Tampere
27 May, Monday
26° C

Proakatemian esseepankki

Tekoäly osana liiketoimintaaKirjoittanut: Ava Koskinen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Tekoäly on yleistynyt räjähdysmäisesti viime vuosien aikana ja on osa arkipäiväistä elämäämme. Käytämme tekoälyä päivittäin puhelimien kasvojen tunnistimissa, auton avustusjärjestelmissä, karttapalveluissa ja niin edelleen. Monille tekoäly on tullut tutummaksi vuonna 2022 julkaistun virtuaaliavustajaksi kuvatun tekstinsyöttö ohjelman ChatGPT:n myötä. Tekoäly muuttaa jo maailmaa, mutta siitä huolimatta läheskään kaikki yritykset eivät ole ottaneet tekoälyä osaksi liiketoimintastrategiaansa. Tekoäly mahdollistaa yritysten kasvun ja kustannustehokkuuden, vapauttaen samalla työntekijöidensä aikaa sekä resursseja tärkeämpien tehtävien pariin. Tässä esseessä tarkastellaan millaista hyötyä tekoäly voi tuottaa yrityksille.

Mitä tarkoitetaan tekoälyllä ja mikä on sen merkitys?

Tekoäly viittaa koneiden kykyyn hyödyntää ihmisen älyyn liittyviä taitoja, kuten päättelyä, oppimista ja suunnittelua. Se luo teknisille järjestelmille kyvyn havaita ympäristöään, käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tekoälyjärjestelmät käsittelevät tietoa, jonka ne keräävät omilla tunnistimillaan, kuten esimerkiksi kameroilla, ja ne voivat muokata toimintaansa aiempien kokemustensa perusteella. (Euroopan parlamentti, 2023)

Vaikka tekoälysovelluksia on ollut jo yli 50 vuoden ajan, viime vuosina lisääntynyt laskentateho, valtavat tietomäärät ja uudet algoritmit ovat mahdollistaneet useita läpimurtoja tekoälyssä. Tekoälyä pidetään olennaisena osana digitaalista muutosta ja se on yksi Euroopan unionin keskeisistä prioriteeteistä. Vaikka tulevaisuuden sovelluksilla odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnassamme, tekoäly on jo nyt keskeinen osa päivittäistä elämäämme. (Euroopan parlamentti, 2023)

Tekoäly osana liiketoimintastrategiaa

Tekoälyn merkitys tämän päivän liiketoiminnassa on suuri, ja sen rooli on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenen aikana. Yritykset hyödyntävät tekoälyä ja koneoppimista monipuolisesti eri tarkoituksiin, kuten rutiinitehtävien automatisointiin, päätöksenteon tehostamiseen ja asiakaskokemuksen yksilöllistämiseen. Jopa yli 90 prosenttia kasvavista yrityksistä sijoittaa tekoälyteknologiaan saavuttaakseen

parempia tuloksia liiketoiminnassaan. Luin Markkinointitrendit sivustolta Kari Niemisen kirjoittaman artikkelin otsikolla Tekoäly liiketoiminnassa: Hyödyntämisen etuja ja sovelluskohteita. Tutustuin myös Jari Pirhosen ja Milly Fox-Jonesin kirjoittamiin blogiteksteihin aiheesta. Tässä listattuna muutamia liiketoiminnan osa-alueita, joissa tekoälyä voitaisiin hyödyntää parempien tuloksien saavuttamiseksi:

  • Lisääntynyt tehokkuus

Lähes kaikki haluavat päästä eroon turhasta manuaalityöstä ja käyttää vapautuneen ajan tärkeämpiin tehtäviin. Rutiinitehtävien automatisointi tehostaa prosesseja ja vapauttaa työntekijöitä keskittymään luovempaan työhön. Tekoäly auttaa myös päätöksenteossa analysoiden suuria datamääriä ja tuottaen paremmin perusteltuja päätöksiä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tueksi. (Nieminen 2023)

  • Parempi asiakaspalvelu

Asiakaskokemuksen personointiin se tarjoaa räätälöityjä suosituksia ja auttaa yrityksiä tarjoamaan asiakkailleen yksilöllisempiä kokemuksia heidän mieltymyksiensä ja käyttäytymistensä perusteella. Lisäksi Tekoälyllä toimivat chatbotit ja virtuaaliset avustajat voivat tarjota asiakkaille 24/7 tukea, mikä lisää yleistä asiakastyytyväisyyttä. (Nieminen 2023)

  • Innovointi

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi tekoäly analysoi tietoja ja tunnistaa markkinoiden trendejä. Tuotekehityksessä se auttaa simuloinneissa ja tuotteiden parantamisessa. (Nieminen 2023)

  • Tietoturva ja riskienhallinta

Tekoälyllä on myös rooli tietoturvassa ja riskienhallinnassa. Tekoälyn vahvuus piilee sen kyvyssä analysoida valtavia tietomääriä nopeasti, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun tietoturvan parantamiseen. Se tunnistaa ja reagoi kyberuhkiin reaaliajassa, mikä mahdollistaa monimutkaisten tietoverkkojen ja -järjestelmien paremman suojauksen. Tekoälyn jatkuva oppiminen ja sopeutuminen tekevät siitä erityisen tehokkaan uusien ja kehittyvien uhkien torjunnassa. Organisaatiot voivat hyödyntää tekoälyä ymmärtääkseen, ennustaakseen ja priorisoidakseen tietoturvariskejä, mikä auttaa keskittymään kriittisiin alueisiin ja optimoimaan tietoturvakustannuksia. (Pirhonen 2023)

  • Hyödynnä taitoja joita sinulla ei ole.

Yksi tekoälytyökalujen arvokkaimmista puolista on se, että ne voivat auttaa sinua asioissa, joita et muuten osaisi itse tehdä. Tekoälytyökalut voivat olla erityisen hyödyllistä etenkin yrityksesi alkuvaiheessa, mikäli haluat säästyä henkilökustannuksilta. Tekoäly voi auttaa luovassa työssä, kuten kuvan tai videon editoinnissa, verkkosivun rakentamisessa tai vaikuttavien esityksien luomisessa. (Fox-Jones 2023) Toisin sanoen, jos sinulta itseltäsi puuttuu aikaa ja taitoa, voi tekoäly toimia isonakin apuna.

Pohdinta

Vaikka monet yritykset ovat jo hyödyntäneet tekoälyä menestyksekkäästi, voimme vain ihmetellä, miksi kaikki eivät ole vielä ottaneet sitä osaksi liiketoimintastrategiaansa.

Tekoäly muuttaa tapaa, jolla järjestelmät havaitsevat ympäristöään ja ratkaisevat ongelmia. Euroopan parlamentin viestinnän pääosasto korostaa, että tekoäly on jo nyt osa päivittäistä elämäämme, mutta sen potentiaali osana liiketoimintaa on vielä suurempi. Tekoälyllä on jo nyt vaikutuksensa päivittäisessä liiketoiminnassa, ja tulevaisuudessa sen vaikutukset saattavat olla vieläkin merkittävämpiä (Guillot 2023).

Yritykset, jotka ovat omaksuneet tekoälyn liiketoimintastrategiaansa, ovat kohdanneet useita etuja. Esimerkiksi tehokkuus on lisääntynyt merkittävästi automatisoimalla rutiinitehtäviä ja päätöksenteon tehostamisella. Tekoäly mahdollistaa myös innovoinnin ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen analysoimalla tietoja ja markkinatrendejä. Tietoturvan ja riskienhallinnan näkökulmasta tekoäly tarjoaa nopean ja tehokkaan tavan käsitellä valtavia tietomääriä ja tunnistaa kyberuhkat reaaliajassa. Lisäksi tekoäly voi täydentää organisaation taitoja auttamalla monimutkaisissa tehtävissä, joita ihminen ei välttämättä hallitse.

Tekoälyn integrointi liiketoimintastrategiaan voi siis tuoda monipuolisia etuja. Se ei vain lisää tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä, vaan myös edistää innovointia ja riskienhallintaa. Yritykset voivat hyödyntää tekoälyä resurssiensa ja aikansa vapauttamiseksi tärkeämpiin tehtäviin, mikä voi johtaa parempiin tuloksiin liiketoiminnassa. Tekoäly on väline, jonka avulla yritykset voivat astua digitaalisen muutoksen aikakaudelle ja pysyä kilpailukykyisinä.

Gulliot, J. 20.06.2023. Euroopan parlamentti – viestinnän pääosasto. Mitä tekoäly on ja mihin sitä käytetään? Artikkeli. Viitattu 03.03.2024 https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/9/story/20200827STO85804/ 20200827STO85804_fi.pdf

Nieminen, K. 23.05.2023. Tekoäly liiketoiminnassa: hyödyntämisen etuja ja sovelluskohteita. Viitattu 03.03.2024 https://markkinoinnintrendit.fi/tekoaly-liiketoiminnassa-hyodyntamisen-etuja-ja-sovelluskohteita/

Pirhonen, J. 23.10.2023. Miten tekoäly muuttaa tietoturvaa? Blogi. Viitattu 03.03.2024 https://www.tietoevry.com/fi/blogi/2023/10/miten-tekoaly-muuttaa-tietoturvaa/

Fox-Jones, M. 09.08.2023. 5 Ways You Can Use AI to Support Your Small Business. Viitattu 03.03.2024
https://www.nerdwallet.com/uk/business/ai-tips-for-businesses/

Kommentoi