Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Sosiaalinen media osana työtäKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinointiviestinnän ulottuvuuksia teoriassa ja käytännössä.
Katri Kauppila
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Sosiaalinen media, eli some, on monille arkipäivää. Erilaisia sosiaalisen median kanavia käytetään vapaa-ajalla ajanvietteenä, tiedonhankintaan, valintojen tekemiseen, oman elämän päiväkirjana, kuvien ja videoiden jakamiseen, uutisten lukemiseen jne. Sosiaaliseen mediaan päivitetään koko ajan uusia julkaisuja ja onkin tärkeää pysyä mukana jatkuvasti muuttuvassa mediassa.

 

Sen lisäksi, että monet meistä selaavat somea päivittäin ajankuluksi, some on myös monen työtä. Some-työtä tekevät monen yrityksen työntekijät. Sosiaalista mediaa hyödynnetään paljon yritysten markkinoinnissa ja myynnin tukena. Moni yritys myös haluaakin työntekijöiden osallistuvan yrityksen brändin vahvistamiseen somessa. (Rauramo, 2022.) Siksi onkin tärkeää, että jokaisessa yrityksessä on some-osaamista.

 

Sosiaalinen media lisää erilaisia tapoja työn tekemiseen. Somen käyttö monissa työtehtävissä on nykyään niin luontevaa, ettei sitä aina edes ajattele, mutta erityisesti silloin kun sen avulla voidaan tuottaa ja täydentää yrityksen palveluja, kannattaa some-osaamiseen panostaa. Oikein käytettynä sosiaalinen media sekä lisää työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, että mahdollistaa parempia tapoja olla vuorovaikutuksessa yrityksen asiakkaiden kanssa. Somen avulla voidaan siis lisätä asiakaslähtöisempää palveluiden tuottamista. (Rauramo, 2022.) Työnhaussa some taidot onkin hyvä ottaa huomioon niin, että yrityksessä on työntekijöitä, jotka ovat valmiina pysymään somen aallonharjalla. Jatkuvasti muuttuvassa nykymaailmassa jokaisen yrityksen on tärkeää pysyä trendeissä mukana. Kun someosaajia löytyy, on yrityksen paljon helpompi hyödyntää somessa trendaavia teemoja omassa markkinoinnissaan.

 

Sosiaalinen media työvälineenä

Somen tekemiseen tarvitaan oikeat välineet ja riittävästi resursseja. Jokainen pääsee hyvin alkuun ihan vain puhelimen kameralla sekä ilmaisilla editointisovelluksilla. Välillä voi olla tarpeen käyttää maksettua mainontaa, jotta tavoittaa isomman asiakaskunnan. Monessa somealustassa voi maksaa siitä, että saa näkyvyyttä. Sen lisäksi, jos haluaa markkinointiin panostaa voi ostaa parempia editointisovelluksia, sekä esimerkiksi kameran ja mikrofonin. Jos omat taidot ei riitä tai ei halua käyttää resursseja uusien välineiden ostoon, voi olla fiksua harkita joko somekoulutuksen ostamista tai ulkoistaa somemarkkinointi kokonaan.

 

Somesta on muodostunut yksi nykypäivän digitaalisen markkinoinnin kulmakivistä. Somen avulla yritys voit saada brändinsä tarinan asiakkaiden tietoisuuteen paremmin, ja sitä kautta olla kiinnostavampi asiakkaiden näkökulmasta. Somella voi saada myös asiakkaat sitoutettua paremmin. Some on tärkeä väylä myös kilpailijoiden tarkkailuun. Uudet potentiaaliset asiakkaat käyttävät somea osana ostopolkuaan ja kilpailuttavat yrityksiä somen perusteella. Jos yritys ei löydy somesta, todennäköisesti asiakas kääntyy kilpailijoiden puoleen. Some on siis monellakin tapaa tärkeä työväline.

 

Sosiaalisen median kanavia on myös paljon ja se vaatii tutkimista ja osaamista, jotta osaa hahmottaa mitkä sosiaalisen median kanavat ovat hyviä mihinkin tarkoitukseen, ja mitä kohderyhmää somessa haluaa tavoitella. Tämä saattaa olla iso haaste yrityksessä, ja siksi ei ole järkevää toimia ilman suunnitelmaa ja somemarkkinointistrategiaa. Jos hyppii eri markkinointikanavissa tai eri kanavat viestivät hyvin eri lailla tai viestintä on keskenään ristiriidassa, se syö yrityksen resursseja turhaan ja saattaa viestiä epäuskottavuutta asiakkaille. Some kanavien valinta ja markkinointistrategian luominenkin siis vaatii monenlaista osaamista. (Kauppila, 2015, s.46.)

 

 

Missä vaiheessa yrityksen kannattaa ostaa somen päivitys alan ammattilaisilta?

 

 

Yritykset tottakai pyrkivät olemaan somessa tarpeeksi näkyviä, saadakseen lisää seuraajia ja sitä kautta lisää asiakkaita. Some on hyvä väylä saada asiakkaat yhä enemmän kiinnostumaan yrityksestä itsestään sekä sen tarjonnastaan. Somen työstäminen itse ilman tarpeellisia välineitä ja oikeanlaista osaamista voi kuitenkin viedä paljon aikaa. Jos oma osaaminen, aika ja välineet eivät riitä tai muuten yritys ei vaan saa somesta tarvitsemaansa hyötyä omin voimin, voi olla resurssien kannalta järkevää ostaa somemarkkinointi palveluna.

 

Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa

Miten sitten brändätä oman yrityksen some niin, että asiakkaat kiinnostuvat seuraamaan yrityksen sometilejä? Monia somen selaajia kiinnosta yksinkertaisuus ja helppous, sillä somea selataan nopeatempoisesti, eikä ole aikaa eikä kärsivällisyyttä jäädä lukemaan liian pitkiä tekstejä, tai katselemaan liian pitkiä videopätkiä. Keskittyminen herpaantuu, jos kuva on liian monimutkainen, tai jos pääpointtia ei saa selville heti ensimmäisellä vilkaisulla. Yrityksen nimen tai logon tunnetuksi tekeminen niin, että se jää ihmisten mieleen, on järkevää. Sen lisäksi esimerkiksi brändivärien suunnittelu ja jatkuva käyttö kannattaa miettiä niin, että asiakkaat osaavat yhdistää ne heti yritykseen. Some postaukset kannattaa tehdä mahdollisimman ajankohtaisesti, ja niin että niissä hyödynnetään juuri sillä hetkellä somessa trendaavia asioita. Varsinkin tiktokin kautta trendaamisesta on tullut todella nopeatempoista ja tietyt musiikit tai aiheet nousevat trendiksi hyvinkin nopeasti, mutta toisaalta myös poistuvat yhtä nopeasti.

 

Tällä hetkellä moni yritys on luonut omia tilejä esimerkiksi instagramiin ja tiktokkiin, joissa voi jakaa mainosten lisäksi esimerkiksi tuotantoprosesseja, työntekijöiden arkipäivien kuulumisia, palaveri hetkiä tai tuotesuunnittelua ja tuotteen käyttövinkkejä, joiden avulla saadaan katsojat lähemmäksi yritystä ja sitä kautta helpommin asiakkaiksi. Mitä paremmin yritys saa itsensä tuntumaan asiakkailleen somessa enemmän kaverilta kuin hyvin asialliselta yritykseltä, sitä helpompi asiakkaiden voi olla samaistua ja sitä kautta kiinnostua yrityksestä.

 

Hyvä somemarkkinointi perustuu dialogiin ja aitoon vuorovaikutukseen asiakkaiden ja yrityksen välillä. Aidossa vuorovaikutuksessa yritys ja asiakkaat jakavat tietoa ja keskustelevat toisiaan kuunnellen. Näin yritys tietää mitä asiakkaat toivovat ja osaa olla entistä asiakaslähtöisempi. Asiakkaiden kuunteleminen on tärkeä taito ja palautteen vastaanottaminen asiakkailta on tärkeää. Somessa on helpompi asiakkaiden myös antaa palautetta. (Kauppila, 2015, s.169.) Somessa aktiivisuus on tärkeää yritykselle, sillä arjessa mukana oleminen tarjoaa mahdollisuuden kehittyä asiakaslähtöisemmäksi ja pysyä trendien harjalla.

 

 

 

Lähteet:

Kauppila, K. 2015. Markkinointiviestinnän ulottuvuuksia teoriassa ja käytännössä. Helsinki: Libris Oy.

Rauramo, P. 2022. Sosiaalisen median työkäyttö, työsuojelunäkökulma. Viitattu 10.4.2023. https://ttk.fi/julkaisu/sosiaalisen-median-tyokaytto-tyosuojelunakokulma/

 

 

 

Kommentoi