Tampere
24 May, Friday
16° C

Proakatemian esseepankki

Seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen SuomeKirjoittanut: Petra Kokko - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Maailma on vallitsevan muutoksen murrossa koko ajan ja nopeat teknologiset muutokset uudistavat työelämää ja edellyttävät jatkuvaa osaamisen uudistamista. Miten me rakennamme Suomea, jossa kaikilla olisi mahdollisuus kehittää omaa osaamista elämän varrella?  

Nykyisten johtamismallien hiominen ei riitä vastaukseksi nopeasti muuttuviin elinikäisen oppimisen tarpeisiin. Tämän mahdollistaminen kaikille edellyttää johtamisen, ajattelun, rakenteiden ja käytäntöjen kokonaisvaltaista uudistamista joustavammiksi. Ajattelun keskiöön tulee asettaa yksilö ja vastata ihmisten ja yhteisöjen todellisiin tarpeisiin. “Tällainen systeeminen muutos syntyy vain yhdessä tekemällä ja oppimalla. Sen onnistumiseen voi tekemisen tapa vaikuttaa enemmän kuin muutoksen sisältö”, projektijohtaja Helena Mustikainen kertoo, Sitran julkaisemassa artikkelissa “Sitran seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea”. (2021) 

Seuravavat suositukset pohjautuvat Osaamisen aika – projektin työssä kolmen vuoden aikana tehtyihin havaintoihin ja laajaan yhteistyöhön eri puolilla Suomea 

  • Kokonaisvaltainen johtaminen. Ajatusten törmäytys. Yksilö ajattelun keskiöön.   

Muutos edellyttää ajatusmallien törmäyttämistä ja päätöksenteko vaatii uuden tiedon omaksumista. Esteiden ymmärtämiseksi tarkastelussa on asetettava oppija ajattelun keskelle.  

  • Strategia yhdessä. 

Keskeiset toimijat asettavat strategiset tavoitteet yhdessä ja antaa toiminnalle tällöin yhteisen suunnan sekä oppilaitoksille ja alueille aiempaa suuremman strategisen vapauden. Johtaminen pitää siirtyä verkostomaiseen johtamismalliin, hierarkkisen sijasta.  

  • Poliittinen yhteisymmärrys. 

Lisätään poliittista yhteisymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä. Osaaminen on suoraan yhteydessä Suomen talouskehitykseen. Ilmiöpohjaista budjetointia on edistettävä tavoitteellisesti.  

  • Tarpeisiin vastaaminen. 

Toimijat kohdistavat kehittämistyön vastaamaan alueiden ja yritysten todellisia osaamistarpeita. Myös yhä tarvitaan lisää monipuolisempia jatkuvan oppimisen toteutustapoja. 

  • Osaamisen ekosysteemit 

Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen ekosysteemejä. Verkostomainen yhteistyö vaatii yhteisiä tavoitteita ja tilannekuvia. Kellä on vastuu synnyttää ja koordinoida yhteistyötä? Julkisten toimijoiden kannattaa tukea uudenlaisten osaamiskeskittymien syntymistä. 

  • Laadukas tieto 

Elinikäisen oppimisen toimijat hyödyntävät ja tuottavat laadukasta tietoa. Tiedon yhteiskäytön mahdollistaa avoimet tietoalustat. Myös avoin data on suuri mahdollisuus, jota tulee tuoda yhteisille alustoille.  

  • Tiedolla johtamisen toimintamalli.  

Elinikäisen oppimisen ilmiön johtaminen edellyttää hajautettua johtamista ja päätöksenteon viemistä mahdollisimman lähelle asiakasraja pintaa. Otetaan käyttöön ja rakennetaan laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli. 

 

Kyseiset suositukset ovat työkaluja päättäjille ja toimijoille toteuttaa kokonaisvaltaista, pitkän aikavälin muutosta, jossa osaaminen nähdään suomalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouden perustana. 

 

Vesa, A-M.2021. Sitran seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea. Luettu 14.12.2021

Kommentoi