Tampere
30 May, Thursday
19° C

Proakatemian esseepankki

Tavoitteita ensi keväälleKirjoittanut: Siiri Eronen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tässä esseessä käyn läpi omia tavoitteita, SMART-tekniikan avulla. Sekä sitä, miksi tavoitteiden asettaminen ylipäätään on tärkeää. Tavoitteiden asettaminen voi tuntua helpolta, mutta siinä pysyminen ei välttämättä ole. Jos tavoite on nopeasti päähän juolahtanut ajatus, tuskin se myöskään tulee toteutumaan. Tavoitteiden eteen tarvitsee nähdä hieman aikaa ja vaivaa. Näin tavoite on helpompi sisäistää itselle ja saada siitä realistisempi kuva. Millainen sitten on hyvä tavoite? “Tavoite on konkreettisempi ja selkeämmin arvioitavissa kuin päämäärä. Yhden tai useamman tavoitteen avulla konkretisoidaan sitä, miten haluttua päämäärää kohti edetään. Tavoitteella tarkoitetaan yleensä jotain ennalta määritettyä kohteen tilaa, johon toiminnalla pyritään.” (Soste, 2022).  

 

Mikä ihmeen SMART-tekniikka? 

SMART-kriteerien avulla määritetyt tavoitteet lisäävät motivaatiota sekä auttavat keskittymään asioihin, joilla oikeasti on merkitystä. Kun edistymistä voidaan mitata ja omaa tekemistä voidaan kehittää, johtaa se automaattisesti parempiin tuloksiin seka asetetut tavoitteet toteutuvat. Oman tekemisen kokee merkitykselliseksi ja huomaa oman tekemisen vaikutuksen asioiden lopputulokseen. SMART-tekniikasta on paljon eri suomennoksia, joissa eri kirjaimet tarkoittavat eriä, mutta alla asia pääpiirteittäin.  

 

S eli specific tarkoittaa konkreettista. Se on selkeästi määritelty ja tarkka 

M eli measurable tarkoittaa mitattavissa olevaa. Se on jollakin mittarilla mitattavissa. 

A eli achievable tarkoittaa toteutettavissa olevaa. Se on realistinen ja saavutettavissa oleva ottaen huomioon resurssit 

R eli relevant tarkoittaa merkityksellistä. Se on realistinen ja saavutettavissa oleva.  

T eli time bound tarkoittaa ajallista. Se on aina linkitettynä johonkin aikatauluun ja deadlineen.  

 

Näihin jokaiseen on paljon olemassa myös apukysymyksiä, joka auttaa oman tavoitteen asettamisessa. Tässä esimerkkejä niistä: 

S: Kuka on vastuussa tavoitteen saavuttamisesta? Mitä tarkalleen haluan saavuttaa? Miksi haluan juuri sen saavuttaa? Koska tavoite on saavutettu? 

M: Kuinka monta ja paljonko? Millä on mitattavissa, että tavoite on saavutettu? Mikä on mittari? 

A: Kuinka voin saavuttaa tavoitteen? Onko tavoitteellani aikaraja? Ottaen huomioon tämänhetkiset olosuhteet sekä omat taitoni, on tavoite realistinen? 

R: Onko tavoite tavoiteltavan arvoinen? Onko juuri nyt oikea aika tälle tavoitteelle? Löytyykö minulta resurssit täyttämään tämän tavoitteen? 

T: Milloin? Mikä on tilanne tavoitteen kanssa parin kuukauden päästä? Mitä voin tehdä tavoitteen eteen tänään? 

 

 Itse kun pohdin näitä ja loin tavoitteita tämän tekniikan avulla, tajusin, ettei tavoitteiden luominen/asettaminen olekaan niin helppoa. Vaikka olen ennekin tavoitteita asettanut itselleni, ovat ne olleet loppupeleissä aika ympäripyöreitä. Yleensä niistä ei ole löytynyt oikein minkäänlaista aikamäärettä tai ne eivät ole olleet mitenkään mitattavissa. Kuitenkin nyt jouduin oikein pohtimaan ajatuksella, mitä oikeasti haluan vielä tänä lukuvuotena saavuttaa. Päätin, että mikä olisikaan parempi tapa niitä saada myös toteutumaan kuin tekemällä essee. Koska kyllähän tavoitteiden kirjaaminen ylös luo itselleni ainakin jonkinlaista painetta toteuttaa ja saavuttaa ne.  

 

Tavoitteeni 

Ensimmäisenä tavoitteenani on Hurmoksen markkinointitiimin päällikkönä toimiminen keväällä 2024. Sain luottamuksen tiimiltä ja minut valittiin markkinointitiimin päälliköksi. Ensin hetken pohdin, että onko minulla itselläni resursseja, taitoa ja tietoa hypätä tuohon rooliin. Kuitenkin tulin siihen tulokseen, että minulla ei välttämättä ole kaikkea valmiutta ennestään, mutta kaiken tarvittavan tulen varmasti oppimaan. Ja onhan minulla kuitenkin tiimin tuki koko ajan saatavilla. Pistäisin tämän tavoitteen kirjaimen R taakse. Koen, että tämä on oman oppimiseni kannalta merkityksellinen ja asia minkä haluan jossakin kohtaa saavuttaa. Myös uskon itse siihen, että nyt jos koskaan on paras aika tämän toteuttamiselle. Myös riittävät resurssit tuossa pestissä onnistumiseen minulta tällä hetkellä löytyy, vaikka sitä aluksi pohdinkin.  

Toisena tavoitteenani on lopettaa kokonaan palkkatyöt ja työllistää itseni kokonaan Hurmoksen avulla. Tämä on itselleni asia, mitä olen jokseenkin pakoillut. Koen, että palkkatöissä käyminen on tuonut minulle tietynlaista turvaa. Nyt kuitenkin koen, että on hyvä aika päästää niistä irti. Tämän tavoitteen pistäisin kirjaimen T kirjaimen taakse, koska tiedän, milloin työsopimukseni nykyisessä työpaikassani loppuu. Koen, että tarkka tieto milloin enää varmaa tulonlähdettä ei enää ole, helpottaa mm. Panostamaan projektien luomiseen. Kuitenkin projektit ovat ne mistä itselleen saa tuloa. Uskon, että tämä tavoite myös avaa paljon uusia mahdollisuuksia ja aikaa projekteille.  

Kolmatena tavoitteena Kahvila Lempi. Ensimmäinen isompi projekti, joka tulee työllistämään minut koko sesongiksi. Tämän tavoitteen pistäisin kirjaimen S ja M taakse. Kahvila Lemmessä on paljon asioita, mistä voi muodostaa tavoitteita ja hyvin tarkkojakin sellaisia. Sen ympärillä on myös paljon mitattavissa olevia tavoitteita, kuten esim. Liikevaihto. Luomalla selkeät ja realistiset tavoitteet ennen avaamista, on niiden toteutumista helppo tutkia syksyllä kun sesonki on ohitse. 

 

Tästä eteenpäin lupaan itselleni, että alan asettamaan konkreettisia tavoitteita ja myös tärkeimpänä, seurata jatkuvasti niiden toteutumista. Näin pääsen varmasti pitemmälle asioissa ja saavutan enemmän asioita kun, jos en asettaisi tavoitteita. Ja vaikka tavoitteet vievätkin aina johonkin päämäärään on hyvä muistaa, että päämäärä voi matkan varrella muuttua. Myös tavoitteisiin ei aina tarvitse vain päästä, vaan ne voi myös ylittää.  

 

 

Lähteet:  

Tavoitteiden asettaminen. Työterveyslaitos/ttl. Verkkosivu ND. Luettu 7.12.2023. https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyokyvyn-tuen-palvelupolku/tavoitteiden-asettaminen 

 

Onnistunut tavoitteiden asettaminen: SMART-tekniikka. Opiskelukoulu.fi. Artikkeli. ND. Luettu 7.12.2023. 

 https://opiskelukoulu.fi/tavoitteiden-asettaminen/  

 

Millainen on hyvä tavoite. Soste.fi. Artikkeli. 25.8.2022. Viitattu 7.12.2023. https://www.soste.fi/millainen-on-hyva-tavoite/  

 

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen SMART-kriteerien avulla. Loveidea.fi. Verkkosivu. ND. Luettu 7.12.2023.  

 https://lovidea.com/markkinoinnin-tavoitteiden-asettaminen-smart-kriteerien-avulla/  

Kommentoi