Tampere
15 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Saat mitä ansaitsetKirjoittanut: Joni Sydänlammi - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Saat mitä ansaitset

Harrastuksiini kuuluu katsella ja kuunnella, yleisimmin Youtubesta, itsensäkehittämiseen liittyvää tuotantoa. Videosuosituksia selatessa katsottavaksi valikoitui Become More Valuable, Jim Rohnin pitämä puhe vuonna 1976. Melkein 50 vuotta vanhaa materiaalia, mutta sisältö ei aiheen takia vanhene.

Rohn aloitti puheensa kertomalla miettineensä menneisyydessä palkkaeroa. Sitä miten samassa yhtiössä, samassa tehtävässä olevat voivat tienata eri summan rahaa. Ero voi olla esimerkiksi kaksinkertainen. Rohn jatkoi yleisöltä kyselemistä, voiko ihminen tienata 5000 dollaria kuussa, entä 10 000? Voiko henkilö tienata vuodessa yli 50 miljoonaa dollaria palkkatuloa? Voi, mutta miten?

On henkilö, joka tulee töihin aina etuajoissa ja lähtee viimeisenä. Hän painaa niska limassa töitä. Hän on siis ahkera työntekijä. Silti hänelle maksetaan työstään tavanomaista korvausta. Kyse on arvon luomisesta. Sinun tuomasta markkina-arvosta yritykseen. Jos olet työnantajallesi, yleisesti taloudellisesti arvokkaampi, saat myös suurempaa korvausta työstäsi. Työntekijöille ei lähtökohtaisesti makseta käyttämästään ajasta töissä vaan tuomastaan arvosta.

Tämä on hyvä juttu. Koska aikaa emme saa lisää mistään, mutta arvoamme pystymme kasvattamaan. Jim Rohn vannoo itsensäkehittämisen nimiin. Henkilön täytyy työstää itsestään arvokkaampi yritykselle, jos haluaa saada siltä enemmän. On väärä tapa pelkästään vaatia itselleen enemmän, esimerkiksi lakkoilemalla. Yksilö pystyy kehittämään taitojaan, työskennellä luovasti, jotta loppu tulos paranee. Muutosta ei tehdä työhön kuitenkaan, vaan itseen. Kun teet itsestäsi osaavamman ja kykenevämmän, sekä todistat sen, niin saat elämältä (ja työltä) enemmän.

Jim Rohnin mukaan menestystä ei saa jahtaamalla sitä, vaan sen pystyy ainoastaan houkutella luokseen olemalla arvokas. Sitä hän havainnollistaa ajatuksella, että jos kaikki maailman rahat jaettaisiin tasavertaisesti kaikille maailman ihmisille, ne silti palautuisivat tietyille henkilöille. Heille, jotka ovat luoneet itsestään arvokkaita.

Jim Rohnin sanoin ”work harder on yourself than on the job”.

 

Palkkatyytymättömyys

Samana päivänä kuin aloitin kirjoittamaan tätä esseetä, törmäsin sattumalta artikkeliin, jonka otsikossa oli ”…kollega tienaa tuplasti enemmän”. Tämä yhteensattuma herätti mielenkiintoni ja luin tuon Duunitorin Laura Gladin 22.10.2021 kirjoittaman artikkelin suomalaisten palkkatyytyväisyydestä.

Artikkelissa käsiteltiin kyselyn tuloksia, johon oli vastannut 1000 työssäkäyvää suomalaista. Heistä 95 % haluaisi enemmän palkkaa, mutta jopa 70 % oli tyytymättömiä palkkaansa.

Avoimissa vastauksissa henkilöt olivat avanneet tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Monet kirjoittivat, että kokevat, ettei palkka ole riittävä työn määrään, vastuun määrään ja työtehtävässä vaadittavaan osaamiseen nähden.

“Palkka ei vastaa osaamistani. Työssä vaaditaan todella paljon ja on joustettava, mutta palkassa ei näy arvostusta lainkaan. Tuntuu siltä, että olen työnantajalle yhdentekevä resurssi”, mieleeni tälläisestä palautteesta tulee se, että luultavasti palautteen kirjoittaja on vain resurssi työnantajalleen. Syinä voi olla, esimerkiksi että hänen erityisosaamista ei vaadita työtehtävän suorittamisessa tai hän ei osaa tuoda sitä esille. ”Palkassa ei näy arvostusta lainkaan”, on mielestäni tuohtuneen työntekijän kommentti, joka tekee pyydettyä ja vaadittua työpaikallaan, mutta ei enempää, ja jos ei tarjoa enempää arvoa yritykselle niin ei voi saadakaan enempää palkkaa.

Kärjistetysti tunnen, että työkulttuurissa Suomessa puuttuu ymmärrys ja empatia työntekijöiden ja yritysjohdon välillä. Liian helposti työntekijät ajattelevat työnantajien olevan riistäjiä ja työnantajat pitävät työntekijöitä laiskoina ja kiittämättöminä. Millaisella kenkien vaihdolla tämänlaiseen saataisiin muutos?

 

 

Become More Valuable | Jim Rohn Personal Development

https://www.youtube.com/watch?v=qQd7tlB9620

 

https://duunitori.fi/tyoelama/palkkakysely-tyytymattomyys/

 

Kommentoi