Tampere
25 May, Saturday
24° C

Proakatemian esseepankki

Tuloslaskelman ymmärtäminenKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrittäjän talousopas
Lasse Karjalainen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Revena on tehnyt selkeän linjauksen siitä heti aloitettuamme opinnot akatemialla, että kaikkien tulisi osata perusteet taloudesta ja mielellään enemmän. Olemme pitäneet useamman talouspajan, missä olemme käsitelleet lukuja ja esimerkiksi ostoja. Kirjanpitäjämme on ollut mukana pajoissa ja selkokielellä tuonut esille asioita, mitkä ovat mielestäni elintärkeitä yrityksen pyörittämiseen. Vaikka kirjanpitäjä olisi ulkoistettu, kaikkien yrittäjien tulisi osata hahmottaa yrityksen talousasiat ja ymmärtää kirjanpitoa.

Mikä talouslaskelma on?

Joryltä on tullut Revanalaisille toive, että kaikki kirjoittaisivat 1-10-31.10.20 Revanan tuloslaskelmasta jonkunlaisen esseen, missä avaisivat lukuja ja kertoisivat pääpointit siitä. Tuloslaskelma kuvaa yrityksen kannattavuuden kaikessa yksikertaisuudessaan. Se ei ole monimutkainen tai vaikeasti selitettävä kaava, vaan laskujen ja tulojen lajitteleminen järjestelmällisesti. Tuloslaskelmassa kuvataan yrityksen liiketoiminnan tuottoja ja kuluja tarkasteltavan jakson aikana. Jakso voi olla tilikauden mittainen ajanjakso, juoksevan kirjanpidon kuukausijakso tai muulla tavalla määritelty jakso. Tuloslaskelma kuvaa yrityksen kannattavuuden, ja sieltä saa myös poimittua tietoa esimerkiksi henkilöstö-, tai vakuutuskuluista. Kulut kasvavat esimerkiksi toimistotarvikkeita ostaessa ja esimerkiksi palveluita tai tuotteita myytäessä tuotot kasvavat. Tuotot ja kulut on eritelty pääluokkiin, jotka ovat

1.Liikevaihto

  1. Materiaalit ja palvelut
  2. Henkilöstokulut
  3. Poistot ja arvonalentumiset
  4. Liiketoiminnan muut kulut
  5. Rahoitustuotot-, ja kulut
  6. Tilipäätössiirrot
  7. Verot

Suomessa noudatetaan  EU:n direktiivejä tilinpäätöstietojen esittämisessä, mikä mahdollistaa mahdollisimman oikean ja luotettavan kuvan yrityksen tuloksesta. Aikaisemmin yritysten tilinpäätöstietoja on voitu pitää jopa epäluotettavina, sillä se palveli oikeastaan vaan verottajaa. Yritykset yrittivät näyttää mahdollisimman pientä ja ”huonoa” verotettavaa tulosta, ja tästä syystä sitä pidettiin vääränä.

Revenan tavoitteet euroissa

Revanan talouden seuraamiseksi olemme hyödyntäneet ”ressua”, eli exceliin rakennettua ohjelmaa mikä seuraa rahavirtaa. Vain kirjanpitäjällä on käyttöoikeudet Revanan tilille, joten sieltä muut voivat seurata lähes reaaliajassa mikä tilanne on taloudellisesti ja paljon esimerkiksi itse on tehnyt rahaa. Kiinteät kustannukset esimerkiksi vuokra, ja muut pakolliset kulut on jyvitetty jokaiselle. Nämä kiinteät kulut kattaaksesi olemme tehneet tiimin kesken yhteisiä projekteja, mutta pääsääntöisesti projektit ovat toteutettu pienemmissä porukoissa.

Viime keväänä päätimme, että menisimme syksyllä ulkomaille mökkipajaan ja asetimme tavoitteeksi kerätä ressuumme rahaa 943,18euroa/henkilö. Koronasta johtuen tietenkin tällaiset haaveet voitiin kuopata, mutta sehän automaattisesti meinasi sitä, että jyvitetyt kustannukset eivät olisi niin suuret henkilöä kohden. Asetimme tämän lukuvuoden alussa heti liikevaihto tavoitteet Revanalle. Tavoitteenamme on saada kerrytettyä 200 000€ liikevaihtoa, jota kohti olemme menossa mielestäni hyvää tahtia.

Revenan tuloslaskelma

Tällä hetkellä Revanan liikevaihto on yli 123000€, josta liikevoittoa on 55405€. Nämä numerot kertovat jo sen, että on kunnia olla osa Revanaa. Numerot kertovat paljon muutakin, muun muassa sen, että tulosta on tehty ja hyvin. Tuloslaskelmaa tarkkaillessani ensimmäisenä on myyntituotot, jotka jakautuvat kolmelle eri myyntitilille. Revanan isoimpia projekteja tällä hetkellä on Tönö ja Herkkä, mutta kolmas myyntitili suuntautuu pienemmille projekteille. Painotetaan aina, kuinka isommat projektit ovat vain kannattavia, mutta tuloslaskelmasta on nähtävillä, että kaikki pienet projektit ovat tuoneet isoimmat summan rahaa.

Henkilöstö kulut ovat hyvin minimaaliset liikevoittoon nähden, mutta tämä johtuu hyvinkin pitkälti siitä, että olemme kaikki yrittäjyyden rinnalla samalla opiskelijoita, joilla on tulorajat siinä missä muillakin. Palkkakulut ovat vain alle 10000€. Olemme varmasti pähkäilleet uusia projekteja, mihin voisimme sijoittaa rahat tai mahdollisia ostoja ja näin verotettava tulos jäisi mahdollisimman pieneksi vuoden vaihteessa. Uskon, että palkkakuluihin on tulossa merkittävä muutos joulukuussa 2020, jolloin tilikauden loppu ja ennenkaikkea yhteisövero lähenee.

Revena on käytättänyt muun muassa matkakuluihin, henkilöstön sivukuluihin, kone-, ja kalustokuluihin noin 15000 euroa. Koronan vuoksi emme ole voineet opiskella koulun liiketiloissa, josta normaalisti maksamme vuokraa, ja täten kiinteät kustannukset ovat pienemmät mitä normaalisti. Etäilyyn siirtyessä monet ovat joutuneet uusimaan työkalustoaan uusilla tietokoneilla tai puhelimilla, mikä taas näkyy ostoissa.

Mietteet ja tulevaisuuden näkymät

Mielestäni Revana on pärjännyt loistavasti koronapandemiasta huolimatta, ja näyttänyt sinnikkyytensä monimuotoisuudellaan. Erilaisia projekteja on tehty maailmanlaajuisesta epävarmuudesta huolimatta, ja mielestäni työn hedelmät ovat vasta paremmin näkyvissä tulevaisuudessa. Esimerkkinä Herkkä on vasta astunut markkinoille ja isoin työ on takana päin. Markkinointi on vasta äskettäin lähtenyt käyntiin ja työ alkaa tuottamaan tulosta, olihan myyntipäivilläkin menestyminen jo merkki siitä, että Herkkä otti siivet alleen!

 

Lähteet

Karjalainen, L. 2013. Yrittäjän talousopas. Hakapaino Oy, Helsinki.

Aho,P.  SBB– Solutions forBusiness andBrains Oy. Luettu 8.12.2020.

https://sbb.fi/wp-content/uploads/2016/11/miten-luen-tuloslaskelmaa-ja-tasetta.pdf

Revena Osk. Tuloslaskelma 1.10-31.10.2020.

Kommentoi