Tampere
18 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tähtijoukko loistaa kirkkaampana kuin yksi supertähtiKirjoittanut: Jenni Rupponen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Big Potential: How Transforming the Pursuit of Success Raises Our Achievement, Happiness, and Well-Being
Shawn Achor
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luin valmentajamme suosittelemaa Shawn Achorin kirjaa Big Potential (2018). Lukiessani kirjaa mietin, että tämä teos voisi olla tärkeä lukea niille, jotka kokevat, etteivät vielä ymmärrä mikä on tiimin tarkoitus ja hyöty. Kirja käsittelee yksilön potentiaalia menestykseen ja loistamiseen (small potential) sekä tiimin tai yhteisön potentiaalia loistamiseen (big potential), sekä sitä, miten paljon todennäköisemmin yksilöt pääsevät loistamaan loistavassa tiimissä, kuin itsekseen. Kirja antaa esimerkkejä tieteen ja tarinoiden keinoin helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Viime keväänä käsittelimme Proakatemian johtoryhmässä paljon yksilökeskeisyyttä, milleniaaleja sekä Z-sukupolvea. Postmodernissa yhteiskunnassa olemme oppineet siihen, että on parempi olla se kirkkain lamppu kuin joukko kirkkaita lamppuja. Länsimainen yhteiskunta on viime vuosikymmeninä korostanut yksilön saavutuksia vauvasta vaariin. Kuka oppii kävelemään ja puhumaan ensimmäisenä, kuka on luokkansa tähtioppilas, kuka kirjoittaa ylioppilaaksi parhain arvosanoin, kuka saa parhaimman työn isossa firmassa, kuka eläköityy mukavan varhain valtavan rahapotin kanssa ja niin edelleen. Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa – eikö joukossa kirkkaita lamppuja yleensä kuitenkin ole huomattavasti enemmän valotehoa, kuin siinä yhdessä kirkkaimmassa?

Achor korostaa kirjassaan, että tämä kierre alkaa jo varhain. Koulussa meitä arvioidaan yksilöperusteisesti koearvosanoin. Tavallisesti saamme läksyjä, joita teemme itseksemme eristyksissä toisista. Meille kerrotaan, kuinka tulevaisuuden menestyksemme riippuu näistä yksilöperusteisesti annetuista arvosanoista. Kun lopulta siirrymme työelämään, emme osaakaan työskennellä yhdessä toisten kanssa ja menestyminen on paljon haastavampaa, mitä luvattiin.

Tehdessään tutkimusta Harvardin opiskelijoiden keskuudessa Achor huomasi, että sosiaalinen yhteys toisiin oli merkittävin tekijä opiskelijan menestyksessä niin opinnoissa kuin henkilökohtaisessa elämässä. Tämä oli myös merkittävä ennustava tekijä siinä, miten henkilö pärjäsi työelämässä pitkällä tähtäimellä yliopiston jälkeen. Tästä Achor teki johtopäätöksen, että opiskelumenestys ei ollut niinkään kiinni siitä, millaiset akateemiset valmiudet opiskelijalla oli vaan ennemmin siitä, millä tavoin opiskelija sopi joukkoon ja kulttuuriin. Samoin Googlen huipputiimiä tutkiva Aristoteles-projekti loi johtopäätöksen, että sellaiset tiimit, joissa yksilöillä oli hyvä käsitys sosiaalisten kontaktien tärkeydestä ja jossa kaikki puhuivat tasaväkisesti ja tunsivat olonsa turvalliseksi jakaa ideoitaan, pääsivät korkeimpaan suorituskykyynsä yhä uudelleen ja uudelleen.

Miten lähteä luomaan tätä suurta potentiaalia? Achor neuvoo, että voimme aloittaa kysymällä itseltämme isompia kysymyksiä: Miten laajennan vaikutustani? Miten vaikutan toisiin elämälläni ja energiallani? Millä tavoin nostan omaa potentiaaliani auttamalla toisia olemaan parempia? Meidän on lopetettava huomion kiinnittäminen siihen, kuinka monta pistettä (tai euroa) kukin on tehnyt ja alettava kiinnittää enemmän huomiota siihen, millä tavoin olemme auttaneet tiimiämme voittamaan.

Kehut ovat merkittävä osa tuottavan ympäristön rakentamista. Saadessamme kehuja niiden hyöty moninkertaistuu eksponentiaalisesti, mikäli toimimme ikään kuin prismana, joka heijastaa kehut takaisin ympäristöönsä sateenkaaren eri väreissä. Suomalaisina meille kehujen vastaanottaminen on yleensä haastavaa ja helposti vähättelemme saadessamme kehuja. Uskoisin, että tästä seuraava askel on hyväksyä ja kiittää kehuista, ehkä hieman punastua – itse koen olevani tässä kohtaa. Mutta vielä sen sijaan, että vain imisimme kehut itseemme, voimme moninkertaistaa vaikutuksen heijastamalla kehut muihin. Sanotaan vaikka, että pajan lopussa saan kehun suorapuheisuudestani. Kehun heijastaminen ympäristöön voisi näyttää esimerkiksi siltä, että vastavuoroisesti nostan tiimistäni esiin toisia yksilöitä, jotka ovat vaikka tuoneet hyviä näkemyksiä ja osaltaan syventäneet dialogia. Valotehomme ja yhteinen motivaatiomme kasvaa silmissä.

Meidän on opittava johtamaan jokaiselta paikalta ja siitä myös tiimioppimisessa on kyse. Se ei ole helppoa, mutta mikäli onnistumme luomaan tiimin, jossa jokainen kokee pystyvänsä johtamaan, potentiaali muutoksen luomiselle ja menestykseen kasvaa merkittävästi. Yhdessä olemme enemmän ja tähtijoukko loistaa kirkkaampana kuin yksittäinen supertähti pimeydessä.

 

 

LÄHTEET

Achor, S. 2018. Big Potential. How Transforming the Pursuit of Success Raises Our Achievement, Happiness, and Well-Being. New York: Currency.

Kommentoi