Tampere
22 May, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Sotkun spesiaaliKirjoittanut: Julius Honkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittanut: Julius Honkanen, Sanni Hujanen.

Huhtikuun 29 päivä oli merkattu Sotkun spesiaali päiväksi. Tuo päivä oli kaikilta Saawalaisilta käsketty pitämään tyhjänä valmentajamme Antti Vuennon puolesta. Hän piti meitä jännityksessä viimeiseen saakka ja vasta kyseisenä päivänä ilmeni, että meillä on 12 h innovointi haaste kummitiimimme Empirian kanssa. Paikalla oli siis myös Empiria sekä heidän valmentajansa Mikael Lindell. Toimeksiantoja meillä oli yhteensä 4: Café KATTO, Mansen Gluteeniton, Webber sekä Apukuski. Café KATTOn toimeksianto oli kuinka saada lisää voittoa ilman että nostaa tuotteiden katetta. Mansen Gluteenittoman toimeksianto kuinka tilaamisesta voidaan tehdä ketterää ja toimivaa niin, että voidaan keskittyä oikeaan osaamiseen. Webberin toimeksianto oli kuinka sijoittua hakukoneessa paremmalle sijalle, asiakasvirran lisääminen sekä kuinka kehittää markkinointia. Apukuskien toimeksianto puolestaan oli kuinka tehdään viiden tähden yrityksestä kahdeksan tähden arvoinen yritys. Jaoimme Saawan sekä Empirian sekatiimeihin ja päätimme jokaisesta neljästä tiimistä tiiminjohtajan. Meidän tiimissämme oli minun lisäksi Anton Hietikko, Aapo Virolainen, Julia Liinamaa ja Sanni Hujanen. Johtajaksi valikoitui Aapo. Tiimien johtajat sitten keskenään päättivät minkä toimeksiannon kukin tiimi saa. Meidän tiimiimme sai Mansen gluteenittoman toimeksiannon ja olimme tyytyväisiä päätökseen.

 

Lähtötilanne

Toimeksiantajamme on Mansen Gluteeniton, joka on täysin gluteeniton leipomo keskellä Finlaysonin alueen sydäntä. Mansen Gluteenittoman tuotteita myydään myös Café KATTOlla ja Mansen Gluteeniton varmistaakin myös Café & Bar KATTOn tuotevalikoiman laajennuksen. Café KATTOlla on meneillään keittiöremontti ja sen vuoksi siellä myytävät tuotteet valmistetaan Mansen Gluteenittoman tiloissa. Mansen Gluteeniton on auki Finlaysonilla 3.5.-23.8.2022. Ratkaisu on siis väliaikainen ja syksyllä selviää, miten toiminta jatkuu.

Café KATTO on hoitanut tilauksia aikaisemmin puhelimitse ja sähköpostilla ottaen tilaukset ylös paperiseen kalenteriin. Kalenteri ei kuitenkaan enää riitä pitämään tilauksia järjestyksessä, sillä tilauksia tulee viikoittain 5–30 kappaletta. Toimeksiantajamme Iida Koskinen arvioi, että häneltä menee yhden tilauksen käsittelyyn noin 8 minuuttia aikaa. Viikossa tilausten käsittelyyn menee aikaa siis noin 4 tuntia. Café KATTOlla on testattu myös Vello-varauskalenteria sisäisessä käytössä, mutta se ei ole sopinut KATTOn käyttötarpeisiin. Vello onkin suunniteltu lähinnä hyvinvointialan käyttöön. Muita järjestelmiä ei ole testattu.

Toimeksiantajamme mukaan helpointa olisi, jos asiakas voisi tilata tuotteensa suoraan heiltä, mutta ongelmaksi on noussut usein, että asiakas jättää tärkeitä asioita pois tilauksesta, kuten maininnan allergioista tai henkilömäärästä. Toimeksiantaja toivoi ratkaisua kysymykseen, kuinka tilaamisesta tehdään ketterää ja toimivaa, että voidaan keskittyä osaamiseen eikä tilausten setvimiseen mene turhaa aikaa.

Haasteemme oli:

– Kuinka ja missä asiakkaan on helpoin tilata?

– Mitä tukitoimia asiakas tarvitsee tilaamiseen?

– Kuinka henkilökunta pysyy kärryillä tilauksista?

 

Kartoitus asiakkaan ostoprosessista

Mansen Gluteeniton -tuotteita tilaavat sekä yksityishenkilöt että yritykset. Teetimme kyselyn leipomotuotteiden tilausprosessista ja pyrimme kohdentamaan kyselyn ihmisille, jotka ovat joko aikaisemmin tilanneet tai harkitsevat tilaavansa leipomotuotteita leipomosta. Kyselyymme vastasi 37 ihmistä, joista 54,1 % oli joskus tilannut leipomosta ennakkoon tuotteita

Suurin osa kyselyyn vastanneista (48,1 %) oli tehnyt tilauksen soittamalla ja 37 % vastaajista oli tehnyt tilauksen paikan päällä. Kysyttäessä helpointa tapaa leipomotuotteiden tilaamiseen, 74 % vastaajista vastasi, että helpoin tapa olisi tehdä tilaus netissä.

Kysyimme kyselyssä myös mitä tukitoimia asiakas kaipaisi, jotta asiakkaan olisi helppo tehdä tilaus.

Kaikkien vastaajien mielestä hinnasto helpottaisi tilauksen tekemistä. 91,9 % haluaisi nähdä kuvia tuotteista ja 89,2 % haluaisi tiedon toimitusajasta.

Kartoitimme myös yritysten ostoprosessia leipomotuotteita tilatessa. Haastattelimme Isännöintitoimisto Reim Tampereen asiakaspalveluvastaavaa Tiina Hietikkoa, joka tilaa leipomoista tai catering-yrityksistä usein yrityksen tilaisuuksiin tuotteitta. Reim Tampere tilaa yleensä esimerkiksi sämpylöitä, mutta joskus myös kakkuja. Kakkuja tilatessa he tilaavat sen kakun mikä valikoimasta löytyy. Reim Tampereella leipomotuotteiden tilaus hoidetaan yleensä nettikaupan kautta ja mikäli tilauksesta unohtuu jotain, he soittavat tarkentaakseen tilaustaan. Soitto tulee kyseeseen myös silloin, kun netistä ei ole löytynyt kaikkea tarvittavaa tietoa. Hietikko korosti kuitenkin sitä, että netistä tilaaminen on heille selkeästi helpompaa ja soittaminen on vasta toinen vaihtoehto. Hietikon mukaan hyvät tuoteselosteet sekä selkeät kuvat helpottavat tilaamista.

 

Kilpailija kartoitus

Määritimme Mansen Gluteenittoman ja Café KATTOn kilpailijoiksi leipomot sekä catering-yritykset. Keskityimme kilpailijakartoituksessa leipomoihin ja selvitimme, että minkälainen tilausprosessi heillä on käytössä. Kartoitimme muun muassa Pirjon pakarin, Fazer Cafén, Valkoisen puun, Kanniston leipomon sekä englantilaisen Brownie Godin tilausprosessin.

Fazer Cafélla on käytössään verkkokauppa, joka tuntuu helppokäyttöiseltä ja selkeältä. Verkkokaupassa on nähtävillä helposti tuotteiden kuvat, ainesosat sekä hinnat. Tilausta tehdessä voi määritellä myös toivotun tilauspäivän. Selvityksemme perusteella Fazer Cafén verkkokauppa on tehty Shopify-pohjalle. Shopify on käytössä myös englantilaisella Brownie Godilla, jonka verkkokauppa vaikuttaa myös selkeältä, visuaaliselta sekä helppokäyttöiseltä. Kartoituksemme perusteella Shopify on suosittu vaihtoehto myös muiden leipomoiden keskuudessa. Osalla leipomoista oli käytössä myös tilauslomake nettisivulla, josta tiedot menevät eteenpäin sähköpostiin.

Otimme selvää myös Valkoisen puun tilausprosessista. Heillä on käytössä verkkokauppa, mutta he saavat paljon tilauksia myös puhelimitse. Verkkokaupan tilaukset menevät tiedoksi suoraan sekä leipomolle että kahvilalle. Kahvilaan soitettaessa tilaus otetaan vastaan, kirjataan paperiseen kalenteriin ja soitetaan leipomoon. Esimies tulostaa tilausyhteenvedon aamuisin ja laittaa kalenteriin

 

Ratkaisumme

Tekemämme kartoituksen sekä kyselyn tulosten perusteella päädyimme innovoimaan Mansen Gluteenittomalle verkkokaupan. Sekä kyselyymme vastanneet yksityishenkilöt että haastattelemamme yrityksen edustaja nostivat netistä tilaamisen helpoimmaksi tavaksi tehdä tilaus. Visuaaliset ja selkeät kuvat tuotteista, tuotteiden raaka-aineselosteet sekä hinnasto helpottaisivat asiakkaan ostoprosessia.

Rakentaisimme verkkokaupan Shopify-pohjalle, joka on helppokäyttöinen ja tarjoaa nopean ostoprosessin. Selvityksemme mukaan Shopify on hyvä ratkaisu hinta-laatusuhteeltaan ja tarjoaa myös ympärivuorokautisen tuen ongelmatilanteissa. Verkkokaupan rakentaminen Shopify-pohjaan on tehty helpoksi. joten verkkokaupan rakentaminen ei veisi paljon resursseja. Shopifyn hyviin puoliin kuuluu myös analytiikka, joka kertoo arvokasta tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä verkkokaupassa.

Linkittäisimme verkkokaupan Café & Bar KATTOn nettisivulle erillisenä linkkinä, jotta KATTOn sivua ei tarvitse välttämättä uudistaa kokonaan. Asiakkaat pystyttäisiin ohjaamaan verkkokauppaan helposti esimerkiksi yläpalkkiin liitettävän linkin kautta. Verkkokauppa alentaisi asiakkaan kynnystä tuotteen tilaamiseen ja tarjoaisi yhden paikan, josta kaikki tarvittava tieto tuotteisiin liittyen on helposti saatavilla.

Nettikaupassa tilaukset ohjautuvat samaan paikkaan, josta kaikki tarvittavat henkilöt pääsevät helposti käsiksi tilausten tietoihin. Tilausten keskittäminen samaan paikkaan vähentäisi myös turhaa viestittelyä henkilökunnan ja asiakkaan välillä, josta kasaantuu kuukaudessa merkittävä työtuntimäärä. Toki monimutkaisemmat tilaukset voidaan selventää edelleen myös puhelimitse tarvittaessa.

Shopifyn edullisin kuukausitilaus on 27 €/kk. Verkkokaupan ja tilausten keskittäminen yhteen paikkaan helpottaa kuitenkin esimerkiksi toimeksiantajamme työtaakkaa, jolloin hän voi keskittää työtuntinsa muualle.

Esimerkki Shopifyn tilausnäkymästä

SWOT

Teimme myös ratkaisustamme SWOT analyysin. SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Se on hyödyllinen ja yksinkertainen työkalu yrityksen toiminnan, hankkeiden ja projektien suunnittelussa. SWOT-analyysin kohteena voi olla jonkin yrityksen toiminta koko laajuudessaan, jonkin tuotteen tai palvelun asema ja kilpailukyky tai esimerkiksi kilpailijan toiminta ja kilpailukyky. (Wikipedia 2021)

Verkkokaupan vahvuudet:

 • helppous
 • yksi tilauspolku
 • tilaukset yhdessä paikassa
 • vähentää ylimääräistä viestittelyä ja näin myös työtunteja
 • paras paikka tarjota tietoa tuotteista
 • tilaamisen kynnys alenee
 • kaikki pääsevät käsiksi tilausten tietoihin
 • monipuolinen analytiikka

Verkkokaupan heikkoudet:

 • investointi verkkokaupan rakentamiseen
 • kuukausimaksu (Shopifyssa 27 €)
 • käytön opetteluun menee aikaa
 • verkkokaupan päivittäminen
 • ylibuukkaus tilauksissa

Verkkokaupan uhat:

 • järjestelmät kehittyvät nopeasti – onko pian jo parempi vaihtoehto?

Verkkokaupan mahdollisuudet:

 • asiakkaille helppo
 • uudet asiakasvirrat
 • enemmän tilauksia
 • nykyaikainen

 

Lähteet

Wikipedia. SWOT-analyysi. 2021. Luettu 29.5.2022.

https://fi.wikipedia.org/wiki/SWOT-analyysi

Kommentoi