Tampere
22 Jun, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Pitchaaminen – mitä se on?Kirjoittanut: Roosa Kaakinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä se pitchaaminen on?

Sana pitchaus tulee englanninkielisestä sanasta pitching, jolla tarkoitetaan syöttämistä. Suomessa tästä kuulee usein puhuttavan termillä hissi- tai myyntipuhe. Pitchauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa oma idea esitellään kuulijoille lyhyesti ja ymmärrettävästi. Tarkoituksena on saada kuuntelijat koukuttumaan ja vakuuttamaan ja täten sijoittamaan esiteltyyn ideaan. Esityksen kohteena voivat olla esimerkiksi potentiaaliset asiakkaat tai sijoittajat, jotka voisivat sijoittaa rahojaan idean kehittämiseen. Yleensä pitchaus toimii ikään kuin kiinnostuksen herättäjänä, eikä niinkään sopimusten sinetöijänä.

 

Miten semmoinen tehdään?

Pitchauksessa toimivat hyvin perinteinen alku, keskikohta sekä loppu. Alussa on tärkeää esitellä itsensä herättää kuulijoiden kiinnostus ja sen voi tehdä niin sanotun one linerin muodossa. Seuraavaksi vuorossa on ongelma, joka voidaan kertoa muutamalla lauseella. Ongelmaa seuraa ratkaisu, joka tulisi esittää mahdollisimman selkeästi. Turhaa ammattisanastoa ja vaikeita termejä olisi suotavaa välttää. Lopussa olisi esimerkiksi luonnollisesti kohteliasta kiittää kuulijoita.

 

Yleensä aika pitchaukseen on rajallinen, joten erittäin tärkeää on huomioida miten tämän ajan käyttää. Usein suuret monimutkaiset kokonaisuudet eivät pysy mielessä kauaa, vaan paremmin mieleen jää tarina. Tästä syystä kannattaakin suunnata huomio siihen, millaisen fiiliksen ihmisille jättää, eikä käyttää useita minuutteja ongelman selittämiseen. Tärkeää on myös se, että selittää oman ideansa ihmisille ymmärrettävästi ja suhteellisen ytimekkäästi. Yksinkertaisuus voi tässäkin asiassa olla erittäin kaunista.

 

Miten mää osaan tehdä siitä hyvän?

Harjoittelu on tässäkin suositeltavaa. Kun pitchausta harjoittelee, joutuu siinä samalla miettimään, mitä on tekemässä ja kertomassa. Tällöin pitchiä on mahdollista myös kehittämään entisestään. Pitchausta voi harjoitella myös esittämällä sen esimerkiksi ystävälle. Ulkopuolisilta saatu palaute ja vinkit voivat antaa hyviä uusia näkökulmia, mitä ei itse olisi välttämättä osannut huomioida. Harjoittelulla voidaan myös testata sitä, pysyykö esitys annetun aikarajan puitteissa.

 

Läpikirjoitettu pitchaus saattaa kuulostaa jäykältä, joten tärkeämpää olisi tuntea oma idea läpikotaisin. Pitchaus ei ole puhtaaksi ennalta kirjoitettu esitys tai puhe. Kun idean osaa ilmaista hyvin ja selkeästi ilman ulkoa opettelua, ei se välttämättä vaadi sen ihmeellisempiä temppuja lisäkseen. Oma uskominen ideaan ja näkemykseen voi lisätä innostuneisuutta ja vakuuttuneisuutta myös kuulijoissa. Rehellisyys, uskottavuus sekä huolellinen valmistautuminen ovat valttikortteja hyviä piirteitä omaavaa pitchausta miettiessä. Voidaan myös sanoa, että hyvä pitch tulee suoraan sydämestä.

 

Pohdinta

Pitchauksen maailmaan tutustuessa hyödyllistä oli katsoa videoita erilaisista pitcheistä. Itse opin esimerkin kautta parhaiten, jonka tässäkin tilanteessa huomasin olevan hyödyllistä. Kun aiheeseen oli tutustunut teoriassa ensin, oppi myös pitchauksia tarkastelemaan eri tavalla ja hieman kriittisemminkin. Hyviä ja kehitettäviä ominaisuuksia esimerkkivideoissa olevista pitchauksista pystyi havainnoimaan paremmin aiheeseen syventymisen jälkeen. Vaikka ohjeita pitchauksen rakentamiseen löytyy useita, on kuitenkin tärkeää tehdä pitchauksesta omannäköinen. Kun pitchaus on rakennettu omannäköiseksi, on se luultavasti myös luontevampaa esittää ja se voi vaikuttaa myös suuresti siihen, onnistuuko esimerkiksi vakuuttamaan kuulijansa.

 

Omaa pitchausta suunniteltaessa olisi suotavaa tutustua yleisellä tasolla pitchauksen rakenteeseen, sekä sen hyviin ominaispiirteisiin. Ne voivat antaa oman pitchauksen suunnittelemiselle jonkinlaiset raamit, sekä hyödyllisiä vinkkejä. Myös muiden pitchauksia seuraamalla voi oppia aiheesta todella paljon itsekin. Ammattilainen pitchauksen maailmassakaan ei tarvitse heti olla, koska kyseessä on taito, jota voi harjoitella. Kaikin puolin hyvän lopputuloksen voi varmasti saavuttaa ottamalla rennosti ja olemalla oma itsensä niin esiintyessä, kuin pitchauksen suunnitteluprosessissakin.

 

Kaikki ihmiset ovat erilaisia, joten myös monet pitchauksetkin eroavat toisistaan ja ovat persoonallisia, vaikka niissä olisikin esimerkiksi sama rakenne ja samoja piirteitä. Vaikka pitchauksen tekemisessä olisi huomioitu kaikki piirteet teoriatasolla ja se olisi valmisteltu huolella, ei se välttämättä kuitenkaan vetoa kaikkiin kuulijoihin. Se mikä kehenkin vetoaa, voi tässäkin tapauksessa olla makuasia. Huolellinen perehtyminen aiheeseen, suunnittelu ja harjoittelu voivat kuitenkin luoda hyvät edellytykset erinomaiselle pitchille.

 

LÄHTEET

Karppinen, N. 2016. Pitkän elokuvan pitchaus. Metropolia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113180/Karppinen_Niina.pdf?sequence=1

YLEX. 2015. Hyvä pitch tulee kristallinkirkaana sydämestä – arvioi Slushin esitykset livestriimistä. Luettu 4.11.2022. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/11/10/hyva-pitch-tulee-kristallinkirkaana-sydamesta-arvioi-slushin-esitykset

Technopolis. 2016. Tee vaikutus minuutissa! Muistilista onnistuneen pitchin pitämiseen. Luettu 4.11.2022. https://technopolisglobal.com/fi/ajankohtaista/tarinat/muistilista-onnistuneen-pitchin-pitamiseen/

Kommentoi