Tampere
25 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

Sisältötrendit 2021Kirjoittanut: Jenna Tirkkonen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Alkuun pikaisesti sisältömarkkinoinnista: Vapamedian blogikirjoituksessa sisältömarkkinointi tiivistetään kolmeen asiaan: kohderyhmään, julkaisemiseen ja sitouttamiseen. Tärkeää on siis määritellä kohderyhmä, täyttää yleisön tarpeet julkaistavalla sisällöllä ja sitouttaa heidät säännöllisellä, laadukkaalla sisällöllä. Yksinkertaisesti; tuotetaan hyvää, puoleensavetävää sisältöä. Esimerkkinä sisältömarkkinoinnista on blogit, erilaiset oppaat, videot, podcastit, eli käytännössä sisältömarkkinointi on kaikkea, mitä voit lukea tai nähdä verkossa, printissä tai tv:ssä. Monessa yhteydessä sisältömarkkinoinnista puhuttaessa nousee esiin sisältömarkkinoinnin huippu, eli RedBull. RedBull tuottaa sisältöä, jota heidän asiakkaansa haluavat nähdä, eli extreme-videoita lajien huipuilta, eikä suoraa energiajuomamainontaa.

Dagmar Storiesin ja RADLYn asiantuntijat ovat listanneet sisältömarkkinoinnin suuntaviivat tälle vuodelle. Ensimmäisenä kirjoituksessa korostetaan sitä, että sisällön on oltava mitattavaa, tavoitteellista ja ennen kaikkea asiakaslähtöistä. Asiakaskokemuksen parantaminen määrittelee kaikkia vuoden 2021 sisältötrendejä. Miten sen tärkeys näkyy sisällöissä? Blogissa käydään läpi 7 kohtaa, joiden kautta tuottaa parempaa sisältöä:

  1. Asiakasymmärrys asiakaskokemuksen peruspilarina

Asiakasymmärryksen rooli sisältömarkkinoinnissa kasvaa, ei voida tyytyä enää arvailemaan, vaan vaaditaan aitoa ymmärrystä ja syvällistä tietoa, jotta voidaan tuottaa lisäarvoa tuovaa sisältöä asiakkaalle ja myyntiä brändille.

 

  1. Asiakaspolku = asiakaskokemus

Asiakaskokemus muodostuu digitaalisista ja fyysisistä kohtaamispisteitä, joissa asiakas on tekemisissä brändin kanssa. Asiakaspolku määrittelee pitkälti asiakaskokemuksen, siksi polkuajattelu tulee blogikirjoituksen mukaan vahvistumaan vuonna 2021.

 

  1. Videot ja visuaalisuus

Videoiden käyttö lisääntyy, sillä ne voimistavat asiakaskokemusta ja tekevät sisällöistä viihdyttävämpiä ja sitouttavampia.

“Videolla on kaikki potentiaali vahvistaa tai muuttaa asiakaskokemusta brändin haluamaan suuntaan. Video koskettaa tunnetasolla. Parhaimmillaan sen tarina sitouttaa katsojan ja luo positiivisen, pysyvän muistijäljen. Video koostetaan tarkoin erilaisista visuaalisista elementeistä ja äänimaailmoista, joilla se synnyttää tunnelman. Ja juuri tunnelma on se, joka vaikuttaa parhaiten aisteihimme”  Ida-Maria Matinlauri, Luova tuottaja, Dagmar Stories

 

  1. Vuorovaikutus brändin kanssa

Asiakaskokemus syntyy vuorovaikutuksesta brändin kanssa, ja siitä yhä suurempi osa tapahtuu digitaalisesti. Useilla toimialoilla digikanava ovat ensisijainen paikka, jossa asiakas etsii tietoa, vertailee vaihtoehtoja ja tutustuu brändiin. Esim. WhatsApp, Messenger ja Snapchat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaita.

 

  1. Vaikuttajatekeminen voimistuu entisestään

Vaikuttajatekeminen on blogikirjoituksen mukaan vuonna 2021 entistä tavoitteellisempaa ja strategisempaa. Vaikuttajien äänen käyttö sisällöissä voimistuu ja monipuolistuu; rooli vaihtelee brändilähettiläästä korkean tavoittavuuden sisällöntuottajaan.

Mikrovaikuttajien (1000-10k seuraajaa) ja nanovaikuttajien (alle 1000 seuraajaa) käyttö lisääntyy; pienempien vaikuttajien avulla brändit saavat entistä uskottavampaa sisältöä ja voivat sitä kautta syventää suhdettaan. Vaikuttajayhteistyön muodot Dagmarin mukaan monipuolistuvat, ja tehdään pidempiä sopimuksia, joka tarkoittaa tavoitteellisempaa tekemistä sekä tarkempaa tulosten mittaamista.

“Pitkäaikaiset yhteistyöt ovat ehdottomasti paras tapa hyödyntää vaikuttajamarkkinointia. Vuosisopimukset ovat jo arkipäivää, ja vaikuttajien käyttäminen brändin ammattimaisena sisällöntuottajana yleistyy. Datalla saadaan todennettua vaikuttajamarkkinoinnin tuloksellisuutta, esimerkiksi myynnin mallinnuksella. Enää ei tarvitse arvailla, toimiiko vaikuttajamarkkinointi “

– Paula Wickström, Dagmarin vaikuttajaosaamisryhmän vetäjä Dagmar Stories

 

  1. Sisältöjen mittaaminen

Asiakaspolkuajattelun ottaessa vahvempaa otetta sisältömarkkinoinnissa, myös mittaristo tulee integroida asiakaspolkuun: polun eri vaiheissa mitataan eri asioita. Sisältöjen mittaamisen automatisointi ja datan kerääminen dashboardeille lisääntyvät vuonna 2021.

Dagmar Storiesin Content Manager Samuel Tastula kiteyttääkin sisältöjen mittaamisen seuraavasti;

”Sisältöjen toimivuuden mittaamisessa huomio kiinnitetään liian usein pelkästään kanavakohtaisiin mittareihin. Sisältöjen tarkastelu ja mittaaminen strategisella, liiketoiminnan ja markkinoinnin tasolla on syystä nousemassa nyt suurempaan huomioon myös sisältömarkkinoinnissa”

 

  1. Tekoäly ja sisällöt

Vuonna 2021 sisältöjä tehdään Dagmar Storiesin ja RADLYn asiantuntijoiden mukaan entistä fiksummin. Siinä missä sisältösuunnittelun tueksi tehdään enemmän tutkimuksia ja asiakasymmärrys kasvaa, myös AI (artificial intelligence) eli tekoäly ottaa sisällöissä entistä enemmän roolia.  ”Tekstiin ja kuviin liittyvät haasteet ovat perinteisesti olleet tekoälylle hankalimmasta päästä. Kuitenkin, alati kehittyvät menetelmät mahdollistavat uusia aluevaltauksia, ja onkin kiinnostavaa nähdä millä kaikilla tavoin tekoälysovellukset avustavat luovaa työtä lähitulevaisuudessa”-  Tiina Kangasniemi, Lead Data Scientist, RADLY.

Blogiteksti oli kirjoitettu marraskuun lopulla vuonna 2020. Tiivistettynä, tämän vuoden (2021) sisältömarkkinoinnissa näkyy voimakkaasti videot, visuaalisuus, tekoäly ja entistä fiksumpi vaikuttajatekeminen, mittaamista ja sen oikeita keinoja ja automatisointia unohtamatta. Hyvänä nousevana esimerkkinä videoista sisältömarkkinoinnin saralla on TikTok, josta muodostuu viikko viikolta vain ammattimaisempi alusta, ja yhä useampi yrittäjä valjastaa sen käyttöönsä. Myös mikro – ja nanovaikuttajien entistä kovempi kysyntä on mielenkiintoista; enää yrityksille  ei ole tärkeintä se, että tietoisuus tuotteista leviää mahdollisimman laajalle vaan myös se, että vaikuttaja on helposti lähestyttävä yleisölleen ja pystyy täten sitouttamaan asiakkaan paremmin. Kokonaisuudessaan on mielestäni virkistävää, että asiakaslähtöisyys terästyy sisältömarkkinoinninkin trendien saralla entisestään tänä- ja varmasti myös tulevina vuosina.

Kommentoi