Tampere
23 May, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Talous vai hyvinvointi- kumpi palvelee?Kirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Martela, Frank
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Talous vai hyvinvointi- kumpi palvelee?

Suomessa sotien jälkeen oli vallalla ajatus, että hyvinvoinnin eteen on tehtävä töitä, se on ikään kuin investointia tulevaan (Martela 2019). Vaikuttikohan silloin koettu kurjuus siihen, että hyvinvoinnin tärkeyttä nostettiin ylöspäin. Haluttiin ehkä, että tulevaisuudessa kansalla olisi paremmat ajat edessä. Kuitenkin 80-luvun jälkeen hyvinvoinnin syrjäytti taloudenpitomalli (Martela 2019). Silloin varmaankin alkoi kiihtyvällä tahdilla teknologian kehitys ja maailman muutostahti nopeutui. Vaikeista vuosista oli tarpeeksi aikaa ja oltiin valmiita tekemään hyvinvointia laiminlyöviä päätöksiä nopea talouskasvu silmissä.

Miten hyvinvointitalous ja taloudenpidon malli eroavat toisistaan? Hyvinvointitalous arvottaa koulutuksen tärkeyttä, heikommista huolehtimista, kestävää kehitystä, sukupuoli tasa-arvoa ja muita samankaltaisia teemoja. Taloudenpito mallissa talous on ykkönen. Sen varjolla ollaan valmiita tekemään toimia, jotka esimerkiksi lisäävät eriarvoisuutta kansalaisten keskuudessa. Talous saattaa näyttää hyvältä erilaisilla mittareilla, mutta ihmisten tyytymättömyys elämäänsä kasvaa. (Martela 2019).

Voisi jo ihan maalaisjärjelläkin ajatella, että pelkkä lukuihin tuijottaminen ei tuota laaja-alaisesti onnistunutta lopputulosta. Samalla saattaa käydä niin, että ummistaa silmät kaikelta muulta. Lopulta sitä mitä ei näy, niin siitä ei välitä. Siksi voi olla kovin helppo myös unohtaa hyvinvoinnin merkitys. Voisin pitää tärkeänä ominaisuutena päättäjissä, sitä, että kykenee tarkastelemaan tilanteita monelta kantilta.

Hyvinvointitalous sisältää kahdenlaista tulkintaa, maltillisempaa sekä rajumpaa. Maltillisempi korostaa hyvinvoinnin ja talouskasvun symbioosia. Hyvinvointi on kuin investointi, joka tuottaa talouskasvua. Huonolta pohjalta vakaan talouden rakentaminen ei ole mahdollista. Monesti tätä ei kuitenkaan nähdä päätöksiä tehdessä, vaan hyvinvointia parantavat asiat joutuvat budjettiriiheen. Radikaalin tulkinnan mukaan talouskasvua ei tule edes havitella. Talouden tehtävä on palvella ihmisiä, eikä toisinpäin. Hyvinvointi on kaikista tärkeintä ja suurin tavoiteltavissa oleva arvo, jota tulee vaalia. (Martela 2019).

Jotta saan itselleni konkreettisemman näkemyksen, vertaan tätä omaan elämääni. Mietin mikä on tavoittelemisen arvoista? Haluanko menestyä ulkoisesti, mutta mahdollisesti kärsiä niistä uhrauksista, mitä menestyksen eteen olen joutunut tekemään. Miltä tuntuisi henkilökohtaisella tasolla vuosikymmenen päästä katsoa taakse, kun vihdoin burnoutin takia pysähtyisi. Olisiko ne saavutukset todella sen arvoisia? En usko. Kestämättömälle pohjalle rakennettu menestys myös romahtaa varoittamatta. Hetken voi olla mukavaa, mutta todennäköisesti ehtii näkemään myös pohjan.

Mitä jos olisinkin rakentanut elämäni hyvinvointini pohjalle? Olisin rakentanut hiljalleen kuvitteellista taloani, mutta hitaasta vauhdista huolimatta lopulta pääsisin pidemmälle, kuin nopeasti elementeistä kasattu elämäntalo.

Suomen valtion asioista päättäessä ongelma on se, että valtion elämä on ainakin tällä tietoa lähes loppumaton. Päättäjät eivät ehdi nähdä päätöstensä vaikutusta tarpeeksi laajalla ajalla. Pitkäjänteiseen toimintaan ei houkuta se, että tuloksen saattaa nähdä vasta tuleva sukupolvi. Moni, ellei jokainen ihminen on sen verran itsekäs, että haluaa päästä näkemään oman jälkensä historiassa itse.

Lähteet:

Martela, F. 2019. Hyvinvointitalous ei ole hyvinvointia talouskasvun lähteenä hyvinvoinnin asettamista talouden edelle. Luettu 11.4.2020.
https://frankmartela.fi/2019/09/19/hyvinvointitalous-ei-ole-hyvinvointia-talouskasvun-lahteena-vaan-hyvinvoinnin-asettamista-talouden-edelle/

Kommentit
  • Hanna Saraketo

    Mahtavaa lukea Martelan innoittamia ajatuksia! Teksti on kuitenkin täällä Esseepankissa merkittynä blogitekstiksi, mutta linkki blogiin/alustalle, jossa olet tekstin julkaissut, puuttuu. Lisääpä se, ja tämän tekstin alkuun pieni alustus, miksi päätit tarttua Martelan esiin nostamaan aiheeseen, ja loppuun, mitä julkaisu tuotti. Saitko heräteltyä keskustelua?

    28.4.2020
Kommentoi