Tampere
17 Jun, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Sanojen supervoimaKirjoittanut: Siiri Hyytinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sanojen supervoima
Martti Vaalahti
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Martti Vaalahden teoksessa Sanojen supervoima, käsiteltiin maailman vahvimman aseen oikein hyödyntämistä, nimittäin sanojen voimaa ja valtaa. Omilla sanoilla pystyy saamaan paljon aikaan tuhoa tai tulosta, jonka takia onkin tärkeää valita ne oikein. Valitsemalla oikein sanansa, pystyy vaikuttamaan enemmän ihmisiin ja saada useammin oman mielipiteensä kuulluksi ja näin olleen myös todennäköisemmin oman tahtonsa tai ehdotuksen läpi. Kirjassa käytiin läpi hyvin juuritasolta asti sanojen vaikutusta ihmisiin itseensä sekä sanoilla vaikuttaminen muihin ihmisiin.

Kaikki lähtee ihmisestä itsestään. Jotta voi olla vakuuttava toisen silmissä, täytyy olla ensin vakuuttava omissa silmissä. Vaalahden kirjassa nostetaan esiin, miten ihmisen sisäinen vuoropuhelu vaikuttaa olennaisesti myös ulkoiseen puhumiseen ja käyttäytymiseen. Sen takia on tärkeää miettiä, millä tavalla puhuu itselleen joka päivä. Kun sisäinen vuoropuhelu on kunnossa, pystyy ihminen paremmin vaikuttamaan myös toisiin haluamallaan tavallaan. Vaikuttamisella ei kuitenkaan tarkoiteta suostuttelua tai negatiivista manipulointia, vaan myönteistä vaikuttamista, jolla pyritään yhteiseen hyvään. Negatiivinen manipulointi ei ole yhtä kestävää ja kannattavaa kuin positiivinen manipulointi ja vaikuttaminen. Toisiin vaikuttaminen lähtee siis itsestä liikkeelle ja se vaatii hyvää itsetuntoa sekä -luottamusta. Kuten kirjassa sanotaan: ”kaikki alkaa sanoista, jotka sanot itsellesi”. Kirjassa annettiin myös selvät kymmenen eri kohtaa, joita pohtimalla voi kehittää itsetuntemusta sekä sisäistä vuoropuhelua:

  1. Mikä on kielteisin uskomus itsestäsi?
  2. Kenen sanoista tuo uskomus on syntynyt?
  3. Kenen sanat saavat sinut menettämään malttisi?
  4. Mitkä ovat kolme tärkeintä sanaa, jotka voit tänään lausua?
  5. Mitä ideasi ja osaamisesi merkitsevät toisille?
  6. Mistä sinun ei tarvitse tänään murehtia?
  7. Jos pitäisi valita yksi sana, joka kuvastaisi, mitä kaipaisit elämältäsi enemmän, mikä se olisi?
  8. Miksi suurin heikkoutesi voisi olla suurin vahvuutesi?
  9. Mikä tekee sinut onnelliseksi?
  10. Kuka tai mikä vahvistaa uskomustasi siihen, että tarinallasi on onnellinen loppu?

 

Lähes kaikki elämässä on kiinni valitsemistamme sanoista sekä niiden herättämistä tunteista. Joskus virheellisillä sanavalinnoilla saattaa olla erittäin kohtalokkaat seuraukset, jonka takia niitä kannattaa miettiä tarkkaan, mikäli haluaa päästä haluamaansa lopputulokseen. Ihmisillä on tapana valittaa asioista, joskus syystä, mutta usein vain pelkästä tottumuksesta tai tyhjän tilan täyttämisestä. Valittamisella on kuitenkin suuri merkitys ajatuksenjuoksuun, sillä kielteiset sanat vaikuttavat aivojen toimintamekanismeihin ja näin ollen ihminen saattaa toimia harkitsemattomasti. Oman mielipiteen saa myös huomattavasti helpommin läpi tuomalla sen positiivisen kautta esiin ja välttelemällä negatiivisia ilmauksia mielipiteen esiintuonnissa. Jos omaa agendaa lähtee ajamaan heti kielteisillä sanavalinnoilla, nousee kuuntelijoiden puolustusmekanismit heti vastaan, vaikka todellinen asia saattaisi olla hyvä ja kuulijan kannalta edullinen vaihtoehto. Kielteisten sanojen käyttö vaikeuttaa myös ongelmanratkaisua, mikäli esiin nostetaan pelkkiä kielteisiä huomioita, sillä negatiiviset sanavalinnat vaikuttivat suoraan aivojen toimintamekanismeihin.

Kirjassa sanotaan, että maailman vaarallisin sana on ei, sillä se aiheuttaa heti valtavan stressivyöryn aivoissamme. Ei- sanaa kannattaa siis pyrkiä välttämään toisille ihmisille puhuttaessa ja heihin vaikuttaessa. Olen itse sitä mieltä, että ei on vahva sana, mutta sillä on tärkeä rooli ihmisten välisessä kommunikoinnissa. Se täytyy vain osata sijoittaa oikeaan hetkeen ja asiayhteyteen sekä pyrkiä välttämään sen liikaviljelyä arkikielessä niin toisille kuin itselle puhuttaessa. Toinen kommunikointia ihmisten välillä hankaloittava asia on paine, sillä se saa ihmiset valitsemaan sanansa väärin. Paineen seurauksena syntyy aivoissamme paniikin omainen tila hallinnantunteen menettämisestä. Paniikki ilmenee kaikissa ihmisissä eri tavalla, kuten esimerkiksi raivostumalla, huutamalla, itkuun purskahtamalla tai lukkoon menemisenä. Nykytyöyhteisöissä paineen tunne vaikuttaa varmasti merkitsevästi ihmisten väliseen kommunikointiin ja sitä kautta aivoissa vallitsevaan paniikin tunteeseen. On sanomattakin selvää, että ihmiselle, jonka aivot ovat paniikkitilassa on mahdotonta yrittää tuoda omaa mielipidettään tai tahtoaan esiin tavalla, jolla se myös sisäistettäisiin. Työyhteisöistä ja yksilöiden arjesta tulisi saada paineen tuntua pois, jolloin myös kommunikointi ihmisten välillä saataisiin paremmaksi ja positiivinen vaikuttaminen korkeammalle tasolle. Paineen tunteen poistamisen tulisi kuitenkin lähteä yksilötasolta, sillä kukaan ei pysty määräänsä enempää vaikuttamaan toiseen ihmiseen ja hänen valintoihinsa.

Kun halutaan vaikuttaa ihmisiin, kannattaa lauseisiin viljellä näitä sanoja: hengitä, anteeksi, riittävä, arvostan, vapaa, onni, rakastan, nauru, voima ja ilo. Nämä sanat tutkitusti vähentävät stressireaktioita kuulijan aivoissa, jolloin kuulija myös todennäköisemmin ottaa vastaan positiivisemmin ja avoimemmin hänelle kerrotut ehdotukset tai mielipiteet. Kirjassa esitetään myös, että maailman vahvin supervoima on tyyneys, sillä se mielletään luotettavaksi ja vakaaksi. Jos ihminen koetaan luotettavaksi ja vakaaksi, otetaan hänen ajatuksensa myös helpommin vastaan. Tyynillä ihmisillä on näin olleen huomattavasti suurempi auktoriteetti ja mahdollisuus vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Haluan korostaa, että vaikuttamisella tarkoitetaan edelleen vain myönteistä vaikuttamista ja toisten ihmisten auttamista sekä pyrkimystä yhteiseen hyvään. Osa ihmisistä on luonnostaan tyyniä, mutta se on myös mahdollista opetella. Kuten tekstin alussa ilmenee, kaikki lähtee sisäisestä vuoropuhelusta – niin myös tyyneys.

Vaikka sanavalintojen miettiminen on tärkeää, ei se saa liikaa estää tai hankaloittaa ihmisten välistä kommunikointia. Vaalahti kertoo kirjassaan, että maailman surullisimpia asioita ovat sanat, jotka jäävät sanomatta, eli tärkeintä kuitenkin olisi sanoa oma mielipiteensä tilanteessa kuin tilanteessa. Sanavalintoja on hyvä harjoitella tietoisesti ja pikkuhiljaa oppimalla epäonnistumisista ja onnistumisista.

Kommentoi