Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Roimasti ajatuksia osuuskunnan perustamisesta ja liiketoimintasuunnitelmastaKirjoittanut: Helmi Kaihlanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittajat: Roimasta Taru Ojala ja Helmi Kaihlanen

 

Johdanto 

Roimasti ajatuksia osuuskunnan perustamisesta, liiketoimintasuunnitelmasta ja koko Roiman keväästä? Niitä meiltä löytyy, ja tämän esseen kautta halusimmekin lähteä kertomaan omakohtaisten kokemustemme kautta osuuskunnan perustamisesta ja ylipäätään kasaamaan ajatuksia yhteenvedon muodossa koko osuuskuntamme; Roiman alkutaipaleesta osuuskunnan perustamisen ja liiketoimintasuunnitelman kautta. Paljon on ehtinyt tapahtua sitten tammikuun. Halusimme keskittyä kertomaan osuuskunnan perustamisesta ja liiketoimintasuunnitelmasta oman osuuskuntamme Roiman perustamista sivuten. Tästä esseestä saat vinkkejä osuuskunnan perustamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekoon kysymysten ja pohdinnan kautta. Mikäpä olisikaan parempi ajankohta lähteä katsomaan taaksepäin viimeistä puolta vuotta, kuin pari viikkoa viikko ennen ensimmäisen lukuvuoden päättymistä Proakatemialla? 

  

Tiimijako 

Ennen joululomalle lähtöä, meillä oli Proakatemialla tiimijaot. Olihan se jännittävää aikaa, saimme tietää keiden kanssa samassa tiimissä tulisimme viettämään seuraavat 3 vuotta. Tiimijakoja edeltävästi olimme tehneet kaikki Belbinin tiimirooli testin, jonka perusteella meidän porukkamme jaettiin kahteen eri tiimiin. Ei aikaakaan, kuin meidät olikin jo jaettu omiin tiimeihimme ja siitäpä siis alkoi oman tiimiyrityksemme Roima Osk.:n matka. Tai oikeastaan alkuun Jääkarhukerhon matka. Nimen Roima me saimme vasta myöhemmässä vaiheessa. 

  

Lähtökiihdytys tiimiyrittäjäksi 

Tiimimme luomisessa ja perustamisessa oli paljon erilaisia vaiheita ja tiimiytymistä, mikä jatkuu osakseen vieläkin, vaikka puoli vuotta matkaa ollaan ”jo” kuljettu. Hypätään kuitenkin ajassa suoraan vaiheeseen osuuskunnan perustaminen. Jaoimme tiimissämme pienempiä porukoita, jotka kaikki ottivat hieman vastuuta eri osa-alueista, kuten esimerkiksi osuuskunnan sääntöjen luomisesta, nimen keksimisestä, perustamispapereiden lähettämisestä PRH:lle, hallituksen jäsenten valinnasta ja paljon muuta. Alku oli uutta ja jännittävää aikaa, mutta kieltämättä kyllä stressaavaakin. Onneksi siihen on saatu paljon vinkkejä JP Jakosen kirjoittamasta kirjasta Stressivapaa Yrittäjä. Niin kuin Stressivapaa yrittäjä -kirjassa todetaankin yrittäjän itsensä tärkeimmän työvälineen olevan oma jaksaminen ja sen hallinta. 

  

Mikä sitten on osuuskunta ja sen tarkoitus? 

Osuuskunta on suomalainen yritysmuoto. Suomessa eri osuuskuntiin kuuluu valtavasti ihmisiä, mutta silti itsessään osuuskuntien lukumäärä on suhteellisen pieni suomessa. Kaupparekisteristä niitä löytyy vain n. reilu 3000. 

Osuuskunnan tarkoitus on kirjattu osuuskunta lakiin seuraavalla tavalla: ”Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Toiminnan tarkoituksesta voi säännöissä määrätä toisin.”  

Osuuskuntalaki pykälä 5 § – Toiminnan tarkoitus. Luettu 2.5.2022. 

Osuuskunta on siis yritysmuoto, joka harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, josta sen jäsenet hyötyvät. Osuuskunnan toiminta muistuttaa paljon osakeyhtiön toimintaa, mutta osuuskunnassa valtaa pitää osuuskunnan kokous. 

  

Mitä etuja osuuskunnalla on verrattuna vaikkapa toiminimeen, osakeyhtiöön tai muihin yhtiömuotoihin? 

Osuuskunta on useasti parhain vaihtoehto lähteä yhteisölliseen yrittämiseen yhteisössä, jossa suurempi porukka haluaa toimia erilaisten liiketoimintamallien parissa. Esimerkiksi suomessa, kun useassa korkeakoulussa opiskellaan yrittäjyyttä, on osuuskuntamuotoinen yrittäjyys hyödyllinen vaihtoehto, niin kuin esimerkiksi meillä täällä Proakatemialla. Suurta pääomaa ei tarvita ja kaikki pystyvät harjoittamaan omanlaistaan liiketoimintamallia. Osuuskunta mahdollistaa myös osa-aikaisen yrittäjyyden, joka sopii hyvin opiskeluiden ohelle, ainakin meille. Laissa ei esimerkiksi ole määritelty osuuskunnalle minimipääomaa, mikä mahdollistaa osuuskunnan perustamisen suhteellisen pienelläkin budjetilla. Kaupparekisterissä osuuskunnan perustamisilmoituksen käsittely maksaa 380e, mutta ns. muita pakollisia viranomaismaksuja ei pitäisi olla. Toki oman yritystoiminnan harjoittamiseen toimialasta riippuen tarvitaan usein pääomaa.  

  

Millaisia osuuskuntia voi olla? 

 • kulutusosuuskunnat (osuuskaupat) 
 • tuottajaosuuskunnat 
 • omistajaosuuskunnat 
 • työ-, palvelu- ja asiantuntijaosuuskunnat 
 • energiaosuuskunnat 
 • hankintaosuuskunnat 
 • kehittämisosuuskunnat 
 • kulttuuri-, kustannus- ja viestintäosuuskunnat 
 • markkinointiosuuskunnat 
 • matkailuosuuskunnat 
 • sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osuuskunnat 
 • osuuspankit. 

  (yrityksen perustaminen.net, osuuskunnan perustaminen. n.d. luettu 2.5.2022.) 

  

Mistä lähdetään liikkeelle osuuskunnan perustamisessa? 

 

Ensiksi osuuskunnalle tarvitaan nimi, koska se tulee kuitenkin vastaan perustaisilmoitusta tehtäessä. Kun mietimme meidän osuuskunnallemme Roimalle nimeä, hyödynsimme heti alusta asti PRH:n yritys nimirekisteriä, jotta pystyimme heti sopivan vaihtoehdon keksittyämme tarkastamaan, onko kyseinen nimi jo vapaa vai ei. Osuuskunnan nimessä on oltava sana osuuskunta, sen yhdysosa ”osuus” tai vaihtoehtoisesti osuuskunta sanasta lyhenne osk. Osuuskunnan nimessä ei saa esiintyä kenenkään henkilön nimeä. 

  

Toisena on tehtävä osuuskunnan perustamissopimus, sillä osuuskunnan on aina laadittava kirjallinen perustamissopimus, minkä jälkeen osuuskunta täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen tekemisestä. Perustamissopimuksen allekirjoittavat kaikki osuuskunnan jäsenet. Jos lisäksi annetaan osuuksia tai osakkeita muille kuin jäsenille, silloin myös niiden merkitsijät allekirjoittavat sopimuksen. 

  

Perustamissopimuksessa on aina mainittava seuraavat tiedot: 

 • sopimuksen päivämäärä 
 • kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet 
 • osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta) 
 • osuuden maksuaika 
 • osuuskunnan hallituksen jäsenet: voi nimetä myös hallituksen puheenjohtajan. 

  

Seuraavat tiedot on mainittava tarvittaessa: 

 • toimitusjohtaja, tilintarkastajat ja toiminnantarkastaja 
 • hallintoneuvoston jäsenet ja tällöin voi nimetä myös hallintoneuvoston puheenjohtajan 
 • jos annetaan myös osakkeita: osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika. 
 • Tilikaudesta on määrättävä  

Osuuskunnan tilikausi on määriteltävä perustamissopimuksessa tai säännöissä. 

  

Perustamissopimuksen mukaan on liitettävä seuraavat tositteet: 

 • kuitti käsittelymaksun suorittamisesta 
 • perustamissopimus alkuperäisenä 
 • osuuskunnan säännöt 
 • pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan valinnasta (puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa) 
 • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskuntalakia (liitelomakkeella 2 on tila vakuutuksen antamiseen) 
 • hallintoneuvoston pöytäkirja, jos hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. 

(prh.fi, osuuskunnan perustaminen, viimeksi päivitetty 26.8.2021, luettu 2.5.2022.) 

  

Kolmantena on laadittava osuuskunnan säännöt 

 

Säännöissä on aina mainittava: 

 • osuuskunnan toiminimi 
 • kotipaikkana oleva Suomen kunta 
 • osuuskunnan toimiala 

  

Mikäli osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava säännöissä. Osuuskunnan on laadittava säännöt, joita tulee noudattaa lain puitteissa. Säännöt liitetään osuuskunnan perustamissopimukseen, sekä ne toimitetaan 

kaupparekisteriin yhdessä perustamissopimuksen kanssa, silloin kun osuuskuntaa ollaan rekisteröimässä. 

  

Jos osuuskunta aikoo käyttää toiminimeään kahdella tai useammalla kielellä, jokainen toiminimen ilmaisu on mainittava säännöissä. Osuuskunnan on laadittava säännöt, joita on noudatettava lain puitteissa. Säännöt liitetään osuuskunnan perustamissopimukseen, sekä ne on toimitettava kaupparekisteriin yhdessä perustamissopimuksen kanssa, silloin kun osuuskuntaa ollaan rekisteröimässä. Osuuskunnan rekisteröinnin yhteydessä kaupparekisteri tarkistaa, että sääntöjen määräykset eivät ole osuuskuntalain tai muun lain tai hyvän tavan vastaisia. 

  

Neljäntenä osuuskunnalle on laadittava lakimääräiset toimielimet eli osuuskunnan kokous, hallitus ja tilintarkastajat. Ylintä päätösvaltaa osuuskunnassa käyttää osuuskunnan kokous. Jos osuuskunta on jäsenmäärältään iso, silloin osuuskunta voi kuitenkin määrätä, että jäsenten päätösvaltaa voi käyttää kokouksen sijasta jäsenten valitsema edustajisto. Lisäksi säännöissä voidaan määrätä, että osuuskunnalla on hallintoneuvosto. Osuuskunnalle voidaan valita toimitusjohtaja, mutta se ei ole pakollista. 

  

Viimeisimpänä on aika tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Osuuskunnasta tulee virallinen vasta, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin lopullisesti. Tämä vaihe tuli siis suorittaa kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen tekemisestä. Ilmoitus kaupparekisteriin tehdään perustamisilmoituslomakkeella Y1 ja lisäksi täytetään liitelomake 2 sekä henkilötietolomake. 

  

Perustamisilmoituslomakkeiden mukaan on liitettävä myös: 

 • perustamissopimus alkuperäisenä 
 • osuuskunnan säännöt 
 • pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan valinnasta (puheenjohtaja voidaan nimetä myös perustamissopimuksessa) 
 • tosite (kuitti tai tiliote) suoritetusta käsittelymaksusta 

(pellervo.fi, osuuskunnan hallinto – osuuskunnan perustajan opas, n.d., luettu 2.5.2022) 

 

 

Liiketoimintasuunnitelma 

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma on lähinnä työkalu yrittäjälle itselleen. Suunnittelun ja oman aikataulun sekä tavoitteiden teksti, jossa kerrotaan mm. perustiedot, liikeidean kuvaus, osaaminen, SWOT-analyysi, tuotteet ja palvelut, asiakkaat, kilpailijat, myynti ja markkinointi, liiketoiminnan tavoitteet, riskien hallinta ja taloushallinto. Lähdetäänkin lyhyesti tarkastelemaan näitä aiheita kysymysten ja pohdinnan kautta. 

Laskelmat ovat keskeinen osa. Hyvä liiketoimintasuuunnitelma antaa käsityksen kannattavuudesta. Liiketoimintasuunnitelma on myös hyvä neuvottelutyökalu pankkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Liiketoimintasuunnitelmalla ja siinä sisältyvillä laskemilla pystyt todistamaan mistä liikeideassasi on kyse. Esimerkiksi jos haluat hakea starttirahaa niin sen myöntäjä tahtoo nähdä suunnitelmasi, jotta he voivat arvioida yrityksesi toimintaedellytyksiä. 

Muista pyytää palautetta, liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä huolella ja avaa ideaa myös ulkopuolisille, toisille yrittäjille tai yritysneuvojille. Suunnitelman itseisarvona ei kannata pitää pituutta tai kielioppia, sen tulisi olla napakka kokonaisuus. Tärkeintä on nähdä, pystytkö viestimään liikeideaasi suunnitelmineen muille. Tee huolella mutta älä jää jumiin. Hyvää liiketoimintasuunnitelmaa kasvaa mukanasi, sitä muokataan ja päivitetään yrityksen kasvaessa ja kehittyessä.  

(Uusyrityskeskus, Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, sivut 24, 25, 26, 62, 63, julkaistu 2022) (Podcast Yrittäjä, Yrityksen liiketointasuunnitelma, 8.12.2021) 

 

Perustiedot, liikeidean kuvaus ja osaaminen 

Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen kannattaa aloittaa perustiedoista, nimistä, yrityksen alustavasta nimestä, osoitteesta ja yhtiömuodosta. Muista edelleen kirjoittaa yritystä ja yritystoimintaa koskevat tiedot, osaaminen ja tulevaisuuden suunnitelmat niin että ulkopuoliset voivat lukea ne sujuvasti. Toisin sanoen älä jää jaarittelemaan mutta muista kuitenkin avata suunnitelmiasi niin että ulkopuolisenkin silmä ymmärtää vaivatta. 

Seuraavaksi lähdetään kuvailemaan liikeideaa. Mitä myyn? Kenelle myyn ja miten se tapahtuu? 

Osaaminen, miten olen kouluttautunut, mikä on osaamiseni ja työkokemukseni tälle alalle, jota lähden yrittämään? Mistä osaamiseni kumpuaa? Mitkä ovat voimavarojani? Mitä osaamista tarvitsen lisää? Tarvitseeko ostaa osaamista? 

 

SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi on näppärä nelikenttä malli. Analyysissä kerrotaan idean, yrittäjän ja yrityksen sisäiset vahvuudet (strenghts), heikkoudet (weaknesses) sekä mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Nämä neljä osa-aluetta on hyvä tunnistaa, jotta voit hallita, varautua ja suojautua niiltä. Esimerkiksi vakuuttaminen on yksi riskienhallinnan keino. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus, yrittäjänä pitää olla valmis ottamaan hallittuja riskejä. 

Yritystoimintaan liittyy aina riskejä, joten liiketoimintasuunnitelmassasi on tärkeä rohkeasti ajatella niitä. Pitää uskaltaa ajatella miten oman elämän tapahtumat vaikuttavat yritystoimintaan. Vakava sairastuminen tai loukkaantuminen? Miten yritykselle käy, jos ei ole avioehtoa ja tulee avioero? Siksi on tärkeää ennakoida ja suunnitella.  

Analyysi auttaa sinua hahmottamaan kokonaisuuden sisällä olevat heikkoudet ja vahvuudet sekä auttaa sinua. 

 

Kun lähdet tekemään SWOT-analyysiä, voit miettiä sitä näiden kysymysten avulla:  

 

 • Mitkä erityistä osaamista minulla on? 
 • Mikä on ideani vahvuus ja mikä tekee siitä paremman kuin mahdollisesti muilla? 

 

 • Mitä taitoja tai resursseja minulta tai tiimiltäni puuttuu? 
 • Mikä on ideasi heikko kohta ja miten huomion sen? 

 

 • Miten hyödynnän verkostojani? 
 • Miten yritykseni hyötyy nykyisestä markkinatilanteesta? 

 

 • Mitä haasteita toimintaympäristö voi tuoda mukanaan? 
 • Minkälainen on alan kilpailu tilanne ja kysyntä? Miten ne kehittyvät? 
 • Minkälainen on oma ja tiimin jaksaminen 

 

(Uusyrityskeskus, Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, sivut 24, 25, 26, 62, 63, 36, julkaistu 2022) 

 

Myynti, markkinointi ja liiketoiminnan tavoitteet 

Moni meistää vihaa myynnissä tuputtamista, siksi kannattaa kääntää asia positiivisempaan kysymykseen: ”Kuinka voin auttaa?” Tavoitteena kuitenkin on ratkaista asiakkaan jokin ongelma paremmalla tavalla kuin kukaan muu markkinoilla. Markkinoinnin tarkoituksena kuitenkin on saattaa myyjä ja asiakas toistensa luo. Jotta asiakas ja myyjä löytävät toisensa valtavan tarjonnan joukosta on markkinoinnissa oltava tiettyjä elementtejä, jotka tukevat tämän onnistumista. Kuitenkaan liian varhaisessa vaiheessa ei kannata lähteä tekemään käytännön työtä markkinoinnin eteen. Liian varhain tehtynä ne voivat jäädä tehottomiksi. Strategia ja kohdentaminen ovat avainsanoja tehokkaan myynnin ja markkinoinnin valintoihin. On myös hyvä miettiä alussa jo, tarvitseeko ostaa osaamista markkinointiin vai kouluttaudunko itse? Jotta, yrityksesi menee haluamaasi suuntaan ja löytää juurikin sen asiakaskunnan sekä tavoittelemasi yrittäjyyden pariin on näillä valinnoilla suuri merkitys. Tämän suunnitteluun voit käyttää alla olevaa kysymyslistaa. Tässäkin kohdassa on tärkeää avata joitakin listan kysymyksiä ja miettimiäsi vastauksia jollekin ulkopuoliselle, esimerkiksi potentiaaliselle asiakkaalle. 

(Uusyrityskeskus, Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, sivut 24, 25, 26, 62, 63, julkaistu 2022) (Podcast Yrittäjä, Yrityksen liiketointasuunnitelma, 8.12.2021) 

 

Strategiset valinnat markkinoinnissa ja myynnissä – auttavia kysymyksiä, jolla pääset alkuun 

 

        Miksi asiakkaan kannattaa ostaa minulta? 

 

 • Minkä ratkaisun olen kehittänyt asiakkaan ongelmaan? 
 • Jotta erotun markkinoilla, mitä teen toisin kuin muut? 
 • Jos olen uusi markkinoilla, mikä on erikoislaatuni, jotta asiakas tulee jatkossakin luokseni? 

 

                 Kohderyhmä 

 • Kenelle palvelu tai tuote on suunnattu? 
 • Mistä ja miten tavoitan asiakkaat? 
 • Asiakkaan tarve, millaisia palveluita tai tuotteita kohderyhmäsi kaipaa? 
 • Mitä arvoa tuon kohderyhmälle? 

 

                  Brändi 

 • Millaisia mielikuvia tahdon herättää? 
 • Miten toivot asiakkaiden kuvailevan sinua, tuotettasi tai palveluitasi eteenpäin? 

 

                Kuinka ja missä kanavassa? 

 • Tarvitseeko ostaa osaamista vai haluanko itse kouluttautua? 
 • Missä ja miten tavoitan kohderyhmän? 

 

                Mittarit ja jatkosuunnitelma 

 • Miten mittaan markkinointini onnistumista? 
 • Mistä tiedän löytäneeni kohderyhmäni ja miten jatkan markkinointia myös jo vanhoille asiakkaille? 

 

(Uusyrityskeskus, Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, sivut 24, 25, 26, 62, 63, julkaistu 2022) 

 

Onnistunut myynti ja markkinointi ovat avain yrityksesi menestykseen. Markkinointi saattaa tuntua monelle yrittäjälle vaikealta. Ei voi kuitenkaan jäädä odottelemaan asiakkaiden yhteydenottoja, jos he eivät edes tiedä yrityksen olemassaolosta. Markkinointi on jatkuva prosessi eikä sitä pidä miettiä kuluna, se on investointi, jotta oikeat asiakkaat löytävät luoksesi. 

(Uusyrityskeskus, Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, sivut 24, 25, 26, 62, 63, julkaistu 2022) (Podcast Yrittäjä, Yrityksen liiketointasuunnitelma, 8.12.2021) 

 

Pohdinta

Halusimme käytännön vinkkien ja Roiman tarinan kautta antaa apua teille, jotka miettivät osuuskunnan perustamista ja sen kautta tietenkin liiketoimintasuunnitelman tekoa. Osuuskunnan valitsemisesta, perustamisesta sekä liiketoimintasuunnitelman teon kautta pohdimme yhdessä minkälaisia keinoja kaiken kaikkiaan on ja miten niitä hyödynnetään. Yrityksen perustamisessa on aina epävarmuustekijöitä, mutta toivottavasti tämän esseen avulla opit löytämään vahvuuksia sekä parantamaan heikkouksia. Muistaa myös näkemään riskeissä mahdollisuus, ja ajattelemaan ääneen ideoista ja ajatuksista.

 

Lähteet:

Vuorinen, M. Yrityksen liiketointasuunnitelma (Susanna Kallama). Podcast Yrittäjä. Julkaistu 8.12.2021.

https://open.spotify.com/episode/4NwauZcUA76eld5qYDEyyo

Uusyrityskeskus. Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. Luettu 2.5.2022. Julkaistu 2022.

https://uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2022/02/Uusyrityskeskus_Perustamisopas_alkavalle_yrittajalle_2022.pdf

https://uusyrityskeskus.fi

Kommentoi