Tampere
20 Jun, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Rahoitus projektissaKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

  1. JOHDANTO

 

Rahoitusmuotojen opiskeleminen ja niistä lukeminen sai alkunsa luonnollisesta tarpeesta hankkia rahoitusta meneillään olevaan projektiin. Rahoituksen tarve syntyi pilkkipönttöprojektiski ristitystä projektista, missä luodaan nollapisteestä valmis tuote kalastusmarkkinoille. Tuotteen kehittämiseen ja varsinkin tuotannon aloittamiseen vaaditaan tarpeellinen määrä pääomaa ja juuri siitä syystä rahoitusmuotojen selvittäminen ja ymmärtäminen on tärkeää. Tässä esseessä käsittelemme tarkoin valittuja rahoitusmuotoja pilkkipönttöprojektimme näkökulmasta.

 

2. KESKEISIÄ TEEMOJA

 

Rahoitusmuotoja selvitellessä pureuduimme vain osaan eri rahoitusmuodoista. Keskityimme niihin rahoitusmuotoihin, jotka ovat ajankohtaisia ja tarpeellisia juuri toiminnan alkuvaiheessa olevilla yrityksillä ja startupeilla. Tällaisia uusia yrityksiä tukevia rahoitusmuotoja tarjoaa suomessa esimerkiksi Business Finnland. Business Finlandilla on useita rahoituspaketteja tarjolla. Niitä ovat esimerkiksi Innovaatioseteli, Explorer rahoitus sekä Tempo rahoitus. Valitsimme oheiset rahoitusmuodot tutkinnan alle siitä syystä, että ne voisivat olla potentiaalisia vaihtoehtoja juuri pilkkipönttöprojektissa.

 

3. RAHOITUSMUODOT

 

Hyvään yritysjohtamiseen kuuluu, että rahoitus on suunniteltu hyvin, rahan tarve lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on laskettu, rahoituslähteet on kartoitettu, maksuvalmiussuunnitelmat on laadittu ja valmistelutyö on tehty riittävän ajoissa. Vahvaselkä s. 295

 

3.1 Innovaatioseteli

 

Innovaatioseteleiden haku on juuri tällä hetkellä käynnissä tulevalle vuodelle. Innovaatiosetelit on tarkoitettu PK- yrityksille, joilla on mahdollisuus pärjätä globaalilla markkinalla. Yrityksellä tarvitsee olla tuote- tai palveluidea, jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista apua. Setelin arvo voi olla maksimissaan alv. 0% 5000 euroa.  Tuota rahasummaa ei kuitenkaan voi kuluttaa aivan kuten haluaa. Rahoitus on käytettävä asiakastuntijapalveluiden hankintaan. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että voit ostaa parhaiden asiantuntijoiden palveluja ja saada haluamasi tiedon oikealta lähteeltä. Voit esimerkiksi saada tukea tuotteen patenttien saamiseen, mutta rahaa ei voi käyttää itse tuotteen patentin rahoitukseen.

 

Seteli sopii erityisen hyvin innovointiin ja sen alulle laittoon. Jos yrityksellä on jokin idea, joka voisi poikia kansainvälistä kauppaa, mutta yritys näkee riskinä lähteä investoimaan isompia määriä rahaa projektiin, josta ei ole selkeää suuntaa. Innovaatiosetelillä yritys pääsee tutkimaan mahdollisuuksia ja ehkä levittämään siipiään uuden innovaation kanssa. (Business Finland)

 

3.2 Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY)

 

Nuorille alle 5 vuotta pystyssä olleet pienet startupit voivat hakea rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen. Startupilla pitää olla näyttöä, että pärjääminen kansainvälisillä vesillä näyttää lupaavilta, mm. kasvua liikevaihdossa ja liiketoiminnassa. Useilla yrityksillä, jotka saavat NIY rahoituksen liiketoimintamalli on skaalautuva ja todistettava tarve markkinoilla. Yritystä katsotaan myös lähempää. Esimerkiksi tiimin sitoutumista ja taitotasoaja otetaan huomioon arvioidessa yritystä.

 

Rahoituksen enimmäismäärä voilla 1,25 miljoonaa euroa, joista 500 000 euroa on avustusta ja 750 000 lainaa, jotka jaetaan kolmeen jaksoon. Rahoituksen tavoitteena voi esimerkiksi olla liikevaihdon ja viennin kehittyminen tai markkinoiden avaaminen uudessa maassa ja markkinassa. Uusille markkinoille pääsy vaati paljon työtä ja rahaa. Tämä rahoitusmalli todella mahdollistaa mahdollisuuden lyödä läpi globaalilla markkinalla. (Business Finland)

 

3.3 Tempo-rahoitus

 

Tempolla haetaan menestystarinaa! Myös Tempo on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on käynnissä oleva projekti missä on osaava tiimi ja uskottava rahoitus takana. Rahoituksen ehtona on, että yritys laittaa omarahoitusta 30 000 euroa omaa pääomaa. Tempo-rahoituksella voi testata liiketoiminnan toimivuutta uusilla globaaleilla markkinoilla. Rahan kulutusta ei ole tarkoitettu tuotekehitykseen vaan kansainväliseen kasvuun ja sen kehittämiseen. Rahoituksen määrä on 50 000 avustusta. Avustusta ei tarvitse maksaa takaisin.

 

Rahoituksen saamiseksi on yrityksen laadittava tarkat suunnitelmat ja tavoitteet. Niiden on oltava mitattavia ja niihin pääseminen on tärkeää seuraavien rahoituksia ajatellen. Tempo-rahoitus on hyvä ponnahdusväline, jolla päästä hyvään alkuun. 50 000 euroa varsinkin startupeille antaa mahdollisuuden kokeilla siipiä. Koko rahoituksen ajan (eli vuoden) projektista pidetään tarkkaa kirjaa, joilla raportoidaan kaikesta tehdystä. Raportit ovat yhteydessä avustuksen saantiin. (Business Finland)

 

4. ENKELIRAHOITUS

 

Enkelirahoitus on yksi rahoituksen muodoista, missä rahoittajana on jokin enkelisijoittaja. “Enkelisijoittajan mukaan saaminen on usein aloitteleville yrityksille merkittävä saavutus ja elinehto” Etula s. 46. Muista aikaisemmin mainituista rahoitusmuodoista, enkelisijoittamisessa sijoittaja tuntee omistajuutta sijoittamaansa yritykseen. Omistajuus tulee luonnollisesti sillä, että tyypillisesti enkelisijoitukset tehdään jotain tiettyä omistusosuutta vastaan. (tyypillisesti 10%- 30% yrityksestä) Etula s.19.

Enkelisijoittamisen perus kulmakivet piilee siinä, että sijoittajalla on rahaa, osaamista ja verkostoja, mitä hän haluaa laittaa hyötykäyttöön. Sijoittamalla aloitteleviin yrityksiin ja tuotteisiin, sijoittajalla on rahallisen panostuksen sijaan mahdollisesti tarjota myös runsaasti henkistä pääomaa sijoitettuun yritykseen. Henkinen pääoma näkyy esimerkiksi mentorointina tai verkostojen luojana. Etula s. 49.

Enkelisijoittamista ohjaa tietyt kirjoittamattomat lainalaisuudet. Etula mainitsee kirjassaan tietyistä lainalaisuuksista. Tavallinen investointiperiodi on kahdeksan vuotta, jonka jälkeen sijoittaja irtautuu yrityksestä. Optimaalisessa tilanteessa samaan aikaan sijoitettu pääoma on tuottanut halutun tuoton. Halutun tuoton saavuttaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys varsinkin, kun kyseessä on nuoria aloittelevia yrityksiä ja tuotteita. Niinpä tilastollisesti puolet enkelisijoittajan salkussa olevista yrityksistä kuolee ja yksi kymmenestä salkussa olevasta yrityksestä kattaa tuotoillaan kaikki yhdeksän muuta sijoituskohdetta.

Enkelisijoittajan tavanomainen sijoituspääoma pyörii 10 000 – 50 000€ haarukassa ja sijoitushetkellä sijoitettavien yrityksien arvo on tyypillisesti alle 1,2 miljoonaa euroa. Etula s. 19.

Enkelisijoittamisessa painottuu suuresti henkinen pääoma niin sijoittajassa kuin myös sijoituskohteessakin Etula s. 37. Sijoituksen päätöstä tekemisessä painottuu luonnollisesti tuotteen ja liiketoiminnan kasvumahdollisuudet, mutta vähintään yhtä suuressa roolissa on myös sijoituskohteena olevan yrityksen takana oleva tiimi. Vaikka tuote tai idea ei ole lähtökohtaisesti vielä täysin valmis, voidaan sijoitus tehdä perustuen tiimin dynamiikkaan ja potentiaaliin. On siis erittäin tärkeää, että sijoittaja ja sijoitettava tiimi kohtaa myös henkilökemioiden tasolla.

 

5. POHDINTA

 

Pilkkipönttöprojektiin verrattaessa eri sijoitusmuodoissa nousee esiin hyviä ja huonoja puolia. Innovaatiosetelin helppous korostuu siinä, että prosessit ovat suhteellisen kevyet rahoituksen saamista varten, mutta myös rahoituksen summat ja kohde on tarkoin rajattu. Toki ulkopuolisen ammattilaisen konsultointi on pilkkipönttöprojektillekkin luonnollisesti tervetullut lisä ja vahvistus, mutta tällä hetkellä kulut kohdistuvat vahvemmin tuotannon mahdollistamiseen ja itse tuotekehitykseen. Myös rahasumma, minkä innovaatiosetelillä on mahdollista saavuttaa, on suhteessa pieni tarpeeseen nähden. Suurimpana rajoittavana tekijänä innovaatiosetelin hakemiselle on kuitenkin se, että seteli myönnetään vain kerran yritystä kohden. Tällöin yrityksemme Value Creative tapauksessa muilla vastaavilla projekteilla ei olisi mahdollisuutta hakea rahoitusta ulkopuolisen ammattilaisen palkkaamiseksi. Emme siis haluaisi projektitiiminä sulkea muilta pois kyseistä mahdollisuutta.

Mielenkiintoisena ja varsin varteenotettavana vaihtoehtona pilkkipönttöprojektin rahoittamiseksi on Tempo rahoitus sekä enkelirahoitus. Temporahoituksen saaminen vaatii luonnollisesti enemmän valmiuksia itse yritykseltä, kun esimerkiksi innovaatiosetelin hankkiminen. Tempo rahoituksen saamiseksi on oltava valmiiksi pääomaa, mitä vastaan loppu sijoituksesta on mahdollisuus saada. Tämän alkupääoman hankkiminen on siis elinehto rahoituksen saamiseksi. Tempo rahoitus olisi kuitenkin pilkkipönttöprojektiin sikäli eritäin varteenotettava vaihtoehto, sillä se mahdollistaa suuruudellaan tuotantoprosessin realistisen aloittamisen sekä tarpeeksi ammattitaitoisen tuotekehityksen. Se ei siis tietenkään sulje pois ulkopuolisen ammattitaidon hankkimista projektin kriittisiin vaiheisiin.

Ehkäpä paras mahdollinen ja toivotuin skenaario pilkkipönttöprojektin rahoittamiseksi olisi enkelisijoittajan mukaan astuminen. Tämä mahdollistaisi tehokkaan ja nopean kehittymisen, sekä loisi tuotteelle hyvän pohjan lähteä arkkinoille. Kuten aikaisemmin todettu, enkelisijoittajalla olisi mahdollisuus tuoda tuotteelle paljon muutakin arvoa kun pelkästään rahallinen mahdollistaminen. Enkelisijoittaja voisi avata verkostoillaan esimerkiksi ovet suurille markkinoille Amerikkaan ja Venäjälle tai hyvät kontaktit suurille toimijoille kuten esimerkiksi Rapalalle.

Kaiken kaikkiaan rahoituksen hankkiminen ja sen saaminen on yritykselle yleisesti ja toki myös itse pilkkipönttöprojektille merkittävä ja tietyssä pisteessä myös välttämätön asia. Rahoituksen hankkiminen oikeista paikoista ja oikeilla tavoilla nousee tulevaisuudessa siis arvoon arvaamattomaan.

 

 

 

LÄHTEET

Etula Sami 2017. Nordic guide to finding an angel investment

 

Vahvaselkä Irma 2009. Kansainvälinen liiketoiminta ja markkinointi

 

Business Finland. 2019. Tempo-rahoitus. Viitattu 24.1.2019

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/tempo-rahoitus/

 

Business Finland. 2019. Nuoret innovatiiviset yritykset. Viitattu 24.1.2019

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/nuoret-innovatiiviset-yritykset-niy/

 

Business Finland. 2019. Innovaatioseteli. Viitattu 24.1.2019

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/startup/innovaatioseteli/

Kommentoi