Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Taide yrittäjyysKirjoittanut: Anni Pilvinen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Taide

 

Johdanto

 

Lapsen ensimmäinen puuväripiirustus, kivikautinen seinämaalaus, isoäidin kutoma räsymatto tai itse koristeltu linnunpönttö – taidetta on hankala määritellä. Ei ole olemassa rajaa, joka on vedetty taiteen ja ei-taiteen välille. Sen sijaan taiteen määritelmästä voidaan keskustella. Yleinen näkökulma on se, että taidetta voi olla esimerkiksi tavallinen käyttöesine, joka on tuotu taidekontekstiin ja sille on annettu merkitys. Taiteen määrittelyssä tärkeänä piirteenä pidetään sitä, että taide on tuotu yleisön eteen arvioitavaksi (Stammeier, 2016). Luovuus kuuluu kaikkeen taiteeseen. Kuten taidetta, käsitteenä luovuutta on vaikea määrittää, sillä se pitää sisällään kaiken ideoinnista ja uusista ajatuksista suuriin taidehankkeisiin sekä sosiaalisen median trendeihin. Yhtenä määritelmänä voidaan pitää kykyä luoda jotain uutta ja tarkoituksenmukaista sekä ohjata omaa toimintaa ja mieltä kohti jotain täysin ennennäkemätöntä (Järvilehto, 2009).

 

Taiteesta

 

Taiteilijan työ on hyvin monimuotoista. Siihen sisältyy muun muassa opetustyötä, näyttelyjen valmistelua, tutkimusta sekä museo työskentelyä. Monet taiteilijat toimivat myös yrittäjinä ja myyvät omia teoksiaan esimerkiksi internetissä. Työ vaatii ajankäytön hallintaa, taitoja itsensä johtamiseen sekä kykyä kohdentaa omat aivot tiettyyn tilaan (Råst, 2022). Töillä on kuitenkin usein määräaika, jolloin niiden tulee olla valmiita. Tämä johtaa kiireeseen, stressiin sekä luovuuden pakottamiseen. Taiteen luominen pakkotilassa saattaa muuttaa teoksen päämäärää ja siinä saattaa näkyä jälkiä kiireestä. Tarkat määräajat saattavat siis heikentää taiteen laatua ja hukata sen perimmäisen sanoman. Tällaisessa tilanteessa taideyhteisöstä voi olla apua. Taiteilijakollegat voivat jakaa vinkkejä keskenään, esimerkiksi sisällön luomiseen tai ajanhallintaan liittyen (Råst, 2022). Apuna toimii lisäksi suunnittelu ennakkoon esimerkiksi liukuvan sekä itselle toimivan aikataulun valmistelu. Monet taiteilijat hyödyntävät myös To do -listoja, koko paketin kasassa pitämiseen. Tiettyyn pisteeseen taidetta ei kuitenkaan voi pakottaa, sillä se vaatii luovan prosessin, joka on hyvin yksilökohtainen.

 

Taide yrittäjyys

 

Yrittäjyys ja taide ovat kaksi käsitettä, jotka eivät usein sovi samaan lauseeseen. Huomattavina väittelyn aiheina on pidetty verotusta liittyen taiteeseen sekä taiteen kapitalisointia. Taiteilijoiden oikeudet eivät aina toteudu yritysmaailmassa. Tämä saattaa ilmentyä esimerkiksi säätelemättömänä terveydenhuoltona, pelivarattomuutena määräajoissa sekä taiteilijoiden mieltämisenä harrastelijoina. Monesti omaehtoinen yrittäjyys on kuitenkin mielekkäämpää sekä tuottoisampaa taiteilijalle, kuin työllistyminen ulkopuolisten tahojen kautta. Työskentely tällöin on myös mitä luultavammin vapaampaa ja alttiimpaa synnyttäämään uusia ideoita. Lisäksi kaikilla taiteenaloilla ei ole varaa valita yrittäjyyden tai perinteisen työpaikan välillä (Nurminen, 2020). Taiteellisen yrittäjyyden myötä sekä yrittäjyys käsitteenä, että taiteilijan työnkuva, ovat laajentuneet sekä muuttaneet muotoa. Asiantuntijoiden mukaan yrittäjyys taiteessa on tulevaisuudessa lisääntymässä yhteiskunnan muutosten seurauksena. Vaikka yrittäjyys sekä taiteen luovuus sekoitetaan, ei tule hukata taiteen arvoa, vaan sitä tulee yhä vaalia (Nurminen, 2020).

 

Yrittäjyyden ydin on toimiva ja ainutlaatuinen liikeidea. Keksiäkseen tällaisen idean, tulee yritystoiminnan aloittavan henkilön olla luova. Yrittäjyys on näin riippuvaista luovuudesta. Luovuus on välttämätöntä kuitenkin muillakin yrittäjyyden osa-alueilla. Jotta liiketoiminta pyörii ja on kannattavaa, tulee uusia ideoita sekä kehityksen kohteita syntyä jatkuvasti. Luovuutta sekä esimerkiksi graafista osaamista hyödynnetään erityisesti markkinoinnissa sekä tilojen suunnittelussa. Monet yritykset saattavat ulkoistaa nämä toimet, mutta siihen, että yritys erottuu kilpailijoistaan tarvitaan jatkuvaa luovaa kehitystä. Lisäksi trendien seuraaminen ja niihin osallistuminen omalaatuisella tavalla vaatii innovointia, jolle luovuus on elinehto. Voimme siis sanoa, että luova ajattelu synnyttää sekä ylläpitää toimivaa bisnestä. Jokaisen yrittäjän onneksi ihminen on perimmiltään luova olento ja jokainen meistä syntyy kykenevänä ideoimaan ja aloittamaan jotain uutta sekä uniikkia.

 

Taiteen hinnoittelu

 

Taiteilijat ottavat usein teoksissaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja ongelmiin. Monesti taiteilijat jopa kritisoivat yhteiskunnan rakenteita ja erityisesti rahan vaikutusta ihmisiin. Kuitenkin enemmistö taiteilijoista elättää itsensä taiteesta tekemillään tuotoilla. Tällöin pinnalle nousee kysymys siitä, voiko taiteelle määrittää hinnan. Luovuus ja raha sopivat hyvin yhteen, sillä luovuus synnyttää rahaa. Kaikki menestyksekkäimmät bisnesideat ovat peräisin luovilta henkilöiltä. Pahimmassa tapauksessa voi kuitenkin käydä niin, että tekijä miettii luodessaan vain rahaa ja tuottoa. Tällöin hän ei loisi aitoja, merkittäviä teoksia vaan kapitalismin synnyttämää tehotuotantoa. Tämä aiheuttaa paineita sekä ristiriitoja monille taiteilijoille.

 

Toinen ristiriita taiteen sekä rahan välisessä suhteessa on teosten hinnoittelu. Taide on usein kallista suhteessa muihin markkinoilla myytäviin hyödykkeisiin. Taiteen ostaminen ja sen omistaminen mielletään useasti ylelliseen kulttuuriin. Tulisiko taiteen kuitenkin olla hintatasoltaan enemmän sopivaa keskituloiselle työläiselle? Kun taidetta hinnoitellaan tulee siihen ottaa huomioon muun muassa siihen kulunut työaika sekä materiaalit, mahdollisten työtilojen vuokra, apuvoimat, tarvittavat tarvikkeet ja koulutus (Kärkkäinen, 2021). Kun taiteilijan liikevaihto ylittää kalenterivuodessa 10 000€ on hän myös verovelvollinen, maksamaan arvonlisäveroa. Alv tulee kuitenkin laskea myös teoksiin takautuvasti, jo ennen kuin liikevaihto ylittää 10 000€ (Kärkkäinen, 2021). Aloittelevan taiteilijan on siis välillä hankala elättää itsensä teoksillaan. Tämä johtuu siitä, että hintataso on pidettävä suhteellisen matalana, mutta taiteeseen kuluvat kustannukset saattavat silti olla korkeat.

 

Pohdinta

 

Taidetta löytyy laidasta laitaan, pienestä saviteoksesta valtaviin canvas-tauluihin. Hintatasot siis vaihtelevat reilusti riippuen taiteen valmistuskustannuksista. Taide on kuitenkin koko kansaa yhdistävä voima ja auttaa ihmisiä vaikeinakin hetkinä. Taide kuuluu kaikille ja markkinoilta jokainen varmasti löytää omaan budjettiinsa ja mieltymyksiin sopivan teoksen.

 

Lähteet:

 

  1. Stammeier, 2016

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/12/mika-hyvaa-taidetta-lue-taiteen-asiantuntijoiden-vinkit-nykytaiteen

 

  1. Järvilehto, 2009

https://ajattelunammattilainen.fi/2009/11/06/mita-luovuus-on/

 

  1. Råst, 2022

https://open.spotify.com/episode/0Ja5I4LEqWWDx1UXZwDjDz?si=EDMGdwKmS2-yzW3Mx5uVHQ&nd=1

 

  1. Nurminen, 2020

https://www.uniarts.fi/artikkelit/puheenvuorot/vaite-taiteilija-ei-ole-yrittaja/#:~:text=Joillakin%20taiteenaloilla%20yritt%C3%A4jyys%20on%20ainoa,kehitt%C3%A4miseen%2C%20jossa%20verokortti%20harvoin%20kelpaa.

 

  1. Kärkkäinen, 2021

https://www.ornamo.fi/artikkeli/miten-hinnoittelen-taiteeni/#:~:text=Hinnoittelussa%20auttaa%20kun%20taiteilija%20osaa,teoksen%20tekeminen%2C%20erikoistekniikat%20ja%20aputy%C3%B6voima.

 

Kommentoi