Tampere
22 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Saawan tavoitteet syksy 2022Kirjoittanut: Oona Orava - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tässä esseessä pohdin Saawan syksyn tavoitteita ja niiden saavuttamista, syksyn roolini, Team Leaderin näkökulmasta. Asetimme Business Leaderin kanssa tiimille tavoitteet syyskuun alussa. Pohjana näille oli paitsi omat tavoitteemme myös tiimiläisten kanssa käydyt henkilökohtaiset keskustelut sekä ensimmäinen paja koskien Saawan tulevaisuutta. Olimme toki myös keskustelleet tiimiläisten odotuksista jo johtoryhmän valinta vaiheessa.

Tiimiläisten toiveet kiteytyivät positiiviseen ja vahvaan johtamiseen. Lisäksi toivottiin luottamusta toisia kohtaan ja kannustamista projekteihin ja rahan tekemiseen. Hyvän ilmapiirin luominen tuli myös esiin monissa keskusteluissa. Kuuntelin elokuussa Johtamista ja Kahvia podcastin jaksoa, jossa puhuttiin tunnelmajohtamisesta. Siellä oli mielestäni hyvä pointti siitä, että hyvää ilmapiiriä ei luoda väkisin. Päätinkin sanoittaa ilmapiiriin keskittyvän tavoitteen vain omaksi tavoitteekseni, mutta emme tehneet siitä tiimin tavoitetta. Hyvä ilmapiiri tiimiin tulee yhdessä koetuista kokemuksista, toisten kannustamisesta ja onnistumisten juhlimisesta, ja näihin asioihin pyrin panostamaan Team Leader kaudellani.

Syksyn 2022 alussa talousmallimme muuttui hieman takaisin siihen, mitä se on aiemmin ollut. Tämä siitä syystä, että rahan tekeminen oli jakautunut tiimissämme hyvin epätasaisesti viimeisen vuoden aikana. Edellinen talousmalli salli niin sanotut vapaamatkustajat. Vaikka aiemman talousmallin ajatus oikean yrityksen rahan kulusta oli yrittäjämäistä ja taloudellista ajattelua eteenpäin vievä, se ei ollut riittävä motivoimaan ihmisiä tekemiseen. Tämä uuden 200 euron, henkilökohtaisen kuukausipidätyksen ansiosta, saawalaisten töppösiin on tullut vipinää. Näin ainakin Team Leaderin näkökulmasta. Toivon kuitenkin, ettemme jatka viimeistä vuotta täysin samalla mallilla, sillä se ei edistä taloudellista ja yrittäjyysosaamista. Toivon, että voisimme yhdistää nykyisen ja aiemman talousmallin hyvät puolet viimeiselle vuodellemme.

Saavutimme 100 000 liikevaihtotavoitteemme marras-joulukuun vaihteessa. Jälkeenpäin ajateltuna tämä tavoite olisi voinut olla korkeampi, sillä se saavutettiin suhteellisen helposti. Seuraavana keväänä toivoisin, että tiimin nälkä kasvaa ja menisimme kohti sellaisia tavoitteita, joiden eteen täytyy oikeasti painaa töitä. Sellaiset tavoitteet puskisivat meitä paitsi tiiminä kohti huipputiimikokemusta, että yksilöinä kohti yrittäjyyden ammattilaisia, jos niin voi sanoa.

Tavoite Saawan sisäisen laskennan ajan tasalla olemisesta ja toimimisesta on mielestäni saavutettu hienosti. Business Leader ja taloustiimi on tehnyt siinä hienoa työtä. Tiimi on nykyisin enemmän ajan tasalla osuuskunnan taloudellisesta tilanteesta ja jokaisen oman osuuden kerryttämistä on oikeasti seurattu. Tähän kaikkeen, kun lisäisimme viimeiselle vuodelle vielä tulostavoitteen avaamisen ja haastamisen kunnianhimoisempaan tekemiseen, niin tulisi todella hyvä!Asettaessamme muita tavoitteita, oli itselläni ajatus siitä, että kokeilemme hieman eri lähestymistapaa verrattuna viime kevään strategiaan. Asetimme kolme teemaa syksyyn; päätöksen teon sujuvoittaminen, palautekulttuurin kehittäminen ja oppimiskokonaisuuden kehittäminen. Näistä ensimmäisessä mielestäni onnistuimme parhaiten, sillä Saawan hallitustyöskentely toi päätöksen tekoon sujuvuutta. Toisaalta meillä ei ole ollut hirveän isoja päätöksiä tämän syksyn aikana, joten se on voinut jäädä joiltakin tiimiläisiltä havainnoimatta.

Oppimiskokonaisuus Saawassa on kehittynyt pajojen osalta. Kokeilemme mielestäni rohkeammin erilaisia työkaluja pajoissa ja check ineissä. Dialogi on loppusyksystä myös syventynyt. Palautekulttuuri on kehittynyt jonkin verran, mutta siinä on vielä paljon parantamisen varaa. Olisi ehkä hyvä pohtia mikä on palautetta ja missä tilanteissa palautetta voi antaa. Palautekulttuuria hankaloittaa huomattavasti se, että kaikki tiimiläiset eivät työskentele yhdessä. Yhteiset projektitkin edesauttaisivat palautekulttuurin kehittämistä. Onnistumia on juhlittu omasta näkökulmastani aiempaa enemmän, mutta sitä ei voi koskaan olla liikaa.

Lisäksi sanoitimme kaksi Proakatemian määrittämää tavoitetta. Näiden kahden tavoitteen kohdalla, sanoisin epäonnistuneeni. En tarkoita, että ne olivat kokonaan vastuullani, mutta en tiedä miten näitä olisi pitänyt viedä eteenpäin. Meillä on nyt Final Camp tiimi ja vetäjät siihen, mutta se on jäänyt hieman paikoilleen. Lisäksi emme tehneet yhtäkään 12h innovointihaastetta. Näihin kahteen tavoitteeseen toivon keväälle vahvaa jatkoa ja toisenlaisia menettelytapoja.

Saawalaisten vastaamasta kyselystä selviää, että tavoitteet on saavutettu tiimin mielestä melko hyvin. Vastauksissa oli kuitenkin paljon hajontaa, mikä on ymmärrettävää, koska osa tavoitteista oli tulkinnanvaraisia. Tulemme keskustelemaan näiden tavoitteiden saavuttamisesta vielä yhdessä tiimin kanssa, jotta ymmärrämme vielä paremmin tiimin näkemyksen tavoitteiden saavuttamisesta. Viimeiselle vuodelle toivon lisää mitattavia tavoitteita, jotka ohjaavat Saawan toimintaa niin tiiminä kuin yrityksenä.

Kommentoi