Tampere
28 May, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

POLTTOAINEEN HINNAN NOUSUN VAIKUTUS KULJETUSALAANKirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

JOHDANTO

Polttoaineen hinta on lähiaikoina lähtenyt kovaan noususuhdanteeseen, toukokuussa 2020 diesel litra maksoi 1,16 € litralta, kun taas kevään 2022 aikana dieselin hinta on ollut 2–2,5 € litralta. Maaliskuussa 2022 polttoaineissa tapahtui historiallinen käänne. Dieselin litrahinta nousi korkeammaksi kuin 95-oktaanisen bensiinin HINTA. Autoileva ja erityisesti dieseliä tankkaava kansanosa hieraisi epäuskoisena silmiään. Onko dieselin nykyhinnoilla käyttövoimaverolle olemassa enää perusteita? (Rajala 2022) Käyttövoimaveroa eli arkikielessä diesel veroa joutuu maksamaan korkean diesel hinnan lisäksi. Henkilöauton keskimääräinen vero vuodessa on 500 € vuodessa ja rekkaveturissa keskimäärin 2500 € vuodessa. Ennen dieselin nousua, oli paljon vuodessa ajavan henkilön järkevämpää hankkia itselleen diesel auto käyttövoimaverosta huolimatta, sillä aikoinaan dieselin ja bensiinin tankkaus hinnoissa oli suuri ero. Ammattiliikenteen maksama vero dieselistä on keskimäärin noin 50 senttiä litralta, mikä on yksi korkeimpia Euroopassa.

 

SYYT POLTTOAINEEN HINNANNOUSUUN

Polttoaineen hinnan nousu ei ole yksiselitteinen tai yhdestä tekijästä riippuva, Ukrainan tilanne luo öljymarkkinoille epävarmuutta ja riskejä, jotka vaikuttavat hintakehitykseen. Lisäksi jakeluvelvoite nostaa polttoaineen hintaa, nykyinen jakeluvelvoite tarkoittaa, että liikennepolttoaineiden seoksessa on oltava 18 prosenttia biopolttoainetta. Velvoite nousee vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttiin. Polttoaineen verotus on myös suomessa noussut viimevuosina, joka on Euroopan keskiarvoa korkeampi bensiinin osalta.

 

 

VAIKUTUKSET KULJETUS ALALLE

Soisalon liikenne oy perheyrityksen toimitusjohtaja Ilkka Nissinen kertoo, että polttoaineen hinnan nousu selittää isolta osin yhtiön liiketoiminnan muuttumista tappiolliseksi vuoden 2020 ja 2021 välillä. Polttoaine on henkilöstön jälkeen suurin yksittäinen kulujen aiheuttaja yritykselle. (Laurila 2022)

Vuonna 2020 kesällä ja syksyllä polttoaineiden hinnat olivat historiallisen matalalla. Reilussa vuodessa polttoaineen hinta on noussut 50 prosenttia, mikä luonnollisesti vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

 

 

 

 

 

KALUSTOA LAITETTU SEISONTAAN JA TYÖNTEKIJÖITÄ LOMAUTETU

SKAL (suomen kuljetus ja logistiikka) ry:n tuoreen kyselyn mukaan osa yrittäjistä on laittanut kalustoa seisomaan, sekä työntekijöitä jouduttu lomauttamaan, sillä yrityksille ei ole kannattavaa ajaa tappiollista ajoa. Osa yrityksistä ajaa vain ”pakolliset” ajot, jotka usein miten ovat heidän omia ajojaan, eikä alihankkija töitä. Yli puolella yrittäjistä on vaikeuksia laskujen maksuissa, esimerkiksi palkkojen maksussa tai korjaus- ja huoltolaskuissa. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta sanoo polttoaineiden hinnan jo uhkaavan yrityksen tulevaisuutta. Moni yritys kamppaili ennen polttoaineen hinnan nousua jo vaakalaudalla COVID-19 aiheuttamisen ongelmien vuoksi, jolloin myös lomautettiin työntekijöitä ja yrityksen tulevaisuuden näkymät olivat epävarmoja

 

AJO HINTOJA EI OLE JUURIKAAN NOSTETTU POLTTOAINEEN NOUSUN JÄLKEEN

Kuljetushinnassa polttoaineen lisäksi muita kuluja ovat kaluston maksaminen ja kunnossapito, sekä kuljettajien palkat. Kuljetusten hintoja ei kumminkaan ole pystytty nostaman kulujen nouseman tahdin mukaan, mikä pienentää yritykselle jäävää katetta. Indeksi korotuksia hintoihin on tehty säännöllisin väliajoin, mutta se ei riitä.

 

 

PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ VAIKUTUS KULUTTAJALLE

Polttoaineen hinnan nousu siirtyy välillisesti kuluttajan maksettavaksi, mikä tarkoittaa päivittäistavaroiden kallistumista. Tämäkin vaikuttaa vähävaraisiin kaikista eniten, kun kaupassa käyminen on kulkemisen ja päivittäistavaran puolesta paljon kalliimpaa kuin ennen. Monilla pelkästään töihin kulkemisesta henkilöautolla on tullut kannattamatonta korkean polttoaineen hinnan vuoksi. Tämä tarkoittaa ostovoiman heikentymistä, joka itsessään takoittaa sitä, että tavaralle ei ole niin suurta tarvetta, joten tarvittavan työnmäärä vähenee. Mikä myös pitkällä tähtäimellä johtaa lisääntyneeseen työttömyyteen.

AMMATTIDIESEL TURVAA KILPAILUKYVYN

Dieselin hinta on ylittänyt kuljetusalan sietokyvyn. Hinnannousun taustalla on öljyn maailmanmarkkinahinnan, kotimaisten veropäätösten ja päästövähennyskeinojen yhteisvaikutus. SKALin mielestä Suomessa tulisi ottaa käyttöön ammattidiesel. Se tarkoittaisi kuorma-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta, mikä alentaisi yritysten kustannuksia ja mahdollistaisi kotimaisen kuljetus- ja logistiikkatoimialan kilpailukyvyn säilymisen. Olemme tehneet ammattidieselin käyttöönotosta esityksen valtiovarainministeriölle ja julkaisseet siitä raportin. Päättäjillä on nyt tekojen aika kilpailukykymme säilyttämiseksi. (Ylälehto & Kujala) Samalla on kuitenkin todettava, että tämä toimenpide vaikuttaa vasta pitkän ajan kuluttua eikä helpota kuljetusyritysten taloudellista ahdinkoa juuri nyt.

Aihe vaikeuttaa monen alan toimintaa, mutta maanrakennus ja kuljetus alalla vaikutukset ovat kaikista huomattavimpia, koska työvälineet toimivat polttoaineella. Rekat, koneet ja murskat.

 

 

LÄHTEET:

https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/nain-dieselin-hinnannousu-vaikuttaa-suoraan-ja-valillisesti-hintoihin/

https://www.apu.fi/artikkelit/polttoaineen-hinnan-nousu-kurittaa-kuljetusalaa-tassa-ratkaisu

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008587995.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-rajusti-dieselin-hinnan-nousu-nakyy-kuljetusyrittajan-kukkarossa-sopimusliikennetta-ajetaan-tappiolla/8356176#gs.zb16d3 

https://moottori.fi/liikenne/jutut/dieselin-hinta-on-tuplaantunut-reilussa-vuodessa-loytyyko-dieselverolle-enaa-perusteita/

Kommentoi