Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Strategista ja operatiivista johtamista ripauksella tunteitaKirjoittanut: Heta Valkama - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
ARTIKKELI- Strateginen ja operatiivinen johtaminen
BLOGI- 7 vinkkiä strategian käytäntöön vientiin
Arto Bäckström
Vesa Auvinen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mitä operatiivinen johtaminen on?

Tiimeillä on erilaisia tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi täytyy luoda strategia, jolla nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Operatiivinen johtaminen on ns. kädet multaan johtamista, eli strategian ns. vision viemistä käytäntöön. Operatiiviseen johtamiseen sisältyy priorisointia, tehokkuuden lisäämistä, toiminnan johtamista ja sitä, että strategia näkyy myös jokapäiväisessä arjessa.

Miten se näkyy Proakatemialla?

Keskustelimme pajassa siitä, että miten operatiivinen johtaminen tulee eri tiimeissä esille ja kuinka strategia näkyy muilla päivittäisessä Proakatemian arjessa. Vastauksena tuli esimerkiksi:

-projekti seurantaa Excelillä,

-viikkoraporttien keräämistä,

-12H-innovointi haasteita,

-yritysvierailuita,

-kuukausittaisia pidempiä katsauksia ja

-paja sääntöjen OIKEASTI noudattamista.

Viikkoraporteilla on helpompaa saada operatiivisen johtajan näkökulmasta tietoa siitä, kuinka strategia todellisuudessa toimii. Hurmoksessa meillä on ollut isona osana arvoa oma asenne. Olemme erittäin kunnianhimoinen porukka ja sen hitsaantuminen yhteen on ollut tärkeää. Arvomme näkyy strategian suunnittelussa ja tavoitteissa tiimiytyä ja tämä taas näkyi mielestämme loistavana esimerkkinä myyntipäivillä, kun saimme lopuksi vielä Paras tiimihenki- palkinnon. Puhumme nykyään enemmän me -muodossa ja tiimiytymisen eteen on järjestetty erilaisia tapahtumia, kiitos siitä kuuluu henkilöstö tiimille.

Strategisen ja operatiivisen johtamisen raja on häilyvä ja se saattaa olla hyvin erilainen erilaisissa organisaatioissa. Yleensä ylin johto päättää strategian ja lähiesimiehet yrityksissä ovat operatiivisia johtajia, jotka seuraavat strategian käytäntöön laittamista arjessa. (Bäckström, 2017)

7 vinkkiä strategian luomisesta:
  1. Ajattele strategianluonti ja käytäntöön vienti kokonaisuutena
  2. Osallista kaikkia aidosti
  3. Tutustu työkaluihin strategian luomisessa ja innovoi parhaat juuri teidän organisaatiollenne
  4. Kokeile joustavaa strategiatyötä: päivittäminen ja haastaminen
  5. Pyrkikää viestimään luovasti, innostavasti ja omalla tyylillä
  6. Uudista organisaatiorakennetta tukemaan strategiaa, visiota ja tavoitteita
  7. Tee strategiatyöstä mielekästä ja arkipäiväistä

(Auvinen, 2016)

Strategiasta tunteisiin

On erittäin tärkeää saada strategia mahdollisimman käytännönläheiseksi ja helposti ymmärrettäväksi. Esimerkkinä yrityksen strategiana vuotena 2021 on ollut asiakaspalautteen saaminen positiivisemmaksi. Operatiivinen johtaja voi priorisoida asiakkaan kanssa vietettyä aikaa ensisijaiseksi sillä, että lisää työntekijöitä ja pienentää muuta työmäärää, jotta asiakkaan kanssa on mahdollisuus viettää aikaa. Strategiaa ja sen toimivuutta on ensisijaisen tärkeää muistaa mitata, sitä on esimerkiksi mahdollista toteuttaa lisäämällä tunneilmaston tietoisuutta organisaatiossa.

On erittäin helppoa uppoutua Proakatemian omaan kuplaan ja ajatella, että työyhteisöissä on normina kaikkien osallistaminen strategiaan ja sen toimivuuden kehittämiseen jatkuvasti tai, vaikka tunneilmasto ja tunteiden käsitteleminen työpaikalla on hyväksyttävää ja normaalia. Näistä asioista myös yleisesti ottaen suomalaiset yritykset ovat suhteellisen perillä. Olisi silti hyvä käydä työpaikalla läpi kysymyksiä: Minkälaisia tunteita strategia herättää? Miten tunteita saadaan hyödynnettyä strategian muokkaamisessa?

Usein yrityksissä ajatellaan, että vaikeat tunnepuolen asiat hoitaa HR-henkilö. Kuitenkin podcastissa puhuttiin testauksesta, joka oli toteutettu VTT yrityksessä. Tutkimus liittyi tunneilmaston tietoisuuden lisäämiseen ja oli koetestaus, jossa henkilöstön, johtamisen ja kulttuurin kehittäjä, HR business partner Sari Ek-Petroff kertoi, että työpaikalla tiimipäälliköt osasivat ottaa paremmin ja herkemmin tunteet puheenaiheeksi. Tietoisuuden ja sanoittamisen tärkeys lisää työpaikoissa ihmisläheistä ja rohkeampaa vuorovaikutusta ja johtajuutta. Josta pääsemmekin siihen, että strategiasta uskalletaan puhua paljon avoimemmin ja pyytää apua herkemmin, koska psykologinen turvallisuus lisääntyy (Sahimaa & Annunen, 2022)

Tunnetaitojen lisääminen hyödyttää myös itse strategiasta vastaavia ihmisiä ylemmällä johtoportaalla. On helpompaa käsitellä, muovata ja kehittää strategiaa, kun vuorovaikutus on avointa ja tunteista on sallittua puhua. Avoimempi ilmapiiri lisää Out of the box -ajattelua, sekä Beond the obvious menemistä. Tunteet vaikuttavat todistetusti aivotoimintaan, ongelmanratkaisu kykyyn ja ne ovat hyödyllisiä, kun ne nopeuttavat strategian toimivuutta. Tunneilmastoa on helppo seurata, kun ihmiset tiedostavat mikä minun roolini on organisaatiossa, kun minut on kuultu, huomioitu ja olen saanut vaikuttaa. (Sahimaa & Annunen, 2022)

Mielestämme olemme onnistuneet Hurmoksen organisaatiokaavan luomisessa siltä osin, että kaikilla on oma osa-alueensa ja tehtävänsä. Strategian seuranta tulee varmasti lisääntymään, kun se on nyt vasta saatu luotua. Rehellisyys meillä taas on isona arvona ja se, miten se tuodaan käytäntöön, on huomioitu Palautekulttuuri-, sekä Sanojen merkitys pajoissa. Myyntipäivät koettiin niin tiimiyttäväksi kokemukseksi niin priorisoimme sen omien projektien aloitusten edelle. Aivan kuten Bäckström sanoo, on hankalaa johtaa yhdistystä, jonka kaikki henkilöt ovat tasa-arvoisessa asemassa. Silloin johdolla täytyy olla selkeät tehtävät ja rajojen vetäminen on tärkeää. (Bäckström, 2017)

Pohdinta

Kokonaisuudessaan on ihanaa huomata, että on osannut tehdä jotain myös oikein. Kun keskustelimme TL pajassa muiden tiimien operatiivisen johtamisen näkymisestä tiimissä, huomasin että viikkoraportit meidän kannaltamme ovat onnistut näyttö strategian seuraamisesta. Toki meidänkin puoleltamme on parantamista, esimerkiksi juuri palautekulttuurissa, jotta saavutamme omia tavoitteitamme helpommin. Se mitä aion ottaa muilta tiimeiltä käytäntöön, on kuukausittaiset nostot eli palkinnot hyvästä suoriutumisesta yksilölle. Toiveena tiimiläisiltä tuli myös viikoittainen viesti tulevan viikon tärkeistä tapahtumista, jonka aion myös laittaa korvan taakse. Näin saan myös muiden tunteet ja tarpeet huomioitua.

 

TL paja 27.3. Operatiivinen johtaminen

Bäckström, A. 25.8.2017. Strateginen ja operatiivinen johtaminen. FinFami. Verkkosivu. Viitattu 13.4.2023. https://finfamilaatu.fi/laatukasikirja/strateginen-ja-operatiivinen-johtaminen/

Auvinen, V. 25.8.2016. 7 vinkkiä strategian käytäntöön vientiin. Blogi. Johtaminen, Strategia, Uudistuminen. Verkkosivu. Viitattu 13.4.2023. 7 vinkkiä strategian käytäntöön vientiin – Dazzle Oy

Jakso 13: Miten tunteet edistävät strategian toteutumista?. 2022. Podcast-tallenne. Hyvä paha johtaminen. Juontajat: Sahimaa, J. & Annunen, J. Suomen podcastmedia. Julkaistu Spotify maaliskuu 2022. Viitattu 13.4.2023. https://open.spotify.com/episode/5m3lc3XhD2dzOsSvhUJjuw?si=4f6da1154c61487a

Kommentoi