä on uutisoitu, että sen kehittämisen taustalla on käytetty epäeettistä halpatyövoimaa netin pimeimmän materiaalin seulomiseen ja siten tekoälyä on opetettu tunnistamaan minkälainen materiaali ei ole sopivaa. Lisäksi tekoälyn käytössä ja kehittämisessä on huomioitava sen tulosten reiluus ja yhdenvertaisuus, vastuukysymykset esimerkiksi tekoälyn tehdessä henkilövahinkoihin johtavan virheen, ihmisoikeudet ja yksityisyys sekä ekologinen kestävyys, sillä tekoälyn ja sen teknologian käyttäminen vaatii paljon energiaa eli luonnonvaroja. (Mäntylä 2023.) Näitä näkökulmia en kieltämättä ollut tullut aikaisemmin edes ajatelleeksi.

Vaikka tekoälyyn liittyy edellä kuvatun kaltaisia eettisiä haasteita, odotetaan siitä saattavan löytyä apu jopa ilmastokriisin hillitsemiseen tai terveydenhuollon tehostamiseen (Mäntylä 2023). Kuten niin moni muukin asia, niin myöskään tekoäly mahdollisuuksineen ja toisaalta varjopuolineen ei ole mustavalkoinen. On hyvä tiedostaa tekoälyn monet puolet ja punnita niitä omassa toiminnassaan.

Jopa minä, kaikkiin “uusiin villityksiin” hitaasti heräävä tyyppi, olen huomannut tekoälyn tulevan vastaan yhä useammin ja useammin arjessa eri tilanteissa. Pajojen yön eräässä toisessa pajassa pitkään Proakatemialla ollut valmentaja kertoi nähneensä valmentajahistoriansa aikana useita eri liiketoiminnan aaltoja liittyen kulloinkin pinnalla oleviin ilmiöihin. On ollut verkkosivujen yleistyminen, digitaalinen markkinointi ja sosiaalinen media. Seuraava aalto tulee olemaan tekoälyyn liittyvät ratkaisut. Ellei siis aalto ole jo alkanut. Kuinka voitaisiin siis pysyä kehityksen tahdissa hyödyntäen tekoälyn mahdollisuudet liiketoiminnallisesta näkökulmasta sekä samalla varmistaa, että toiminta on mahdollisimman kestävää ja eettistä vai onko meillä itsellämme siihen mahdollisuuksia vain rajallisesti?

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on laatinut vuonna 2021 ensimmäiset globaalit eettiset ohjeet tekoälylle, mutta ohjeiden rikkomisesta ei seuraa minkäänlaisia sanktioita, vaikka Unescon jäsenvaltiot ovatkin sitoutuneet niitä noudattamaan. Lisäksi lainsäädäntöä tekoälyn käytöstä on valmisteltu muun muassa Euroopan unionissa. Koska digitaalinen kehitys on EU:n alueella niin eri tasoilla, on tekoälyn eettisten kysymysten hallitseminen lainsäädännön avulla mahdotonta ja onnistunee käytännössä vain paikallisella tasolla. Tekoälyn eettisen käyttämisen perustana on se, että niin sen käyttäjät kuin kehittäjätkin tietävä mitä tekevät. (Mäntylä 2023.)

Jotta minä tekoälyn käyttäjänä tietäisin mitä olen tekemässä, on siis hankittava riittävät tiedot ja taidot. Etsiessäni lähteitä esseetä varten bongasin kaikille avoimen kurssin tekoälyn etiikasta. Jos kiinnostuit, kurssin löytää täältä. Ajattelin itsekin perehtyä siihen tarkemmin.

 

 

Lähteet

AI21 studio. No date. AI21 Labs concludes largest Turing Test experiment to date. Verkkosivu. Viitattu 16.10.2023 https://www.ai21.com/blog/human-or-not-results

Mäntylä, E. 2023. Tutkija peräänkuuluttaa tekoälyn toiminnan ymmärtämistä, joka alkaa olla uusi kansalaistaito. Yle. Nettiartikkeli. Viitattu 16.10.2023. https://yle.fi/aihe/a/20-10004202

Tanner, R. 2023. Miten tarttua tulevaisuuden ilmiöihin? Luento 16.10.2023. Tampere business festival. Tampere.

Kommentoi