Tampere
21 May, Tuesday
3° C

Proakatemian esseepankki

Tampere, älykaupunki?Kirjoittanut: Tony Kalliala - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Saimme kunnian toteuttaa toimeksiannon dynaamiselle ja innovatiiviselle Tampereen kaupungille. Hankkeen toteuttamiseksi teemme yhteistyötä kolmen muun Proakatemian tiiimiyrityksen kanssa. Toimeksiannon ajatuksena on esitellä uutta Tampereen Pulssi-palvelua Tampereen keskusta-alueen kivijalkayrityksille sekä kerätä käyttäjäkokemuksia yrityksiltä, joille palvelu on jo entuudestaan tuttu.

Tampereen Pulssi on ainutlaatuinen palvelu, joka on saanut nopeasti kansainvälistä tunnustusta. Tampereen kaupunki kilpaili Barcelonan Smart City World -kongressissa marraskuun 2023 alussa ja voitti ensimmäisen sijan mahdollistavien teknologioiden kategoriassa. Tampereen kaupunki on hyvä esimerkki siitä, miten uutta teknologiaa, dataa ja tekoälyä voidaan hyödyntää asukkaiden ja yritysten eduksi. (Tampere.fi 2023.)

Tunnustuksen jälkeen kaupunki on  saanut huomiota ja yhteydenottoja, niin kotimaisista kaupungeista kuin ulkomailtakin. Moni miettii tällä hetkellä älykaupunkikehittämisen skaalausmahdollisuuksia. (Tampere.fi 2023.)

 

Mikä on Tampereen Pulssi?

Tampereen kaupunki kehittää jatkuvasti erilaisia digitaalisia palveluita asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten käyttöön. Näitä palveluja on keskitetty käytevästi Tampere.Finland-puhelinsovellukseen. Niin myös Tampereen Pulssi, joka löytyy sovelluksen yrityskäyttäjä osiosta.

Tampereen Pulssi on Tampereen kaupungin kehittämä digitaalinen palvelu, joka ennustaa kävelijävirtoja Tampereen keskustan alueen eri kaduilla. Palvelu kerää dataa liikennekameroista, sääennusteista ja ottaa huomioon Nokia Areenan tapahtumat, viikonpäivät sekä juhlapyhät. Kerätyn datan avulla luodaan tekoälyyn pohjautuva ennuste kävijävirroista kuukaudeksi eteenpäin. (Tampere.fi 2023.)

Yksinkertaisesti selitettynä Tampereen Pulssi on digitaalinen kartta Tampereen keskustasta, johon on merkitty eri väreillä tietyt kadut, jotka palvelu sillä hetkellä kattaa. Kadun kohdalla oleva väri määrittää, kuinka paljon ihmisiä keskimäärin todennäköisesti liikkuu valittuna päivänä ja kellonaikana.

Pulssi käyttää kaupungin IoT-alustalle kerättyä anonymisoitua tietoa, jonka pohjalta ihmisten henkilöllisyyksiä ei voida tunnistaa (Tamperelainen 2023).

Sovelluksen kehittäminen

Sovelluksen keskeisimpiä hyötyjä tällä hetkellä ovat sen ominaisuudet, joiden avulla kaupungin keskusta-alueen yritykset voivat ennakoida helpommin kysyntää, suunnitella paremmin työvuoroja ja aukioloaikoja sekä hallita järkevämmin varastoa, joka edesauttaa esimerkiksi hävikin vähentämistä. (Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelut 2023).

Tällä hetkellä palvelu kattaa keskusta-alueen vilkkaimmat ja suurimmat kadut, mutta palvelun kattavuutta ja muita ominaisuuksia on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa yhteiskehittämällä niitä paikallisten yritysten kanssa. Toimeksiantoa suorittaessamme olemme kutsuneet paikallisia yrittäjiä tilaisuuteen, jossa heillä on mahdollisuus päästä esittämään omia toiveitaan ja palautteita sovelluksen paranteluun liittyen.

Pohdinta

Sovelluksen kehittyessä sitä voidaan todennäköisesti käyttää myös kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelussa, turvallisuus- ja hätätilanteisiin varautumisessa sekä liikenteen hallinnassa. Yrityksille se voisi tuoda mahdollisuuksia edellä mainittujen lisäksi myös kohdennetussa mainostamisessa ja tapahtumasuunnittelussa. Kaupunkiympäristön ylläpitoa voitaisiin parantaa esimerkiksi paremmin suunnitellulla hiekoituksella. (Tamperelainen 2023.)

Itselleni tulee mieleen, että myös poliisi ja pelastuslaitos voisivat hyvin käyttää Pulssia omien prosessiensa kehittämisessä ja taktisissa valinnoissa.

Tampereen Pulssi on selvä askel kohti kaupunkisuunnittelun tulevaisuutta. On hienoa asua rohkeassa kaupungissa, joka ei pelkää kokeilla rohkeasti uusia asioita. Tampereen Pulssin hyödyt eivät jää pelkästään yrityksille, vaan tarkoituksena olisi, että myös kaupungin asukkaat voisivat käyttää palvelua esimerkiksi pahimpien ruuhka-aikojen välttämiseen.

 

 

 

Lähteet

https://www.tampere.fi/ajankohtaista/2023/11/14/tampere-voitti-kansainvalisen-alykaupunkipalkinnon-tampereen-pulssi

https://www.tampere.fi/alykas-tampere/tampereen-pulssi

https://www.youtube.com/watch?v=v1_HdKgeSuc

https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/5919394

Kommentoi