Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalisen median markkinoinnin vaikutus yrityksissäKirjoittanut: Topias Tuomilehto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Sosiaalinen media on muuttanut markkinointi käytäntöjä viime vuosina. Nykyään yrityksillä on parempi mahdollisuus tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaasti sosiaalisen median kautta. Lähes jokainen menestyvä yritys on jo sosiaalisessa mediassa, mutta kaikki eivät ole sen tärkeyttä ja potentiaalia vielä ehkä tajunnut. Tässä esseessä tarkastellaan, miten yritykset voisivat hyödyntää sosiaalisen median vaikutusta myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi ja myös miten käsitellä sosiaalisen median riskejä.

Markkinoinnissa sosiaalisen median käyttö on mahdollistanut yritysten tavoittaa laaja yleisö edullisesti ja nopeasti. Yritysten olisi myös hyvä ymmärtää, että sosiaalinen media ei ole pelkkä markkinointikanava, vaan se on myös yksi tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa. Sosiaalinen mediassa myynti ja markkinointi tavoitteiden lisäksi on siis tärkeää luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

Suomen tunnetuin kyläkauppa?

Sosiaalisessa mediassa markkinointia tapahtuu monella eri tavalla. Hyvä esimerkki on Sampo Kaulanen, joka teki sosiaalisen median avulla entisestä kyläkaupastaan suomen tunnetuimman. Myös samalla hän kyläkaupan lisäksi loi itsestään tunnetun henkilön ja varmasti tienaa erilasten päivitysten avulla rahaa pelkästä sosiaalisesta mediasta. Jounin kaupan Facebook tilillä on tällä hetkellä 512 tuhatta seuraajaa ja Instagram tilillä on tällä hetkellä 119. tuhatta seuraajaa ja Sampon henkilökohtaisella tilillä noin 60. tuhatta seuraajaa.

Sampo kertoi Linkedin profiilissaan, kuinka hän oli tehnyt tappiota 2008 vuoden jälkeen viisi vuotta. Vuonna 2009 Sampo oli laittanut visioksi luoda kyläkaupasta Lapin läänin tunnetuimman ja tuohon tavoitteeseen tarvittiin erilaisia markkinoinnin temppuja. Nyt kun katselee kaupan talouslukuja voi huomata sosiaalisen median vaikutuksen. Esimerkiksi vuonna 2022 kyläkauppa oli tehnyt liikevaihtoa 17,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloskin on 964 tuhatta euroa.

Uskon vahvasti siihen, että sosiaalisen median avulla näihin tuloksiin on päästy. Itse muistan ensimmäisen kerran kuulleen kaupasta varmaankin vuonna 2016 kun sampo arpoi mopoautoa Snapchat tilillään. Tällöin Sampo lupasi arpoa mopoauton seuraajiensa kesken. Sampo järjesti sosiaalisessa mediassa monia erilaisia arvontoja mm. rahaa ja mopoautoja. Sampolla arvonnoissakin oli viisas idea, koska seuraaja määrän piti nousta tietyn verran, että esimerkiksi mopoauto arvottaisiin. Tällä hän varmisti arvonnan merkityksen ja tehokkuuden.

Sosiaalisen median eri alustoista

Monille tulee ehkä mieleen pelkkä Instagram ja Facebook, kun puhutaan sosiaalisen median eri alustoista. Sosiaalisen median alustoita on kumminkin kaikki internetissä toimivat verkostot, jotka mahdollistavat ihmisten yhteydenpidon, vuorovaikutuksen ja sisällön jakamisen käyttäjien kanssa. Esimerkiksi Twitter, Snapchat, LinkedIn, TikTok ja Youtube.

Yritysten onkin tärkeä miettiä millä alustoilla haluaa vaikuttaa ja missä alustalla tavoittaa parhaiten asiakasryhmänsä. Esimerkiksi B2C myyntiin erittäin sopivia ovat Instagram ja Facebook joissa tarjotaan sekä mainostamismahdollisuuden ja visuaalisen sisällön jakamisen sekä vaikuttajamarkkinoinnin. B2B markkinointiin taas voi sopia paremmin LinkedIn ja Twitter. Linkedinnissä on monia eri yritysten päättäjiä, jotka loppupeleissä ovat tärkeimmät asiakasryhmät ajatellen B2B myyntiä.

Sosiaalisen median riskit

Sosiaalisessa mediassa markkinointi voi olla myös negatiivista. Yksi yleisimmistä riskeistä sosiaalisen median markkinoinnissa on vääränlaisen julkaisun jakaminen. On tärkeää huomioida, ettei mikään julkaisu ole sopimaton. Yrityksen julkaisema sopimaton sisältä voi olla todella loukkaavaa joitakin kohtaan ja aiheuttaa nopeasti laajasti negatiivista huomiota.  Toinen mikä myös saattaa vaikuttaa hyvin negatiivisesti liiketoimintaan kuvien väärinkäyttö. Mikäli yritys käyttää väärin esimerkiksi Instagram tiliä voi heiltä lähteä asiakkaita. Esimerkiksi laadukkaan tuotteen mainostaminen huonolaatuisilla kuvilla voi laskea sen arvoa ja asiakkaiden osto halua.

Sosiaalinen media tuo monia hyviä mahdollisuuksia yrityksille mutta samalla se myös tuo riskejä. Yritysten tulee olla tietoinen riskeistä ja myös mahdollisesti osata reagoida negatiivisiin kommentteihin oikein.

Pohdinta

Sosiaalisen median markkinointi on noussut suureen suosioon viime vuosina ja se on yksi tärkeimmistä markkinoinnin kanavista. Somen suosio johtuu pääosin siitä, että sen avulla pystymään tavoittamaan suuri yleisö ja myös luomaan vuorovaikutteisuutta asiakkaiden kanssa.  Sosiaalinen media luo monia etuja ja hyötyjä mutta samalla se tuo riskejä yrityksille, jotka yritysten on hyvä tiedostaa ennen julkaisun julkaisemista esimerkiksi. Yritysten tulisikin tiedostaa aina riskit ja myös hoitaa negatiiviset vaikutteet asianmukaisesti.

Mainittakoon vielä pari sosiaalisen median markkinoinnin hyötyä. Sosiaalinen media on loistava paikka myös luoda brändin tunnettavuutta ja kasvattaa asiakasryhmäänsä. Pidän myös yhtenä tärkeänä sosiaalisen median hyötynä sitä, että sen avulla pystytään kasvattamaan asiakasuskollisuutta ja kerätä asiakaspalautetta. Näiden avulla pystytään luomaan parhaita mahdollisia palveluita ja tuotteita asiakkaille.

Lähteet:

Hakukonemestarit -blogi, “Yritysten pahimmat virheet sosiaalisessa mediassa” (https://www.hakukonemestarit.fi/blogi/yritysten-pahimmat-virheet-sosiaalisessa-mediassa/) Viitattu 22.4.2023

Lähde: Takkunen, Regina (2012). Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Opinnäytetyö, Lahden ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16963/Opinnaytetyo_Takkunen_Regina.pdf?sequence=1 Viitattu 22.4.2023

Kommentoi