Tampere
23 May, Thursday
22° C

Proakatemian esseepankki

Podcastista kauneusbrändiksiKirjoittanut: Ida-Maria Valtti - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sisältöstrategia - Asiakaslähtöisyydestä tulosta
Kati Keronen
Katri Tanni
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittanut Ida Valtti ja Milja Salo

Aluksi 

 

Tämä on ensimmäinen esseemme Bubble podcastin matkasta. Halusimme tarkastella tähänastista matkaamme esseen muodossa reflektoiden. Tavoitteenamme on syventää markkinointiosaamistamme sekä brändäystä, jotta meillä olisi laajemmin tietämystä ja oppeja ensivuotta ja Bubble podcastin uusia tuulia ajatellen. Esseen avulla kirkastamme myös liikeideaamme ja punnitsemme eri vaihtoehtoja ensivuoden toimintastrategiaa varten.  

 

 

 

 

Mistä kaikki alkoi?  

 

Bubble podcast sai alkunsa, kun päädyimme samaan tiimiin opiskelemaan. Meillä oli molemmilla vahva tunne siitä, että meidän kuuluisi tehdä jotakin yhdessä. Aloimme pohtia mitä se voisi olla, ja meidän molempien ammatillinen osaaminen ja vahva intohimo kauneudenhoitolaa kohtaan sai meidät aloittamaan yhdessä podcastin.  

 

Meillä oli alusta alkaen hyvin samanlaiset ideat ja visiot siitä, millainen podcast voisi olla, mitä asioita se käsittelisi ja mihin suuntaan haluaisimme sitä tulevaisuudessa viedä. Podcastin nimi, logo ja muu visuaalinen ilme suunniteltiin yhdessä ja koko suunnittelu prosessin ajan pohdimme sekä nykyhetkeä että tulevaisuuden suunnitelmiamme. Podcastin nimeksi valikoitui Bubble podcast, joka kuvastaa meille kauneuskuplaa, johon voi uppoutua meitä kuunnellessa. Nimi valittiin myös sillä periaatteella, että se muuntautuu helposti tulevaisuudessa podcastin lisäksi myös muihin tarkoituksiin. Halusimme alkaa rakentaa Bubble:sta brändiä, joka voisi olla tulevaisuudessa monikanavainen kokonaisuus kauneus alalla. Mietimme tarkkaan suunnitteluvaiheessa kaikkia yksityiskohtia, nimessä, visuaalisessa ilmeessä ja mielikuvassa, jotka tukisivat tavoitteitamme. Halusimme alkaa rakentaa brändiä ammattimaisesti, mutta rennolla ja samaistuttavalla otteella. Tavoitteenamme on luoda kauneusbrändi, joka taipuisi aina podcastista tapahtumatuotantoon ja palveluista kulutustuotteisiin asti.  

 

Aloitimme podcastin suunnittelun siitä, mitä haluamme podcastilla viestiä, millaisia kuulijoita haluamme tavoittaa ja millaisia aiheita podcast käsittelisi. Suunnittelimme jaksojen aiheita sekä mietimme brändimielikuvaa, jota haluamme alkaa luomaan. Heti alusta asti oli selvää, että perustaisimme podcastille myös Instagram- tilin ja tässä kohtaa myös henkilöbrändäys tuli vahvasti esiin. Teimme päätöksen siitä, että esiinnymme Instagramissa ja muissa markkinointikanavissa omilla kasvoillamme ja täysin omina itsenämme. Halusimme alusta asti luoda myös vahvaa henkilöbrändiä ja olla helposti lähestyttäviä ja samaistuttavia persoonia podcastin takana. Kun tulevaisuuden suunnitelmat alkoivat kirkastua meille, aloimme ajatella podcastia brändin rakennuksen työkaluna ja osana markkinointia.  

 

Kun suunnittelutyö oli tehty ja markkinointikuvat otettu, pääsimme äänittämään ja julkaisemaan ensimmäisiä jaksoja. Muistamme, kuinka jännittävää lanseeraus oli, mutta saimme kuitenkin erittäin hyvän vastaanoton ja olemmekin yllättyneitä siitä, kuinka positiivista palautetta olemme saaneet. Tällä hetkellä olemme tehneet kaksi tuotantokautta eli 20 jaksoa ja podcastiamme on kuunneltu yhteensä yli 2300 kertaa. Olemme kerryttäneet Instagramiin 480 seuraajaa, ja päässeet tekemään yhteistyötä eri yritysten sekä alan ammattilaisten kanssa.  

 

 

 

Henkilöbrändi 

 

Henkilöbrändäys on systemaattisesti oman ammatillisen statuksen kehittämistä, kanavavalintoja, viestien pohdintaa, valikoituja työkaluja ja toimintatapoja sekä persoonan hiomista, jolla pyritään viemään ammatillista elämäämme tiettyyn suuntaan. (Kurvinen, Laine ja Tolvanen, 2017.) Juuri tähän halusimme alkaa kiinnittää huomiota heti alusta alkaen. Pohdimme tarkkaan, millaista mielikuvaa muodostamme mahdollisille yhteistyökumppaneille sekä potentiaalisille asiakkaille. Olemme molemmat kauneudenhoitoalan ammattilaisia, Ida on koulutukseltaan parturi-kampaaja, ja Milja puolestaan kosmetologi. Tavoitteenamme on luoda brändi, joka vahvistaa ja tukee ammatillista osaamistamme, sekä avaa meille uusia mahdollisuuksia kehittyä urallamme.  

 

Kun osaamistaan jakaa, asiantuntijuus ja brändi kasvavat ihmisten silmissä. Brändiarvo, on mitattavissa oleva arvo, perustuen työtarjouksiin, tarjouspyyntöihin ja inbound-kontakteihin. Henkilöbrändiä ei saisi kuitenkaan miettiä liikaa, ei ole hyvä rakentaa haarniskaa, jota kiillottaa tietyn strategian mukaan. Vaan tehdä asioita, jotka itseä kiinnostavat, keskustella aiheista, jotka itseä pohdituttavat ja kertoa havainnoista, joita on itse matkan varrella oppinut. (Kurvinen, Laine ja Tolvanen, 2017.)  

Teimme alusta asti sen päätöksen, että haluamme tehdä podcastia meidän omalla tyylillä ja rennolla asenteella, mutta kuitenkin ammattitaito taustalla. Tiedostamme ja tuomme sitä myös esiin, että Suomessa on valtava määrä huippu ammattilaisia kauneudenhoitoalla, ja me tuomme podcastissamme esiin vain meidän omia kokemuksiamme ja näkemyksiämme aiheista. Yritämme kuitenkin saada myös mahdollisimman paljon vierailevia tähtiä podcastiin, sillä on ilo yhdistää voimia ja verkostoitua tällä alalla. Nostamme esiin aiheita, jotka ovat meille tärkeitä ja joista haluamme puhua. Meille on tärkeää rikkoa kovin pinnallista kuvaa, joka usein liitetään kauneudenhoitoon, ja sen myötä pohtia aiheita myös syvällisemmin. Podcastimme tarkoitus on olla kepeä ja ajankohtainen juttutuokio, jonka aikana kuulijamme voi viettää mukavan hetken kauneuskuplassa.  

 

Ei ole yhtä oikeaa toimintatapaa ottaa asiantuntijastatus tai henkilöbrändi haltuun, mutta kannattaa aloittaa siltä pohjalta, että on oma itsensä, hyvässä ja pahassa. On sellainen helposti lähestyttävä ihminen, jollainen oikeastikin on. Jakaa osaamistaan, auttaa muita, on avoin, verkostoituu ja on rohkea. Tällöin henkilöbrändistä tulee juuri sellainen kuin pitääkin, perustuen juuri niihin asioihin, joista on oikeasti kiinnostunut, joissa on oikeasti hyvä ja juuri sen tasoisena kuin oikeasti onkin. (Kurvinen, Laine, Tolvanen, 2017.) Koemme että meidän tekemisessämme näkyy aito ja todellinen intohimo alaa kohtaan, ja meistä on ollut hyvin luontevaa olla rehellisesti ja aidosti omia itsejämme.  

 

 

 

Somemarkkinointi ja tavoitteet 

 

Melkein kaikki markkinointi on digitalisoituneessa yhteiskunnassamme nykyään digimarkkinointia. Niin myös Bubblen markkinointi lähti painottumaan heti alkuunsa digimarkkinointiin, tarkemmin sanottuna somemarkkinointiin. Tarkoituksemme oli saada podcastillemme näkyvyyttä ja tavoittaa potentiaaliset kuuntelijat. Instagram on edelleen trendaava ja yksi suosituimmista sosiaalisen median kanavista, jonka kautta mekin ajattelimme tavoittavamme suurimman yleisön podcastillemme. Niin Bubble podcastin oma Instagram- tili @bubblepodi sai alkunsa. Vaikka aluksi tavoitteenamme oli näkyvyyden lisääminen ja kuuntelijoiden saavuttaminen Instagramin avulla, ajattelimme myös tulevaisuutta valitessamme Instagramia markkinointialustaksi. Tulevaisuuden näkymät olivat vielä avoinna ja halusimme kanavan, johon voisimme sitoutua koko matkamme ajaksi. Näin myös matkan aikana sitoutuvat seuraajamme pysyisivät kartalla koko ajan kasvavassa kauneuden kuplassa.  

 

Markkinointi on vahvasti yhteydessä vuorovaikutukseen. Yleisimpiä markkinoinnin kysymyksiä ovat mitä, kenelle, miksi ja miten. Podcastia aloittaessamme halusimme luoda kauneusaiheista sisältöä kauneudesta kiinnostuneille ihmisille, eikä kohderyhmämme ollut sen tarkempi. Pian kuitenkin huomasimme Instagramin sekä podcast- alustamme (Anchor) analytiikkaa seuratessamme, että meistä kiinnostuneet ihmiset ovat suomalaisia, 25-44- vuotiaita naisia, joita kiinnostaa kauneus aiheena. Tätä dataa meidän olisi hyvä hyödyntää tulevaisuuden sisältöjä ja sisältöstrategiaa luodessamme sekä mahdollisesti tarkentaa asiakaspersoonia, joita hyödyntää markkinoinnin ja tuotteistuksen kohdentamisessa. 

 

Tähän mennessä markkinointimme on ollut fiilispohjaista ja kokeilunhaluista. Markkinointimme on sijoittunut toistaiseksi ainoastaan Instagramiin. Kävimme maanantaina 13.12.2021 sparraamassa markkinointialan ammattilaisen Henna Niirasen kanssa kahvikupposten äärellä ja saimme erittäin hyviä vinkkejä sekä ajateltavaa vuoden 2022 tavoitteita ja strategiaa ajatellen. Meidän olisi hyvä miettiä ajan kanssa, mitkä ovat tavoitteemme vuodelle 2022. Mitä haluamme saavuttaa liiketoiminnallamme, sillä nykyinen toimintamme olisi tarkoitus jalostaa tuottavaksi liiketoiminnaksi. Markkinointistrategiamme vaatii hiomista ja meidän olisikin hyvä pohtia, keille tarjoamme ja mitä tarjoamme. Tämä saattaa johtaa uusien alustojen, kuten LinkedInin ja Facebookin hyödyntämiseen. Myös verkkosivut julkaistaan vuonna 2022.  

 

Tavoitteemme olisi luoda Bubble podcastista Suomen suosituin kauneuskupla. Haluamme antaa kauneudesta kiinnostuneille ihmisille paikan nauttia kauneudesta, saada vinkkejä, verkostoitua ja oppia uutta. Ensivuoden agendamme on aloittaa tuloksellinen liiketoiminta, jolle on tarkoitus asettaa tavoitteet. Tavoitteita voisivat olla esimerkiksi tietyn suuruinen liikevaihto, asiakasmäärä tai isomman tapahtuman järjestäminen.  

 

Strategian luominen 

 

Strategian luominen on seuraava askel kohti toimivaa, tuottavaa ja kannattavaa liiketoimintaa. Tarvitsemme markkinoinnin sisältöstrategian, mutta myös sen lisäksi selkeän liiketoimintasuunnitelman. Olemme siitä onnellisessa tilanteessa, että ideoista ei ole pulaa. Olemme pallotelleet ajatuksia kauneusmessuista, kauneuspalveluista, kivijalkaliikkeestä, podcastin kaupallistamisesta mutta myös tavoitteesta luoda kaiken tämän ympärille yhteisö, joka tuo lisäarvoa asiakkaalle sekä meille ihanteellisen markkinointiympäristön. 

 

Sisältöstrategian elementteihin kuuluvat liiketoimintastrategia, asiakasymmärrys, sisältöpolut, sisältösuunnitelma ja -tuotanto sekä mittaaminen ja analysointi (Keronen & Tanni 2017, 29). Liiketoimintastrategiassa tärkeimpiä painopisteitä ovat tavoitteet, keskeisimmät tuotteet ja palvelut sekä nykyhetken ja tulevaisuuden ydinosaamiset. Asiakasymmärryksessä keskitytään asiakkaaseen ja selvitetään asiakkaiden motiivit sekä luodaan selkeitä asiakasprofiileja. Sisältöpoluissa selvitetään kunkin asiakasprofiilin matka valittuihin kanaviin ostamisen vaiheiden mukaan. Meidän kohdallamme tämä voisi olla esimerkiksi asiakkaan matka Instagram- kanavalle, sieltä nettisivuille, sieltä uutiskirjeen tilaajaksi ja mahdolliseksi palveluiden ostajaksi. Sisältösuunnitelman luomisessa kiinnitetään huomiota siihen, missä kanavissa tuotetaan sisältöä, millä sävyllä viestitään ja keille viestitään sekä luodaan julkaisukalenteri esimerkiksi vuosikellon mukaan. Mittaamisen ja analysoinnin avulla pystytään tarkastelemaan, toimiiko strategia ja päästäänkö tavoitteisiin. Erilaisia mittaamisen työkaluja voisivat olla Instagramin ja Anchorin omien analytiikkatyökalujen lisäksi asiakaskyselyt tai Google analytics.  

 

Lopuksi 

 

Vuodelle 2022 on odotettavissa toivottavasti menestyksekkäästi starttaavaa liiketoimintaa, uusi podcast- kausi sekä paljon ideoita, jotka odottavat toteutettavaksi pääsemistään. Kaikki alkaa kuitenkin siitä, että istumme alas ajan kanssa pohtimaan markkinointistrategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa, kohderyhmän ja palveluiden rajaamista sekä tavoitteiden asettamista.  

 

Keskustelumme Henna Niirasen kanssa selkeytti ajatuksiamme siitä, mihin suuntaan lähdemme etenemään seuraavaksi. Saimme häneltä myös hyviä vinkkejä ihan käytännön tasolla, kuten seuraaviin kysymyksiin vastauksien hankkimisen: 

 

Mitä tarjotaan ja kenelle? 

Millainen on ihanneasiakas? 

 

Lisäksi Niiranen kehotti haastattelemaan nykyisiä seuraajia, jotta saisimme heiltä arvokasta informaatiota toimintamme kehittämiseksi. Meidän olisi hyvä myös miettiä, millä keinoin saamme taloudellisesti toteutettua sellaisia suunnitelmiamme, jotka vaativat isomman investoinnin ja tehdä tarkat kannattavuuslaskelmat.  

 

Odotamme jo innolla uuden vuoden alkamista, jotta pääsemme nauhoittamaan uusia podcast- jaksoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan unelmiamme tämän projektin parissa.  

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet: 

 

Kurvinen J. Laine T. Tolvanen V. 2017. E-kirja. Henkilö brändi – asiantuntijasta vaikuttajaksi. Alma Talent Oy, Helsinki. 

 

Kananen. J. 2018. Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

 

Keronen. K, Tanni. K. 2017. Sisältöstrategia asiakaslähtöisyydestä tuloksia. Alma talent. 

 

Niiranen, H. 2021. Markkinointivastaava. Haastattelijat Salo, M ja Valtti, I. Tampere. 

 

Kommentoi