Tapojen voima (soluessee)

Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia. Johdanto   Tässä soluesseessä pureudutaan yksilön arkisiin toimintatapoihin ja rutiineihin. Selvitetään kuinka ne vaikuttavat suoriutumiseen tiimityössä ja pystyykö tiimi vaikuttamaan yksilön rutiinien ja itsekurin muodostumiseen. Entä kuinka yhteiset toimintatavat synnytetään tiimissä ja yhteisössä? Lähteenä esseessä syntyviin oivalluksiin toimii Charles Duhiggin … Jatka artikkelin Tapojen voima (soluessee) lukemista