Tampere
20 May, Monday
15° C

Proakatemian esseepankki

Sisäisen hälinän hillitseminenKirjoittanut: Elias Hämäläinen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sisäinen Hälinä
Ethan Kross
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Jokainen meistä puhuu itselleen. Kovaa. Tutkimusten mukaan sisäinen puhe voi olla jopa kymmenen kertaa puhuttua puhetta nopeampaa. Se tarkoittaa noin 4000 sanaa minuutissa. Jos vuorokauden aikana sinulla on noin puoli tuntia aikaa kuunnella sisäistä hälinääsi, olet puhunut itsellesi noin 16 tunnin edestä sanoja keskiverrolla puhenopeudella. Jos tämä ääni on negatiivinen, on siis varsin selvää, että se painaa meidät alas. Parhaimmasta valmentajastamme voi tulla pahin vihollisemme.

Parhaimmalla valmentajalla tarkoitan sitä, että on valtavan hyvä ja tehokas työkalu kyetä käymään itsensä kanssa keskustelua ja punnita esimerkiksi sitä, miten joku tilanne tai suoritus meni. Ottamalla vastaan palautetta muilta ja pohtimalla itsekseen suoritusta tai jotain mennyttä vuorovaikutustilannetta, pystyy kulkemaan kasvun tiellä ja kehittymään reflektoinnin avulla.

Sisäinen puhe kehittyy meille jo varhain. Kross kertoo, että sen avulla opimme hallitsemaan tunteitamme. Aluksi toistelemme asioita ja sanontoja, joita olemme esimerkeiltämme kuulleet. Äänessämme voi olla edelleen monia sellaisia sävyjä ja vivahteita, joita vanhempamme ovat tietoisesti tai tiedostamatta meihin istuttaneet.

Jos pysähdyt pohtimaan omaa sisäistä keskusteluasi, mitä sellaista löydät siitä, jonka näet olevan peräisin lapsuudestasi? Onko se positiivinen asia, vai tulisiko siihen kiinnittää huomiota?

Tutkimusten mukaan ajatukset eivät vain väritä kokemuksiamme vaan monesti jopa muuttavat niitä. On siis enemmän ajattelustamme ja tavastamme katsoa maailmaa kiinni, millaiseksi sen koemme. Kannattaa kiinnittää siis erityistä huomiota siihen, miten ajattelee.

Sisäinen luonnollinen taipumuksemme kiinnittää huomiomme ongelmaan lopulta ohjaa meidät siihen. Tämän toimintaketjun saattaa huomata esimerkiksi sen kaltaisessa tilanteessa, jossa epäonnistuu paineen alla jossain sellaisessa, jota on harjoitellut paljon. Paine virheestä ohjaa keskittämään energian sen välttämiseen. Lopputuloksena voi olla kovalla harjoittelulla opitun kaavan rikkominen, joka johtaa ongelmaan. Esimerkiksi monissa urheilulajeissa jonkun liikkeen suorittamiseksi on samanaikaisesti suoritettava niin monta asiaa, ettei niitä ole mahdollista suorittaa jokaista tietoisesti ajatellen. On luotettava siihen, että toiminta on harjoittelun kautta opittu alitajuntaiseksi liikkeiden sarjaksi.

Tony Robbins on kertonut yhdessä puheessaan, kuinka hän opetteli ajamaan rallia. Hänen valmentajansa antoi hänelle tehtäväksi väistää este suuressa nopeudessa. Hän kertoi, että niin pitkään, kun hänen katseensa oli kohdistettuna esteeseen, sen väistäminen ei onnistunut. Lopulta valmentaja kesken ajon käänsi hänen päätänsä katsomaan suuntaan, johon oli tarkoitus mennä. Tarpeeksi monen toiston jälkeen väistäminen onnistui. Jo tämän tarinan kuultuani olen pyrkinyt ohjaamaan ajatuksiani esteen ohi tilanteissa, joissa huomaan katsovani estettä. Vaikka se ei useimmiten ole helppoa, olen huomannut sen auttavan useasti tilanteeseen suhtautumisessa ja toiminnan aloittamisessa. Tämä kirja toi eteeni kasan uusia työkaluja, joita odotan pääseväni harjoittelemaan sekä syitä tukemaan esteen ohi katsomista.

Ehdottomasti mehukkain löytö kirjasta kuitenkin liittyy etäisyyden ottamiseen ja kokemusten muuttamiseen. Kuten aiemmin mainittu ajattelu muuttaa kokemuksiamme. Kehomme reagoi fysiologisesti samalla tavalla uhkaan ja haasteeseen. Sydän alkaa pumpata verta nopeammin. Ero, joka on varsin olennainen, liittyy verisuoniin ja siihen, kuinka tämä verkosto toimii. Uhkan edessä suonemme kutistuvat, jolloin veren kierto heikkenee. Ajan mittaan pahimmillaan tämä voi johtaa suonten repeämiseen tai sydänkohtauksiin. Haasteen edessä taas verisuonet rentoutuvat ja veri virtaa vapaasti läpi kehomme.

Tätä kokemusta on mahdollista muuttaa omalla ajattelulla ja sisäisellä puheella. Olen itse toiminut tällä tavoin esimerkiksi silloin, kun minun on pitänyt pitää puheita. Niissä hetkissä, kun minua on alkanut jännittää ja olen tuntenut kehossani jännityksen aiheuttamia fysiologisia tuntemuksia, olen puhunut itselleni. Kerron kuinka hyvä asia on, että kroppanikin ymmärtää käsillä olevan hetken olevan tärkeä. Olen huomannut tämän rentouttavan minua ja poistavan akuuttia tunnetta. Siksi riemastuinkin, kun kirjassa käytiin läpi tämän tavan tutkitusta vaikutuksesta muuttaa kokemusta. Kehomme todella uskoo tilanteen olevan uhkan sijasta haaste, ja myös yllä mainittu muutos verenkierrossamme tapahtuu auttaen meitä suoriutumaan paremmin.

”Etäisyyden ottaminen sammuttaa sisäisen hälinän pensaspalot, ennen kuin ne kasvavat tulimyrskyiksi.”

Etäännytetty puhe on myös tehokas tapa hallita sisäistä hälinää, joka yrittää varastaa stressaavissa tilanteissa mielemme rauhan. Tutkimuksissa on todistettu, että ihmiset toimivat asioissa paljon viisaammin silloin, kun ne eivät liity heihin itseensä. Tilanteissa, joissa keskitymme itseemme ja käymme sisäistä keskustelua minä -muodossa tutkitusti tunnereaktiot asiaan näyttäytyvät monin verroin voimakkaampina. Tutkimuksissa, joissa asiaa perattiin läpi tarkemmin, todettiin että henkilöt, jotka puhuivat itselleen kolmannessa persoonassa ja käyttivät omaa nimeään puheessaan, pystyivät tulkitsemaan tilanteita paljon objektiivisemmin.

Itse en ole toiminut tällä tavoin, lukuun ottamatta esiintymistilanteita, joista jo mainitsinkin. Mutta koska omien kokemuksieni lisäksi tämän työkalun toiminta on tieteellisesti todistettu, aion pyrkiä hyödyntämään tätä myös muissa arkisissa tilanteissa.

Kommentoi