Tampere
23 Apr, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Positiivinen ja negatiivinen ryhmäpaineKirjoittanut: Säde Tiirola - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Ylen Ilkka Toikkasen artikkelin mukaan me kaikki olemme osa lammaslaumaa. Artikkelissa käsiteltiin laumassa olemista ja ryhmäpaineen vaikutusta. Ryhmäpaine on alitajuista halua miellyttää omaa vertaisryhmää tai toisinpäin välttää heidän halveksuntaansa. Artikkelissa esimerkiksi kerrottiin, miten lakien ja sääntöjen noudattaminen, erityisesti näkyvät rikkomukset, perustuvat suuresti haluun miellyttää yhteisön mielipidettä. Vertaispaine eli ryhmäpaine voi myös olla negatiivista ja ajaa lammaslaumalaisia tekemään huonojakin asioita. Usein kuitenkin, oikein annosteltuna lauman mielipiteellä on positiiviset vaikutukset. (Usko pois, sinäkin olet osa lammaslaumaa, Ilkka Toikkanen).

Mitä ryhmäpaine siis tekee meille?

Ryhmäpaine on vaikuttamista ryhmän jäseneen, se ohjaa sosiaalista toimintaamme. Ryhmäpaine voi näkyä esimerkiksi yhtenäisellä pukeutumistyylillä, mielipiteillä tai arvoilla. Ryhmäpaine antaa meille yhteenkuulumisen tunnetta ja tarve kuulu johonkin ryhmään voi toisinaan olla suuri. Ryhmäpaineen vaikutuksesta saatamme muuttaa omaa käytöstämme, arvojamme tai asenteita, tai jopa toimimme vastoin omia periaatteitamme. (Ryhmäpaine, Nerve).

Positiivinen ryhmäpaine

Positiivista ryhmäpainetta huomaamme toisten kannustamisena, rohkaisuna tekemään jotakin hyvää asiaa. Positiivinen ryhmäpaine ei vahingoita ketään, kenties lähdemme toteuttamaan unelmiamme ryhmäpaineen tuoman kannustuksen voimin. Teemme asioita, joita emme ehkä muuten uskaltaisi toteuttaa. Positiivinen ryhmäpaine antaa rohkeutta, luottamusta itseemme ja kykyihimme. Ryhmältä saamme tukea ja kannustusta. (Camera Obscura -käsikirja, 2012).

Omassa tiimiyrityksessämme olemme kuin laumaeläimiä. Jokainen on osa tiimiä ja lopulta osa yhteisöä. Tiimissämme motivoidaan ja kannustetaan ihmisiä toteuttamaan omia unelmiamme ja löytämään oman juttunsa. Olen saanut tiimiyritykseltämme rohkeutta kehittää omaa ammattitaitoani sekä uskallusta pyörittää suurtakin yritystoimintaa riskien kera. Tiimimme hyödyntää, ehkä osittain alitajuisestikin, positiivisen ryhmäpaineen vaikutusta pitkin vuotta, niin esseiden kirjoittamiseen kuin jokapäiväiseen yrittäjän arkeen.

Negatiivinen ryhmäpaine

Samoin kuin positiivisessa ryhmäpaineessa, negatiivinen ryhmäpaine saa meidät tekemään asioita, joita emme välttämättä muuten tekisi. Negatiivisella ryhmäpaineella tarkoitetaan ryhmän painostamista ja houkuttelemista tekemään jotain väärin, mutta seurauksien kohdatessa ryhmä ei seisokkaan enää vierellä. Ongelmat kasaantuvat yksilölle, eikä ryhmä enää tue tai kannusta taustalla. Negatiivinen ryhmäpaine saa yleensä aikaan hankaluuksia yksilölle. (Camera Obscura -käsikirja, 2012).

Uskon, että koemme useammin positiivista kuin negatiivista ryhmäpainetta. Yleensä kuitenkin positiivisen ryhmäpaineen reflektoiminen voi jäädä vähemmälle, sillä negatiivinen ryhmäpaine aiheuttaa meissä ahdistusta, syyllisyyttä ja luottamuksen heikentymistä. Negatiivisen ryhmäpaineen vaikutukset nousevatkin helpommin esille. Esimerkiksi kiusaaminen ja sen tartuttaminen muihinkin kiusaamaan jotakin yhtä tai muutamaa yksilöä jättää varmasti pidempiaikaisemmat jäljet yksilöihin kuin positiivisen ryhmäpaineen seuraukset. Tiimissämme koen, että negatiivista ryhmäpainetta on vaikea huomata. En kuitenkaan usko, etteikö sitäkin tapahtuisi pienessä mittakaavassa välillä ryhmässämme. Suurta negatiivista ryhmäpainetta tiimissämme en ole huomannut, sillä uskon kaikkien oikeasti haluavan olevan toistemme tukena.

Lähteet:

Usko pois, sinäkin olet osa lammaslaumaa. Ilkka Toikkainen. 2019. Yle (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/02/25/usko-pois-sinakin-olet-osa-lammaslaumaa)

Ryhmäpaine. Nerve. Koulukino. Oppimateriaalit. 2016. (https://www.koulukino.fi/nerve/ryhmapaine)

Camera obsura – käsikirja. Maria Store, Ulla Huhtinen, Sanna Poikkimäki, Tuomas Kaila, Pete Nieminen & Ari Inkinen 2012. (https://www.hnmky.fi/wp-content/uploads/2014/01/CAM_kasikirja_2012-v2a-24.1.2014-AI-pages.pdf)

Kommentoi