Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

Taloudelliset toiminnan perustekijätKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yritystoiminnassa, mitataan taloudellisesta kulmasta tyypillisesti kolmea toiminnan perustekijää. Tärkeimpiä taloudellisia toimintaedellytyksiä on perinteisesti pidetty kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Haluan tässä esseessä avata, millaisia asioita näistä kolmesta mittarista kannattaa tutkia ja mitata omassa liiketoiminnassaan. Helpointa on tutkia vuosittaisella tasolla tilinpäätösanalyysista näiden mittareiden vaikutuksia.

Kannattavuus

Kannattavuus on yrityksen tärkeimpänä toimintaedellytyksenä pidetty mittari. Jos yrityksen kannattavuus on heikko, pitää pohtia onko sillä pitkään elämisen edellytyksiä. Jos kannattavuus on jo pidempään heikkoa, joudutaan toiminta todennäköisesti ennen pitkää lopettamaan. Heikko kannattavuus tarkoittaa, että yritystoiminta tekee tappiota, ei tuo sisään tarpeeksi rahaa vaan kuluttaa menoihin omaa pääomaansa.

Kannattavuuden mittarit on jaettu yleisesti liikevaihtoon suhteutettuihin katemittareihin ja pääomaan suhteutettuihin katemittareihin. Liikevaihtoon suhteutetut katemittarit ovat myyntikate-%, käyttökate-%, liiketulos-%, rahoitustulos-%, nettotulos-% ja kokonaistulos-%. Pääomaan suhteutetut tuottomittarit ovat oman pääomantuotto-%, sijoitetut pääoman tuotto-% ja kokonaispääoman tuotto-%.

Vakavaraisuus

Vaikka kannattavuutta pidetään yrityksen tärkeimpänä taloudellisena mittarina, ei hyvä kannattavuus tavallisesti yksin riitä pitämään yritystä pinnalla, mikäli yrityksen rahoitus ei ole täysin kunnossa. Vaikka toiminta olisikin kannattavaa, eikä tappiollista, voi kannattavuus olla niin heikkoa tai yrityksen velkaantuneisuus niin suurta, että sillä ei pystytä kattamaan yrityksen rahoituksellisia velvoitteita. Yrityksen rahoituksellisia velvoitteita ovat esimerkiksi lainojen korot ja lyhennyksen. Heikko rahoitusrakenne voi olla syy yrityksen vaikeuksiin.

Vakavaraisuutta voidaan tarkastella staattisilla rahoitusrakenteen mittareilla, joita ovat omavaraisuusase-%, nettovelkaantumisaste-% ja suhteellinen velkaantuneisuus-%. Dynaamisia rahoituksen riittävyyden mittareita ovat esimerkiksi nettorahoituskulu-% eli rahoitusrasite-%, nettorahoituskulujen käyttökate-%, vieraan pääoman takaisinmaksuaika ja rahoitus tai lainakulujen hoitokate.

Maksuvalmius

Maksuvalmius on mittarina yritykselle hyvin tärkeä, se kertoo, onko yrityksellä varaa maksaa esimerkiksi hetkellisiä kuluja. Yrityksen kannattavuus ja vakavaraisuus voivat olla täysin kunnossa, mutta yrityksen tulee selviytyä myös liiketoiminnan juoksevien kulujen maksuista. Tällaisia juoksevia kuluja ovat esimerkiksi palkat ja tavaravarastot. Jos yritys ei kykene maksamaan, se voi heikon maksuvalmiutensa vuoksi ajautua maksukyvyttömäksi ja sitä kautta myös mahdolliseen konkurssiin.

Maksuvalmiutta voidaan mitata staattisilla taseesta lasketuilla mittareilla tai dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla. Staattisia maksuvalmiuden mittareita ovat quick ratio ja current ratio. Dynaamisia maksuvalmiuden mittareita ovat rahoitustulos ja toimintajäämä.

Yhteisvaikutus

Jos nämä kolme, kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat kunnossa yrityksen taloudellisella puolella, menee yrityksellä luultavasti taloudellisesti mukavasti. Tilinpäätösanalyyseja kannattaa tutkia ja verrata toisiinsa, jotta nähdään kehityskaaren tulokset. On tärkeää, että mittareita mietitään ja niistä tehdään havaintoja ja päätelmiä, sillä pelkkä numero ei välttämättä kerro mitään. Pitää osata lukea numeroita ja syventyä mitä pienemmät mittarit tarkoittavat suurempien mittareiden varjolla. Näiden kolmen perusedellytyksen mittarin lisäksi tilinpäätösanalyysin avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä yritystoiminnan laajuudesta ja tehokkuudesta. Ne antavat yritykselle tärkeää tietoa ja kertovat, mihin suuntaan kannattaisi jatkaa yritystoimintaa.

Lähde:

Tunnuslukuopas. Alma talent. (https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas)

 

Kommentoi