Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen myyntiKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Olen törmännyt viimeaikoina termiin ”sosiaalinen myynti”, mutta en liiemmin ole uhrannut aikaa siihen perehtymiseen. Ensimmäinen asia mikä termistä tuli mieleen, kun luin nopeasti linkedin päivityksen, jossa aiheesta puhuttiin, oli varmasti sosiaalisen median ja digitalisaation hyödyntäminen myyntityössä. Nyt kun vihdoin olen asiasta ottanut hieman enemmän selvää, niin olen todennut, että some on osa sosiaalista myyntiä, mutta se on vain osa kokonaisuutta, josta myynti tänäpäivänä rakentuu, tai ainakin tulisi rakentua.

 

Social Selling termi on peräisin British Columpia yliopiston tutkimuksesta, jossa todettiin, että mikäli myyjällä ja ostajalla on jotain yhteisiä mielenkiinnon kohteita, syntyy kauppa todennäköisemmin. Jokin yhteinen asia ihmisten välillä synnyttää luottamusta, ja tämä on tiettävästi edellytys kaupan syntymiselle myyntitilanteessa. Nigel Edelshain kuitenkin toi ensimmäisenä teoriatiedon käytäntöön ja tämän ansiosta häneen viitataankin usein, kun puhutaan sosiaalisesta myynnistä. Sosiaalisen myynnin tehtävä on siis luoda ostajan ja myyjän välille syvempi yhteys, mitä kautta löytyy yhteisiä intressejä, eli siis parempia liidejä.

 

Muuttunut ja etenkin digitalisoitunut maailma on muuttanut myös ostajan käyttäytymistä. Ostajat ovat paljon valveutuneimpia kuin ennen ja aloittavat ostoprosessin erittäin usein verkon kautta. Tällöin on tietenkin koitettava vaikuttaa sisältöihin, mitä verkosta löytyy. Firmamme Eetu piti mielenkiintoisen pajan tänä syksynä inbound -markkinoinnista, ja inbound -markkinointi on nimenomaan osa sosiaalista myyntiä. Siinä luodaan ostajalle tarvetta esimerkiksi julkaisemalla sisältöä tuotteesta jollekin hänelle tärkeälle kanavalle. Sosiaalinen myynti kattaa kuitenkin inboundin lisäksi outbound-myyntiä eli hieman perinteikkäämpää ”raakaa” myyntityötä. Monet tutkimukset osoittavat, että elämme vahvasti asiakkaan aikakautta mikä tarkoittaa sitä, että nämä sosiaaliset ostajat ovat itse ottaneet myyjän roolia itselleen perehtymällä tuotteisiin etukäteen seikkailemalla netin loputtomassa maailmassa, jolloin inbound-myynti on tärkeä osa sosiaalista myyntiä, mutta edelleen myynnissä on kyse ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.

 

”Sosiaalisten ja digitaalisten kanavien ei ole tarkoitus poistaa puheluita tai tapaamisia vaan päinvastoin, lisätä ja rikastaa niitä.”

 

Sosiaalisen myynnin ei ole tarkoitus passivoida myyjää vaan tehdä myyjän työstä tehokkaampaa. Kun hyödyntää sosiaalisen median kautta saatavan näkyvyyden ja tutustuu ihmisiin linkedinissä ja kasvotusten, kasvattaa verkostoaan ja tutustumisen kautta tietää kenelle tuotetta kannattaa yrittää myydä. Tällöin Pull % paranee, eikä ostajaehdokkaasta tunnu siltä, että hän on pelkästään rivi soittolistassa.

 

Helpottaakseen sosiaalista myyntiä, on tietenkin parempi mitä suuremman ihmisjoukon somessa julkaisuillaan tavoittaa. On siis järkevää rakentaa henkilöbrändiä itsestään ja julkaista aktiivisesti sisältöä eri kanaviin. Linkedin:iin on rakennettu Social selling index, jonka avulla pääsee seuraamaan omaa menestystään linkedinissä tapahtuneesta sosiaalisesta myynnistä. Itse en ole vielä päässyt juurikaan hyödyntämään sosiaalista myyntiä systemaattisesti, mutta olemme starttaamassa IT-tuki palvelua, jossa uskon, että pääsen hyödyntämään tämän esseen kirjoituksen kautta syntynyttä oppia ja viemään sitä myös muille projektiryhmän jäsenille!

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_selling

https://blog.hubspot.com/sales/sales-statistics#sm.0000ij7aqzihlfgcvaz2ctcpz5erm

https://www.linkedin.com/pulse/social-selling-faq-sani-leino/

Kommentoi