Tampere
29 May, Wednesday
24° C

Proakatemian esseepankki

Snäkki Stationin omavalvontasuunnitelmaKirjoittanut: Ella Heineman - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tämä essee on kirjoitettu syksyllä 2022, ennen Snäkki Stationin avautumista.

Omavalvontasuunnitelma on yleensä kirjallinen suunnitelma, joka on laadittava elintarvike- ja terveysalan yrityksien toiminnoille. Omavalvontasuunnitelma edistää asiakkaiden terveellistä ja turvallista asiointia. Omavalvontasuunnitelma turvaa asiakkaiden lisäksi myös yritystä ongelmatilanteissa. (Ruokavirasto, 2017) Snäkki Station on Saawa Osk:n alla oleva liiketoiminta, jonka tarkoitus on mahdollistaa pienien syötävien ja juotavien välipalojen ja kevyiden lounaiden osto Proakatemian tiloissa. Kyseisen liiketoiminnon riskit ovat vähäisiä, joten omavalvontasuunnitelman ei tarvitse olla laaja. Elintarvikealan yrittäjällä on silti oltava selkeä kuva siitä, mitä asioita omavalvontasuunnitelman täytyisi laajimmillaan sisältää, jotta esimerkiksi toiminnan muuttuessa riskit huomioidaan.

Elintarvikkeiden hankinta ja vastaanotto
Snäkki Station ostaa tuotteensa Kesprosta, eli Kesko Oyj:n alla olevasta palvelukokonaisuudesta, johon kuuluu myös ravintola-alan tukku palveluineen (Kespro.) Koska tuotteet tulevat luotettavasta ja laadukkaasta tukusta, niissä on valmiiksi jälleenmyyntiin vaadittavat pakkausmerkinnät ja toimitusten kylmäketju on kunnossa. Yhden toimittajan käyttäminen takaa helpon tuotteiden jäljitettävyyden. Tukkutilauksen toimittaja soittaa toimituksen vastaanottajalle etukäteen ja siten vastaanottaja on valmiina paikalla. Siten toimitus siirtyy suoraan toimittajalta vastaanottajalle. Finlaysonilla toimitus saapuu pääovelle, josta se on helppo tyhjentää suoraan kohteeseen.

Säilytys ja varastointi
Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla jäähdytettyjen ja pakastettujen tuotteiden lämpötilaseuranta. Seurannalla varmistetaan, että tuotteet ovat aina vaaditulla lämpötila-alueella (Ruokavirasto, 2017). Snäkki Stationin valikoimassa tulee olemaan noin kolmekymmentä tuotetta, joista noin kolme ovat kylmäsäilytettäviä, eli siten lämpötilaseurattavia. Lämpötilaa seurataan digitaalisella lämpömittarilla, joka tallentaa ylimmän ja alimman mitatun lämpötilan ja hälyyttää minuutin ajan, mikäli anturin mittaama lämpötila laskee alle sallitun celsiusasteen (Suomen Lämpömittari Oy) Omavalvontasuunnitelmassa voi olla tarpeellista myös käydä läpi esimerkiksi säilytykseen liittyviä haittaeläinten torjumisen toimenpiteitä (Ruokavirasto.)

Kypsennys, kuumennus, tarjolla pito, jäähdytys
Omavalvontasuunnitelmassa on eriteltävä sitä tarkemmin vaiheet, mitä enemmän riskejä niihin liittyy (Ruokavirasto.) Snäkki Stationissa ei myydä kypsennettäviä tai kuumennettavia tuotteita, vaan ainoastaan tuotteita jotka asiakas voi itse omalla vastuulla lämmittää. Normaalitilanteessa ei myöskään myydä erikseen tarjolle laitettavia tuotteita, kuten vaikka pakkaamattomia leivonnaisia. Tarjolla pidettäviä tuotteita varten tulisi myös ottaa huomioon mahdolliset haittaeläintilanteet.

Pakkausmerkinnät ja allergiat
Omavalvonnassa varmistetaan myös, että ainesosat jotka voivat aiheuttaa asiakkaille allergisia reaktioita ovat merkitty asianmukaisesti (Ruokavirasto 2017.) Yksi allergisten reaktioiden muodoista on anafylaktinen reaktio, eli anafylaksia, joka on mahdollisesti hengenvaarallinen tila (Terveyskirjasto 2022.) Allergioiden lisäksi Snäkki Stationin asiakkaita voi kiinnostaa ainesosat siksi, että erilaiset ruokavaliot ovat yleistyneet. Esimerkiksi gluteenitonta ruokavaliota noudattaa myös jotkin henkilöt, joilla ei ole keliakiaa tai vilja-allergiaa (Anna 2015.)

Menekki ja logistiikka
Varastoa on myös seurattava säännöllisesti, jotta voidaan varautua odottavattomiin tilanteisiin tai esimerkiksi logistisista ongelmista johtuviin vajeisiin (Ruokavirasto 2017.) Finlaysonin alueella on myös muita vaihtoehtoja välipalan tai aterian hankkimiseksi, eikä Proakatemian ja Saawa Osk:n välillä ole kirjallista sopimusta, joka esimerkiksi vaatisi tiettyjen tuotteiden saatavuutta jokaisena päivänä. Esimerkiksi koulujen keittiöille menekin seuranta on paljon tärkeämpää, jotta kaikille riittää varmasti ruokaa.

Valvonta
Omavalvontasuunnitelmaa valvoo ja mahdollisesti tarkastaa kunnan elintarvikevalvontaviranomainen. Viranomaisella täytyy olla tieto elintarvikkeiden valmistukseen ja myyntiin liittyvistä yrityksistä ja siitä onko toiminta muuttunut. Elintarvikevalvontaan voi olla yhteydessä yrittäjät esimerkiksi tapauksessa, jossa perustetaan laitos, tai toiminta muuttuu, tai yrittäjä tarvitsee lisätietoa. Elintarvikevalvontaan voi ottaa yhteyttä myös yritys tai asiakas tapauksissa joissa epäillään ruokamyrkytystä. (Tampere.fi)

Raportointi
Omavalvontaa kirjataan kirjanpidon kaltaisesti ja siinä tulee ilmetä esimerkiksi tilanteita, joissa toimia, kuten siivousta on jouduttu suorittamaan uudelleen laadun saavuttamiseksi. Kirjanpitoon tulee merkitä tapahtumat päivämäärineen. Tavallisesti myös esimerkiksi jää- ja pakastinkalusteiden lämpötiloja, tarjottavien ruokien lämpötiloja ja pintojen puhtausnäytteiden tuloksia on kirjattava ylös, jotta valvoja pystyy tarkastamaan ne. Myös kirjanpito tulee pystyä esittämään valvojalle. (Ruokavirasto 2017)

Puhtaanapito
Omavalvontasuunnitelmassa on tarvittaessa suunniteltava ja seurattava puhtaanapitoon liittyviä toimenpiteitä (Ruokavirasto, 2017.) Snäkki Stationin tuotteita on tarjolla kahdessa erilaisessa kalusteessa. Avonainen hylly voi kerätä pölyä vaakapinnoille, joka on puhdistettava säännöllisesti. Snäkki Station ei vastaa muun tilan siivoamisesta, joten ei myöskään voi vaikuttaa pölyn määrään. Pöly poistetaan kertakäyttöisellä materiaalilla. Jääkaapin pinnat on pyyhittävä elintarvikelaitteille soveltuvalla liuoksella säännöllisesti, jotta jääkaappi pysyy raikkaana. Koska jääkaapista myytävät tuotteet ovat pakattuja, jääkaapin puhtaus ei vaikuta tuotteiden laatuun. Maksupääte ja mobiililaite, sekä muut kosketuspinnat, kuten jääkaapin kahva on pyyhittävä miedolla pesuaineliuoksella säännöllisesti.

Omavalvontasuunnitelma ja siihen kunnolla perehtyminen on helppo tapa aloittelevalle yrittäjällekin oppia elintarvikealan vaatimuksiin. Opiskelemalla aiheesta minulle selvisi, että välipalaliiketoimintani on hyvin vähäriskistä, joten suurta raportointia ja seurantaa ei vaadita. Opin, että vaativimmat tuotekategoriat Snäkki Stationissa ovat kylmäsäilytettävät tuotteet niiden lämpötilaseurannan takia sekä irtotuotteet niiden allergeenien takia.

 

Lähteet

Kespro. n.d. nettisivu. Kespro palvelut. https://www.kespro.com/palvelut. Viitattu 11.9.2022.

Suomen lämpömittari Oy. n.d. nettisivu. Digitaalilämpömittari jääkaappien / pakastimien lämpötilojen seurantaan. https://www.suomenlampomittari.fi/tuotteet/digitaalilampomittari-jaakaappien-pakastimien-lampotilojen-seurantaan/. Viitattu 13.9.2022.

Duodecim terveyskirjasto. 15.08.2022. nettiartikkeli. Anafylaktinen reaktio (äkillinen yliherkkyysreaktio).  https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00201/anafylaktinen-reaktio-akillinen-yliherkkyysreaktio. Viitattu 13.9.2022.

Anna. 12.3.2015. nettiartikkeli. Ruokatrendit elävät ajassa: Gluteenittoman ruokavalion suosio kasvaa. https://anna.fi/ruoka/vinkit/ruokatrendit-elavat-ajassa-gluteenittoman-ruokavalion-suosio-kasvaa. Viitattu 13.9.2022.

Tampere.fi. n.d. nettisivu. Elintarvikealan yrittäjille ja toimijoille. https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrittaminen/elintarvikealan-yrittajille-ja-toimijoille. Viitattu 13.9.2022

Kommentoi