Tampere
25 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Proakatemialla etsitään tiimipelaajia perse edellä puuhun – tekniikalla – ja se toimiiKirjoittanut: Mika Nurmi - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kirjoittajat: Seppä Lassi, Nurmi Mika, Pihkanen Jesse

1. Johdanto

Teollisuuden vallankumouksen jälkeen yhteiskunta on kehittynyt exponentiaalisella vauhdilla teknologisesta näkökulmasta. Tämä sama pätee ihmisiin ja ihmiskuntaan. Tuon ajan hierarkian ja byrokratian ihanteista on otettu suuria harppauksia kohti parempaa ihmiskuntaa ja ihmisläheisempää ja parempaa elämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset ja organisaatiot ovat ryhtyneet kohdistamaan toimintojaan parhaiden yksilösuorittajien valjastamisesta parhaiden tiimien ja yhteisöjen valjastamiseen. Tätä murrosta silmällä pitäen haluamme sukeltaa syvälle aiheen pariin ja tutkia, mistä ihmeestä on hyvät tiimipelaajat tehty? Työkaluinamme tässä tutkimusmatkassa käytimme Patrick Lencionin kirjaa The ideal team player sekä Seija Taivaisen kirjaa Mistä on hyvät tyypit tehty? – Itsetuntemuksen työkaluja

Aloitamme tutkimuksemme enneagrammeista ja erilaisista ihmistyypeistä, joita Taivainen 2011 käy läpi kirjassaan. Taivainen 2011 kertoo enneagrammin esittelevän 9 persoonallisuustyyppiä, yhdeksän tapaa nähdä maailma. Menetelmää on kehitetty viime vuosikymmeninä työyhteisöjen, koulujen, viestinnän sekä terapian käyttöön. Tätä kirjaa avuksi käyttäen tutkimme 9 eri huippu tyyppiä, mutta kuka tai ketkä heistä ovat huippu tiimipelaajia, avaamme teille aivan tuota pikaa. Jatkamme matkaa Lencion 2016 ideaalin tiimi pelaajan hahmottamisella ja summaamme siihen Taivainen 2011 ja enneagrammin näkemykset.

2. Persoonallisuustyypit

Lähdetään liikenteeseen ja astutaan sisään 9 persoonallisuustyypin taloon. Asukkaita talossa ovat Tarkkanen, Apunen, Puuhanen, Syvänen, Tutkivainen, Turvanen, Intonen, Voimanen ja viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä Tyynelä. Kuten johdannossa mainitsimme, jokainen heistä on huippu tyyppi, mutta ketkä heistä asettuvat parhaan tiimipelaajan muottiin selviää avaamalla hieman asukkaiden persoonallisuustyyppejä ja miten enneagrammin menetelmä avaa nämä luonnetyylit.

* Tarkkanen: Tarkkanen on perfektionisti, omantunnontarkka uudistaja. Tarkkasella on hyvin vahva tarve elää oikein. Hän vaatii aina parempaa ja myöntää itsessään olevan heikkouksia, mutta harvoin myöntää olevansa väärässä. Hän on hyvin suunnitelmallinen, hän tutkii, pohtii ja näkee paljon vaivaa. Tarkkanen pyrkii elämään standardien mukaan, tekemään oikein ja parantamaan maailmaa. Tarkkanen omaa hyvän itsekurin ja hän on luotettava, tuottelias, rehellinen, velvollisuudentuntoinen ja järkevä. Tarkkanen saattaa helposti arvostella muita, nipottaa ja olla mustavalkoinen, sillä hän vaatii itseltään paljon ja sitämyöten myös muilta. Tarkkasen huomio suuntautuu virheisiin ja niiden korjaamiseen. Tarkkasella on sisäinen paine kovaan työntekoon ja kyky saada aikaan paljon. (Taivainen 2011, 35)

* Apunen: Apunen on auttaja, antaja, uhrautuja. Apusen elämää ohjaa tarve olla tarvittu ja auttaa toisia. Hän tavoittelee kauneutta sekä viihtyvyyttä. Hän kuuluu monenlaisiin ihmissuhdeverkostoihin ja on kova touhuamaan. Kuitenkin usein hän täyttää oman elämänsä muiden odotuksien ja toiveiden mukaisesti, eikä ehdi antaa aikaa omille

tarpeilleen ja tuntemuksilleen, jos ylipäätään osaakaan näitä kuunnella. Hän on miellyttäjä, joka ei missään tapauksessa halua satuttaa muita ja siksi hän on myös hyvin epäsuora ja manipuloiva. Apunen on hyvi rajaton ja saattaa tunkeuta helposti toisen elämään kysymättä lupaa. Hän saattaa helposti sanoittaa toisen elämää omien tuntemuksiensa pohjalta ja käyttää hyväkseen puheissaan me-muotoa. Apusella on vaikeuksia vastata kieltävästi. (Taivainen 2011, 47)

* Puuhanen: Puuhanen on menestyjä, suorittaja, uranrakentaja. Puuhaselle työnteko on kaikki kaikessa. Häntä ohjaa vahva tarve suorittaa ja saada aikaan paljon. Häntä motivoi tarve tuottaa, saavuttaa päämääriä ja välttää epäonnistumisia. Puuhanen on päättäväinen ja päämäärätietoinen ja saa usein toisetkin sitoutumaan päämääriinsä tai yhteisiin tavoitteisiin. Puuhanen nauttii huomion keskellä olemisesta ja ottaa mielellään vastaan kehuja ja kiitosta. Hän on tarkka imagostaan ja ulkomuodostaan fyysisesti sekä vaatetuksen ja muun polesta. Puuhasen sanotaan olevan optimistinen, itsevarma, ahkera, tehokas energinen ja käytännöllinen. (Taivainen 2011, 59)

* Syvänen: Syvänen on romantikko, kaipaaja, individualisti. Syväsen elämää ohjaa tarve olla ainutlaatuinen. Hän on kaikista enneagrammityyleistä parhaiten perillä omista tunteistaan ja uppoutuu niihin ja ajatuksiinsa hyvin herkästi. Tämä on Syväsen vahvuus, mutta myös heikkous. Hän on helposti voimakkaiden tunteidensa vietävissä ja usein potee yksinäisyyttä, hylätyksi tulemisen tunteita ja kaipausta. Syvänen loukkaantuu herkästi, joutuu alakuloiseksi ja menettää toimintakykynsä, joiden myötä hän luovuttaa helposti. Hän menettää kiinnostuksen nopeasti ja on hyvin lyhytjänteinen, eivätkä ruutinit sovi hänelle. Syvänen etsii jatkuvasti uusia tapoja ajatella ja toimia. Hänen sanotaan olevan herkkä, taiteellinen, empaattinen, syvällinen, intohimoinen, luova pohtija. (Taivainen 2011, 71)

* Tutkivainen: Tutkivainen on tarkkailija, omavarainen. Tutkivaisen ohjaa tarve tietää ja ymmärtää asiat ja olla omavarainen. Hän on hyvin suunnitelmallinen, pohtiva sekä analysoiva ja pyrkii etsimään ja jalostamaan viisautta. Hän muodostaa asioista objektiivisen käsityksen. Tutkivainen pyrkii elämään omissa maailmoissaan, välttää joukkoja ja huomion keskipisteenä olemista ja on surkea small talkissa. Tutkivaisella on suuri tarve omalle tilalle. Hän pitää tiedon, energian, kokemukset ja tunteet itsellään, sillä hän ei koe saaneensa elämän lahjoja jaettavaksi asti. Hän on hyvin vastuuntuntoinen ja ottaa saadut tehtävät vakavasti sekä on hyvin tietoinen ympäristössään tapahtuvista asioista. Hänen sanotaan olevan hyvin peräänatamaton, herkkä, viisas, tarkkanäköinen, analyyttinen, omillaan toimeentuleva ja hyvä päätöksen tekijä. (Taivainen 2011, 83)

* Turvanen: Turvanen on turvaaja, kyseenalaistaja, lojaali. Turvasta motivoi tarve varmistaa ja turvata. Turvasta ymmärtääkseen on hyvä tiedostaa, että hänen tyyppiään on kahdenlaista. Hän joko kulkee itsevarmana kohti pelkoa, uhmaa vaaroja ja sukeltaa rohkeasti kohti tuntematonta ja tarttuu tarvittaessa härkääkin sarvista tai hän saattaa antaa pelon ohjata ja valitsee tuttuja ja turvallisia asioita ja pyrkii välttelemään uusia kokemuksia ja haasteita. Samassakin henkilössä saattaa näkyä nämä molemmat puolet tilanteen tai elämän ajankohdan mukaan. Turvanen on kyseenalaistava varmistelija ja hänellä on erityinen kyky astia vaaratekijät. (Taivainen 2011, 93)

* Intonen: Intonen on seikkailija, optimisti, nautiskelija. Intonen tavoittelee elämässään vapaudentunnetta ja monipuolisuutta. Hän on charmantti, kekseliäs, huumorintajuinen ja

utelias optimisti. Hän on harvoin alakuloinen ja levittää ympärilleen iloa ja innostusta. Hän on myös ahne ja ajattelee, että elämässä täytyy saada kokea paljon. Intonen ei pidä rajoituksista, kontrollista tai määräilystä, eikä kielteisestä vastaanotosta. Hänen sanotaan olevan suhteissaan avarasydäminen, suurpiirteinen ja antelias, ulospäinsuuntautunut, hauska ja välittävä, mutta voi myös olla puolustautuva, keskittymiskyvytön ja itsepäinen, ja hänessä saattaa ilmetä narsistisia piirteitä. Hänellä saattaa näkyä ajoittain ristiriitaisia tuntemuksia ja näiden johdosta hän saattaa paeta omien juttujen pariin hetkellisesti. (Taivainen 2011, 103)

* Voimanen: Voimanen on vaikuttaja, suojelija, johtaja. Voimanen on hyvin itsevarma persoona. Häntä ohjaa tarve haastaa toisia, luottaa itseensä, olla vahva ja välttää heikkoutta ja riippuvuutta toisista. Hänellä on voimakas vaisto havaita epärehellisyyttä, epäoikeudenmukaisuutta ja hän ryhtyy taistelemaan näitä vastaan suoraan ja avoimesti. Voimasen huomio suuntautuu valtaan, vaikuttavuuteen ja kontrolliin, eikä hän juurikaan noudata toisten tekemiä sääntöjä. Sitoutuessaan johonkin hän kohdistaa siihen kaiken energiansa. Hän huokuu vahvuutta ja jopa kovuutta, sillä on tottunut elämään niin, että elämässä ei pärjää pehmeydellä. Voimasella on vahvaa, näkyvää itseluottamusta, hän ei hienostele ja suojelee omiaan. Hän pyrkii johtamaan ja pitämään kontrollin kaikki narut itsellään ja saattaa olla määräilevä, agressiivinen, itsekeskeinen, itseriittoinen. Voimasen on vaikea ilmaista tunteitaan ja varsinkaan osoittaa heikkoutta ja haavoittuvuutta. (Taivainen 2011, 115)

* Tyynelä: Tyynelä on rauhanrakentaja, mukautuja, viipyilijä. Tyynelä tarvitsee elämässään rauhaan ja harmoniaan. Hän välttelee yhteenottoja ja pyrkii reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Hän joustaa ja hyväksy toiset sellaisina kun he ovat. Tyynelät omaksuvat paljon toisten tyylien ominaisuuksia ja siksi heistä voi olla moneksi, hellästä ja lempeästä hyvinkin itsenäiseen ja voimakkaaseen. He osaavat ilmaista vaikeita ja koviakin tosiasioita tyyneisti ja rauhallisesti, niin että muiden on helppo kuulla ja vastaanottaa. Tyynelän ei tarvitse olla huomion keskipisteen vaan hänelle riittää, että hän rakentaa yhteistyötä omalla tavallaan. Hän jää helposti huomaamattomaksi ja muiden varjoon. Tyynelä on miellyttävä, rauhantahtoinen, ystävällinen, kärsivällinen diplomaatti ja hänen kykyihinsä lukeutuu myös sopeutumiskyky, anteliaisuus ja erilaisuuden arvostaminen. Hän saattaa myös olla hyvinkin itsepäinen, hajamielinen, omissa maailmoissaan, tuomitseva, epävarma ja apaattinen. (Taivainen 2011, 127)

3. Tiimin jäsenten valinta

Yritysmaailmassa, erityisesti startupyritysten kohdalla puhutaan paljon oikeiden ihmisten löytämisestä omaan tiimiin. On tärkeää ympyröidä itsensä oikeanlaisilla ihmisillä. Oikeanlainen ei tässä tapauksessa välttämättä tarkoita itsesi kanssa samankaltaista ihmistä, vaan ominaisuuksiltaan sellaista, jonka kanssa sinä ja muu tiimi tulevat hyvin toimeen. Moni tiimiä ympärilleen rakentava henkilö joutuu useasti pohtimaan, että painottaako valinnassa huonoa tiimipelaajaa loistavalla ammattitaidolla vaiko loistavaa tiimipelaajaa huonolla ammattitaidolla. Mitä ominaisuuksia tiimiä rakentaessa sitten pitää painottaa? 2.1 Parhaan mahdollisen joukkuepelaajan kolme hyvettä Patrick Lencion kirjassaan “Paras mahdollinen joukkuepelaaja”, määrittelee kolme ominaisuutta, mitkä

hyvän joukkuepelaajan kuuluisia omata: Nöyryys on tärkeä ominaisuus, koska tiimissä työskennellessä yksilö ei voi olla liian suuressa roolissa. Nöyriltä joukkuepelaajilta puuttuu ylisuuri ego ja huoli omasta asemastaan. Tällainen henkilö myös jakaa kiitosta tiimissä, eikä korosta omaa työpanostaan liiaksi ja nosta itseään jalustalle. Menestys on saavutettu yhteisellä panoksella, eikä yksilön tekemällä työllä. (Lencioni 2016, 173). Ihmisiä, joilta nöyryys puuttuu, on kahdenlaisia. Toinen näistä on ylimieliset ihmiset. Selkeästi ylimielinen ihminen keskittyy vain itseensä, he hakevat mielellään huomiota ja nostavat itseään esiin ylitse muiden. Tällaista henkilöä ohjaa vahvasti ego ja hän tykkää rehennellä, joten ylimielisen henkilön havaitseminen on usein helppoa. Avoimesti ylimielinen ihminen aiheuttaa usein tiimissä mielipahaa ja eripuraisuutta, joten on tiimin kannalta huono vaihtoehto. Toiselta ihmistyypiltä puuttuu itseluottamusta, mutta he ovat jaloja ja myönteisiä toisten seurassa (Lencioni 2016, 174). Tällainen ihminen usein jättää huomiotta omat lahjansa ja työpanoksensa. Heitä onkin usein helppo luulla nöyriksi ihmisiksi, mutta tämä ei kuitenkaan ole nöyryyttä. Aidosti nöyrät ihmiset eivät pidä itseään parempina kuin ovat, mutta eivät myöskään jätä omia lahjojaan huomiotta. C.S.Lewis on sanonut: ”Nöyryys ei ole sitä, että ajattelee vähemmän itsestään, vaan sitä että ajattelee vähemmän itseään” (Lencioni 2016, 174). Nälkä on ominaisuus, jonka takia henkilö tavoittelee jatkuvasti lisää oivallettavaa, opittavaa ja tehtävää. Nälkäinen henkilö on oma-aloitteinen ja tekeekin hänelle uskotut työtehtävät tunnollisesti. Yleisesti ottaen moni voikin ajatella, että nälkäisten tiimijäsenten läsnäolo on aina hyvästä, sillä motivoitunut, tuloksia tavoitteleva henkilö vie koko tiimiä eteenpäin. Joidenkin nälkäisten ihmisten nälkä voi ohjautua itsekkäällä tavalla, jolloin henkilöstä on tiimille enemmän haittaa kuin hyötyä. Äärimmäisessä tapauksessa työ hallitsee työntekijää ja seuraukset voivat olla yksilön terveyden kannalta huonot. Nälkä onkin pyrittävä pitämään tasapainossa niin, että henkilö voi sitoutua työhönsä, tekee sen hyvin ja tähtää pidemmälle, mutta tästä huolimatta on itse ohjaavassa asemassa. Älykkyys on ominaisuus, jolla ei tässä mallissa tarkoiteta tietoon pohjautuvaa älykkyyttä vaan puolestaan sosiaalista älykkyyttä. Se miten henkilö toimii tiimissä muiden jäsenten kanssa. Yksinkertaisimmillaan älykkyys on kykyä toimia asiallisesti ja osoittaa aitoa kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan. Älykäs joukkuepelaaja kuuntelee ja aistii ryhmädynamiikkaa. Älykkyyttä voidaan rinnastaa myös tunneälyyn, mutta älykkyys on tässä tapauksessa yksinkertaisempaa (Lencioni 2016, 176). 3. Paras mahdollinen joukkuepelaaja

Mikään edellä mainittu ominaisuus tai hyve ei kuitenkaan yksinään tee kenestäkään parasta tai edes hyvää joukkuepelaajaa. On sanomattakin selvää, että jokainen tiimin jäsen omaa jokaista ominaisuutta jonkin verran, sillä muuten tiimiin pääsy on liki mahdotonta. Hyvän tiimipelaajan parhaasta erottaakin se, että parhaan mahdollisen joukkuepelaajan kolme hyvettä ovat kaikki yhtä vahvoja. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään tiettyä tasoa, jossa hyveen katsotaan olevan riittävä. Hyveet ja niiden vahvuus eivät ole pysyviä, vaan elämänkokemus ja henkilökohtaiset valinnat niin töissä kuin vapaa-ajalla vaikuttavat hyveiden kehitykseen ja ylläpitoon (Lencioni 2016, 181). Ihmiset joilta jostain syystä puuttuvat kaikki kolme ominaisuutta, ovat hankalia jäseniä tiimissä. Onkin todella harvinaista, että tällainen henkilö tulee edes valituksi tiimiin. Onkin paljon todennäköisempää, että henkilöltä löytyy edes yhtä ominaisuutta, tällöin kaksi muuta ominaisuutta ovat puuttuvat, mutta henkilö voi tulla valituksi tiimiin. Tällaisen tiimijäsenen kanssa työskentely voi kuitenkin olla hankalaa erinäisistä syistä. Saattaa olla, että henkilö nostaa itseään liikaa esiin ja omii tiimin työstä kunnian tai hän esimerkiksi työskentelee liikaa vain oman etunsa vuoksi. Tilanne ei kuitenkaan ole lohduton, sillä edellä mainittuja

ominaisuuksia on mahdollista kehittää ja näin ollen oppia olemaan parempi tiimipelaaja. Henkilö, joka omaa kolmesta ominaisuudesta kaksi, onkin jo lähempänä tavoitetilaa. Tällaisia ihmisiä on vaikea tunnistaa, sillä kaksi vahvuutta peittää alleen yhden heikkouden. Toisaalta yhdenkin piirteen osalta puutteellisuus voi aiheuttaa hankaluuksia tiiminrakennusprosessissa. (Lencioni 2016, 185). Paras mahdollinen joukkuepelaaja omaakin siis kaikki kolme ominaisuutta. Tällainen henkilö on samanaikaisesti nöyrä, nälkäinen ja älykäs. Ihanteellisimmassa tilanteessa kaikki ominaisuudet ovat sopivassa tasapainossa. Paras mahdollinen joukkuepelaaja tekee työnsä intohimoisesti ja ottaa hoitaakseen kaikki tehtävät, jotka suinkin pystyy, auttaakseen tiimiä kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteeseen päästessään paras mahdollinen joukkuepelaaja ei kuitenkaan omi kunniaa itselleen, vaan säilyttää pienen egon, sillä hän ei tarvitse tunnustusta omasta työstään.

Olemme Promisiassa keskittyneet alkutaipaleellamme nimenomaan olemaan parhaita mahdollisia tiimipelaajia, joten soluessee aiheen tiimoilta oli tässä vaiheessa johdonmukainen ratkaisu. Patrick Lencionin kirjassa puhutaan paljon samoista teemoista, joita olemme tiimiyrityksessämme käyneet läpi. Haluamme, ettei kukaan osakkaistamme ole kirjassa esiintynyt “aasi”, vaan kaikki puhaltavat yhteen hiileen. On tärkeää, että kaikki 19 promisialaista työntävät yritystä eteenpäin, jotta meille aukeaa ajallaan myös turvallinen tilaisuus ryhtyä tavoittelemaan henkilökohtaisia unelmiamme. Emme ole kukaan valmiita tiimipelaajia, mutta tällä hetkellä jokainen meistä tuottaa Promisialle oikeaa arvoa – se on asia, jostä me haluamme pitää kiinni. Yksi mietinnän paikka on kuitenkin se, että löytyykö tiimiltämme riittävästi nöyryyttä sen kaiken nälän ja palon alta. Näläntunne tyydyttyy ajallaan, ja tyytyväisyys tappaa lopulta kehityksen, ellemme pysy tapahtumien edessä nöyrinä, ja pyri jatkuvalla muuntautumisella etsimään uusia tapoja toimia yhdessä ja isosti, niin kuin Promisian arvoissakin sanotaan.

Kommentoi