Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Sinä ja me olemme yrittäjiäKirjoittanut: Toni Ryöppy - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Steve Jobs
Walter Isaacson
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Sinä ja me olemme yrittäjiä

Esseen tekijä: Toni Ryöppy

Johdanto

1.Omat valinnat

2.Vahvuudet ja heikkoudet

3.Urapolku

4.Tavat

5.Menestystarinoita

Lähteet

Marraskuu 2020

Proakatemia

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus

Johdanto

Yrittäjät ovat yksilöitä, jotka rakentavat itse yrityksensä alusta lähtien. Heitä on kaikenkokoisissa organisaatioissa. He tarjoavat innovaatioita ja luovuutta liiketoiminnan kasvattamiseen ja laajentamiseen. He kukoistavat joustavassa ympäristössä, jossa he saavat tavoitella heissä intohimoa herättäviä projekteja. Työntekijöinä yrittäjät ovat nopeita oppijoita ja he vaativat runsaasti kehitysmahdollisuuksia, jotta heidän mielenkiintonsa ei lopahda.

Esseen aiheena keskitymme nimenomaan siihen, mikä omalla kohdalla ja myös monen muun syynä on ollut ryhtyä yrittäjäksi. Mitä olemme siitä saaneet? Ja mitä me yrittäjinä annamme itsestämme, ja mikä on niiden kaikkien uhrauksien ja ponnistelujen lopputulos?

Mikä tekee meistä yrittäjiä?

Omat valinnat

Oma valintani yrittäjän tielle oli helppo, mutta se vei kuitenkin itseltäni vuosia aikaa tiedostaa kyseinen valinta, ennen kuin päätin tehdä siitä totta, mutta jos pitäisi kuitenkin jokin tietty ajankohta mainita, kun päätin ryhtyä yrittäjäksi ja lähteä opiskelemaan sitä, oli muutama vuosi takaperin, kun olin työskennellyt rakennusalalla jo vuosia. Huomasin rakennusalalla työskennellessäni, että tämä työ ei ainakaan tule olemaan se työ, mitä haluan tehdä lopun elämääni.

Eräänä aamuna ajoin varhain töihin normaaliin tapaan ja Lahden moottoritietä Helsinkiin päin ajaessa, totesin vain itsekseni omassa mielessäni, katsellessa tuota ruuhkan aiheuttamaa loputonta autojonoa mikä jatkui silmänkantamattomiin, että eiköhän tämä ollut tässä. En halua tehdä tätä samaa eläkepäiville asti ja joskus todeta, että mitä jos olisin tehnyt asiat toisin tai edes yrittänyt. No nyt ainakin yritetään ja ollaan yrittäjiä, ei tarvitse ainakaan kyseisellä asialla päätä vaivata eläkepäivillä.

Kaiken tämän lisäksi itselläni oli ja on aina ollut kova tarve päästä rakentamaan jotain omaa ja uutta. Päästä näyttämään niitä osaamisen alueita ja luovuutta mitä en sen hetkisessä työssä ole voinut näyttää tai osoittaa.

Koen myös, että olen oikeudenmukainen, todella ihmisläheinen ja sosiaalinen kaiffari. Näiden seikkojen ohella haluankin työllistää ihmisiä ja olla heille hyvä työnantaja. Haluaisin olla rakentamassa yhteisöä, jota voi kutsua muuksikin kuin työporukaksi.

Osuuskunnassa näitä edellä mainittuja seikkoja olen voinutkin jo harjoittaa ja olemme luoneet tiiviin yhteisön, mutta osakeyhtiön kanssa olemme todella nyt siinä pisteessä, että voin antaa vapaasti oman luovuuteni ja keksintöjeni kukoistaa ja pystymme rakentamaan yhteisöä, jota voi kutsua muuksikin kuin työporukaksi ja tehdä siitä samalla oman laisemme ja näköisemme.

Osakeyhtiössä olen voinut käyttää taitojani talousosaamisessa, joita olen oppinut hoitaessa osuuskunnan talousasioita. Itsellä on myös ollut aina hyvä perusmatematiikka ja olen hyvin organisoiva asioiden suhteen, oli sitten kyse talousluvuista tai se, että kynät ovat pöydällä oikeassa järjestyksessä. Se olikin luonnollinen valinta, että minä hoidan hallinnollisia ja talousasioita osakeyhtiössä.

Vahvuudet & Heikkoudet

Yrittäjien vahvuudet

Kasvavien yritysten menestys liittyy usein niiden henkilöstöstä löytyviin yrittäjiin, jotka ovat löytäneet organisaatioilleen keinoja erottua kilpailijoista. Yrittäjillä on vahva työetiikka, ja heidän korkeaan, työpanokseen voi aina luottaa. Nämä työntekijät pyrkivät täydellisyyteen ja he laittavat enemmän painoarvoa tuotteen laatuun kuin muuhun.

Meidän kolmihenkisessä, tiimissä ja osakeyhtiössä on vahva intohimo yrittäjyyteen, jokainen meistä tekee tunnollisesti töitä käsi sydämellä. Jokainen meistä asettaa yrityksen, projektin ja brändin arvot etusijalle tavoittelematta, omaa taloudellista etua mikäli yrityksen, projektin tai brändin asemaa voi parantaa ennen sitä.

Jokainen meistä on yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja ahkeria työntekijöitä. Osaamisemme pohjautuu vahvasti myyntiin ja elintärkeisiin perus, yrittäjän taitoihin. Olemme opiskeluidemme alusta alkaen keskittyneet olennaisiin taitoihin, joita tullaan tarvitsemaan uuden yrityksen perustaessa ja niistä tärkeimpinä voinkin mainita talousosaaminen, myynti, markkinointi ja nöyrä asenne asiakkaita kohtaan. Osaamme erottua kilpailijoista suoraan asiakaslähtöisyytemme ja innovatiivisten ratkaisujen kautta eri toimialoilla, joita ei vielä ole nähty tai totuttu käyttämään näillä toimialoilla.

Yrittäjien heikkoudet

On tärkeää ymmärtää milloin pysyä lujana ja milloin joustaa. Kun yrittäjät inspiroituvat uudesta ideasta, voi olla hankalaa taivutella asiaa koskien toisin tai yrittää puhua maalaisjärkeä. Yrittäjillä on myös tapana helposti ottaa liikaa työkuormaa silloin, kun mielenkiintoisia projekteja ja kehitysmahdollisuuksia nousee esiin.

Olemme osakeyhtiössä tiimimme kesken rajanneet selvät pelisäännöt osakassopimuksen pohjin mikä helpottaa yhteisiä raameja. Haluan kuitenkin muistuttaa, ettei kyse ole kuitenkaan luottamuksen puutteesta vaan, osakassopimusta voisi verrata avioehtosopimukseen. Osakassopimuksella turvataan vain laillisissa puitteissa se, mikäli jotain tapahtuisi ja laki määräisi toisin, vaikka itse osakkaat haluaisivat muuta.

Koska kaikki osakeyhtiössämme ovat yrittäjähenkisiä on se hyvä asia, mutta myös innostumme tai joku innostuu helposti. Onneksi meitä on tosiaan kolme, joten yhden tai kahden henkilön on aina hyvä haastaa ideoita ja keskustella asiaa koskien, eri näkökulmista. Se tekeekin päätöksistä helppoja ja samalla saamme toisiltamme viisaita neuvoja ja näkökulmia asiaa koskien, mikäli joku innostuu liikaa jostakin ja unohtaa innostuksen sokaisemana joitakin tärkeitä pointteja. Voisinkin sanoa, että meidän yksi, vahvuuksista on se, että jokainen henkilö omaa hyvän bisnesälyn ja täydentää toisiaan.

Tiimiyrittäjinä me myös tuemme toisia suunnattomasti, mikäli huomaamme toisen väsymyksen tai taakan, voimme ja myös helpotamme toistemme taakkaa, mikäli vain mahdollista. Hoidamme esimerkiksi toisen työtehtävät mikä ei puolestaan olisi mahdollista yksityisyrittäjänä.

Kaiken tämän lisäksi jokaisella meistä on valtava osaaminen laajalti nuorina yrittäjinä ja arvostamme toisiamme ihmisinä. Ja kaikki tämä tekee meidän toiminnastamme saumatonta ja tehokasta.

Urapolku

Yrittäjän urapolku on kuin mutkainen tie, jota kuvaa hyvin niin korkeat huiput kuin murskaavat laskut. Yrittäjät ottavat riskejä, rakentaen uusia liiketoimia tai luoden innovatiivisia tuotteita suuremmissa organisaatioissa. Vaikka he ovat synnynnäisiä johtajia, yrittäjät eivät välttämättä halua valtaa tai kunniaa. Kun he kasvavat ja kehittävät taitojaan, kannustavat he samalla muita muuttamaan nykytilannetta löytämällä suurempia ja parempia tapoja saada työt tehdyksi.

Itse emme ole vielä kokeneet sen suurempia takaiskuja, mutta aika näyttää mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Toistaiseksi matkamme on ollut meille edullista, uhmaten tilastollisia faktoja siitä, kuinka suuri yrittäjistä epäonnistuu ja kuinka moni projekti kaatuu.

Ehkä vain olemme osanneet luoda juuri niitä tuotteita ja palveluita mitä markkinat ovat vaatineet.

Tavat

Yrittäjät on helppo tunnistaa joukosta. He ovat niitä, jotka kysyvät “Mitä jos tekisimme tämän toisella tavalla”. Yrittäjinä uskallamme erottua massoista ja uhmata sitä muottia minkä mukaan valtaosa väestöstä muovautuu.

Ratkaisukeskeinen

Yrittäjät ovat ratkaisukeskeisiä ja heidän voi luottaa ylittävän esteitä, joita muut eivät pysty ratkaisemaan. Yrittäjinä koemme vastoinkäymisiä ja sen tapaisia tilanteita, joihin muut eivät joudu ja tämän ansiosta pystymme kehittymään tämän tyyppisissä tilanteissa, joihin muut eivät joudu ja eivät täten voi oppia niistä.

Valmiina toimintaan

Työntekijöinä yrittäjät ovat valmiita haasteisiin ja heistä saa erinomaisen lisän projektitiimeihin. Jos yksi yrittäjä pystyy tekemään tiimissä näkyvää muutosta, mihin monet pystyvät, tai kokonainen yrittäjistä koostuva tiimi?

Tunnustus merkitsee eniten

Vaikka Yrittäjät odottavat reilua kompensaatiota mukavan elämisen mahdollistumiseksi, heidän prioriteettinsa on kehittää taitojaan. Tunnustus uusien mielenkiintoisten tehtävien muodossa pitää nämä työntekijät sitoutuneina ja innostuneina. Uskoisin, että yrittäjän yksi suurimpia motivaatioita on, ongelman ratkaisi, tuli se sitten omasta tarpeesta tai ulkoisesta, mutta ratkaisun tuominen ongelmaan ajaa ainakin omaa motivaatiotani. Toki taloudellinen riippumattomuus on myös yksi mahdollinen yrittäjyyden tuoma etu ja mitä moni havittelee.

Yrittäjät haluavat itse vaikuttaa tekemisiinsä ja olla oman itsensä herroja. Yrittäjyydessä oman työn tulos näkyy suoraan niin lompakossa kuin aikaansaamisessa.

Menestystarinoita

Suurimmat harppaukset kulttuurissa ja teknologiassa eivät yleisesti ottaen välttämättä tule konsernimaailmasta. Sen sijaan ne tulevat visionääreiltä, jotka ottavat suuria riskejä tavoitellessaan uusia ideoita. He ovat henkilöitä, jotka osaavat ja uskaltavat ajatella laatikon ulkopuolelle ja siten mitä esimerkiksi teknologian kehittyminen voi tarjota eri aloille parantaen näitä. Näitä merkittäviä yksilöitä ovat yrittäjät, ne innovatiiviset ajattelijat, jotka eivät tyydy nykytilanteeseen vaan haluavat parantaa maailmaa.

J.K Rowling

Yrittäjä J.K Rowling ei ainoastaan muuttanut maailmaa, hän rakensi kokonaan uuden maailman, suositussa Harry Potter sarjassaan. Rowling rakensi menestyksensä muutaman lauseen pohjalta, jotka hän oli kirjaillut nenäliinaansa kahvilassa. Tämä kuvastaa yrittäjien luovuutta ja kykyä mukautua tilanteeseen vaikeissakin paikoissa.

Steve Jobs

Steve Jobs tiesi, että tietokoneet voivat muuttaa maailman, mutta vain jos ne olisivat helppokäyttöisiä ja intuitiivisia päivittäiskäyttäjille. Hänen luomansa Applen tietokoneet ovat ajaneet teknologista innovaatiota, tuoden tietokoneet ja myöhemmin mobiiliteknologian tavallisten kuluttajien koteihin ympäri maailman. Tämä taas puolestaan tukee sitä ajattelutapaa, että yrittäjät ovat ongelmanratkaisijoita ja he haluavat tuoda helpotusta arkeen oli sitten kyse kuluttajista tai yrityksistä.

Harold Schultz

Harold Schultz lähti Starbucksista vuonna 1985 hänen turhautuessaan siihen, etteivät silloiset omistajat hyväksyneet hänen ideoitaan. Hän onnistui nostamaan 400,000 $ rahoitusta monista lähteistä. Mukana oli mm. lääkäri, joka vaikuttui hänen valmiudestaan ottaa näin suuren riskin. Schultz avasi oman kahvilansa, joka heijasti hänen omaa ideaansa siitä, että millainen kahvilan tulisi olla. Kaksi vuotta myöhemmin kahvilan avaamisesta Starbucksin omistajat käänsivät huomionsa muihin liiketoimiin ja Schultz osti Starbucksin 3.8 $ miljoonalla. Tänä päivänä Starbucksin liikevaihto on yhteensä 21.67 $ miljardia ja ketjun kahviloita voi löytää ympäri maailmaa. Tämä kertoo yrittäjien sinnikkyydestä ja siitä, että he osaavat katsoa tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Lähteet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Schultz

Walter Isaacson – Steve Jobs

Kommentit
  • Kimi Vierre

    Voin itse täysin samaistua ajatuksiisi esseessä. Toki toisin kuin sinä, olen jo nuorena päättänyt ryhtyä yrittäjäksi ja halunnut tehdä jotain merkittävää tässä yhteiskunnassa. Olen samaa mieltä siitä, miten osakeyhtiössämme soljuu harmonia ja yhteen hiileen puhaltaminen. Ja kuinka hienosti tuemme toisiamme päätöksissä ja kaverisuhteesta huolimatta, pystymme haastamaan toisiemme ideoita ja löytämään nopeasti yhdessä paras ratkaisu. Koen itsekin tärkeäksi sen, kuinka myös huolehdimme toisistamme. Niin kuin esseessä esitit asian, kuinka autamme, kun toisella tuntuu olevan liikaa töitä. Sen takia onkin mukavaa, että meitä on kolme muskettisoturia, joilla on jo valmiiksi samoja vahvoja arvoja ja jotka myös näkyvät meidän tekemisessämme ilman, että sitä tarvitsee mihinkään kirjoittaa. Ja meillä on myös useita samoja lähtökohtia miksi haluamme toimia yrittäjinä. Toki meidänkin osakeyhtiössämme on haasteet, kuten mainitsemasi jääräpäisyys uuden idean syntymisessä. Mutta niin kuin mainitsinkin, pystymme joka tapauksessa haastamaan toistemme ideoita. Ja uskon että kaikki meillä tietävät sen, että asiat taistelevat keskenään eivät ihmiset. Muutaman kerran tämä meinannut päästä unohtumaan, mutta näistäkin tilanteista on selvitty. Oli hienoa, kuinka avasit esseessä osakassopimusta ja miten me koemme sen. Sillä varmasti joku voi linkittää tarkan osakassopimuksen luottamus pulaan vaikkei tämmöistä ole. On todellakin ollut hieno huomata, kuinka oikeasti laitammekin yrityksen edut omien edelle. Toki tinkimättä kenenkään hyvinvoinnista. Ja oli hauska lukea tuo mistä huomaa yrittäjän lause, sillä juuri niin me käyttäydymme ja haluammekin tehdä. Yritin keksiä esseeseesi jotain haastamista, mutta valitettavasti en mitään keksi. Olen vain ylpeä meistä ja saavutuksistamme lyhyessä ajassa. Ja en aio nöyristellä sitä, tai hävetä sitä, kuinka meillä asiat ovat loksahdellut paikalleen. Epäonnistumis- kulttuuri on semmoinen asia mikä mielestäni pitäisi saada kitkettyä maailmasta pois. Kiitos Toni hyvästä esseestä ja pohdinnasta!!!!!

    18.12.2020
Kommentoi