Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

RiskiKirjoittanut: Lauri Lähteenmäki - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Riski

 

Johdanto

Aloitin kesällä työt, joita tein 37.5 tuntia viikossa. Lopetin työt syksyllä ja otin ison rahallisen riskin, jotta voin keskittyä täydellisesti Hurmokseen. Riski oli suuri, sillä minulla ei ole tällä hetkellä projektia. Minulla ei ole myöskään tuloja tai säästöjä. Tässä esseessä pohdin, miksi tein tällaisen päätöksen ja otin niin suuren riskin. Reflektoin päätöstäni Daniel Kahnemanin ja Amos Tverskyn prospektiteorian tiimoilta.

 

Lopputili

Kesällä oli pakko saada rahaa ja sainkin vähän vahingossa hyvän työn. Palkka ei ollut päätähuimaava, mutta sillä pärjäsi ja opin työstäni erittäin paljon. Jo sopimusta tehdessäni puhuimme siitä, että kun akatemia jatkuu elokuussa, sopisimme silloin, kuinka jatkaisimme pienemmillä tunneilla. Kun elokuu saapui ja kiire Hurmoksen kanssa alkoi, kävimme pomoni kanssa keskustelun, että teen niin paljon kun pystyisin. Oletus siinä vaiheessa oli, että pystyn tekemään noin 15 tuntia viikossa. Tämä todistautui mahdottomaksi. Pystyin tekemään vain muutaman tunnin viikossa ja stressi siitä, että petän työnantajani, kasvoi. En pystynyt tekemään tarpeeksi töitä, enkä myöskään pystynyt käyttämään tarpeeksi aikaa Hurmokselle. Rahallinen palkkio muutamista tunneista viikossa oli myös huono, eikä se motivoinut yhtään. Roikuin silti tässä hetkessä liian pitkään, koska en jostakin syystä kehdannut ottaa lopputiliä. Vihdoin keräsin rohkeuteni ja lopetin työt.

 

Yhtäkkiä olen tilanteessa, jossa minulla ei ole rahaa, ei työtä, ja todella paljon aikaa. Hurmoksessa ei ollut, eikä ole tälläkään hetkellä projektia. Rahallinen paine alkoi kasvaa. Hurmokselle oli pakko tuoda tietty summa rahaa, mutta myös laskut ja henkilökohtaiset menot painavat niskaan. Rahallinen tilanne on todella huono, mutta silti tekisin tämän päätöksen aina uudelleen. Ja jos olisin ollut järkevä, olisin tehnyt sen jopa aikaisemmin. Miksi näin?

 

 

Prospektiteoria

Prospektiteoria on taloustieteellinen teoria, joka käsittelee ihmisten päätöksentekoa epävarmuustilanteissa, erityisesti riskinottoon liittyvissä tilanteissa. Prospektiteorian ovat kehittäneet psykologi Daniel Kahneman ja kognitiotieteilijä Amos Tversky vuonna 1979 julkaistussa tieteellisessä artikkelissa nimeltä Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Prospektiteoria korostaa, että ihmiset eivät tee päätöksiä puhtaasti odotetun arvon perusteella, vaan he arvioivat päätöksiään suhteessa viitepisteisiin ja tunteisiin. Teorian keskeisiä käsitteitä ovat “voitot” ja “tappiot”. Ihmiset pelkäävät tappioita enemmän kuin he arvostavat vastaavaa voittoa samassa tilanteessa.

 

Jälkeenpäin ajateltuna minulla on parempi jaksaminen ja enemmän aikaa ja intoa kehitellä uusi projekti, jolla voin tuottaa rahaa. Toisaalta stressaan raha-asioita enemmän ja laskut on vaikea saada maksetuksi. Tällöin tämä esimerkki osoittaa hyvin sen, kuinka arjessa päätöksen tekoa punnitaan ja mistä eri näkökulmista tai tarpeista päätöksiä tehdään.

 

Minulla oli aiemmin työ, joka tarjosi sinulle tietyn tulojen ja taloudellisen vakauden tason. Tämä toimi minulle viitekohtana, ja päätin jättää työn kesken akatemian takia. Tässä vaiheessa uusi tilanne, jossa minulla ei ole säännöllistä tuloa, muodostaa minulle epävarmuustilanteen. Prospektiteorian mukaan ihmiset ovat taipuvaisia arvioimaan päätöksiään suhteessa viitekohtiin ja kokemustensa perusteella. Tässä tapauksessa päätin ottaa rahallisen riskin ja luopua työstäni. Tämä päätös voidaan ymmärtää suhteessa aiempaan viitekohtaan, eli siihen, miten arvioin aiemmin saavuttamani taloudellisen vakauden ja nykyisen epävarmuustilanteen välillä.

 

Jos katsomme päätöstäni prospektiteorian näkökulmasta, voin olla motivoitunut välttämään tappioita (esim. aikaa, joka voisi mennä hukkaan opiskelun puutteessa) ja näen sen positiivisena riskinottona, joka voi tuoda tulevaisuudessa parempia mahdollisuuksia akatemian kautta. Tämä päätös voidaan tulkita riskinottostrategiaksi, kun otetaan huomioon, että ihmisten päätökset eivät ole vain taloudellisesti rationaalisia, vaan ne heijastavat myös heidän suhteellista arviotaan eri vaihtoehtojen välillä ja heidän tavoitteitaan.

 

Pohdinta

Yrittäjyydessä ja arjessa tulee usein ottaa riskejä, joissa kumpikaan vaihtoehto ei ole täydellinen. Joskus joutuu pohtimaan hyvinvoinnin kannalta, ja joskus taas tulevaisuuden kannalta. Ihminen tekee yleensä näitä päätöksiä olemassa olevan tiedon, tunteen ja kokemuksen perusteella. Se ei takaa oikeaa päätöstä, mutta päätöstä tehdessä pitää punnita oma tai yrityksen riskinottokyky. Tulevaisuutta on mahdoton aavistaa ja riskejä tulee ottaa. Minunkin tilanteessani en osaa vielä sanoa oliko päätökseni oikea. Se, että olisin jäänyt työhöni olisi pitänyt raha-asiat kunnossa, mutta olisin voinut palaa loppuun. Tai olisin voinut jäädä junnaamaan paikalle ilman projektia ja opiskeluni olisi kärsinyt. Olisi voinut käydä myös hyvin ja olisin voinut löytää projektin, joka olisi tuottanut minulle rahaa, ja vasta sitten olisin lopettanut työt. Nyt tilanne voi mennä siihen, että kun olen pirteämpi ja minulla on aikaa voi projekti löytyä nopeammin. Tai sitten voi käydä niin, että henkilökohtainen talouteni romahtaa ja sitä kautta opiskeluni kärsii. Riski on otettu ja nyt ei auta muu, kuin luottaa, että päätös oli oikea. Voivottelu ei auta tilannetta ja on pakko jatkaa valitsemallani tiellä. Näistä päätöksistä ja riskeistä oppii, ja yrittäjänä näitä tulee varmasti monia vielä vastaan.

 

Lähteet:

Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk

https://www.jstor.org/stable/1914185

Luettu 2.12.2023

 

https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/prospect-theory/

Luettu 2.12.2023

 

Chat gpt

Chat.openai.com

Kommentoi