Tampere
18 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Revenan talous – Kultainen Sampo vai Kankkulan Kaivo?Kirjoittanut: Annika Viiala - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Revena Tuloslaskelma
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tässä esseessä on tarkoitus pohtia ja analysoida Revenan tuloslaskelmaa 7.2.2020-31.10.2020 väliseltä ajalta. Revenan tilikausi on 12 kuukauden mittainen kausi, jonka päätteeksi (alkuvuodesta 2021) tehdään tilikauden päätös. Tuloslaskelma antaa tietoa liiketoiminnan tuotoista ja kuluista. Tuloslaskelman alussa kerrotaan tuotot, jonka jälkeen tuloslaskelmassa esitetään kulurakenne ja menot. Lopputuloksena on toivottavasti Kankkulan kaivon sijaan Kultainen Sampo. Tulos kertoo, onko Revenalle tullut tähän mennessä voittoa (+) vai tappiota (-).

Tavoitteenamme on saavuttaa 200 000 euron liikevaihto vuodenvaihteeseen mennessä.

Tuloslaskelman tutkimisen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä Revenan taloudellisesta tilasta ja kilpailukyvystä. Lisäksi se antaa selvän käsityksen vakavaraisuuden tasosta sekä mahdollisuudesta kestää tappiota lyhyellä aikavälillä.

Ennen kuin lähden avaamaan Revenan taloudellista tilannetta, on tässä vaiheessa hyvä mainita, että asetimme tiimillemme syksyllä 2020 talouteen liittyvän tavoitteen. Tavoitteenamme on saavuttaa 200 000 euron liikevaihto vuodenvaihteeseen mennessä.

Vuonna 2020 Revenan suurimpia projekteja ovat olleet Herkkä, Pihurit ja Tönö. Tuloslaskelmasta käy kuitenkin heti alkuun selväksi, että pienemmillä projekteilla on ollut yhtä merkittävä rooli myyntituottojen kasvattamiseksi. Esimerkkinä Tönön liikevaihto kesän 2020 aikana oli reilu 50 000 euroa ja muiden projektien liikevaihto on ollut yhteensä noin 70 000 euroa. On siis tärkeää tehdä myös pienempiä projekteja, sillä ne kerryttävät Revenan liikevaihtoa kiitettävästi ylöspäin. Pienempiä projekteja ovat olleet mm. kauppakassi, kattokävely, innovoinnit, liikunnanohjaus, näytteleminen, Heemi-tarraprojekti sekä markkinointikonsultointi.

Myyntituottoihin nähden Revena on tehnyt mielestäni kohtuullisen määrän myös materiaali- ja palveluostoja, joita eri projektit ja toiminta ovat vaatineet. Materiaali- ja palvelukulut ovat olleet yhteensä noin 45 000 euroa.

Erinomaisesta myyntituotosta huolimatta Revenan jäsenet ovat nostaneet tähän mennessä melko maltillisen määrän palkkoja ja palkkioita. Palkkoja on maksettu yhteensä alle 10 000 euroa. Uskon tämän kuitenkin muuttuvan vielä joulukuun 2020 aikana, sillä olimme laskeneet tämän vuoden kiinteät kustannukset toteutunutta summaa korkeammaksi. Olemme jakaneet kiinteät kustannukset kuukausitasolla tasaisesti jäsenten kesken. Kiinteisiin kustannuksiin sisältyvät mökkipaja, vuokrat, talkkarimaksut, virkistyskassa jne.  Kiinteiden kustannusten alenemiseen tänä vuonna vaikutti merkittävästi 8000 euroa suunniteltua edullisempi syksyn mökkipaja sekä vuokranmaksun keskeyttäminen koronarajoituksiin liittyen. Emme siis ole voineet nostaa palkkaa määräänsä enempää ennen kuin kiinteiden kulujen rakenne tarkentui syksyn aikana.

Revena on käyttänyt kone- ja kalustokuluihin, matkakuluihin, päivärahoihin, henkilöstön sivukuluihin, markkinointikuluihin ja muihin hallintokuluihin yhteensä n. 15 000 euroa. Nämä ovat olleet välttämättömiä kuluja projektien toteutumisen ja muun toiminnan kannalta.

Tämä luku todistaa sen, että olemme selvinneet erinomaisesti Koronan aiheuttamista haasteista ja riskinsietokykymme on kiitettävällä tasolla.

Kulujen jälkeen voimme ylpeästi todeta, että Revenan liikevaihto on 31.10.2020 mennessä n. 124 000 euroa, josta liikevoittoa on yhtensä 55 405 euroa. Tämä luku todistaa sen, että olemme selvinneet erinomaisesti Koronan aiheuttamista haasteista ja riskinsietokykymme on kiitettävällä tasolla. Taloustiimin laskelmien mukaan liikevaihtotavoitteeseen on jonkin verran matkaa. Toisaalta meillä on myös laskuttamatta vielä useita pieniä ja suuria projekteja. Liikevaihtotavoitteeseen pääseminen on edelleen saavutettavissa.

Revenan taloustiimi yhdessä Revenan kirjanpitäjän kanssa on tehnyt tiimille ohjeistuksia loppuvuoden palkanmaksuun ja ostoihin liittyen. Haluamme varmistaa, että yhteisöveroa maksetaan mahdollisimman pienestä summasta, ottaen kuitenkin huomioon, että rahaa on jätettävä tilille alkuvuoden kiinteiden kustannusten kattamiseksi.

Ensi vuoden näkymä näyttää tällä hetkellä erittäin valoisalta, sillä meillä on useampi tuottava projekti käynnissä ja monta alkavaa projektia käynnistymässä. Uskon kassavirran olevan myös tästä eteenpäin tasaista ja vakaata.  Taloustiimimme on luonut vuodelle 2021 uuden budjettisuunnitelman kiinteiden kustannusten kattamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi. Budjettisuunnitelma on tehty tämän vuoden toteutuneiden menojen ja arvioiden pohjalta. Tiimimme talousosaaminen on lisääntynyt valtavasti ensimmäisen tilikauden aikana ja uskon tämän vaikuttavan positiivisesti myös tiimin omien projektien hinnoitteluun, laskutukseen ja siitä heijastuviin tuotto-odotuksiin.

LÄHTEET: Revena osk. Tuloslaskelma 7.2.2020-31.10.2020.

Aihetunnisteet:
Kommentoi