Tampere
22 May, Wednesday
16° C

Proakatemian esseepankki

SulkemiskorvausKirjoittanut: Antti Eloranta - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Sulkemiskorvaus

5.5.2021

Tässä esseessä käsitellään Sulkemiskorvausta pohjautuen Valtiokonttorin järjestämään webinaariin ja yleisesti tiedossa olevaan tietoon. Sulkemiskorvaus 2021 on ainutlaatuinen valtion myöntämä korvaus yrityksille, jotka pakotettiin sulkemaan ovensa koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Sulku kohdistui hyvin vahvasti ravintola-alalle ja täten suurin osa hakijoista on erilaisia ravitsemisliikkeitä. Sulkemiskorvaus perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (508/2020). 12.5 aukeava haku koskee alle 50 työntekijän luokitteluksi meneviä mikro- ja pienyrityksiä. Suurten yritysten tuki ja korvaus on Euroopan komission ja TEM:in (Työ ja elinkeinoministeriön) käsittelyssä.

 

 

Proakatemialla on myös ravintolaliiketoimintaa ja tämä sulku on kohdistunut ainakin joihinkin tapauksiin. Korvauksen hakeminen edellyttää yrityksen sulkemista lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Esimerkkitapauksia ovat esimerkiksi kuntosali, uimahalli, ravitsemisliikkeet. Mikäli yritys on oikeutettu kustannustukeen, sekä sulkemiskorvaukseen voi molempia näitä hakea valtionkonttorista. Henkilöstöravintola eivät kuulu sulkemiskorvauksen piiriin. Enimmäiskorvaus 1,8 miljoonaa euroa ja tämän on asettanut Euroopan komissio. Take-away myynti ei rajoita hakemista, yhtälailla oikeutettu kuin muutkin, mutta ulosmyynti otetaan laskennallisesti huomioon korvauksen määräämisessä. Sulkemiskausi alkoi 1.3.2021 ja korvausta voidaan maksaa jokaisella päivälle kun toiminta on määrätty suljetuksi (tukikausi). Vertailukausi, mihin tukea verrataan on helmikuu. 

 

 

Korvauksen laskenta perustuu helmikuun 2021 palkkakuluihin, sekä muihin joustamattomiin kuluihin. Korvausta maksetaan kertoimella, joka määräytyy jokseenkin seuraavasti. Helmikuun aikana ravintolassa 100% salimyynti ja 0% takeaway-myynti, tukikerroin on 1. Kulut kuitenkin korvataan 70-prosenttisesti.

Korvauksen laskentakaava.

 

 1. Lasketaan kerroin salimyynti ja takeaway-myynnille. Esimerkiksi 70% sali 30% takeaway. Kerroin on täten 0,70.
 2. Kerrottaan yllä olevalla kertoimela lasketut palkkakulut ja muut joustamattomat kulut helmikuulta ja jaetaan ne helmikuun kalenteripäivillä.
 3. Kerrottaan tämä päiväkohtainen kustannus maaliskuun sulkupäivillä ja saadaan sulkemiskorvauksen suuruus.

 

 

Korvauksen piirissä olevat laskennalliset asiat

 • Palkkakulut
 • Työnantajan sivukulut (20% tulorekisteriin ilmoitetuista palkkakustannuksista)
 • Toiminimiyrittäjän palkkakulut YEL-mukaan
 • Henkilöyhtiön vastuullisen yhtiömiehen kulut (YEL-mukaan, mikäli ei löydy tulorekisteristä)
 • Henkilöyhtiön eläkevakuutusmaksu lasketaan yrittäjän YEL-maksun mukaan.

Muut joustamattomat kulut (jatkoa ajatellen hyvä tietää)

 • Vuokrakulut
 • Muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta
 • Lupa, jäsen ja vakuutusmaksut
 • Laite- ja esinevuokrat
 • Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
 • Välttämättömät vuokratyövoimakustannukset ja ennakkomaksut

 

 

Hakemusta varten tulee tietää

—> Sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuus liikevaihdosta

—> Vertailukauden joustamattomat kulut.

Yllä avattu sulkemiskorvauksen kuvaus, tarkennukset, sekä muu sisältö on oivaa oppia tulevaa varten, mikäli samnalaisia tukia tai korvauksia tulee syystä tai toisesta haettavaksi. Poikkeuksellinen tilanne on aiheuttanut paljon uudenlaisia tilanteita valtionkonttorille, sekä tietenkin yrityksille. Toivottavasti sulkemiskorvauksella, sekä kustannustuella saataisiin pelastettua muuten lopettamaan joutuvia kannattavia yrityksiä. Tällä hetkellä valitettavaa on hakuprosessin ja konkreettisen korvauksen välinen aika, joka on huomattava. Tarkkaa aikaa hakemusten käsittelylle ei ole kerrottu, mutta viikoista tai jopa kuukausista puhutaan.

LÄHTEET: 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/

https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/webinaari-sulkemiskorvaus/ 

https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/645231-tietoisku-sulkemiskorvaus

Kommentoi