Tampere
23 May, Thursday
9° C

Proakatemian esseepankki

RahoitusmarkkinatKirjoittanut: Timo Myöhänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Rahoitusmarkkinat

 

Rahoitusmarkkinat ja niiden tarkempi tutkiminen ovat olleet itselleni käytännön tasolla suhteellisen kaukana, vaikka olen jo kauemman aikaa harjoittanut sijoitustoimintaa ja rahan kanssa puljaamista. Nyt viimein minulla on ollut tilaisuus tutustua paremmin ja lähemmin rahoitusmarkkinoiden luonteeseen ja ymmärtää myös omaa tekemistäni niiden saralla. Uskon, että teoriatiedon ymmärtäminen auttaa käytännön toiminnassa suuresti. Siitä syystä haluankin avata oppimiani asioita rahoitusmarkkinoiden peruspiirteistä ja mahdollistaa sama oppi muillekkin.

Rahoitusmarkkinoiden perimmäinen tehtävä

Rahoitusmarkkinoilla on yhtälailla tehtävänsä, kun millä tahansa muullakin asialla maailmassa. Rahoitusmarkkinoiden tehtävä ei ole olla varakkaiden pukuherrojen leikkikenttä tai tärkeiden uutisaiheiden synnyinsija. Rahoitusmarkkinoiden tehtävänä on hienosti sanottuna allokoida eri sektoreilla syntyviä yli- ja alijäämiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aina on joku, joka tarvitsee enemmän rahaa (Rahoitusalijäämäiset sektorit) ja toisia, joilla on tarjota rahaa (Rahoitusylijäämäiset sektorit).

On siis tarve ja tarpeen tyydyttäjä. Rahoitusmarkkinoilla molemmat osapuolet toimivat lähtökohtaisesti sulassa sovussa keskenään. Rahoitusmarkkinat hinnoittelevat toimintansa koroilla ja osakkeilla. Raha voidaankin siis käsittää rahoitusmarkkinoilla samanlaisena hyödykkeenä, kuin mikä tahansa muu normaali hyödyke.

Rahoitusmarkkinat tuottavat rahan lisäksi myös valtavat määrät informaatiota eri sektoreiden toiminnasta. Tämä informaation määrä saattaa olla yksittäiselle ihmiselle hämmentävä kokonaisuus sisäistettäväksi, mutta osaavissa käsissä rahoitusmarkkinoiden tuottama informaatio on yhtä tärkeässä roolissa kun itse rahakin.

 

Rahoitusmarkkinat ovat äärimmäisen tehokkaat

…mikäli tietyt ehdot täyttyvät ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä.

 1. Markkinoilla ei saa esiintyä rajoittavia säännöksiä, veroja, transaktio-kustannuksia ja jokainen sijoituskohde on täysin jaettavissa ja markkinoitavissa.
 2. Markkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu ja jokainen sijoittaja pitää suurempaa varallisuutta parempana kuin pienempää.
 3. Markkinoilta saatava informaatio on maksutonta ja se on kaikkien saatavilla yhtä aikaa eli markkinat ovat informatiivisesti tehokkaat.
 4. Sijoittajat maksimoivat rationaalisesti omaa hyötyään.

Oheiset neljä ehtoa toteutuessaan rahoitusmarkkinat toimivat tehokkaasti ja mahdollistavat jokaiselle toimijalle tasavertaisen pelikentän toimia. Todellisuudessa häiriötekijöitä on kuitenkin useita ja näinollen ”kliinisiä” rahoitusmarkkinoita ei liene olla olemassa.

 

Rahoitusmarkkinat koostuvat useista pelikentistä

Rahoitusmarkkinoiden pelikenttiä on useita ja ne kaikki toimivat omalla tavallaan, noudattaen kuitenkin pohjimmiltaan samoja pelisääntöjä. Pelikenttiä on seuraavanlaisia:

 • Primäärimarkkinat, jossa yritys laskee liikkeelle/myy omia osakkeitaan tai lainaa rahaa markkinoilta esimerkiksi laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainan.
 • Sekundäärimarkkinat. Sijoittajien käymä kauppa liikkeellelasketuilla arvopapereilla kuten pörssi. Sekundäärimarkkinoiden tärkein tehtävä on likviditeetin (eli maksuvalmiuden) luominen kaupan käynnin kohteena oleville arvopapereille. Toimivilla jälkimarkkinoilla sijoittaja voi luopua markkinahintaan omistuksistaan haluamallaan hetkellä. Primäärimarkkinoiden toimivuuden kannalta toimivat jälkimarkkinat ovat ehdoton edellytys.
 • Arvopaperimarkkinat, eli raha- ja pääomamarkkinat. Rahamarkkinat voidaan käsittää olevan nopean aikavälin rahoituksen markkinat ja pääomamarkkinat puolestaan käsitetään olevan pidemmän aikavälin rahoituksen tarpeisiin.

Mikäli itsellä on halua ja intoa lyöttäytyä mukaan rahoitusmarkkinoille, on syytä ensin selvittää omat tarpeet ja motiivit kuntoon. Näin on mahdollista kohdistaa toimintansa oikeisiin pelikenttiin ja tutustua itselleen mielenkiintoisiin ja tärkeisiin markkinoihin.

 

Markkinoiden lainalaisuudet

Osakemarkkinoista puhuttaessa on mielenkiintoista kuulla Benoit B. Mandelbrotin näkemykset osakemarkkinoiden viidestä lainalaisuudesta. Mandelbort on käsitellyt kirjassaan, Huonosti käyttäytyvät osakkeet, markkinoiden lainalaisuuksiaan ja on tiivistänyt ne viiteen sääntöön.

 • Markkinat ovat riskialttiit: Rajutkin kurssimuutokset ovat sijoitusmarkkinoiden arkea, eivät harvinaisia poikkeuksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että markkinoiden rajuja kurssimuutoksia ei ole syytä pelätä ja vieroksua, vaan ne on osattava käsitellä osana markkinoiden ominaisuutta.

 • Vaikeudet kasaantuvat: Markkinoiden turbulenssilla on tapana kasaantua ryppäiksi.

Vaikeuksien kasaantuessa ryppäiksi tapahtuu suuria heilahteluta ja muutoksia. Tällaisia muutoksia kutsutaan arkikielessä toisinaan myös ”kuplan puhkeamiseksi”.

 • Markkinoilla on persoonallisuus: Markkinoilla toimijat vaikuttavat sisäisesti kurssikehitykseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että eri toimijoiden ratkaisuilla ja tekemisillä on aina vaikutusta muihin toimijoihin ympärillämme.

 • Markkinat hämäävät: Markkinoiden säännöllisyys on sattumaa.

Markkinoiden ennustamisessa ei ole siis todellista mahdollisuutta käyttää apuna jo olevaa tietoa menneisyydestä ja tehdä sen perusteella varmoja johtopäätöksiä tulevaisuudesta.

 • Markkinoiden aika on suhteellinen: Kaupankäyntiaika nopeutuu suuren volatiliteetin aikoina ja hidastuu vakaina aikoina.

Rohkaisen jokaista, jota aihe hiemankin kiinnostaa, tutustumaan rahoitusmarkkinoihin ja niiden saloihin. Ne antavat mahdollisuuden toteuttaa omia tavoitteita ja unelmia.

 

Lähteet:

Mandelbrot, Benoit (2016): Huonosti käyttäytyvät osakkeet : fraktaalinen näkemys riskistä, vararikosta ja tuotosta

Sijoitustoiminta kurssi 2019

Kommentoi