Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Tavoite yhdistääKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Jokainen Proakatemian tiimi on varmasti jossain kohtaa paininut yhteisen tavoitteen kanssa. Sen löytäminen tuntuu olevan todellinen haaste myös Apajassa. On haastavaa saada tiimin jäsenet toimimaan yhteen kohti samaa tavoitetta, joka olisi kaikille merkityksellinen ja tärkeä. Tiedämme, että tavoitetta tarvitaan ja siksi olemme siitä useissa pajoissa keskustelleet ja koittaneet saada sitä aikaan. Tavoite on avaintekijä tiimin menestykselle ja siksi yhteistä tavoitetta kannattaa jumpata. (P, Lappalainen 2020)

 

Olemme keväästä asti tai voisiko sanoa, että Apajan syntymisestä asti koittaneet parantaa tiimimme ilmapiiriä. Syksyn aikana ilmapiiri on ollut todella rento, kepeä ja pajoissa on helpompi hengittää. Tämä on mielestäni yksi tavoite, jossa olemme tiiminä hyvin onnistuneet. Ilmapiiri on ollut kaikille meille tärkeä asia ja on hienoa huomata, että olemme osanneet todella muuttaa sitä. Parempi ilmapiiri tarkoittaa itselle syvempää dialogia, yhteisymmärrystä ja toisten kuuntelemista. Haastavistakin asioista on helpompi keskustella, kun ilmapiiri on miellyttävä. Minulla on sellainen olo, että olemme tiiminä samalla viivalla, emmekä enää taistele pikku asioista. Varmasti myös tiimin kehittyessä ja kasvaessa on luonnillista, että jossain kohtaa tekeminen rentoutuu ja ilmapiiri kevenee.

 

Rennompi ilmapiiri auttaa näkemään tulevaisuuden positiivisemmin. Ensi vuonna ensimäistä kertaa ikinä meillä on monta yhteistä tavoitetta ja päämäärää, joissa haluamme tiiminä onnistua. Final camp, 24h ja valmistuminen ovat nyt meidän kaikkien yhteiset tavoitteet Apajassa. Tavoitteet tulevat Proakatemian organisaation tasolta, eli tavallaan ulkoapäin. Uskon kuitenkin, että voimme tiiminä sisäistää ne ja kokea tavoitteita kohti omistautumista. Pidimme pajan Final campista ja saimme Eventasta kaksi tiimiläistä kertomaan omista kokemuksistaan. Ilmaiiri oli innostava ja iloinen, kun aloimme suunnitella alustavasti tulevaa vuotta. Ensi vuosi tuntuu todella tärkeältä ja hienolta. Keskustelimme tiiminä maista, jotka kiinnostavat ja suomimatkailusta sekä projekteista, millaisia ne voisivat olla.

 

Apajan vuosi 2021

Tuntuu siltä, että ensi vuosi antaa Apajalle paljon mahdollisuuksia kehittyä ja oppia vielä lisää niin tiiminä kuin yksilöinä. Uskon, että yhteinen tavoite yhdistää meitä entisestään ensi vuonna ja selkeyttää tekemistämme. Final campin suunnittelu on varmasti iso työ opinnäytetöiden ja projektien ohella. Työmäärä ei kuitenkaan ahdista vaan ennemminkin innostaa ja jännittää. Uskon, että jokainen meistä haluaa kokea onnistumisen tiimin kanssa. Odotan innolla, että voimme jakaa vastuuta tiimin kesken ja suunnitella yhdessä, miten kaikki asiat toteutetaan ensi vuonna.

 

Korjaavat kokemukset

Korjaavilla kokemuksilla tarkoitetaan psykologiassa kokemuksia, jotka muovaavat jo opittuja toimintamalleja kohti parempaa. Apajassa korjaavia kokemuksia on mielestäni ollut tänä syksynä rehellisyys ja aito halu auttaa ja ymmärtää toisia. Nämä kokemukset muokkaavat ja parantamat tiimin keskinäistä dynamiikkaa ja luovat uskoa tulevasta. Korjaavat kokemukset liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siitä syntyviin tunnekokemuksiin. Myös yhteinen tekeminen voi olla korjaavaa ja tuoda paljon hyvää. Siksi koen, että yhteinen inventaario projekti voi tehdä tiimille todella hyvää, sillä tekemisen kautta syntyy usein myös vuorovaikutusta.

Vuorovaikutus ja yhteistyö on pohjana tiimin toiminnassa kohti tavoitetta. Uskon, että Final camp on siksi oiva tavoite meille, sillä siihen liittyy yhteistä tekemistä. Myös 24h innovointihaasteeseen valmistautuminen vaatii varmasti harjoitus innovointeja, joiden avulla saamme lisää tekemistä yhdessä. Lähdimme pohtimaan Final campia aikajanan avulla, joka on mielestäni hyvä työkalu minkä tahansa projektin tueksi. Aikajana konkretisoi stepit kohti päämäärää ja auttaa hahmottamaan käytettävissä olevaa aikaa ja resursseja. Oli tiimin tavoite sitten mikä tahansa, uskon että aikajanan avulla saa vuodesta enemmän irti.

 

Toimintasuunnitelma ja suoritustavoitteet

Tiimin tavoitteen selkeytys on mielestäni jo iso osa päämäärän tiedostamista. Tavoitetta täydentää toimintasuunnitelma, jonka avulla luodaan oikeat stepit kohti päämäärää. Toimintasuunnitelman yksi osa-alue on tiimiläisten osaaminen, käytettävissä oleva aika sekä kustannukset tai muut taloudelliset aspektit. Hyvän toimintasuunnitelman avulla jokaisen vahvuudet pääsevät tekemisessä esiin ja persoonalle sopiva tekeminen auttaa tuomaan myös persoonallista potentiaalia esiin.

 

Teimme lokakuussa tiimin kanssa lukusuunnitelmia ja ne ovat hyvä esimerkki toimintasuunnitelmista. Esseepisteraja on selkeä tavoite, johon suunnitella ja ajoittaa itse tekeminen. Toimintasuunnitelmasta huolimatta itselläni jäi kuitenkin esseiden kirjoitus viimetippaan eikä se johtunut toimintasuunnitelmasta tai tavoitteesta. Yksinkertaisesti siitä, ettei tekeminen kohdannut tavoitteen ja suunnitelman kanssa. Hyvä toimintasuunnitelma on realistinen ja on suunniteltu ajallisesti niin, ettei tule liian kiire, mutta toisaalta myös niin ettei aikaa tunnu olevan aivan liikaa.

 

Toimintamallit tukevat toimintasuunnitelmia, sillä niiden avulla tiimin jäsenille on selkeää, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Yhteisiä toimintamalleja voi olla pelisäännöt tai sopimukset. Apajassa olemme muokanneet tänä syksynä esimerkiksi talouteen liittyviä toimintamalleja. Taloudesta vastuussa olevat henkilöt ovat kehittäneet toimivampia tapoja talouden seuraamiseen ja kirjaamiseen, joiden avulla toiminta ja rahaliikenne on ymmärrettävämpää ja selkeämpää.

 

Yhteisvastuu Apajassa

Olemme tiiminä monesti havahtuneet tilanteeseen, jossa keskustelemme Apajasta niin kuin se olisi joku persoona, joka voi tehdä puolestamme asioita. Apaja on tiimi ja tiimi koostuu yksilöistä. Yksilöt voivat tehdä ja muuttaa asioita ja kantaa vastuuta. Yhteisvastuu on mielestäni mielenkiintoinen aihe, sillä yhteisvastuussa tiimi on vastuussa päämäärän saavuttamisesta eikä johtaja. Tiimin vastuu pitää olla kaikille selkeä ja tavoitteeseen pitää tuntea omistajuutta, jotta se voi toteutua. (Vesin, H. 2016). Lisäksi on hyvä ymmärtää, että tiimi on muutakin kuin sen tavoite ja päämäärä. Tiimissä on kyse vuorovaikutuksesta ja tekemisestä eikä pelkistä tavoitteita ja päämääristä. Tavoitteen tarkoituksena on ohjata tekemistä oikeaan suuntaan ja yhdistää tiimiä.

 

 

Lähteet:

H, Vesin. 2016 Uhy Tietoakseli – Parhaan mahdollisen tiimin määritelmä ja sen saavuttaminen. Luettu 14.12.2020.

https://www.tietoakseli.fi/blogi/vieraskyna/parhaan-mahdollisen-tiimin-maaritelma-ja-sen-saavuttaminen/

 

P, Lappalainen. Talentree. Näin rakennat luovan tiimin – 6 osatekijää. Luettu 14.12.2020.

https://talentree.fi/konsultointi/nain-rakennat-toimivan-luovan-tiimin/

Kommentoi