Tampere
24 May, Friday
19° C

Proakatemian esseepankki

Sinustakin huippumyyjä!Kirjoittanut: Atte Westerberg - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 8 minuuttia.

Outi Kattelus, Emilia Kovanen ja Atte Westerberg.

 

Sinustakin huippumyyjä! 

 

Myynti yksi tärkeimmistä taidoista elämässä. Tarvitsemme sitä jatkuvasti ja toteutamme sitä arjessa huomaamattamme. Myymme ideoita toiselle ajanvietosta, itsestämme työhaastattelussa työnantajalle ja itsellemme kaupassa. Proakatemialla myynti on osa jokaista projektia. Myynti tarkoittaa myös oikeasti ja konkreettisemmin asian viemistä todellisuuteen. Myynti on sitä, kun asioita alkaa tapahtumaan ja raha vaihtaa omistajaansa.

 

Lähdimme yhdessä miettimään, kuinka myynti näkyy tällä hetkellä tiimeissämme ja mitä se merkitsee meille. Molemmissa tiimeissä on jo olemassa tietyt henkilöt, jotka niin sanotusti vastaavat enemmän myynnistä, mutta koemme vahvasti, että jokaisen on syytä opetella sitä. Tulemme avaamaan huippumyyjän piirteitä ja myynnin tärkeyttä. Millaista aito ja asiakaslähtöinen myynti on?

 

Myyntiä on olemassa monenlaista, se koetaan osittain sekavaksi ja pelottavaksi. Tiimeissämme osa on innostunut siitä ja osa välttelee sitä. Yleinen ajatus myyjistä on karmiva ja brutaalisti sanottuna tuputtava. Suomalaisten asenne myyntiin ja myyjiin on kammottava. Toisaalta on myös totta, että suuri osa myyjistä ei toimi eettisesti tai asiakaslähtöisesti. Eivät ihmiset ole aivan tyhjästä repäisseet suhtautumistaan myyjiä kohtaan. Pumpulinen kaunis kuva olisi se, että myytäisiin asioita enemmän arvopohjaisesti, eikä pelkästään rahan ja kulutuksen kannalta. Moni ei anna edes myyjälle tilaisuutta myydä, koska myymisestä on jäänyt niin huono maku. On fakta, että negatiiviset ja epämiellyttävät kokemukset jäävät helpommin ihmismieleen. Myynnin vastaanottaminen on epämiellyttävää, ja myyjän uran aloittaminen on vaikeaa.

 

Meillä on ollut paljon negatiivisia mielikuvia ja kokemuksia myyjistä, jos olet joskus kävellyt puhelinliittymä tai sähkösopimus ständin vierestä, niin tiedät mistä puhumme. Myymisen alaiseksi joutuminen tuntuu kaikista epämukavimmilta silloin kun se tuntuu myynniltä ja myyjän päätavoite päästä lompakon sisälle. Parhaimpia ostokokemuksiamme ovat ne, kun tuntee myyjän päätavoitteena olleen auttamisen, silloin kun myyjä ei ole ollut tuputtamassa mitään mitä ei tarvitse ja on aidosti kuunnellut ja ymmärtänyt tarvetta. Molemmissa tapauksissa myydään, mutta vain toisessa tapauksessa myyjä saa rahat ja tuottaa mieluisan ostokokemuksen. Huippumyyjä pitää asiakkaastaan huolen koko matkan ajan, kartoittaa oikean tarpeen ja on olemukseltaan kaverillisen rento, mikä herättää luottamusta. Meidän tehtävä myyjinä on auttaa asiakasta ja löytää asiakkaalle oikea tuote.

 

Innostu myymisestä 

 

Usein myynnin negatiivinen leima johtuu siitä, että se liitetään automaattisesti puhelinmyyntiin. Puhelinmyyntiin liittyvät negaatiot on puolestaan suoraa seurasta ovelta ovelle-myyjiin liittyvistä ajatuksista. Nämä molemmat myyntitavat koetaan epämukaviksi, koska ne tunkeutuvat liian vahvasti ihmisten yksityisalueelle ja heistä on vaikeaa päästä eroon. Tällaisia kokemuksia omaavan on vaikea suhtautua positiivisesti myyntiin, vaikka se kuuluisikin omaan työkuvaan ainakin jossain muodossa. Siksi onkin tärkeää ajatella itsensä älykkääksi ja nähdä oma työnsä merkitykselliseksi yhteiskunnan kannalta. Tämä voikin tapahtua helposti ajattelemalla itsensä myyjän sijaan asiantuntijaksi (Hernberg 2014, 46.)

 

Myyjän ura on jännittävä. Siihen lähtevän täytyy omata asennetta ja suurta halua oppia, sekä kehittyä. Onnistunut myynti on asiakkaan auttamista ja ongelmien ratkaisua (Vuorio 2011, 135). Kaikki yritykset kuolisivat ilman myyntiä. Tiimimme tarvitsevat innokkaita myyjiä, valmiina hyppäämään epämukavuusalueelle.

 

Viisi onnistunutta kauppaa tai kolmen viikon onnistunut työputki ei tee tiimiläisestä huippumyyjää (Vuorio 2011, 138). Myynti on vaativa laji ja se vaatii jatkuvaa opettelua ja perusasioiden kertaamista. Rutinoitunut myyjä on tehnyt töitään kauan ja hukannut tärkeät pointit, kuten innostuksen, ajattelun ja uteliasuuden. Hän luottaa liikaa taitoihinsa, eikä kohtaa asiakasta aidosti. Jokaisen myyntitapahtuman kuuluisi olla ainutlaatuinen, välittävä ja inspiroiva. Täytyy opetella myötätuntoa ja nöyryyttä. Siksi huippumyyjän kuuluu osata tasapainoilla inhimillisyyden ja tärkeän kaupanhalun ahneuden kanssa (Vuorio 2011, 15). Onnistumiset luovat lisää onnistumisia, ja omista tavoitteista tulee pitää hyvä huoli.

 

Vuorovaikutus 

 

Myyjän tulee muistaa, että hänellä on kaksi korvaa ja yksi suu, kuuntelun merkitys on kullanarvoista. Ja kun puhut, kysele tärkeitä kysymyksiä mitkä kolahtavat asiakkaaseen. Myynti on vaikuttamista ja myyjä on aina tilanteen herra. Hänellä on aina päävastuu myyntitilanteessa ja hyvä myyjä osaa johdatella myyntitilannetta oikeaan suuntaan (Vuorio 2011, 35). Vuorovaikutuksen yleisin muoto on keskustelu.

 

Vuorovaikutus on osa myyntiprosessia ja erityisesti kuuntelu ja toisten havainnoiminen sekä havaintojen hyödyntäminen. Vuorovaikutus on molemminpuolista viestintää, jossa molemmilla on mahdollisuus vaikuttaa tilanteen etenemiseen. Usein kuuntelun unohtaminen aiheuttaa asiakkaalle tyrkyttämisen tunteen, sillä myyjä usein unohtaa asiakkaan agendan ja menee vain omia tavoitteitaan kohden.  Asiakkaan on kuitenkin helppo tehdä päätös palaamisestaan myyjän luokse, mikäli toinen myyjä tyrkyttää ja toinen myyjä kuuntelee asiakasta ja on tasavertaisessa vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. (Hernberg 2014, 71 – 73.)

 

Sosiaaliset taidot korostuvatkin myyntitilanteissa. Ei ole kuitenkaan tarpeen olla hölösuu tai toimia kaiken keskipisteenä. Vuorovaikutustaidot ovat avain asiakkaiden kanssa toimimiseen ja olennaista on monimutkaisten asioiden ilmaiseminen riittävän selkeästi. Introverttien valtakausi voikin olla myynnin saralla alkamassa. (Hernberg, 2014, 15 – 16.) Introvertit myyjinä toisivat varmasti uutta asennoitumista myymistä kohtaan, sillä kenenkään ei tarvitse pelätä joutuvansa tykityksen kohteeksi, vaan jokainen saan myyjältään vain sen mitä oikeasti tarvitsee.

 

Luottamus 

 

Jack Vincent vertaa rakkautta ja myymistä keskenään. Molemmissa tapauksissa rakennamme yhteyttä sydämeen ja luomme luottamusta. Luottamus on elämässä kaiken pohja. Tarvitsemme sitä kaikista eniten tiimissä, meidän on pakko luottaa toisiimme. Näin voimme kehittyä ja saada suurempia asioita sekä projekteja aikaiseksi. Elämä perustuu vuorovaikutukseen ja olemme jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa, tarvitsemme muita ihmisiä.

 

Kuinka saamme ihmiset rakastamaan itseämme? Kuinka saan asiakkaan rakastamaan minua? Rakkaus on luottamuksen synnyttämistä ja luottamus tärkeintä myynnissä. Myyjä haluaa tehdä hetkestä ikimuistoisen ja merkityksellisen. (Vincent 2014.) Jack Vincent toteaa TedTalkissa: “Asiakkaat tietävät, että myyjä haluaa asiakkaan rakastuvan häneen, mutta mitä asiakas todella haluaa? Hän haluaa myyjän rakastavan häntä”.

 

Myynnissä on kyse välittämisestä. Huippumyyjä ymmärtää ja hyväksyy auttamisen, häneltä löytyy auttamisen halu. Haluamme toteuttaa myyntiä tiimeissämme erittäin asiakaslähtöisesti ja haluamme myydä sellaisia tuotteita, joiden takana voimme seistä. Tarvitsemme aidon kiinnostuksen asiakkaaseen. Tämä kaikki linkittyy asiakaslähtöiseen myyntiin, mitä nykymaailman ihmiset vaativat. Asiakaslähtöinen myynti keskittyy ratkaisun löytämiseen, oikeisiin kysymyksiin ja tarpeiden tyydyttämiseen. Perinteinen myynti on historiaa, joka perustui enemmän presentaatioon, vastaväittelyyn, sekä vakuutteluun. (Vuorio 2011, 128.)

 

Arvoketjun eroavaisuus (Vuorio 2011, 140):

Perinteinen myyjä:

 1. Hyötyä itselle
 2. Hyötyä yritykselle
 3. Asiakkaan saamat hyödyt ja edut

Asiakaslähtöinen huippumyyjä:

 1. Asiakkaan saamat hyödyt ja edut
 2. Hyötyä yritykselle
 3. Hyötyä itselle

 

Huippumyyjä vs. Keskivertomyyjä 

 

Huippumyyjän kahdeksan tunnusmerkkiä 

Millainen on “huippumyyjä” ja miten siihen pääsee? Huippumyyjä -kirjassa on seurattu yli 200 myyntityön huipulla työskentelevää huippumyyjää. Huippumyyjien tunnusmerkit toistuvat alasta riippumatta uudelleen ja uudelleen.

 

Huippumyyjän kahdeksan tunnusmerkkiä.

 1. Asenne
 2. Ajankäytön hallinta ja tavoitteellisuus
 3. Myyntiesittelytaidot ja tuloksellinen asiakaskohtaaminen
 4. Tuotetietous
 5. Ulkoinen olemus
 6. Asiakashankinta ja lisämyynti
 7. Kyky tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa
 8. Kaupanpäätöstaidot

 

Huippumyyjillä harvoin löytyy kaikki kahdeksan tunnusmerkkiä, mutta kaikilla huippumyyjillä esiintyy kahdeksasta tunnusmerkistä asenne ja kaupanpäätöstaidot. (Rummukainen, T. 2016.)

 

Asenne ratkaisee 

Mikä erottaa huippu- ja keskivertomyyjän? Huippumyyjiä yhdistää asenne ja ylpeys siitä, että he saavat myydä. Huippumyyjiä yhdistää ammattiylpeys ja halu jatkuvasti kehittyä myynnissä. Keskivertomyyjät eivät usein arvosta omaa ammattiaan tai jopa häpeävät sitä. (Rummukainen, T. 2016.) Miten kääntää aikaisemmat negatiiviset asenteet palavaan rakkauteen lajia kohtaan? Ole ylpeä siitä mitä teet ja edusta tuotettasi, josta tiedät paljon asiakasta enemmän. Auta asiakasta ymmärtämään se sama asia, jonka itse jo ymmärrät. Miksi tuotteesi on niin hyvä, että hänen tulisi ostaa se. Myynnistä tehdään usein hyvin monimutkaista, mutta loppujen lopuksi se on hyvin yksinkertaista.  Olet auttamassa asiakasta ja tarjoamassa ratkaisua hänen ongelmaansa. Unohda Business to Business (B2B) ja Business to Consumer (B2C) ajattelutavat. Myynti on oikeasti Human to Human (H2H). Myyjä välittää asiakkaalle asenteensa mukaisen tunteen, ja myyminen on parhaimmillaan vaikuttamista, tunteisiin vetoamista.

 

Ylpeyteen liittyen, sillä ei ole merkitystä, ovatko jotkin asiat faktaa vai eivät. Sillä on merkitystä, asemoitko itsesi myyjäksi ja samalla uhriksi vai oletko myyjänä mieluummin toimija ja ratkaisija. Alun perin tällainen uhriutumisen mentaliteetti on koettu huonoksi mainonnan viestintään liittyen, mutta sitä on hölmöä olla soveltamatta myös myynnilliseen viestintään. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 76 – 77.) Uhrius näkyy kilometrien päähän, joten toimiessasi myyjänä toimi ylpeästi äläkä häpeä omaa tekemistäsi ja osaamistasi. Uhrina on mahdotonta seistä myymäsi tuotteen takana.

 

Kaupanpäätös 

Kaupanpäättäminen voi olla hyvin pelottavaa ja jännittävä kokemus myyjälle, mitä jos kauppoja ei tulekaan? Huomasimme asiakastapaamisilla, että ostopäätöskysymys on todella vaikea esittää asiakkaalle. Myyntiesittelyt päättyivät yleensä kommentteihin “Tässä on esitteemme ja olemme teihin yhteydessä ensiviikolla.” Tilannetta tuli paettua, vaikka meidän olisi pitänyt rohkeasti yrittää kaupanpäättämistä. Tässä piilee se vaara, että asiakas ei enää viikon päästä muista koko tapaamista ja asiakkaan ostoinnostus on kadonnut.

 

Asiakkaan ostosignaaleja voi olla hyvin vaikea lukea, jos et tiedä mitä etsiä. Asiakkaat lähettävät ostosignaaleja myyjille, asiakas voi kysellä lisätietoa toimitusajasta, hinnoista tai malleista, eli hän on kiinnostunut ja lähettää ostosignaaleja. Ostopäätöskysymyksen ajoitus pitää olla juuri oikea ja keskivertomyyjä jättää usein kysymisen aivan liian myöhäiseksi tai jättää sen kysymättä. Huippumyyjä lukee asiakkaan lähettämiä ostosignaaleja tarkasti ja kysyy ostopäätöskysymystä usean kerran myyntiesittelyn aikana ja johdattelee keskustelua luontevasti kaupanpäätökseen. (Rummukainen, T. 2016.) Sanotaan että klousaus ja kaupan ehdottaminen on myyjän tärkein elementti. Hän on rohkea ja johdattaa asiakasta päätöksen äärelle. Harvoin asiakas itse ehdottaa kauppaa.

 

Epäonnistumiset ja onnistumiset 

 

Huippumyyjän yksi tärkeimpiä piirteitä on myös taito käsitellä epäonnistumiset ja kuinka jatkaa niistä viisaampana eteenpäin, myös jatkuva oppimisen ja kehittymisen halu on erittäin tärkeää.  Pitää pystyä ottamaan oppi irti vastoinkäymisistä, eikä vaipua epätoivoon. Kaikki on kiinni asenteesta. Pelkästään Huippumyyjä -kirjan lukemisen jälkeen ja aikaisempien asiakaskäyntien purkamisen jälkeen, seuraava asiakaskäynti onnistui paljon paremmin. Keskityimme asiakkaan ostosignaalien etsimiseen ja johdimme tilannetta paljon paremmin. Asennoiduimme myyntitilanteeseen paremmin ja tartutimme rentoa ja positiivista asennetta asiakkaaseen omalla olemuksellamme, jolloin myös asiakas rentoutui ja keskustelu tuntui hyvin helpolta.

 

Epäonnistumisten käsittelyn lisäksi on tärkeää ottaa oppia myös sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat jo onnistuneet siinä, mihin sinä pyrit. Täytyy hakeutua sellaisten ihmisten seuraan, joiden kaltainen haluat olla. Kaikkea ei ole pakko oppia itse kantapään kautta, vaan kysymällä oikeita kysymyksiä saat muutamassa minuutissa huomattavasti enemmän irti kuin kantapään kautta kokeilemalla. Voit kysyä oppeja myös sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat epäonnistuneet siinä, mitä teet. Tällöin on kutenkin tarkoituksena imeä oppia heidän tekemistään virheistään ja asioista, joita he ovat kokeneet jo kantapään kautta. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 43.) Ja kun onnistut, muista juhlia. Huippumyyjä analysoi aina myyntitilanteen jälkikäteen. Mikä meni hyvin, mitä tehdä paremmin ensi kerralla? Tämä kertoo jatkuvasta kehityksestä sekä halusta oppia.

 

Omat myyntikokemuksemme 

 

Huomasimme Apajan projektin ensimmäisillä asiakastapaamisilla, kuinka suuri vaikutus omaan asenteeseen on asiakkaan asenteella. Aamun ensimmäinen asiakas oli hyvin vähäsanainen ja vaikeasti luettava persoona, varsinkin hyvin vähän myyntityötä tehneelle. Oli todella haastavaa lukea, että oliko asiakas kiinnostunut vai ei, jolloin alkaa epävarmana ja jännittyneenä epäröimään omaa suoritusta. Päivän toinen asiakastapaaminen oli hyvin erilainen. Asiakas oli hyvin puhelias, kyselevä ja energinen, sama positiivinen tunnetila tarttui heti reippaan kädenpuristuksen kautta meihin. Asiakkaan kanssa oli todella helppo ja rento puhua tuotteista, vaikka kyse oli rakennusalan yrityksestä ja olimme myymässä erikoistyökäsineitä. Pian niiden esittelyn jälkeen puhuimmekin harrastustoimintaan tarkoitetuista pyöräilyhanskoistamme.

 

Tunteilla ja asenteella on hyvin suuri vaikutus, sekä myyjään että asiakkaaseen. ”Tunnetilat tarttuvat. Vahvempi tunnetila tarttuu joko myyjältä asiakkaalle tai päinvastoin.” (Rummukainen 2016, 35.) Myyjällä on vastuu siitä millaisia tunteita herättää asiakkaassa ja mihin vie keskustelua. Mitä tästä opimme? Aamun ensimmäisellä asiakastapaamisella meidän olisi pitänyt osata johtaa tilannetta paremmin ja tartuttaa oma energinen asenteemme asiakkaaseen. Asenteella on suuri vaikutus myyntituloksiin, mutta onneksi asennetta voi opetella.

 

Tulokset 

 

Moni on kuullut jo Pareto-teoriasta, jonka mukaan 20 % tekemisestä tuottaa 80 % tuloksesta. Kun taas loput 80 % tekemisestä saavat aikaan 20 % tuloksesta. Tämä tehokkuusteoria koskee myös myyntiä ja tärkeää olisi löytää ne 20 % tekemistä, jotka tekevät suurimman osan tuloksesta. Oman toiminnan reflektointi on merkittävä ominaisuus menestyneessä myyjässä, sillä muuten on liian helppo lähetä tekemään vääriä asioita ja tuhlata resursseja väärään tekemiseen. Joillekin asioille on vain sanottava myös ei.  (Koivumäki & Kortesuo 2019, 44.)

 

Myynnissä, kuten kaikessa muussakin on keskityttävä olennaiseen. Aikaisemmin mainittiin, että kaikilla huippumyyjillä ei ole kaikkia kahdeksaa listattua ominaisuutta, mutta kaikilta myyjiltä löytyy näistä asennetta ja kaupanpäätöstaitoja. Nämä ovat ne tärkeimmät huippumyyjän taidot ja näistä löytyy myös ne 20 % huippumyyjän tärkeimmistä ominaisuuksista, joilla saadaan se 80 % tuloksesta.

 

Varapuun Mikko Sjögren toi Proakatemian Prosemmassa (8.5.2019) esiin liiketoiminnan ja sitä kautta myynnin kannalta merkityksellisiä prosesseja. Prosessit ovat ensinnäkin ainoita asioita, joiden myyminen liiketoiminnassa on mahdollista. Voit ostaa valmiita asiakkaita ja kontakteja, mutta sinun on kuitenkin pystyttävä myymään itsesi asiakkaille tai he voivat äänestää jaloillaan. Prosessien avuilla myös myynnissä on mahdollisuus päästä korolle korkoa periaatteeseen, mikäli ne on mietitty loppuun asti ja ne on kirjattu ylös. Prosessi vaatii ainakin avauksen siitä, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään.

 

Sjögrenin (8.5.2019) mukaan vaaranpaikat syntyvät niissä kohdissa, kun toiminnassa tulee uusi vaihe tai jokin asia muuttuu. Tärkeää onkin siis miettiä, että miten pallo saadaan turvallisesti siirrettyä seuraavaan vaiheeseen. Kun pallojen siirtäminen on turvallista, eikä siihen tarvitse käyttää enää energiaan, voidaan ruveta muuttamaan prosessin vaiheita siihen, että korkoa korolle periaate mahdollistuu. Kun esimerkiksi puheluiden kylmäsoitoissa puheluiden määrää nostetaan 20 % niin se automaattisesti lisää myös muiden prosessin vaiheiden onnistumisprosenttia, jolloin positiivinen kierre on saatu aikaan.

 

Monella voi olla se ajatus, että myynnissä pitäisi olla hyvä heti. Tämä ei kuitenkaan ole totta, vaan myyminen, kuten kaikki muutkin taidot ottavat aikansa kehittyäkseen. Heti ei tarvitse olla täydellinen. Kärsivällisyyttä siis vaaditaan! Toisaalta, ei saa liikaa tuudittautua myöskään siihen, että heti ei ole valmis. Sitä ei saa käyttää tekosyynä. Urheilijan lihaksetkaan eivät kasva jatkuvasti, mutta niiden eteen tehdään koko ajan töitä. Pitkäjänteisyys onkin olennaista uusia asioita opeteltaessa ja vanhoja kehitettäessä. Halu ja selkeä tavoite ovat merkityksellisiä tekijöitä myyjäksi kehittymisessä. (Koivumäki & Kortesuo 2019, 32 – 33.) Selkeä päämäärä ja tavoite ovat myyjän tukena onnistuneessa myynnissä. Emme voi saada ja toteuttaa kaikkia tavoitteitamme heti. Tärkeää on siis tiedostaa omat tavoitteet ja olla päättäväinen (Nightingale 2016, 18).

 

Vaikka myynti aiheuttaakin monelle negatiivisia ajatuksia ja hampaiden kiristystä, siihen pystyy vaikuttamaan ottamalla oikean näkökulman ja asenteen. Proakatemialla on todella helppo lähteä harjoittelemaan myyntiä erilaisten projektien parissa. Taidot kehittyvät, kun kulkee positiivisella mindsetillä eteenpäin ja antaa itselleen mahdollisuuden epäonnistua. Muista kysyä apua ja kokemuksia, ja jaa omiasi. Olemme täällä toisiamme varten, samoihin kiviin ja kantoihin ei tarvitse kompastua muiden mukana.

 

LÄHTEET:

 

Hernberg, K. 2014. Asiantuntija epämukavuusalueella – Kirja sinulle, joka inhoat myymistä. E-kirja. Helsinki: Talentum.

 

Koivumäki, A. & Kortesuo, K. 2019. Sata faktaa myynnistä. Helsinki: Alma Talent.

 

Lahti, I. 2018. Miten tavoittaa ihminen? – B2C, B2B vai sittenkin H2H?. Suomen markkinointiliitto ry. https://www.markkinointiliitto.fi/sisallot/miten-tavoittaa-ihminen-b2c-b2b-vai-sittenkin-h2h/

 

Nightingale, E. 2016. Asenne. 3.painos. Maximize Events Oy

 

Pink, D. The puzzle of motivation. 2009. Oxford, England. https://www.youtube.com/watch?v=rrkrvAUbU9Y

 

Rummukainen, T. 2016. Huippymyyjä – uudistettu painos. 2. painos. Helsinki: Suomen yrityskirjat Oy.

 

Sjögren. M. 2019. Seminaari. Prosemma 8.5.2019. Tampereen ammattikorkeakoulu. Proakatemia. Tampere.

 

Vincent, J. A Sale is a Love Affair. 12.4.2017, Socialtalent, 7 Inspiring TED Talks For Anyone In Sales

Luettu 7.5.2019 https://www.socialtalent.com/blog/sales/7-best-ted-talks-for-sales

 

Vuorio, T. 2011. Menesty myyjänä – mistä on hyvät myyjät tehty?  1. Painos. Helsinki: Yrityskirjat Oy

Kommentoi