Tampere
17 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

Swottia!Kirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Eventassa ollaan jännän äärellä. Tarkoituksena on rakentaa start-up bisnes, joka tuottaa ja on kannattavaa, jonka voimme myydä eteenpäin. Lähdimme johtoryhmän toimin tekemään kartoitusta muun muassa tiimin osaamisesta sekä SWOT-analyysia tiimistä, jota voimme hyödyntää tämän liiketoiminnan rakentamiseen. Itse toteutin SWOT-analyysia toisen johtoryhmän jäsenen kanssa. Hyödynsimme myös muita tiimistämme, jotta saisimme lisää näkökulmia vallitsevaan tilaan, mutta saamamme näkökulmat vastasivat jo ennalta kirjattuja omia näkökulmiamme. Saimme kasattua dataa, mutta seuraavaksi pitääkin keksiä mitä tällä datalla tehdään.

Vallitsevia vahvuuksia tiimin sisällä on laaja-alainen osaaminen, hyvä yhteishenki ja innostuneisuus tekemiseen. Heikkouksissa teemoja olivat sitoutuminen, tilan antaminen, viestintä ja vastuutehtävien jakautuminen. Mahdollisuuksien vallitseva teema oli olemassa olevat kontaktit ja yhteistyökumppanit. Uhat olivat yleisesti juridiikkaan ja mahdollisiin lakimuutoksiin liittyviä.

SWOTin antamaan dataan on olemassa 4 yksinkertaista kysymystä joihin vastaamalla voi ruveta suunntelemaan strategisia peliliikkeitä:

  1. Miten käytät vahvuuksia saadaksesi hyötyä mahdollisuuksista?
  2. Miten päihität heikkoudet, jotka estävät hyödyn saannin mahdollisuuksista?
  3. Miten vahvuutesi voivat vähentää uhkien todennäköisyyttä?
  4. Mitä voit tehdä heikkouksillesi, jotta uhkat ovat vähemmän todennäköisiä?

(Leadership Thoughts, How to Use a SWOT analysis)

SWOT-analyysin tekeminen on kokonaisvaltaista hyötyä koko tiimille. Analyysin tekeminen auttaa tavoitteiden hahmottamista. Koko tiimille voidaan rakentaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tavoittelemassa ja mitä sen eteen pitäisi tehdä. Analyysi luo myös keskustelua johtajien ja alaisten välillä. Kaikki työskentelevät saman tavoitteen eteen ja samanaikaisesti kommunikaatio selkenee siitä mitä pitää tehdä. Tekemällä analyysin voi myös paljastua asioita tiimistä, joita aiemmin ei ole otettu huomioon. Mitä aikaisemmin tällaiset asiat huomataan, niin sitä helpommin asia on korjata. Mutta kaikkein tärkeimpänä tiimi saa strategiaa onnistumista varten. (Bplans, Turning Your SWOT Analysis Into Actionable Strategies)

SWOTin pohjalta syntyy selkeämpi visio, jota voimme hyödyntää liiketoiminnan rakentamiseen. Miten sitten onnistumme liiketoiminnan rakentamisessa? Bill Gross kertoo puheessaan start-up yrityksistä keräämästään datasta miksi tietyt start-upit onnistuvat ja miksi jotkut eivät. Ajoitus ratkaisi tutkimuksessa 42% kerroista onnistuuko yritys vai ei. Oikea ajoitus markkinaraon täyttämiseksi on luonut uskomattoman suuria menestystarinoita viime vuosina. Esimerkkinä AirBnb onnistui ajoittamaan juuri oikein. Tilanne oli juuri sellainen milloin kuluttajilla oli tarvetta lisätulolle ja helppo kanava tehdä lisää rahaa oli täydellisesti ajoitettu. Samoin Youtube onnistui ajoittamaan palvelun avaamisen juuri oikein. Adobe Flash loi videoiden katselusta paljon helpompaa ja samoihin aikoihin perustettiin Youtube, jolla ei edes ollut vielä edes liiketoimintamallia. (TED, 3/2015, Bill Gross)

Toiseksi suurin vaikuttava tekijä onnistumisen ja epäonnistumisen erona oli tiimi. (TED, 3/2015, Bill Gross) Onko kasassa oikea tiimi ja tekevätkö he oikeita asioita? Kuten tiimidiilissä pääsimme kuulemaan tuomareilta, niin tiimi ratkaisee hyvin paljon. Rahoittajat haluavat tietää mikä tiimi toteuttaa liiketoimintaa, kuinka pitkään tiimi on toiminut yhdessä ja onko tiimissä oikeaa osaamista. Eräs tuomarikin sanoi tarinassaan, että ei uskonut kyseisen henkilön liiketoimintaan, mutta uskoi tähän ihmiseen. Rahoitus johti onnistumiseen, koska oikea ihminen pääsi tekemään sitä mitä piti.

Näillä ajatuksilla sain omaa ymmärystäni SWOT-analyysista eteenpäin ja tahdon viedä nämä käytäntöön. Seuraavana onkin vuorossa tiimien jakoa, jotta oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Rakentuvista liiketoimintamalleista tulee toteuttaa SWOT-analyysit, jotta strategia saadaan hahmottumaan ja tiimin sisällä on yhteinen ymmärrys nykytilanteesta. Kehotankin kaikkia hyödyntämään ja tekemään SWOT-analyyseja. Analyysin voit tehdä omasta tai muiden projekteista tai vaikka omasta itsestäsi. Kun asetat omat vahvuutesi ja heikkoutesi paperille, tunnet itsesi paremmin ja hahmotat enemmän mihin haluat mennä. Eipä siis muuta kuin swottia!

Lähteet:

Leadership Thoughts. Martin Webster. How to Use a SWOT Analysis. https://www.leadershipthoughts.com/how-to-use-a-swot-analysis/

Bplans. Lisa Furgison. Turning Your SWOT Analysis Into Actionable Strategies. https://articles.bplans.com/swot-analysis-challenge-day-5-turning-swot-analysis-actionable-strategies/

TED. Bill Gross. The Single Biggest Reason Why Startups Succeed. 3/2015. https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed#t-331857

Aihetunnisteet:
Kommentoi