Tampere
17 Jun, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

SWOT-työkalu pullabisneksen tukenaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)-analyysi auttaa selvittämään alkaneen tai tulevan liikentoiminnan uhat ja mahdollisuudet tarkastelun kautta. Oman suunnan ja mielenkiinnon kohteen selventyessä on tärkeää käydä läpi toimintaympäristöön vaikuttavat asiat. SWOT-analyysin avulla pystyy tarkastelemaan kriittisesti leivontabisnestä, jota olen kahden muun tiimiläisen kanssa aloittamassa. Bisnekselle on myös keksitty osuva nimi: Taikavatkain.

SWOT-työkalun avulla käydään ja analysoidaan:
– Vahvuudet
– Heikkoudet
– Mahdollisuudet
– Uhat

Vahvuudet ja heikkoudet luokitellaan sisäsiksi tekijöiksi, joihin pystymme itse vaikuttamaan. Vahvuuksien avulla pystymme etenemään uralla ja saavuttamaan tavoitteemme sekä päämäärämme. Heikkoudet estävät menestymisen mutt.a ne tunnistamalla etukäteen ja reagoimalla oikein, voimme ehkäistä tämän. Mahdollisuudet ja uhat luokitellaan ulkoisiksi tekijöiksi. Käyttämällä mahdollisuuksia hyväksemme, voimme menestyä entistä paremmin. Mahdolliset uhat tulee tiedostaa koska uhkakuvien tullessa toteen, liiketoimintamme menestys ja kasvu ovat vaarassa. Pahimmassa tapauksessa uhat voivat jopa vaarantaa koko liiketoimintamme olemassaolon.  (Nykytilakartoitus, 2017). Käytän analyysia syventämään nykytilaa ja antamaan vastauksia mielessäni oleviin kysymyksiin. Jotta analyysi tuottaa tulosta, tulee liiketoimintaa tarkastella eri näkökulmista objektiivisesti. Tarkoituksena on saada käsitys millä tasolla Taikavatkain tällä hetkellä on ja miten kuoppaan lankeamisen pystyy välttämään.

 

Kuva otettu sivulta: https://www.pk-rh.fi/tools/swot.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAHVUUDET:
Maailma muuttuu nopeasti ja niin myös kakkubisnes. Kermakakuista ollaan tultu naked-kakkuihin ja hillot ovat vaihtuneet mousseen. Toimintaympäristön muuttuessa tulee  ymmärtää myös kilpailuetujen muuttuvan. Toisen uhka on toisen mahdollisuus. Voimme ehkäistä tämän tekemällä yritykselle kunnollisen strategian jossa resurssit ja odotukset kulkevat käsi kädessä.

Leivonta/catering-liiketoiminnallamme  on mielestäni suuri vahvuus muihin saman alan yrityksiin verrattuna. Tämän voin perustella aloittaen hinnoista. Pystymme pitämään hinnat alempana kuin pitkään toiminut yritys – tämän avulla pystymme saamaan uusia asiakkaita kenelle hinta on yksi päätöksentekoa edistävä tekijä. Hinnat perustuvat alussa siihen, että olemme yrittäjyys-opiskelijoita – Tämän tuomme esiin myös nettisivuillamme. Yrittäjyyteen, kuten myös opiskeluun suhtaudutaan myönteisemmin joten uskon tämän edistävän ja olevan yksi myönteinen myyntiin liittyvä tekijä. Yrittäjän ura kiinnostaa nuorten lisäksi myös vanhempia ja jo korkeakoulututkinnon omaavia henkilöitä. (Pölkki, 2015) Taikavatkain voi toiminnallaan olla esimerkki siitä että vakuutus-täti voi löysätä nutturaa, irrottautua toimistosta ja tehdä herkullisen Charlotte russen.

Yrittäjyysopiskelut ovat tuoneet myös kilpailuosaamisen, kyvyn reagoida nopeasti sekä tuoteinnovaatiokyvyn, jotka koen Taikavatkaimen ympärillä olevan tiimin vahvuuksiksi. Ajan hermolla ja jopa edellä pysyminen on nykyään helppoa, uusimmat leivontamaailman trendit löytää niin Instagramista kuin blogejakin seuraamalla. Tiimin kolmesta jäsenestä jokainen on tehnyt pyynnöstä, maksusta ja ihan omaksi ilokseen kotileipurina kakkuja,piirakoita ja yleisesti tarjottavaa aina kylmästä kuumaan ja kaikkea siltä väliltä. Uskallus kokeilla ja antaa tuki uuden kokeiluun on kaikki kaikessa ja tästä pääsemmekin Taikavatkaimen ydin-vahvuuteen: tiimiin.  Opiskeluiden edetessä voin todeta itse huomanneeni tiimin tärkeyden. Tässäkin projektissa tiimi on avain menestykseen. Jotta pystymme vastaamaan asiakkaan tarpeeseen, tulee tiimin olla valmis tulevaan. Sitoutuneisuus, aito mielenkiinto ja innostus ovat tärkeässä asemassa onnistumisen kannalta. Jos taikinan vatkaaminen tuntuu pakkopullalta, ei hommaan tule ryhtyä. Vaivaaminen tuntuu silloin jopa raskaammalta kuin huonon taikinan alustaminen.

Yleisesti Taikavatkain haluaa olla erottuva catering alan-yritys. Tätä voimme lähteä tekemään differoinnilla. Differointi tarkoittaa erilaistamista jota Haverila, Kouri, Miettinen ja Uusi-Rauva (2005, 59) kuvailevat menestyksellisen yritysstrategian ytimeksi. Mikäli olemme asiakastietoisia ja osaamme lukea mitä asiakkaamme haluavat, tulemme menestymään. Jonkin tietyn asiakasryhmän tulee nauttia kilpailueduista jota liiketoimintamme kilpailijoilla ei ole tarjota. Pääasiana on se, että pystymme differoimaan tuotteemme ja palvelumme sellaisten tekijöiden pohjalta jotta voimme saavuttaa kiistattoman kilpailuedun. Kaikki edellä mainitut vahvuudet mahdollistavat erottuvuuden muusta massasta. Tässä testataan kuinka Prokatemian toisen arvon, rohkeuden, mukaista toimintamme on.

 

HEIKKOUDET:
Heikkoutena voi pitää pientä tiimiämme. Kolmella henkilöllä, joilla on leipomisen lisäksi muutakin sisältöä elämässään, ei ole resursseja yhtä suureen tuotantomäärään kuin esimerkiksi täysipäiväisellä leipomolla. Lisäksi aikataulujen sopiminen yhteen voi myös koitua ongelmaksi – mikäli saamme tilauksen muutaman sadan hengen tilaisuuteen, sitoo se vähintään kahta henkilöä. Toiminnan ollessa alkuvaiheessa, kassavirtaa on huono ennustaa.

Resurssien lisäksi myös tiimin sisäinen sitoutuneisuus on yksi heikkous (vahvuuden lisäksi!). Jotta toimintaa pystyy kehittämään, tulee jokaisella tiimin jäsenella olla halu kehittää itseään ja toisiaan.  Jotta tältä sudenkuopalta voimme välttyä, tulee Taikavatkain-tiimin, olla avoin sekä rehellinen toisilleen tuntemuksistaan. Mikäli tuntuu että nyt jauhot alkavat tökkimään, tulee se sanoa ääneen eikä jäädä mukaan roikkumaan sen vuoksi ettei viitsi irrottautua kokonaan.

 

MAHDOLLISUUDET:
Taikavatkaimessa löytyy potentiaalia ja uskon mahdollisuuksien sekä tulevaisuuden näkymien olevan valoisat. Liiketoiminnalla on mahdollisuus kasvaa, niin henkilömäärältään kuin myös asiakaskunnaltaan – tämä on mahdollista inothimon lisäksi markkinointiosaamisen avulla.

Taikavatkaimella oli tarkoitus mennä Tampereen Joulutorille, mutta järjestästäjän puolelta asiat eivät valitettavasti sujuneet odotetusti joten jätimme tämän pois laskuista. Tiimin kanssa koimme että tämä olisi ollut oiva markkinointikanava – se olisiko aavistuksemme pitänyt paikkaansa, emme saa selville ainakaan tänä vuonna. Muutenkin tapahtumat, joissa kävijämäärä on suuri on mahdollisuutemme päästä ihmisten tietoisuuteen. Itse pidän myös Facebook-sivuston “työtä tarjotaan”-ryhmiä hyvänä osana markkinointia. Seuraillessani muutaman kyseisen kanavan keskustelua, joku on aina vailla hyvää kakuntekijää tai pullan pyörittäjää. Tätä kautta saamme puskaradion käyntiin.

Verraten Taikavatkainta muihin saman alan yrityksiin, pystymme tekemään nopeallakin aikataululla muutoksia tarjontaan sekä esimerkiksi nettisivujemme yleisilmeeseen. Muutoksien tekeminen suurissa yrityksissä on usein pitkä ja aikaa vievä prosessi. Nyt luomu-ja lähiruoka ovat vuosi vuodelta yhä enemmän nousussa (Rauhala, 2015) niin pitäisikö meidän mainostaa itseämme ainoastaan iloisten kananmunien käyttäjänä? Esimerkiksi tämän tyyppinen muutos on paitsi differointia, pienelle bisneksellemme täysin mahdollista.

 

UHAT:
Uudella, juuri markkinoille tulleella yrittäjällä ei ole tunnettuutta. Tämä on myös fakta, jonka Taikavatkain kokee kun homma pyörähtää yleiskoneen lailla käyntiin. Googlesta hakemalla kakkujen tekijää, Taikavatkain ei ole koko listalla. Vanhat, pirkanmaalaiset yritykset jylläävät hakukonetta ja ovat päällimmäisinä ihmisten mielessä – tässä toki voi olla myös takana se, että kerran saadessaan hyvää palvelua ei enää halua vaihtaa.

Yleisesti menestyäkseen  jokaikinen bisnes tarvitsee asiakkaita. Yleisesti catering-palvelua käytetään juhlien yhteydessä kun on tarkoitus valmistaa monia erilaisia kakkuja, jotka vievät paljon aikaa ja vaativat osaamista. Asiakkaiden tarpeiden muutokset ovat yksi uhkatekijä – entä jos juhlia ei tule tai uusin juhla-trendi onkin järjestää ne kodin sijaan ravintolassa?

Ulkoiseksi uhkaksi voi lukea myös tuotteiden myynnin nopean kasvun jota aikaisemmin sivuutinkin heikkouksia pohtiessani. Kuinka pystymme valmistautumaan siihen, jos tilauksia alkaakin yhtäkkiä tulla ovista ja ikkunoista? Miten tämä kaikki kannattaa priorisoida?

 

Tekemäni SWOT-analyysi perustuu omiin näkemyksiini ja on tilannekatsaus nykyhetkeen. Tätä työkalua tulisi käyttää jokaisessa projektissa esimerkiksi yhtenä projektisuunnitelman osana. Mikäli kyseessä on pidempiaikainen projekti josta muodostuu liiketoiminta jopa opiskeluiden jälkeen, SWOT-analyysin tekeminen uudelleen ja siihen perehtyminen on ensisijaisen tärkeässä asemassa. Leivonnassa tärkeässä osassa on esivalmistelut joten miksi valmistelu pitäisi muussa yhteydessä skipata – onhan sanonnankin mukaan hyvin suunniteltu puoliksi tehty.

 

LÄHTEET:

Nykyitla-kartoitus – Pk-yritysten johtamis-ja kehittämistykalupakki
http://www.oamk.fi/hankkeet/pkk/pakki/nykytila2.htm Haettu 3.11.2017

Haverila, Matti J & Kouri, Ilkka & Miettinen, Asko & Uusi-Rauva, Erkki (2005) Teollisuustalous. Tampere. Tammer-Paino Oy. s. 57-64

Minna Pölkki – HS Yrittäjän ura kiinnostaa nuoria – moni perustaa firman jo opiskeluaikana
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002803170.html Haettu 8.11.2017

Osmo Rauhala: Ruokamarkkinat käännekohdassa
http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/781597/Ruokamarkkinat+kaannekohdassa  Haettu 13.11.2017

 

Kommentoi